LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan

» Totalt 353 arter påträffade, varav 344 arter inlagda.

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

Art Datum Kryssad av
Knölsvan 1980-03-16 87/91
Mindre sångsvan 1992-09-01 63/91
Sångsvan 1981-02-08 85/91
Sädgås 1998-04-05 63/91
Spetsbergsgås 1994-10-02 56/91
Bläsgås 2001-12-15 54/91
Grågås 1993-10-16 76/91
Stripgås 2002-05-20 13/91
Kanadagås 1986-04-01 86/91
Vitkindad gås 1995-09-10 77/91
Prutgås 1993-01-23 58/91
Rödhalsad gås 2007-07-11 35/91
Mandarinand 1999-01-16 14/91
Nilgås 2004-05-11 33/91
Rostand 2001-07-27 17/91
Gravand 1980-03-16 81/91
Bläsand 1986-09-14 77/91
Amerikansk bläsand 2006-07-05 31/91
Snatterand 1997-08-26 71/91
Kricka 1989-05-13 80/91
Amerikansk kricka 2010-04-10 18/91
Gräsand 1980-03-16 88/91
Stjärtand 1992-09-01 72/91
Årta 1995-05-01 67/91
Skedand 1992-05-20 73/91
Rödhuvad dykand 2002-04-12 28/91
Brunand 1980-11-26 80/91
Ringand 2001-01-01 52/91
Vigg 1980-03-13 84/91
Bergand 1980-12-14 74/91
Ejder 1980-03-16 86/91
Praktejder 1993-03-23 53/91
Alförrädare 1994-05-15 47/91
Alfågel 1989-11-09 67/91
Sjöorre 1991-01-26 74/91
Amerikansk sjöorre 2021-04-27 1/91
Vitnackad svärta 2001-05-27 26/91
Svärta 1991-01-26 66/91
Knipa 1980-03-16 86/91
Salskrake 1980-03-16 79/91
Småskrake 1980-03-16 81/91
Storskrake 1980-03-13 84/91
Amerikansk kopparand 1996-08-07 10/91
Orre 1987-05-10 49/91
Tjäder 1998-11-17 42/91
Rapphöna 1987-08-05 44/91
Vaktel 1998-05-17 50/91
Fasan 1983-05-05 84/91
Smålom 1982-12-29 71/91
Storlom 197-06-26 78/91
Svartnäbbad islom 1996-09-28 55/91
Vitnäbbad islom 1992-11-03 38/91
Smådopping 1989-05-27 79/91
Skäggdopping 1981-03-27 82/91
Gråhakedopping 1991-10-15 62/91
Svarthalsad dopping 1998-08-27 54/91
Svarthakedopping 1977-03-13 59/91
Svartbrynad albatross 2016-09-11 3/91
Stormfågel 1983-11-02 67/91
Gulnäbbad lira 1998-08-05 22/91
Grålira 1990-09-20 48/91
Mindre lira 1987-09-19 49/91
Balearisk lira 2001-08-09 30/91
Stormsvala 2001-08-24 15/91
Klykstjärtad stormsvala 1991-10-06 41/91
Havssula 1983-11-02 74/91
Storskarv 1980-03-16 86/91
Toppskarv 1996-11-07 60/91
Rördrom 1999-04-15 57/91
Silkeshäger 1997-06-05 45/91
Ägretthäger 1999-04-13 41/91
Gråhäger 1986-04-01 87/91
Svart stork 2001-08-10 1/91
Vit stork 2011-06-16 25/91
Skedstork 2016-05-20 24/91
Bivråk 1992-05-17 64/91
Brun glada 2009-06-06 18/91
Röd glada 1987-04-13 53/91
Havsörn 1995-01-01 70/91
Gåsgam 2012-06-13 2/91
Brun kärrhök 1980-05-13 79/91
Blå kärrhök 1991-11-09 64/91
Stäpphök 2002-08-06 31/91
Ängshök 2004-05-09 17/91
Duvhök 1992-05-09 76/91
Sparvhök 1980-02-08 82/91
Ormvråk 1980-11-26 85/91
Fjällvråk 1984-01-01 75/91
Kejsarörn 2012-07-24 1/91
Kungsörn 1980-10-30 41/91
Fiskgjuse 1980-05-13 77/91
Tornfalk 1981-01-18 83/91
Aftonfalk 1999-06-04 21/91
Stenfalk 1993-04-24 63/91
