LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Göran Karlsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-13
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-13
Sädgås Kippholmen, Björlanda 2002-03-14
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-29
Grågås Lagmansholmen, Säve 2002-03-14
Kanadagås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-29
Vitkindad gås
Prutgås
Gravand Torslandaviken 2002-04-29
Bläsand Torslandaviken 2002-04-29
Amerikansk bläsand
Snatterand
Kricka Torslandaviken 2002-04-29
Gräsand Torslandaviken 2002-01-12
Stjärtand Torslandaviken 2002-08-03
Årta
Skedand Torslandaviken 2002-05-21
Brunand Torslandaviken 2002-01-13
Ringand
Vigg Torslandaviken 2002-01-13
Ejder Torslandaviken 2002-02-03
Praktejder
Alförrädare
Alfågel
Sjöorre Kippholmen, Björlanda 2002-05-09
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Knipa Torslandaviken 2002-01-12
Salskrake Torslandaviken 2002-01-12
Småskrake Kippholmen, Björlanda 2002-01-26
Storskrake Torslandaviken 2002-01-13
Orre
Rapphöna
Vaktel
Fasan Kippholmen, Björlanda 2002-02-03
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Storlom Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Smådopping Slätta damm, Hisingen 2002-05-21
Skäggdopping Torslandaviken 2002-04-29
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-08-03
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-08-03
Stormfågel
Grålira
Klykstjärtad stormsvala
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Storskarv Torslandaviken 2002-01-13
Toppskarv
Rördrom
Gråhäger Kippholmen, Björlanda 2002-01-26
Bivråk Nolvik, Björlanda 2002-06-11
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök Torslandaviken 2002-05-03
Blå kärrhök Kippholmen, Björlanda 2002-01-27
Duvhök Alleby, Björlanda 2002-03-14
Sparvhök Kippholmen, Björlanda 2002-01-26
Ormvråk Nolvik, Björlanda 2002-01-11
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-12
Kungsörn
Fiskgjuse Nolvik, Björlanda 2002-06-09
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-12
Stenfalk Lagmansholmen, Säve 2002-09-23
Lärkfalk
Pilgrimsfalk Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-05-09
Vattenrall Torslandaviken 2002-08-03
Småfläckig sumphöna
Kornknarr
Rörhöna Kippholmen, Björlanda 2002-05-29
Sothöna Torslandaviken 2002-04-29
Trana
Strandskata Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-04-13
Skärfläcka
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-29
Större strandpipare Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-04-13
Ljungpipare Torslandaviken 2002-07-22
Tofsvipa Lagmansholmen, Säve 2002-03-14
Kustsnäppa
Småsnäppa
Mosnäppa
Tuvsnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa Björlanda kile, Hisingen 2002-09-14
Brushane Torslandaviken 2002-07-22
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-04-13
Morkulla Kippholmen, Björlanda 2002-03-30
Småspov
Storspov Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-04-13
Svartsnäppa Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-05-09
Rödbena Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-04-13
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-13
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-29
Skogssnäppa Kippholmen, Björlanda 2002-05-29
Grönbena Torslandaviken 2002-07-22
Drillsnäppa Kippholmen, Björlanda 2002-05-03
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-28
Kustlabb
Fjällabb
Svarthuvad mås
Dvärgmås Torslandaviken 2002-05-03
