LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Martin Spång

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Sångsvan
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Rödhalsad gås 1 ex Galterö 2007-07-16
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Årta
Skedand
Brunand
Ringand
Vigg
Ejder
Praktejder
Sjöorre
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Orre
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Smådopping
Skäggdopping
Stormfågel
Havssula
Storskarv
Gråhäger
Havsörn
Brun kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Pilgrimsfalk 1 ex Gasklockan 2012-05-01
Vattenrall
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Ljungpipare
Tofsvipa
Mosnäppa
Kärrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Myrspov
Storspov
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Svarthuvad mås 1 ex Slottskogen
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Kentsk tärna
Fisktärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Kattuggla
Hornuggla
Tornseglare
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Svart rödstjärt 1 ex Trädklunga ovanför södra delen Göta tunneln 2012-05-01
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Vassångare
Sävsångare
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Grönfink
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Domherre
Snösparv
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Mindre sångsvan 70/90
Sädgås 69/90
Spetsbergsgås 66/90
Prutgås 60/90
Nilgås 32/90
Rostand 17/90
Amerikansk bläsand 31/90
Amerikansk kricka 18/90
Stjärtand 79/90
Rödhuvad dykand 24/90
Bergand 88/90
Alförrädare 51/90
Alfågel 84/90
Vitnackad svärta 27/90
Svärta 75/90
Amerikansk kopparand 9/90
Tjäder 41/90
Svartnäbbad islom 60/90
Vitnäbbad islom 41/90
Gråhakedopping 75/90
Svarthalsad dopping 56/90
Svarthakedopping 70/90
Svartbrynad albatross 3/90
Gulnäbbad lira 36/90
Grålira 54/90
Mindre lira 53/90
Balearisk lira 31/90
Stormsvala 15/90
Klykstjärtad stormsvala 42/90
Toppskarv 67/90
Rördrom 70/90
Silkeshäger 46/90
Ägretthäger 40/90
Svart stork 1/90
Vit stork 19/90
Skedstork 19/90
Bivråk 75/90
Brun glada 18/90
Röd glada 52/90
Gåsgam 2/90
Blå kärrhök 77/90
Stäpphök 28/90
Ängshök 17/90
Kejsarörn 1/90
Kungsörn 48/90
Aftonfalk 15/90
Stenfalk 69/90
Lärkfalk 58/90
Jaktfalk 28/90
Småfläckig sumphöna 56/90
Skärfläcka 39/90
Tjockfot 24/90
Rödvingad vadarsvala 3/90
Svartvingad vadarsvala 2/90
Svartbent strandpipare 30/90
Fjällpipare 35/90
Amerikansk tundrapipare 24/90
Kustpipare 63/90
Kustsnäppa 66/90
Sandlöpare 54/90
Småsnäppa 58/90
Tuvsnäppa 23/90
Spovsnäppa 60/90
Skärsnäppa 84/90
Myrsnäppa 41/90
Dvärgbeckasin 65/90
Dubbelbeckasin 43/90
Morkulla 87/90
Rödspov 45/90
Småspov 73/90
Svartsnäppa 76/90
Dammsnäppa 47/90
Större gulbena 18/90
Tereksnäppa 1/90
Smalnäbbad simsnäppa 54/90
Brednäbbad simsnäppa 49/90
Bredstjärtad labb 52/90
Kustlabb 71/90
Fjällabb 48/90
Storlabb 60/90
Tärnmås 41/90
Kaspisk trut 35/90
Medelhavstrut 36/90
Rosenmås 34/90
Ismås 1/90
Sandtärna 12/90
Skräntärna 30/90
Silvertärna 75/90
Småtärna 34/90
Svarttärna 46/90
Vitvingad tärna 25/90
Spetsbergsgrissla 12/90
Lunnefågel 60/90
Turturduva 22/90
Större turturduva 37/90
Tornuggla 3/90
Dvärguv 2/90
Berguv 71/90
Fjälluggla 1/90
Hökuggla 42/90
Sparvuggla 65/90
Lappuggla 27/90
Jorduggla 59/90
Pärluggla 36/90
Nattskärra 71/90
Alpseglare 2/90
Kungsfiskare 82/90
Biätare 16/90
Härfågel 50/90
Göktyta 60/90
Gråspett 1/90
Tretåig hackspett 43/90
Korttålärka 17/90
Tofslärka 8/90
Trädlärka 76/90
Större piplärka 38/90
Mongolpiplärka 48/90
Fältpiplärka 29/90
Rödstrupig piplärka 49/90
Vattenpiplärka 48/90
Citronärla 9/90
Sibirisk järnsparv 15/90
Sydnäktergal 58/90
Blåhake 47/90
Svarthakad buskskvätta 61/90
Ökenstenskvätta 19/90
Flodsångare 46/90
Vattensångare 26/90
Trastsångare 43/90
Provencesångare 2/90
Rödstrupig sångare 22/90
Höksångare 10/90
Lundsångare 43/90
Kungsfågelsångare 21/90
Taigasångare 41/90
Bergstaigasångare 9/90
Bergsångare 30/90
Grönsångare 87/90
Brandkronad kungsfågel 50/90
Grå flugsnappare 78/90
Mindre flugsnappare 45/90
Halsbandsflugsnappare 38/90
Trädgårdsträdkrypare 10/90
Pungmes 34/90
Sommargylling 31/90
Svartpannad törnskata 32/90
Rödhuvad törnskata 18/90
Nötkråka 67/90
Rosenstare 44/90
Bergfink 100/90
Gulhämpling 13/90
Steglits 86/90
Snösiska 58/90
Bändelkorsnäbb 62/90
Mindre korsnäbb 82/90
Större korsnäbb 64/90
Rosenfink 68/90
Tallbit 38/90
Stenknäck 88/90
Lappsparv 56/90
Tallsparv 24/90
Ortolansparv 46/90
Dvärgsparv 43/90
Kornsparv 2/90
Iberisk gransångare 17/90
Vitgumpad buskskvätta 19/90