LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Bengt Adamsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 18 ex Torslandaviken 2009-08-18
Mindre sångsvan 1 Syrahålsdammen Torslandaviken. 2011-10-27
Sångsvan 2 ex Slottsskogen, Gbg 2010-11-25
Grågås 10 ex Kippholmen, Björlanda 2010-10-07
Kanadagås 4 ex Slottsskogen, Gbg 2009-03-13
Vitkindad gås 8 ex Stora Amundö 2009-08-27
Gravand 4 ex Torslandaviken 2010-07-14
Bläsand 3 ex Slottsskogen, Gbg 2010-10-31
Snatterand 2 ex Torslandaviken 2009-08-18
Kricka 2 ex Slottsskogen, Gbg 2010-10-04
Gräsand 35 ex Slottsskogen, Gbg 2009-03-13
Stjärtand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-10-21
Årta 1 ex Hökälla, Hisingen 2010-05-27
Skedand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-10-12
Brunand 2 ex Säveåns mynning, Gbg 2010-11-29
Ringand 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2010-01-23
Vigg 3 ex Säveåns mynning, Gbg 2010-11-13
Bergand 1 ex Knippleholmarna,Rivö 2009-02-28
Ejder 20 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2010-11-14
Alfågel 1 ex Torslandaviken 2009-03-07
Sjöorre 1 ex Knippleholmarna,Rivö Fjord 2009-02-28
Svärta 4 Kråkudden Hönö. 2011-01-09
Knipa 3 ex Slottsskogen, Gbg 2009-03-13
Salskrake 1 ex Amundövik,Askim 2010-12-02
Småskrake 20 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2010-11-14
Storskrake 2 ex Slottsskogen, Gbg 2009-03-13
Tjäder 1 Råhult Partille. 2010-10-09
Vaktel 1 ex Bärby, Säve 2009-07-03
Fasan 1 ex Stora Amundö 2010-09-09
Smålom 2 Kråkudden Hönö 2011-01-09
Storlom 3 ex Askimsviken 2009-12-20
Smådopping 5 ex Torslandaviken 2009-08-18
Skäggdopping 2 ex Torslandaviken 2009-08-18
Svarthalsad dopping 2 ex Torslandaviken 2009-04-22
Stormfågel 1 Björnhuvudet Öckerö. 2011-12-27
Havssula 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2009-07-25
Storskarv 20 ex Torslandaviken 2009-08-18
Rördrom 1 ex Torslandaviken 2010-01-29
Silkeshäger 1 ex Välen, Gbg 2009-08-18
Ägretthäger 1 ex Ragnhildsholmen 2009-11-01
Gråhäger 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2009-08-27
Bivråk 1 Lärjeåns dalgång Angered. 2011-08-25
Brun glada 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-21
Havsörn 1 ex Kippholmen, Björlanda 2010-10-07
Brun kärrhök 1 ex Torslandaviken 2010-07-14
Blå kärrhök 1 ex Öxnäs, Säve 2009-11-05
Duvhök 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2009-08-27
Sparvhök 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-11-07
Ormvråk 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-11-26
Fjällvråk 1 ex Torslandaviken 2010-01-21
Fiskgjuse 1 ex Stora Amundö 2010-09-09
Tornfalk 1 ex Slottsskogen, Gbg 2009-08-27
Lärkfalk 1 ex Torslandaviken 2010-05-19
Pilgrimsfalk 1 ex Göteborgs hamn 2010-11-13
Vattenrall 1 ex Stora Mölnesjön, Angered 2010-03-13
Kornknarr 1 ex Gunnesby, Säve, Hisingen 2009-07-03
Rörhöna 3 ex Slottsskogen, Gbg 2010-11-26
Sothöna 22 ex Torslandaviken 2009-08-18
Trana 4 ex Öxnäs, Säve 2009-08-24
Strandskata 2 ex Torslandaviken 2010-07-14
Mindre strandpipare 3 ex Torslandaviken 2010-07-14
Större strandpipare 1 ex Stora Amundö 2009-08-27
Ljungpipare 2 ex Stora Amundö 2009-09-11
Tofsvipa 3 ex Torslandaviken 2010-07-16
Kustsnäppa 1 ex Stora Amundö 2009-08-23
Småsnäppa 1 ex Stora Amundö 2009-09-11
Mosnäppa 1 ex Torslandaviken 2010-05-19