Tärnmås
Skrattmås Kippholmen, Björlanda 2002-01-26
Fiskmås Kippholmen, Björlanda 2002-02-03
Silltrut Torslandaviken 2002-04-29
Gråtrut Kippholmen, Björlanda 2002-01-26
Kaspisk trut
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut Kippholmen, Björlanda 2002-02-03
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-10-28
Kentsk tärna Röd, Hönö 2002-07-15
Fisktärna Torslandaviken 2002-04-29
Silvertärna
Småtärna
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Tamduva Kippholmen, Björlanda 2002-02-03
Skogsduva Lagmansholmen, Säve 2002-03-14
Ringduva Torslandaviken 2002-01-12
Turkduva Torslandaviken 2002-04-29
Gök Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-05-09
Berguv
Hökuggla
Sparvuggla
Kattuggla Kippholmen, Björlanda 2002-01-13
Hornuggla Björlanda strand, Hisingen 2002-06-03
Jorduggla
Pärluggla
Nattskärra Kippholmen, Björlanda 2002-07-15
Tornseglare Kippholmen, Björlanda 2002-05-29
Biätare
Härfågel
Göktyta
Gröngöling Kippholmen, Björlanda 2002-01-27
Spillkråka Vättlefjäll, Angered 2002-03-16
Större hackspett Kippholmen, Björlanda 2002-01-26
Mindre hackspett Kippholmen, Björlanda 2002-03-30
Tretåig hackspett 1 ex Hönö kyrkogård 2007-10-07
Trädlärka
Sånglärka Kippholmen, Björlanda 2002-02-03
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-03-14
Backsvala Torslandaviken 2002-04-29
Ladusvala Torslandaviken 2002-04-29
Rostgumpsvala
Hussvala Torslandaviken 2002-04-29
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-16
Trädpiplärka Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-05-09
Ängspiplärka Kippholmen, Björlanda 2002-03-30
Skärpiplärka Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-06-09
Vattenpiplärka
Gulärla Torslandaviken 2002-05-03
Forsärla Lärjeåns dalgång, Angered 2002-09-05
Sädesärla Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-04-13
Sidensvans Lärjeåns dalgång, Angered 2002-11-16
Strömstare Lärjeåns dalgång, Angered 2002-11-22
Gärdsmyg Kippholmen, Björlanda 2002-01-27
Järnsparv Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-04-13
Rödhake Kippholmen, Björlanda 2002-04-02
Näktergal Torslandaviken 2002-05-03
Sydnäktergal
Rödstjärt Slätta damm, Hisingen 2002-05-21
Buskskvätta Torslandaviken 2002-05-03
Stenskvätta Torslandaviken 2002-04-29
Ringtrast
Koltrast Kippholmen, Björlanda 2002-01-12
Björktrast Torslandaviken 2002-01-12
Taltrast Kippholmen, Björlanda 2002-03-30
Rödvingetrast Kippholmen, Björlanda 2002-03-30
Dubbeltrast Kippholmen, Björlanda 2002-03-30
Gräshoppsångare Björlanda, Hisingen 2002-06-11
Flodsångare
Sävsångare
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-13
Kärrsångare Kippholmen, Björlanda 2002-05-29
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-21
Härmsångare Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-06-09
Provencesångare
Ärtsångare Kippholmen, Björlanda 2002-05-03
Törnsångare Torslandaviken 2002-05-21
Trädgårdssångare Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-06-09
Svarthätta Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-05-09
Grönsångare Slätta damm, Hisingen 2002-05-21
Gransångare Torslandaviken 2002-04-29
Lövsångare Torslandaviken 2002-04-29
Kungsfågel Kippholmen, Björlanda 2002-02-03
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Svartvit flugsnappare Kippholmen, Björlanda 2002-05-03
Skäggmes Kippholmen, Björlanda 2002-11-01
Stjärtmes Kippholmen, Björlanda 2002-02-03
Entita Kippholmen, Björlanda 2002-02-03
Talltita Vättlefjäll, Angered 2002-03-16
