LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Ulf Sjögren

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Torslandaviken 1998-04-27
Sångsvan Stensjön, Möndal 2002-01-01
Sädgås Stora Amundön, Askim 2002-01-22
Grågås Stora Amundön, Askim 2005-03-07
Kanadagås Surtesjön, Angered 1995-07-01
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-03-25
Rostand 1 par Torslandaviken 2001-07-28
Gravand Stora Amundön, Askim 2000-04-01
Bläsand Torslandaviken 1998-04-27
Amerikansk bläsand 1 ex Torslandaviken 2006-07-08
Snatterand Torslandaviken 2005-05-05
Kricka Välen, Göteborg 2006-10-03
Gräsand Lärjeån, Angered 1996-01-01
Stjärtand Torslandaviken 1998-04-27
Skedand Torslandaviken 1998-04-27
Brunand Torslandaviken 1998-04-27
Vigg Torslandaviken 1998-04-27
Bergand Torslandaviken 2006-10-09
Ejder Stora Amundön, Askim 2000-04-15
Alfågel Oxsjön, Askim 2006-12-31
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2005-10-02
Svärta Kråkudden, Hönö 2005-10-02
Knipa Torslandaviken 1998-04-27
Salskrake Torslandaviken 2005-01-01
Småskrake Stora Amundön, Askim 2000-09-20
Storskrake Göteborgs fiskhamn 1998-02-01
Orre Vättlefjäll, Bergum 1995-04-15
Fasan Storås, Angered 1996-03-03
Smålom Kråkudden, Hönö 2006-09-15
Storlom Kråkudden, Hönö 2005-09-15
Svartnäbbad islom Kr åkudden, Hönö 2006-11-06
Smådopping Axlemossen, Änggårdsbergen 2002-04-15
Skäggdopping Torslandaviken 1998-04-27
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2005-05-07
Stormfågel Kråkudden, Hönö 1998-10-15
Klykstjärtad stormsvala 1 ex Klippan, Göteborg 2007-01-14
Havssula Kråkudden, Hönö 2005-09-15
Storskarv Fiskhamnen, göteborg 1998-04-15
Gråhäger Torslandviken 1998-04-27
Havsörn Botaniska Trädgården 2001-02-01
Brun kärrhök Torslandaviken 2002-04-15
Blå kärrhök Öxanäs, Säve 2003-09-20
Duvhök Påvelund, Göteborg 2002-02-25
Sparvhök Hammarkullen, Göteborg 1995-03-03
Ormvråk Lärjeån, Angered 1995-04-01
Fjällvråk Öxanäs, Säve 2001-02-03
Fiskgjuse Surtesjön, Angered 1995-05-20
Tornfalk Storås, Angered 1995-04-10
Stenfalk 1 Torslandaviken 2006-10-09
Pilgrimsfalk 1 Gasklockan, Göteborg 2006-02-01
Rörhöna Slottskogen, Göteborg 2004-02-03
Sothöna Torslandaviken 1998-04-27
Trana Årekärr, Askim 2005-04-30
Strandskata Toslandaviken 1998-04-27
Skärfläcka 1 Torslandaviken 1998-04-27
Mindre strandpipare Torslandaviken 1998-04-27
Större strandpipare Torslandaviken 1998-04-27
Ljungpipare Torslandaviken 2006-09-28
Tofsvipa Lärjeåns dalgång 1995-04-20
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2005-10-15
Kärrsnäppa Torslandaviken 1998-05-05
Brushane Torslandaviken 2006-10-10
Enkelbeckasin Välen, Göteborg 2006-10-03
Morkulla Grimmered, Göteborg 1998-05-10
Rödbena Torslandaviken 1998-04-27
Gluttsnäppa Torslandaviken 1998-04-27
Skogssnäppa Torlandaviken 1998-04-15
Grönbena Torslandaviken 1998-04-20
Drillsnäppa Torslandaviken 2005-07-30
Kustlabb 2 Kråkudden, Hönö 2006-10-15
Svarthuvad mås 1 Klippan, Göteborg 2005-01-01
Dvärgmås Torslandaviken 2005-05-07
Skrattmås Göteborgs fiskhamn 1996-04-20
Fiskmås Göteborg, Fiskhamnen 1995-04-20
Silltrut Göteborg, Fiskhamnen 1998-04-20
Gråtrut Göteborg, Fiskhamnen 1996-04-03
Vitvingad trut 1 Göteborg, Fiskhamnen 2005-01-29
Vittrut 1 2K Göteborgs fiskhamn 2007-02-28
Havstrut Fiskebäck, Göteborg 1998-03-20
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2005-10-15
Fisktärna Fiskebäck, Göteborg 1998-05-22
Silvertärna Torslandaviken 1998-04-27
Svarttärna Torslandaviken 2006-05-01
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2005-10-15
