LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Martin Fransson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Mindre sångsvan Torslandaviken 2002-10-16
Sångsvan Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Sädgås Valö, Gbg:s södra skärgård 2002-11-02
Grågås Askimsfjorden, Göteborg 2002-02-09
Kanadagås Kalvholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Vitkindad gås Danska liljan, Gbg:s södra skärgård 2002-04-04
Prutgås Askimsfjorden, Göteborg 2002-05-27
Rödhalsad gås 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Gravand Askimsfjorden, Göteborg 2002-02-11
Bläsand Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-25
Kricka Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Gräsand Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Stjärtand Torslandaviken 2002-08-31
Skedand Yttre Tistlarna 2002-03-30
Brunand Torslandaviken 2002-08-31
Vigg Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Bergand Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2003-01-10
Ejder Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Praktejder Stora Porsholmen, Torslanda 2003-03-08
Alfågel Yttre Tistlarna 2002-01-06
Sjöorre Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Svärta Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-19
Knipa Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Salskrake Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-22
Småskrake Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Storskrake Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Rapphöna Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-15
Fasan Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Smålom Valö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Storlom Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-09
Smådopping Hinsholmskilen, Göteborg 2002-03-26
Skäggdopping Torslandaviken 2002-05-12
Gråhakedopping Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-24
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-08-31
Stormfågel Yttre Tistlarna 2002-04-28
Havssula Yttre Tistlarna 2002-04-28
Storskarv Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Toppskarv Yttre Tistlarna 2002-04-28
Gråhäger Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Bivråk Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-22
Röd glada Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2003-04-12
Havsörn Yttre Tistlarna 2002-11-02
Brun kärrhök Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-06
Blå kärrhök Valö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Duvhök Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-21
Sparvhök Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-18
Ormvråk Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-20
Fjällvråk Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-19
Fiskgjuse Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-19
Tornfalk Valö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Stenfalk Askimsfjorden, Göteborg 2002-08-27
Jaktfalk 1 2K Tistlarna 2005-01-15
Pilgrimsfalk Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-09-05
Rörhöna Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-16
Sothöna Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Strandskata Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-13
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-05-12
Större strandpipare Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-14
Amerikansk tundrapipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-07-22
Ljungpipare Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-25
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-06-12
Tofsvipa Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-02
Kustsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-30
Sandlöpare Yttre Tistlarna 2002-05-19
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa Yttr Tistlarna 2002-01-06
Kärrsnäppa Yttre Tistlarna 2002-03-30
Brushane Yttre Tistlarna 2002-05-19
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Dubbelbeckasin Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-07
Morkulla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-05
Myrspov Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-06-25
Småspov Yttre Tistlarna 2002-05-19
Storspov Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-19
Svartsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-06-12
Rödbena Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-04
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-12
Gluttsnäppa Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-12
Skogssnäppa Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-01
Grönbena Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-19
Drillsnäppa Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-06
Roskarl Yttre Tistlarna 2002-05-19
Kustlabb Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2003-04-17
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Svarthuvad mås 1 3K Klippan 2005-01-01
Dvärgmås Tornö, Gbg:s södra skärgård 2003-04-22
Skrattmås Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Fiskmås Yttre Tistlarna 2002-01-06
Silltrut Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-25
Gråtrut Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-04
Havstrut Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Tretåig mås Yttre Tistlarna 2002-01-06
Kentsk tärna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-19
Fisktärna Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-21
Silvertärna Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-12
Sillgrissla Yttre Tistlarna 2002-01-06
Tordmule Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Tobisgrissla Yttre Tistlarna 2002-01-06
Alkekung
Tamduva Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-10
Skogsduva Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-03
Ringduva Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Turkduva Göteborg 2002-04-08
Gök Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-05
Berguv Göteborgs södra skärgård 2002-01-14
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla Yttre Tistlarna 2003-04-19
Tornseglare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-17
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-10-16
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-04
Göktyta Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-21
Gröngöling Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-09
Spillkråka Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-23
Större hackspett Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-09
Mindre hackspett Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-19
Trädlärka Landvetter flygplats 2002-06-19
Sånglärka Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-01
Backsvala Torslandaviken 2002-05-12
Ladusvala Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-28
Hussvala Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-02
Trädpiplärka Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-03
Ängspiplärka Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-13
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka Tistlarna 2002-01-06