Skärsnäppa 6 Räveskärsbukten Hönö. 2011-12-27
Kärrsnäppa 10 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2009-07-25
Brushane 1 ex Välen, Gbg 2009-10-20
Dvärgbeckasin 7 ex Hökälla, Hisingen 2010-10-28
Enkelbeckasin 5 ex Hökälla, Hisingen 2010-10-28
Morkulla 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2010-06-02
Myrspov 2 ex Askimsviken 2009-10-20
Småspov 3 ex Torslandaviken 2010-05-19
Storspov 1 ex Stora Amundö 2010-04-22
Svartsnäppa 1 ex Stora Amundö 2010-09-09
Rödbena 1 ex Hökälla, Hisingen 2010-05-27
Gluttsnäppa 1 ex Stora Amundö 2009-08-27
Skogssnäppa 1 ex Stora Amundö 2010-03-25
Grönbena 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2009-07-25
Drillsnäppa 2 ex Torslandaviken 2009-08-18
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Torslandaviken 2009-06-03
Brednäbbad simsnäppa 1 Otterbäcken Askimsviken. 2011-12-05
Kustlabb 1 Kråkudden Hönö 2010-09-15
Fjällabb 1 ex Eklanda, Mölndal 2009-12-02
Storlabb 1 Kråkudden Hönö. 2010-09-15
Svarthuvad mås 1 ex Slottsskogen, Gbg 2007-03-27
Dvärgmås 1 ex Torslandaviken 2009-08-18
Tärnmås 1 Kråkudden Hönö 2009-09-23
Skrattmås 10 ex Slottsskogen, Gbg 2009-03-13
Fiskmås 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-11-20
Silltrut 1 ex Klippan Göteborgs hamn 2010-09-20
Gråtrut 3 ex Slottsskogen, Gbg 2009-03-13
Medelhavstrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2010-09-10
Vitvingad trut 1 ex Klippan,Göteborgs hamn 2009-03-09
Havstrut 4 ex Göteborgs hamn 2010-11-13
Tretåig mås 2 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2010-11-14
Rosenmås 1 Björnhuvudet Öckerö. 2011-12-27
Kentsk tärna 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2009-07-25
Fisktärna 1 ex Torslandaviken 2009-08-18
Silvertärna 2 ex Torslandaviken 2010-05-19
Sillgrissla 2 Fiskhamnen Göteborg. 2011-12-16
Alkekung 1 Askimsbadet Askimviken. 2011-12-05
Tamduva 30 ex Klippan,Göteborgs hamn 2010-11-17
Skogsduva 2 ex Hökälla, Hisingen 2010-03-26
Ringduva 22 ex Göteborgs botaniska trädgård 2009-03-13
Turkduva 14 ex Kungsladugård, Gbg 2010-11-05
Turturduva 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2010-10-06
Gök 1 ex Stora Oxhagen,Hisingen 2010-05-22
Berguv 2 ex Nya Ullevi,Gbg 2009-03-08
Sparvuggla 1 ex Slottsskogen, Gbg 2008-12-04
Kattuggla 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2009-05-22
Hornuggla 1 ex Slottsskogen, Gbg 2002-05-29
Jorduggla 1 ex Torslandaviken 2009-07-02
Nattskärra 2 ex Änggårdsbergen, Gbg 2010-06-02
Tornseglare 4 ex Slottsskogen, Gbg 2010-08-12
Kungsfiskare 1 ex Torslandaviken 2010-01-22
Göktyta 1 ex Slottsskogen, Gbg 2002-04-30
Gröngöling 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2009-03-13
Spillkråka 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2010-04-04
Större hackspett 2 ex Göteborgs botaniska trädgård 2009-03-13
Mindre hackspett 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-10-31
Sånglärka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2010-09-23
Backsvala 20 ex Torslandaviken 2009-08-18
Ladusvala 25 ex Stora Amundö 2009-08-27
Hussvala 3 ex Slottsskogen, Gbg 2010-06-11
Trädpiplärka 10 ex Slottsskogen, Gbg 2009-08-27
Ängspiplärka 1 ex Stora Amundö 2009-08-27
Skärpiplärka 1 ex Göteborgs fiskhamn 2010-09-22
Gulärla 10 ex Stora Amundö 2009-08-27
Forsärla 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2009-08-27
