LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Martin Fransson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Mindre sångsvan Torslandaviken 2002-10-16
Sångsvan Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Sädgås Valö, Gbg:s södra skärgård 2002-11-02
Grågås Askimsfjorden, Göteborg 2002-02-09
Kanadagås Kalvholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Vitkindad gås Danska liljan, Gbg:s södra skärgård 2002-04-04
Prutgås Askimsfjorden, Göteborg 2002-05-27
Rödhalsad gås 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Gravand Askimsfjorden, Göteborg 2002-02-11
Bläsand Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-25
Kricka Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Gräsand Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Stjärtand Torslandaviken 2002-08-31
Skedand Yttre Tistlarna 2002-03-30
Brunand Torslandaviken 2002-08-31
Vigg Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Bergand Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2003-01-10
Ejder Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Praktejder Stora Porsholmen, Torslanda 2003-03-08
Alfågel Yttre Tistlarna 2002-01-06
Sjöorre Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Svärta Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-19
Knipa Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Salskrake Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-22
Småskrake Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Storskrake Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Rapphöna Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-15
Fasan Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Smålom Valö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Storlom Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-09
Smådopping Hinsholmskilen, Göteborg 2002-03-26
Skäggdopping Torslandaviken 2002-05-12
Gråhakedopping Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-24
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-08-31
Stormfågel Yttre Tistlarna 2002-04-28
Havssula Yttre Tistlarna 2002-04-28
Storskarv Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Toppskarv Yttre Tistlarna 2002-04-28
Gråhäger Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Bivråk Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-22
Röd glada Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2003-04-12
Havsörn Yttre Tistlarna 2002-11-02
Brun kärrhök Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-06
Blå kärrhök Valö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Duvhök Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-21
Sparvhök Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-18
Ormvråk Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-20
Fjällvråk Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-19
Fiskgjuse Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-19
Tornfalk Valö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Stenfalk Askimsfjorden, Göteborg 2002-08-27
Jaktfalk 1 2K Tistlarna 2005-01-15
Pilgrimsfalk Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-09-05
Rörhöna Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-16
Sothöna Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Strandskata Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-13
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-05-12
Större strandpipare Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-14
Amerikansk tundrapipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-07-22
Ljungpipare Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-25
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-06-12
Tofsvipa Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-02
Kustsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-30
Sandlöpare Yttre Tistlarna 2002-05-19
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa Yttr Tistlarna 2002-01-06
Kärrsnäppa Yttre Tistlarna 2002-03-30
Brushane Yttre Tistlarna 2002-05-19
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Dubbelbeckasin Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-07
Morkulla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-05
Myrspov Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-06-25
Småspov Yttre Tistlarna 2002-05-19
Storspov Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-19
Svartsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-06-12
Rödbena Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-04
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-12
Gluttsnäppa Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-12
Skogssnäppa Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-01
Grönbena Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-19
Drillsnäppa Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-06
Roskarl Yttre Tistlarna 2002-05-19
Kustlabb Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2003-04-17
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Svarthuvad mås 1 3K Klippan 2005-01-01
Dvärgmås Tornö, Gbg:s södra skärgård 2003-04-22
Skrattmås Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Fiskmås Yttre Tistlarna 2002-01-06
Silltrut Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-25
Gråtrut Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-04
Havstrut Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Tretåig mås Yttre Tistlarna 2002-01-06
Kentsk tärna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-19
Fisktärna Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-21
Silvertärna Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-12
Sillgrissla Yttre Tistlarna 2002-01-06
Tordmule Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Tobisgrissla Yttre Tistlarna 2002-01-06
Alkekung
Tamduva Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-10
Skogsduva Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-03
Ringduva Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Turkduva Göteborg 2002-04-08
Gök Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-05
Berguv Göteborgs södra skärgård 2002-01-14
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla Yttre Tistlarna 2003-04-19
Tornseglare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-17
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-10-16
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-04
Göktyta Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-21
Gröngöling Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-09
Spillkråka Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-23
Större hackspett Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-09
Mindre hackspett Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-19
Trädlärka Landvetter flygplats 2002-06-19
Sånglärka Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-01
Backsvala Torslandaviken 2002-05-12
Ladusvala Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-28
Hussvala Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-02
Trädpiplärka Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-03
Ängspiplärka Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-13
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka Tistlarna 2002-01-06
Gulärla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-02
Forsärla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-27
Sädesärla Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-27