Tordmule Kråkudden, Hönö 2005-10-15
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2006-10-10
Alkekung Kråkudden, Hönö 2006-11-06
Lunnefågel 2 ex Kråkudden, Hönö 2006-11-06
Tamduva Hammarkullen, Göteborg 1995-03-01
Skogsduva Lärjeåns dalgång, Gbg 1996-04-30
Ringduva Lärjeåns dalgång 1995-04-01
Turkduva Lindholmen, Hisingen 2000-10-23
Gök Fiskebäck, Göteborg 2000-05-30
Kattuggla Medicinarberget, Göteborg 1998-03-25
Hornuggla Öxanäs, Säve 2005-06-20
Nattskärra Ängårdsbergen, Göteborg 2003-06-20
Tornseglare Hammarkullen, Göteborg 1995-06-20
Kungsfiskare Lärjeån, Angered 1996-02-03
Gröngöling Lärjeån, Angered 1995-04-01
Spillkråka Lärjeån, Angered 1996-03-15
Större hackspett Lärjeåns dalgång 1995-03-02
Mindre hackspett Lärjeåns dalgång 1995-04-15
Tretåig hackspett 1 ex Hönö kyrkogård 2007-10-07
Sånglärka Storås ängar, Angered 1995-03-02
Berglärka Torslandaviken 2002-01-30
Backsvala Torlsandaviken 1998-05-05
Ladusvala Lärjeån, Angered 1995-05-15
Rostgumpsvala 1 Torslandaviken 2005-05-07
Hussvala Lärjeåns dalgång 1995-05-10
Trädpiplärka Lärjeån, Angered 1995-05-15
Ängspiplärka Torslandaviken 1998-04-27
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-01-30
Gulärla Angered, Göteborg 1996-06-20
Forsärla Lärjeåns dalgång 1996-04-03
Sädesärla Hammarkullen, Göteborg 1995-04-03
Sidensvans Hammarkullen, Göteborg 1995-02-15
Strömstare Lärjeån, Angered 1995-02-15
Gärdsmyg Lärjeåns dalgång 1995-04-03
Järnsparv Lärjeån, Angered 1995-04-03
Rödhake Hammarkullen, Göteborg 1995-03-02
Näktergal Lärjeåns dalgång 1995-05-20
Sydnäktergal Önnered, Göteborg 2003-06-15
Rödstjärt Lärjeån, Angered 1995-05-15
Buskskvätta Storås ängar, Angered 1995-05-20
Stenskvätta Torslandaviken 1998-05-05
Koltrast Hammarkullen, Göteborg 1995-02-03
Björktrast Hammarkullen, Angered 1995-03-14
Taltrast Lärjeåns dalgång 1995-04-30
Rödvingetrast Grimmered, Göteborg 2002-04-15
Härmsångare Lärjeåns dalgång 1996-06-10
Ärtsångare Grimmered, Göteborg 2000-05-30
Törnsångare Torslandaviken 1998-05-22
Trädgårdssångare Lärjeåns dalgång 1995-05-20
Svarthätta Lärjeåns dalgång 1995-05-20
Grönsångare Lärjeåns dalgång 1995-05-20
Gransångare Grimmered, Göteborg 2002-04-20
Lövsångare Lärjeåns dalgång 1995-05-20
Kungsfågel Vättlefjäll, Bergum 1996-04-10
Grå flugsnappare Lärjeån, Angered 1996-06-10
Svartvit flugsnappare Lärjeåns dalgång 1995-05-20
Skäggmes Välen, Gbg 2007-01-05
Stjärtmes Lärjeån, Angered 1996-03-15
Entita Lärjeåns dalgång 1995-03-03
Tofsmes Grimmered, Göteborg 2002-01-30
Svartmes Grimmered, Göteborg 2002-02-01
Blåmes Hammarkullen, Göteborg 1995-02-15
Talgoxe Hammarkullen, Göteborg 1995-02-15
Nötväcka Lärjeåns dalgång 1995-03-10
Trädkrypare Lärjeån, Angered 1995-05-15
Törnskata Lärjeåns dalgång, Gbg 1995-05-30
Nötskrika Hammarkullen 1995-10-10
Skata Hammarkullen, Göteborg 1995-02-05
Nötkråka 1 Hjällbo kyrka, Göteborg 1996-02-01
Kaja Hammarkullen, Göteborg 1995-03-01
Råka Välen, Gbg 2006-10-15
Kråka Hammarkullen, Göteborg 1995-03-01
Korp Lärjeåns dalgång 1996-02-15
Stare Slottskogen, Göteborg 1995-04-30
Gråsparv Hammarkullen, Göteborg 1995-02-15
Pilfink Slottskogen, Göteborg 1995-04-30
Bofink Hammarkullen, Göteborg 1995-05-10
Bergfink Lärjeåns dalgång 1996-10-30
Grönfink Hammarkullen, Göteborg 1995-04-20
Steglits Välen, Göteborg 2006-10-09
Grönsiska Lärjeån, Angered 1996-03-15
Hämpling Storås, Angered 1996-05-29
Vinterhämpling Torslandaviken 1998-01-01
Gråsiska Grimmered, Göteborg 2000-01-05
Snösiska 1 ex Smithska udden, Gbg 2007-01-20
Större korsnäbb Grimmered, Göteborg 2002-02-01
Domherre Hammarkullen 1995-02-15