Gulärla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-02
Forsärla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-27
Sädesärla Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-27
Sidensvans Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-30
Strömstare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-27
Gärdsmyg Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Järnsparv Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Rödhake Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Näktergal Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-06-15
Blåhake Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-07
Svart rödstjärt
Rödstjärt Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-25
Buskskvätta Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-07
Stenskvätta Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-03
Ringtrast Yttre Tistlarna 2002-04-28
Koltrast Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Björktrast Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Taltrast Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-29
Rödvingetrast Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-09
Dubbeltrast Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-10
Vassångare 1 ex Välen, Gbg 2007-06-06
Sävsångare Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-22
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-10
Kärrsångare Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-22
Rörsångare Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-07
Härmsångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-15
Ärtsångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-26
Törnsångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-03
Trädgårdssångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-17
Svarthätta Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-01
Taigasångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-02
Grönsångare Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-08
Gransångare Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Lövsångare Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-22
Kungsfågel Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-07
Grå flugsnappare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-17
Svartvit flugsnappare Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-16
Skäggmes
Stjärtmes Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-07
Entita Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-19
Talltita Änggårdsbergen, Göteborg 2002-10-31
Tofsmes
Svartmes Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-12
Blåmes Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Talgoxe Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Nötväcka Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-19
Trädkrypare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-07
Törnskata Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-13
Varfågel Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-28
Nötskrika Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-19
Skata Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-04
Nötkråka
Kaja Hagen, Älvsborg, Göteborg 2002-02-01
Råka Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-03
Kråka Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Korp Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-09
Stare Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-13
Gråsparv Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Pilfink Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Bofink Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Bergfink Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-07
Grönfink Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Steglits Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-16
Grönsiska Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-04
Hämpling Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Vinterhämpling Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-21
Gråsiska Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-08
Snösiska Donsö, Gbg:s södra skärgård 2003-02-08
Mindre korsnäbb Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-18
Större korsnäbb Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2003-01-19
Rosenfink Donsö, Gbg:s södra skärgård 2003-06-05
Domherre Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-08
Stenknäck Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-02
Lappsparv Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2003-04-15
Snösparv Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-31
Gulsparv Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-09
Ortolansparv
Sävsparv Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-26Saknade arter på listan
Spetsbergsgås 66/90
Bläsgås 52/90
Nilgås 32/90
Rostand 17/90
Amerikansk bläsand 31/90
Snatterand 78/90
Amerikansk kricka 18/90
Årta 76/90
Rödhuvad dykand 24/90
Ringand 51/90
Alförrädare 51/90
Vitnackad svärta 27/90
Amerikansk kopparand 9/90
Orre 55/90
Tjäder 41/90
Vaktel 53/90
Svartnäbbad islom 60/90
Vitnäbbad islom 41/90
Svarthalsad dopping 56/90
Svartbrynad albatross 3/90
Gulnäbbad lira 36/90
Grålira 54/90
Mindre lira 53/90
Balearisk lira 31/90
Stormsvala 15/90
Klykstjärtad stormsvala 42/90
Rördrom 70/90
Silkeshäger 46/90
Ägretthäger 40/90
Svart stork 1/90
Vit stork 19/90
Skedstork 19/90
Brun glada 18/90
Gåsgam 2/90
Stäpphök 28/90
Ängshök 17/90
Kejsarörn 1/90
Kungsörn 48/90
Aftonfalk 15/90
Lärkfalk 58/90
Vattenrall 83/90
Småfläckig sumphöna 56/90
Kornknarr 68/90
Trana 74/90
Skärfläcka 39/90
Tjockfot 24/90
Rödvingad vadarsvala 3/90
Svartvingad vadarsvala 2/90
Svartbent strandpipare 30/90
Fjällpipare 35/90
Tuvsnäppa 23/90
Myrsnäppa 41/90
Rödspov 45/90
Större gulbena 18/90
Tereksnäppa 1/90
Smalnäbbad simsnäppa 54/90
Brednäbbad simsnäppa 49/90
Bredstjärtad labb 52/90
Fjällabb 48/90
Tärnmås 41/90
Kaspisk trut 35/90
Medelhavstrut 36/90
Vittrut 58/90
Rosenmås 34/90
Ismås 1/90
Sandtärna 12/90
Skräntärna 30/90
Småtärna 34/90
Svarttärna 46/90
Vitvingad tärna 25/90
Spetsbergsgrissla 12/90
Lunnefågel 60/90
Turturduva 22/90
Större turturduva 37/90
Tornuggla 3/90
Dvärguv 2/90
Fjälluggla 1/90
Hökuggla 42/90
Sparvuggla 65/90
Lappuggla 27/90
Pärluggla 36/90
Nattskärra 71/90
Alpseglare 2/90
Biätare 16/90
Gråspett 1/90
Tretåig hackspett 43/90
Korttålärka 17/90
Tofslärka 8/90
Berglärka 78/90
Rostgumpsvala 38/90
Större piplärka 38/90
Mongolpiplärka 48/90
Fältpiplärka 29/90
Vattenpiplärka 48/90
Citronärla 9/90
Sibirisk järnsparv 15/90
Sydnäktergal 58/90
Svarthakad buskskvätta 61/90
Ökenstenskvätta 19/90
Gräshoppsångare 79/90
Flodsångare 46/90
Vattensångare 26/90
Trastsångare 43/90
Provencesångare 2/90
Rödstrupig sångare 22/90
Höksångare 10/90
Lundsångare 43/90
Kungsfågelsångare 21/90
Bergstaigasångare 9/90
Bergsångare 30/90
Brandkronad kungsfågel 50/90
Mindre flugsnappare 45/90
Halsbandsflugsnappare 38/90
Trädgårdsträdkrypare 10/90
Pungmes 34/90
Sommargylling 31/90
Svartpannad törnskata 32/90
Rödhuvad törnskata 18/90
Rosenstare 44/90
Gulhämpling 13/90
Bändelkorsnäbb 62/90
Tallbit 38/90
Tallsparv 24/90
Dvärgsparv 43/90
Kornsparv 2/90
Iberisk gransångare 17/90
Vitgumpad buskskvätta 19/90