Sidensvans Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-30
Strömstare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-27
Gärdsmyg Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Järnsparv Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Rödhake Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Näktergal Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-06-15
Blåhake Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-07
Svart rödstjärt
Rödstjärt Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-25
Buskskvätta Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-07
Stenskvätta Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-03
Ringtrast Yttre Tistlarna 2002-04-28
Koltrast Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Björktrast Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Taltrast Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-29
Rödvingetrast Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-09
Dubbeltrast Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-10
Vassångare 1 ex Välen, Gbg 2007-06-06
Sävsångare Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-22
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-10
Kärrsångare Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-22
Rörsångare Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-07
Härmsångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-15
Ärtsångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-26
Törnsångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-03
Trädgårdssångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-17
Svarthätta Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-01
Taigasångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-02
Grönsångare Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-08
Gransångare Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Lövsångare Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-22
Kungsfågel Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-07
Grå flugsnappare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-17
Svartvit flugsnappare Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-16
Skäggmes
Stjärtmes Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-07
Entita Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-19
Talltita Änggårdsbergen, Göteborg 2002-10-31
Tofsmes
Svartmes Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-12
Blåmes Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Talgoxe Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Nötväcka Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-19
Trädkrypare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-07
Törnskata Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-13
Varfågel Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-28
Nötskrika Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-19
Skata Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-04
Nötkråka
Kaja Hagen, Älvsborg, Göteborg 2002-02-01
Råka Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-03
Kråka Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Korp Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-09
Stare Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-13
Gråsparv Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Pilfink Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Bofink Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Bergfink Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-07
Grönfink Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Steglits Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-16
Grönsiska Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-04
Hämpling Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Vinterhämpling Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-21
Gråsiska Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-08
Snösiska Donsö, Gbg:s södra skärgård 2003-02-08
Mindre korsnäbb Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-18
Större korsnäbb Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2003-01-19
Rosenfink Donsö, Gbg:s södra skärgård 2003-06-05
Domherre Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-08
Stenknäck Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-02
Lappsparv Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2003-04-15
Snösparv Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-31
Gulsparv Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-09
Ortolansparv
Sävsparv Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-26Saknade arter på listan
Spetsbergsgås 68/91
Bläsgås 54/91
Nilgås 33/91
Rostand 17/91
Amerikansk bläsand 31/91
Snatterand 79/91
Amerikansk kricka 18/91
Årta 77/91
Rödhuvad dykand 28/91
Ringand 52/91
Alförrädare 52/91
Vitnackad svärta 27/91
Amerikansk kopparand 10/91
Orre 55/91
Tjäder 42/91
Vaktel 56/91
Svartnäbbad islom 61/91
Vitnäbbad islom 41/91
Svarthalsad dopping 58/91
Svartbrynad albatross 3/91
Gulnäbbad lira 23/91
Grålira 54/91
Mindre lira 53/91
Balearisk lira 31/91
Stormsvala 15/91
Klykstjärtad stormsvala 42/91
Rördrom 72/91
Silkeshäger 47/91
Ägretthäger 41/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Skedstork 24/91
Brun glada 18/91
Gåsgam 2/91
Stäpphök 32/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Kungsörn 48/91
Aftonfalk 21/91
Lärkfalk 59/91
Vattenrall 84/91
Småfläckig sumphöna 57/91
Kornknarr 69/91
Trana 75/91
Skärfläcka 41/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Svartbent strandpipare 30/91
Fjällpipare 36/91
Sumpvipa 11/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Myrsnäppa 43/91
Rödspov 47/91
Större gulbena 25/91
Tereksnäppa 1/91
Smalnäbbad simsnäppa 55/91
Brednäbbad simsnäppa 50/91
Bredstjärtad labb 52/91
Fjällabb 48/91
Tärnmås 41/91
Kaspisk trut 38/91
Medelhavstrut 37/91
Vittrut 60/91
Rosenmås 35/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Skräntärna 33/91
Småtärna 34/91
Svarttärna 48/91
Vitvingad tärna 27/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Lunnefågel 60/91
Turturduva 22/91
Större turturduva 38/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Hökuggla 43/91
Sparvuggla 66/91
Lappuggla 27/91
Pärluggla 36/91
Nattskärra 72/91
Blek tornseglare 5/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Gråspett 1/91
Tretåig hackspett 44/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Berglärka 79/91
Rostgumpsvala 39/91
Större piplärka 38/91
Mongolpiplärka 49/91
Fältpiplärka 29/91
Vattenpiplärka 49/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Sydnäktergal 59/91
Svarthakad buskskvätta 62/91
Ökenstenskvätta 21/91
Gräshoppsångare 80/91
Flodsångare 47/91
Vattensångare 26/91
Trastsångare 44/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 19/91
Lundsångare 44/91
Kungsfågelsångare 23/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Bergsångare 30/91
Brandkronad kungsfågel 52/91
Mindre flugsnappare 46/91
Halsbandsflugsnappare 39/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Pungmes 35/91
Sommargylling 33/91
Svartpannad törnskata 32/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Rosenstare 45/91
Gulhämpling 21/91
Bändelkorsnäbb 63/91
Tallbit 46/91
Tallsparv 25/91
Dvärgsparv 45/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Vitgumpad buskskvätta 20/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91