LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Bert Petersson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Hålsjön, Mölndal
Sångsvan Rådasjön, Råda
Sädgås Mölnlycke
Grågås Välen, Göteborg
Kanadagås Finnsjön, Mölnlycke
Vitkindad gås Välen, Göteborg
Prutgås Kråkudden, Hönö
Gravand Torslandaviken
Bläsand Torslandaviken
Snatterand 2 ex Horsickan, Mölndal
Kricka Hålsjön, Mölndal
Gräsand Hålsjön, Mölndal
Stjärtand Torslandaviken
Årta 2 ex Eklanda, Mölndal
Brunand Torslandaviken
Ringand 1 ex Säveåns mynning, Gbg
Vigg Hålsjön, Mölndal
Bergand Torslandaviken
Ejder Kråkudden, Hönö
Alförrädare Kråkudden, Hönö
Alfågel Kråkudden, Hönö
Sjöorre Kråkudden, Hönö
Svärta Kråkudden, Hönö
Knipa Hålsjön, Mölndal
Salskrake Torslandaviken
Småskrake Kråkudden, Hönö
Storskrake Göteborgs fiskhamn
Orre Hårskered, Mölnlycke
Tjäder Hårskered, Mölndal
Rapphöna Hisingen, Gbg
Vaktel 1 ex Eklanda, Mölndal
Fasan Mölnlycke
Smålom Kråkudden, Hönö
Storlom Finnsjön, Mölnlycke
Smådopping Änggårdsbergen, Gbg
Skäggdopping Rådasjön, Råda
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö
Stormfågel Kråkudden, Hönö
Grålira Kråkudden, Hönö
Havssula Kråkudden, Hönö
Storskarv Hålsjön, Mölndal
Rördrom Hålsjön, Mölndal
Gråhäger Hålsjön, Mölndal
Bivråk Hålsjön, Mölndal
Röd glada Hålsjön, Mölndal
Havsörn Torslandaviken
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal
Blå kärrhök Hisingen, Gbg
Duvhök Hålsjön, Mölndal
Sparvhök Hålsjön, Mölndal
Ormvråk Hålsjön, Mölndal
Fjällvråk Eklanda, Mölndal
Fiskgjuse Hålsjön, Mölndal
Tornfalk Hisingen, Gbg
Stenfalk Öckerö, Gbg:s norra skärgård
Lärkfalk Hålsjön, Mölndal
Pilgrimsfalk Eklanda, Mölndal
Vattenrall Hålsjön, Mölndal
Kornknarr 1 ex Rådasjön, Råda
Rörhöna Välen, Gbg
Sothöna Hålsjön, Mölndal
Trana Hålsjön, Mölndal
Strandskata Torslandaviken
Mindre strandpipare Torslandaviken
Större strandpipare Torslandaviken
Ljungpipare Torslandaviken
Kustpipare Torslandaviken
Tofsvipa Mölnlycke
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö
Småsnäppa Torslandaviken
Spovsnäppa Torslandaviken
Skärsnäppa Bolleskären, Hönö
Kärrsnäppa Torslandaviken
Brushane Torslandaviken
Enkelbeckasin Hålsjön, Mölndal
Morkulla Eklanda, Mölndal
Myrspov Torslandaviken
Småspov Torslandaviken
Storspov Torslandaviken
Svartsnäppa Torslandaviken
Rödbena Hålsjön, Mölndal
Dammsnäppa 1 ex Torslandaviken
Gluttsnäppa Torslandaviken
Skogssnäppa Torslandaviken
Grönbena Torslandaviken
Drillsnäppa Hålsjön, Mölndal
Roskarl Kråkudden, Hönö
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö
Kustlabb Kråkudden, Hönö
Storlabb Kråkudden, Hönö
Svarthuvad mås Klippan, Göteborg
Skrattmås Mölnlycke
Fiskmås Mölnlycke
Silltrut Mölnlycke
Gråtrut Mölnlycke
Kaspisk trut Göteborgs fiskhamn
Medelhavstrut Göteborgs fiskhamn
Vittrut Göteborgs fiskhamn