Stenknäck Rya skog, Hisingen 2001-03-15
Snösparv Kråkudden, Hönö 2002-10-15
Gulsparv Hammarkullen 1996-02-15
Sävsparv Välen, Göteborg 2003-05-20Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 71/91
Spetsbergsgås 68/91
Bläsgås 54/91
Prutgås 61/91
Rödhalsad gås 35/91
Nilgås 33/91
Amerikansk kricka 18/91
Årta 77/91
Rödhuvad dykand 28/91
Ringand 52/91
Praktejder 59/91
Alförrädare 52/91
Vitnackad svärta 27/91
Amerikansk kopparand 10/91
Tjäder 42/91
Rapphöna 46/91
Vaktel 56/91
Vitnäbbad islom 41/91
Gråhakedopping 76/91
Svarthakedopping 71/91
Svartbrynad albatross 3/91
Gulnäbbad lira 23/91
Grålira 54/91
Mindre lira 53/91
Balearisk lira 31/91
Stormsvala 15/91
Toppskarv 68/91
Rördrom 72/91
Silkeshäger 47/91
Ägretthäger 41/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Skedstork 24/91
Bivråk 76/91
Brun glada 18/91
Röd glada 55/91
Gåsgam 2/91
Stäpphök 32/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Kungsörn 48/91
Aftonfalk 21/91
Lärkfalk 59/91
Jaktfalk 29/91
Vattenrall 84/91
Småfläckig sumphöna 58/91
Kornknarr 69/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Svartbent strandpipare 30/91
Fjällpipare 36/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Kustpipare 64/91
Sumpvipa 11/91
Kustsnäppa 67/91
Sandlöpare 54/91
Småsnäppa 59/91
Mosnäppa 74/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Spovsnäppa 61/91
Myrsnäppa 43/91
Dvärgbeckasin 66/91
Dubbelbeckasin 44/91
Rödspov 47/91
Myrspov 77/91
Småspov 74/91
Storspov 88/91
Svartsnäppa 77/91
Dammsnäppa 48/91
Större gulbena 25/91
Tereksnäppa 1/91
Roskarl 64/91
Smalnäbbad simsnäppa 55/91
Brednäbbad simsnäppa 50/91
Bredstjärtad labb 52/91
Fjällabb 48/91
Storlabb 61/91
Tärnmås 41/91
Kaspisk trut 38/91
Medelhavstrut 37/91
Rosenmås 35/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Skräntärna 33/91
Kentsk tärna 78/91
Småtärna 34/91
Vitvingad tärna 27/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Turturduva 22/91
Större turturduva 38/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Berguv 72/91
Fjälluggla 1/91
Hökuggla 43/91
Sparvuggla 66/91
Lappuggla 27/91
Jorduggla 60/91
Pärluggla 36/91
Blek tornseglare 6/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Härfågel 51/91
Göktyta 61/91
Gråspett 1/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Trädlärka 77/91
Större piplärka 38/91
Mongolpiplärka 49/91
Fältpiplärka 29/91
Rödstrupig piplärka 51/91
Vattenpiplärka 49/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Blåhake 47/91
Svart rödstjärt 65/91
Svarthakad buskskvätta 62/91
Ökenstenskvätta 21/91
Ringtrast 74/91
Dubbeltrast 83/91
Gräshoppsångare 80/91
Flodsångare 47/91
Vassångare 48/91
Vattensångare 26/91
Sävsångare 82/91
Busksångare 64/91
Kärrsångare 83/91
Rörsångare 90/91
Trastsångare 44/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 19/91
Lundsångare 44/91
Kungsfågelsångare 23/91
Taigasångare 43/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Bergsångare 30/91
Brandkronad kungsfågel 52/91
Mindre flugsnappare 46/91
Halsbandsflugsnappare 39/91
Talltita 92/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Pungmes 35/91
Sommargylling 33/91
Svartpannad törnskata 32/91
Varfågel 92/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Rosenstare 45/91
Gulhämpling 21/91
Bändelkorsnäbb 63/91
Mindre korsnäbb 83/91
Rosenfink 69/91
Tallbit 46/91
Lappsparv 57/91
Tallsparv 25/91
Ortolansparv 46/91
Dvärgsparv 45/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Vitgumpad buskskvätta 20/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91