Sädesärla 10 ex Stora Amundö 2009-08-27
Sidensvans 35 ex Göteborgs hamn 2010-11-13
Strömstare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-06-10
Gärdsmyg 2 ex Slottsskogen, Gbg 2010-11-26
Järnsparv 2 ex Brudarebacken, Gbg 2010-09-23
Rödhake 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2009-03-13
Näktergal 1 ex Kornhalls färjeläge, Säve 2010-06-13
Blåhake 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-05-14
Svart rödstjärt 2 ex Skandiahamnen Hisingen 2010-11-30
Rödstjärt 1 ex Slottsskogen, Gbg 2009-08-27
Buskskvätta 2 ex Stora Amundö 2009-08-27
Svarthakad buskskvätta 1 ex Brudarebacken, Gbg 2010-05-11
Stenskvätta 1 ex Stora Amundö 2009-08-27
Ringtrast 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-04-29
Koltrast 15 ex Göteborgs botaniska trädgård 2009-03-13
Björktrast 2 ex Göteborgs botaniska trädgård 2009-03-13
Taltrast 2 ex Slottsskogen, Gbg 2010-10-07
Rödvingetrast 2 ex Slottsskogen, Gbg 2010-11-19
Dubbeltrast 1 ex Spåntorget,Björkekärr 2010-12-01
Gräshoppsångare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-04-29
Sävsångare 1 ex Stora Oxhagen 2010-05-22
Kärrsångare 1 ex Torslandaviken 2010-07-01
Rörsångare 5 ex Torslandaviken 2010-07-14
Trastsångare 1 ex Torslandaviken 2010-05-27
Härmsångare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-05-20
Ärtsångare 1 ex Torslandaviken 2010-07-01
Törnsångare 1 ex Torslandaviken 2010-07-16
Trädgårdssångare 3 ex Torslandaviken 2010-07-14
Svarthätta 2 ex Slottsskogen, Gbg 2010-10-07
Lundsångare 1 Chalmers Göteborg. 2011-06-13
Grönsångare 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2010-06-08
Gransångare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-10-07
Lövsångare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2009-08-27
Kungsfågel 1 ex Slottsskogen, Gbg 2009-08-27
Brandkronad kungsfågel 1 ex Slottsskogen, Gbg 2007-07-20
Grå flugsnappare 2 ex Slottsskogen, Gbg 2009-08-27
Mindre flugsnappare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2009-05-29
Halsbandsflugsnappare 1 ex Slottsskogen, Gbg 1995-06-15
Svartvit flugsnappare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2009-08-27
Skäggmes 3 ex Torslandaviken 2010-01-21
Stjärtmes 8 ex Änggårdsbergen, Gbg 2010-11-05
Entita 2 ex Slottsskogen, Gbg 2010-11-25
Talltita 1 Finns mosse Änggårdsbergen. 2011-11-07
Tofsmes 2 ex Änggårdsbergen, Gbg 2007-01-30
Svartmes 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2007-04-04
Blåmes 6 ex Göteborgs botaniska trädgård 2009-03-13
Talgoxe 4 ex Göteborgs botaniska trädgård 2009-03-13
Nötväcka 2 ex Göteborgs botaniska trädgård 2009-03-13
Trädkrypare 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2009-08-27
Törnskata 1 ex Stora Amundö 2009-08-27
Varfågel 1 ex Stora Amundö 2010-04-09
Nötskrika 2 ex Finnsmossen, Änggårdsbergen 2009-03-13
Skata 2 ex Göteborgs botaniska trädgård 2009-03-13
Nötkråka 2 ex Änggårdsbergen, Gbg 1998-09-07
Kaja 30 ex Slottsskogen, Gbg 2009-03-13
Råka 1 ex Slottsskogen, Gbg 2008-01-08
Kråka 5 ex Slottsskogen, Gbg 2009-03-13
Korp 2 ex Änggårdsbergen, Gbg 2009-08-27
Stare 4 ex Stora Amundö 2009-08-27
Gråsparv 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2010-11-14
Pilfink 2 ex Göteborgs botaniska trädgård 2009-03-13
Bofink 3 ex Göteborgs botaniska trädgård 2009-03-13