Havstrut Finnsjön, Mölnlycke
Tretåig mås Kråkudden, Hönö
Skräntärna 1 ex Hålsjön, Mölndal
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö
Fisktärna Hålsjön, Mölndal
Silvertärna Kråkudden, Hönö
Småtärna Smithska udden, Gbg
Sillgrissla Öckerö, Gbg:s norra skärgård
Tordmule Kråkudden, Hönö
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö
Alkekung Smithska udden, Gbg
Lunnefågel Kråkudden, Hönö
Tamduva Mölnlycke
Skogsduva Lärjeåns dalgång, Gbg
Ringduva Mölnlycke
Turkduva Älvsborgsgatan, Göteborg
Gök Hålsjön, Mölndal
Berguv Eklanda, Mölndal
Hökuggla 1 ex Finnsjön, Mölnlycke
Kattuggla Hålsjön, Mölndal
Hornuggla Hålsjön, Mölndal
Jorduggla Öckerö, Gbg:s norra skärgård
Pärluggla 1 ex Finnsjön, Mölnlycke
Nattskärra Rambo mosse, Mölndal
Tornseglare Mölnlycke
Kungsfiskare Hålsjön, Mölndal
Göktyta Hålsjön, Mölndal
Gröngöling Hålsjön, Mölndal
Spillkråka Hålsjön, Mölndal
Större hackspett Hålsjön, Mölndal
Mindre hackspett Hålsjön, Mölndal
Tofslärka Annedal, Göteborg
Trädlärka Rambo mosse, Mölndal
Sånglärka Fässberg, Mölndal
Backsvala Torslandaviken
Ladusvala Mölnlycke
Hussvala Mölnlycke
Mongolpiplärka 1 ex Brudarebacken, Gbg
Trädpiplärka Hålsjön, Mölndal
Ängspiplärka Eklanda, Mölndal
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö
Gulärla Torslandaviken
Forsärla Fässberg, Mölndal
Sädesärla Mölnlycke
Sidensvans Mölnlycke
Strömstare Kvarnfallet, Mölndal
Gärdsmyg Hålsjön, Mölndal
Järnsparv Mölnlycke
Rödhake Hålsjön, Mölndal
Näktergal Hålsjön, Mölndal
Sydnäktergal Önnered, Gbg
Blåhake Hålsjön, Mölndal
Rödstjärt Mölnlycke
Buskskvätta Hålsjön, Mölndal
Stenskvätta Mölnlycke
Ringtrast Hålsjön, Mölndal
Koltrast Mölnlycke
Björktrast Mölnlycke
Taltrast Mölnlycke
Rödvingetrast Mölnlycke
Dubbeltrast Rambo mosse, Mölndal
Gräshoppsångare Rådasjön, Mölnlycke
Vassångare Välen, Gbg
Sävsångare Eklanda, Mölndal
Kärrsångare Rådasjön, Råda
Rörsångare Hålsjön, Mölndal
Trastsångare Rådasjön, Råda
Härmsångare Mölnlycke
Ärtsångare Mölnlycke
Törnsångare Mölnlycke
Trädgårdssångare Mölnlycke
Svarthätta Hålsjön, Mölndal
Grönsångare Hålsjön, Mölndal
Gransångare Rådasjön, Råda
Lövsångare Hålsjön, Mölndal
Kungsfågel Mölnlycke
Brandkronad kungsfågel Slottsskogen, Gbg
Grå flugsnappare Hålsjön, Mölndal
Mindre flugsnappare Eklanda, Mölndal
Halsbandsflugsnappare Välen, Gbg
Svartvit flugsnappare Hålsjön, Mölndal
Skäggmes Hålsjön, Mölndal
Stjärtmes Hålsjön, Mölndal
Entita Hålsjön, Mölndal
Talltita Mölnlycke
Tofsmes Hålsjön, Mölndal
Svartmes Mölnlycke
Blåmes Mölnlycke
Talgoxe Mölnlycke
Nötväcka Hålsjön, Mölndal
Trädkrypare Rådasjön, Råda
Sommargylling Tulebo, Kållered
Törnskata Mölnlycke
Varfågel Hålsjön, Mölndal
Rödhuvad törnskata Eklanda, Mölndal
Nötskrika Hålsjön, Mölndal
Skata Mölnlycke
Nötkråka Mölnlycke
Kaja Mölnlycke
Råka Hålsjön, Mölndal
Kråka Mölnlycke