Tofsmes Vättlefjäll, Angered 2002-03-16
Svartmes Kippholmen, Björlanda 2002-03-30
Blåmes Kippholmen, Björlanda 2002-01-12
Talgoxe Kippholmen, Björlanda 2002-02-03
Nötväcka Kippholmen, Björlanda 2002-01-12
Trädkrypare Kippholmen, Björlanda 2002-05-03
Pungmes
Sommargylling
Törnskata Björlanda strand, Hisingen 2002-07-15
Varfågel Kippholmen, Björlanda 2002-02-01
Nötskrika Kippholmen, Björlanda 2002-02-03
Skata Torslandaviken 2002-01-12
Nötkråka
Kaja Nolvik, Björlanda 2002-01-11
Råka Kippholmen, Björlanda 2002-05-03
Kråka Nolvik, Björlanda 2002-01-11
Korp Kippholmen, Björlanda 2002-01-16
Stare Torslanda golfbana, Hisingen 2002-01-12
Rosenstare Välen, Göteborg 2002-09-22
Gråsparv Kippholmen, Björlanda 2002-01-26
Pilfink Kippholmen, Björlanda 2002-01-13
Bofink Torslandaviken 2002-01-13
Bergfink Kippholmen, Björlanda 2002-02-03
Gulhämpling 1 Kippholmen Björlanda 1994-04-27
Grönfink Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-29
Steglits Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-05-09
Grönsiska Kippholmen, Björlanda 2002-02-01
Hämpling Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-04-13
Vinterhämpling
Gråsiska Kippholmen, Björlanda 2002-01-16
Snösiska
Mindre korsnäbb Kippholmen, Björlanda 2002-03-14
Större korsnäbb Kippholmen, Björlanda 2002-07-30
Rosenfink
Tallbit
Domherre Kippholmen, Björlanda 2002-01-16
Stenknäck Kippholmen, Björlanda 2002-04-02
Snösparv
Tallsparv
Gulsparv Kippholmen, Björlanda 2002-01-12
Sävsparv Kippholmen, Björlanda 2002-02-03Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 70/90
Bläsgås 52/90
Rödhalsad gås 33/90
Nilgås 32/90
Rostand 17/90
Amerikansk kricka 18/90
Rödhuvad dykand 24/90
Bergand 88/90
Vitnackad svärta 27/90
Amerikansk kopparand 9/90
Tjäder 41/90
Svartnäbbad islom 60/90
Vitnäbbad islom 41/90
Gråhakedopping 75/90
Svartbrynad albatross 3/90
Gulnäbbad lira 36/90
Mindre lira 53/90
Balearisk lira 31/90
Stormsvala 15/90
Silkeshäger 46/90
Ägretthäger 40/90
Svart stork 1/90
Vit stork 19/90
Skedstork 19/90
Brun glada 18/90
Gåsgam 2/90
Stäpphök 28/90
Ängshök 17/90
Kejsarörn 1/90
Aftonfalk 15/90
Jaktfalk 28/90
Tjockfot 24/90
Rödvingad vadarsvala 3/90
Svartvingad vadarsvala 2/90
Svartbent strandpipare 30/90
Fjällpipare 35/90
Amerikansk tundrapipare 24/90
Kustpipare 63/90
Sandlöpare 54/90
Myrsnäppa 41/90
Dubbelbeckasin 43/90
Rödspov 45/90
Myrspov 76/90
Större gulbena 18/90
Tereksnäppa 1/90
Roskarl 63/90
Brednäbbad simsnäppa 49/90
Bredstjärtad labb 52/90
Storlabb 60/90
Medelhavstrut 36/90
Rosenmås 34/90
Ismås 1/90
Sandtärna 12/90
Skräntärna 30/90
Svarttärna 46/90
Vitvingad tärna 25/90
Spetsbergsgrissla 12/90
Turturduva 22/90
Större turturduva 37/90
Tornuggla 3/90
Dvärguv 2/90
Fjälluggla 1/90
Lappuggla 27/90
Alpseglare 2/90
Kungsfiskare 82/90
Gråspett 1/90
Korttålärka 17/90
Tofslärka 8/90
Större piplärka 38/90
Fältpiplärka 29/90
Rödstrupig piplärka 49/90
Citronärla 9/90
Sibirisk järnsparv 15/90
Blåhake 47/90
Svart rödstjärt 63/90
Svarthakad buskskvätta 61/90
Ökenstenskvätta 19/90
Vassångare 47/90
Vattensångare 26/90
Trastsångare 43/90
Rödstrupig sångare 22/90
Höksångare 10/90
Lundsångare 43/90
Kungsfågelsångare 21/90
Taigasångare 41/90
Bergstaigasångare 9/90
Bergsångare 30/90
Brandkronad kungsfågel 50/90
Trädgårdsträdkrypare 10/90
Svartpannad törnskata 32/90
Rödhuvad törnskata 18/90
Bändelkorsnäbb 62/90
Lappsparv 56/90
Ortolansparv 46/90
Dvärgsparv 43/90
Kornsparv 2/90
Iberisk gransångare 17/90
Vitgumpad buskskvätta 19/90