Bergfink 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2009-03-13
Grönfink 5 ex Göteborgs botaniska trädgård 2009-03-13
Steglits 5 ex Skansen Lejonet, Göteborg 2010-11-17
Grönsiska 4 ex Göteborgs botaniska trädgård 2009-03-13
Hämpling 5 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2010-07-25
Gråsiska 12 ex Slottsskogen, Gbg 2010-11-25
Bändelkorsnäbb 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2002-08-08
Mindre korsnäbb 5 ex Änggårdsbergen, Gbg 2009-08-27
Större korsnäbb 1 ex Lillhagsparken 2009-11-01
Rosenfink 1 ex lilla oxhagen 2010-05-22
Tallbit 5 ex Änggårdsbergen, Gbg 1998-10-19
Domherre 3 ex Finnsmossen, Änggårdsbergen 2009-03-13
Stenknäck 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-11-19
Gulsparv 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2010-11-14
Dvärgsparv 1 ex Eklanda, Mölndal 2010-12-06
Sävsparv 1 ex Vadskärsudden,Torslandaviken. 2010-05-19Saknade arter på listan
Sädgås 69/90
Spetsbergsgås 66/90
Bläsgås 52/90
Prutgås 60/90
Rödhalsad gås 33/90
Nilgås 32/90
Rostand 17/90
Amerikansk bläsand 31/90
Amerikansk kricka 18/90
Rödhuvad dykand 24/90
Praktejder 57/90
Alförrädare 51/90
Vitnackad svärta 27/90
Amerikansk kopparand 9/90
Orre 55/90
Rapphöna 45/90
Svartnäbbad islom 60/90
Vitnäbbad islom 41/90
Gråhakedopping 75/90
Svarthakedopping 70/90
Svartbrynad albatross 3/90
Gulnäbbad lira 36/90
Grålira 54/90
Mindre lira 53/90
Balearisk lira 31/90
Stormsvala 15/90
Klykstjärtad stormsvala 42/90
Toppskarv 67/90
Svart stork 1/90
Vit stork 19/90
Skedstork 19/90
Röd glada 52/90
Gåsgam 2/90
Stäpphök 28/90
Ängshök 17/90
Kejsarörn 1/90
Kungsörn 48/90
Aftonfalk 15/90
Stenfalk 69/90
Jaktfalk 28/90
Småfläckig sumphöna 56/90
Skärfläcka 39/90
Tjockfot 24/90
Rödvingad vadarsvala 3/90
Svartvingad vadarsvala 2/90
Svartbent strandpipare 30/90
Fjällpipare 35/90
Amerikansk tundrapipare 24/90
Kustpipare 63/90
Sandlöpare 54/90
Tuvsnäppa 23/90
Spovsnäppa 60/90
Myrsnäppa 41/90
Dubbelbeckasin 43/90
Rödspov 45/90
Dammsnäppa 47/90
Större gulbena 18/90
Tereksnäppa 1/90
Roskarl 63/90
Bredstjärtad labb 52/90
Kaspisk trut 35/90
Vittrut 58/90
Ismås 1/90
Sandtärna 12/90
Skräntärna 30/90
Småtärna 34/90
Svarttärna 46/90
Vitvingad tärna 25/90
Spetsbergsgrissla 12/90
Tordmule 89/90
Tobisgrissla 85/90
Lunnefågel 60/90
Större turturduva 37/90
Tornuggla 3/90
Dvärguv 2/90
Fjälluggla 1/90
Hökuggla 42/90
Lappuggla 27/90
Pärluggla 36/90
Alpseglare 2/90
Biätare 16/90
Härfågel 50/90
Gråspett 1/90
Tretåig hackspett 43/90
Korttålärka 17/90
Tofslärka 8/90
Trädlärka 76/90
Berglärka 78/90
Rostgumpsvala 38/90
Större piplärka 38/90
Mongolpiplärka 48/90
Fältpiplärka 29/90
Rödstrupig piplärka 49/90
Vattenpiplärka 48/90
Citronärla 9/90
Sibirisk järnsparv 15/90
Sydnäktergal 58/90
Ökenstenskvätta 19/90
Flodsångare 46/90
Vassångare 47/90
Vattensångare 26/90
Busksångare 62/90
Provencesångare 2/90
Rödstrupig sångare 22/90
Höksångare 10/90
Kungsfågelsångare 21/90
Taigasångare 41/90
Bergstaigasångare 9/90
Bergsångare 30/90
Trädgårdsträdkrypare 10/90
Pungmes 34/90
Sommargylling 31/90
Svartpannad törnskata 32/90
Rödhuvad törnskata 18/90
Rosenstare 44/90
Gulhämpling 13/90
Vinterhämpling 83/90
Snösiska 58/90
Lappsparv 56/90
Snösparv 73/90
Tallsparv 24/90
Ortolansparv 46/90
Kornsparv 2/90
Iberisk gransångare 17/90
Vitgumpad buskskvätta 19/90