Korp Eklanda, Mölndal
Stare Mölnlycke
Gråsparv Mölnlycke
Pilfink Mölnlycke
Bofink Mölnlycke
Bergfink Mölnlycke
Grönfink Mölnlycke
Steglits Eklanda, Mölndal
Grönsiska Hålsjön, Mölndal
Hämpling Eklanda, Mölndal
Vinterhämpling Stensjön, Mölndal
Gråsiska Skogen, Mölnlycke
Bändelkorsnäbb Mölnlycke
Mindre korsnäbb Mölnlycke
Större korsnäbb Finnsjön, Mölnlycke
Rosenfink Rådasjön, Råda
Tallbit Änggårdsbergen, Gbg
Domherre Mölnlycke
Stenknäck Mölnlycke
Lappsparv Hålsjön, Mölndal
Snösparv Torslandaviken
Gulsparv Mölnlycke
Sävsparv Hålsjön, MölndalSaknade arter på listan
Mindre sångsvan 70/90
Spetsbergsgås 66/90
Bläsgås 52/90
Rödhalsad gås 33/90
Nilgås 32/90
Rostand 17/90
Amerikansk bläsand 31/90
Amerikansk kricka 18/90
Skedand 87/90
Rödhuvad dykand 24/90
Praktejder 57/90
Vitnackad svärta 27/90
Amerikansk kopparand 9/90
Svartnäbbad islom 60/90
Vitnäbbad islom 41/90
Svarthalsad dopping 56/90
Svarthakedopping 70/90
Svartbrynad albatross 3/90
Gulnäbbad lira 36/90
Mindre lira 53/90
Balearisk lira 31/90
Stormsvala 15/90
Klykstjärtad stormsvala 42/90
Toppskarv 67/90
Silkeshäger 46/90
Ägretthäger 40/90
Svart stork 1/90
Vit stork 19/90
Skedstork 19/90
Brun glada 18/90
Gåsgam 2/90
Stäpphök 28/90
Ängshök 17/90
Kejsarörn 1/90
Kungsörn 48/90
Aftonfalk 15/90
Jaktfalk 28/90
Småfläckig sumphöna 56/90
Skärfläcka 39/90
Tjockfot 24/90
Rödvingad vadarsvala 3/90
Svartvingad vadarsvala 2/90
Svartbent strandpipare 30/90
Fjällpipare 35/90
Amerikansk tundrapipare 24/90
Sandlöpare 54/90
Mosnäppa 73/90
Tuvsnäppa 23/90
Myrsnäppa 41/90
Dvärgbeckasin 65/90
Dubbelbeckasin 43/90
Rödspov 45/90
Större gulbena 18/90
Tereksnäppa 1/90
Smalnäbbad simsnäppa 54/90
Brednäbbad simsnäppa 49/90
Fjällabb 48/90
Dvärgmås 80/90
Tärnmås 41/90
Vitvingad trut 85/90
Rosenmås 34/90
Ismås 1/90
Sandtärna 12/90
Svarttärna 46/90
Vitvingad tärna 25/90
Spetsbergsgrissla 12/90
Turturduva 22/90
Större turturduva 37/90
Tornuggla 3/90
Dvärguv 2/90
Fjälluggla 1/90
Sparvuggla 65/90
Lappuggla 27/90
Alpseglare 2/90
Biätare 16/90
Härfågel 50/90
Gråspett 1/90
Tretåig hackspett 43/90
Korttålärka 17/90
Berglärka 78/90
Rostgumpsvala 38/90
Större piplärka 38/90
Fältpiplärka 29/90
Rödstrupig piplärka 49/90
Vattenpiplärka 48/90
Citronärla 9/90
Sibirisk järnsparv 15/90
Svart rödstjärt 63/90
Svarthakad buskskvätta 61/90
Ökenstenskvätta 19/90
Flodsångare 46/90
Vattensångare 26/90
Busksångare 62/90
Provencesångare 2/90
Rödstrupig sångare 22/90
Höksångare 10/90
Lundsångare 43/90
Kungsfågelsångare 21/90
Taigasångare 41/90
Bergstaigasångare 9/90
Bergsångare 30/90
Trädgårdsträdkrypare 10/90
Pungmes 34/90
Svartpannad törnskata 32/90
Rosenstare 44/90
Gulhämpling 13/90
Snösiska 58/90
Tallsparv 24/90
Ortolansparv 46/90
Dvärgsparv 43/90
Kornsparv 2/90
Iberisk gransångare 17/90
Vitgumpad buskskvätta 19/90