Lärkfalk 1980-06-17 57/91
Jaktfalk 1979-01-21 29/91
Pilgrimsfalk 1995-11-19 72/91
Vattenrall 1992-03-06 71/91
Småfläckig sumphöna 1996-05-31 52/91
Kornknarr 1995-08-05 59/91
Rörhöna 1989-05-27 78/91
Sothöna 1980-11-26 81/91
Trana 1983-04-05 71/91
Strandskata 1980-03-16 84/91
Skärfläcka 1995-04-27 40/91
Tjockfot 2002-08-04 21/91
Rödvingad vadarsvala 1971-05-24 3/91
Svartvingad vadarsvala 2011-12-14 2/91
Mindre strandpipare 1989-05-13 78/91
Större strandpipare 1994-03-06 76/91
Svartbent strandpipare 2007-04-24 30/91
Orientpipare 2020-05-31 19/91
Fjällpipare 2002-05-04 36/91
Amerikansk tundrapipare 2003-07-22 22/91
Ljungpipare 1992-05-09 69/91
Kustpipare 1992-06-10 59/91
Sumpvipa 2021-05-13 11/91
Tofsvipa 1982-04-04 83/91
Kustsnäppa 1991-11-09 60/91
Sandlöpare 1995-08-25 49/91
Småsnäppa 1992-06-10 57/91
Mosnäppa 1989-05-13 67/91
Vitgumpsnäppa 2021-07-27 10/91
Tuvsnäppa 2000-05-08 24/91
Spovsnäppa 1992-07-14 58/91
Skärsnäppa 1991-01-26 67/91
Kärrsnäppa 1989-05-13 69/91
Myrsnäppa 1994-05-28 43/91
Brushane 1989-05-13 66/91
Dvärgbeckasin 1997-01-11 60/91
Enkelbeckasin 1983-05-07 78/91
Dubbelbeckasin 1993-05-14 41/91
Morkulla 1981-05-31 73/91
Rödspov 1993-07-04 47/91
Myrspov 1992-06-10 65/91
Småspov 1980-05-13 67/91
Storspov 1992-05-03 73/91
Svartsnäppa 1992-06-10 68/91
Rödbena 1986-08-05 76/91
Dammsnäppa 2002-05-11 39/91
Gluttsnäppa 1989-05-13 78/91
Större gulbena 2017-12-22 25/91
Skogssnäppa 1986-09-14 75/91
Grönbena 1986-09-14 74/91
Tereksnäppa 1970-08-30 1/91
Drillsnäppa 1983-05-07 77/91
Roskarl 1992-08-04 59/91
Smalnäbbad simsnäppa 1993-08-13 49/91
Brednäbbad simsnäppa 1995-10-28 48/91
Bredstjärtad labb 1993-10-16 49/91
Kustlabb 1982-06-21 63/91
Fjällabb 1994-09-11 44/91
Storlabb 1987-09-19 57/91
Svarthuvad mås 2004-12-11 65/91
Dvärgmås 1993-08-13 67/91
Tärnmås 1993-10-16 40/91
Skrattmås 1980-03-13 86/91
Fiskmås 1980-03-13 86/91
Silltrut 1982-03-09 79/91
Gråtrut 1980-03-13 87/91
Kaspisk trut 2001-01-10 38/91
Medelhavstrut 2003-08-30 37/91
Vitvingad trut 1989-01-03 68/91
Vittrut 1992-01-09 59/91
Havstrut 1980-03-13 87/91
Tretåig mås 1983-11-02 70/91
Rosenmås 2006-05-09 35/91
Ismås 2004-12-01 1/91
Sandtärna 2013-05-18 12/91
Skräntärna 1958-07-28 33/91
Kentsk tärna 1992-08-04 69/91
Fisktärna 1980-05-13 79/91
Silvertärna 1992-05-05 67/91
Småtärna 1960-05-28 34/91
Svarttärna 1994-09-11 45/91
Vitvingad tärna 2014-05-17 27/91
Sillgrissla 1981-10-11 73/91
Spetsbergsgrissla 1997-10-29 16/91
Tordmule 1989-11-11 70/91
Tobisgrissla 1980-03-16 69/91
Alkekung 1991-01-26 63/91
Lunnefågel 1978-11-15 53/91
Tamduva 1983-01-01 85/91
Skogsduva 1981-09-24 76/91
Ringduva 1980-03-16 87/91
Turkduva 1980-02-06 75/91
Turturduva 2010-06-10 22/91
Större turturduva 2013-02-06 38/91
Gök 1980-05-13 76/91
Tornuggla 1996-10-06 3/91
Dvärguv 1961-06-06 2/91
Berguv 1995-12-27 64/91
Fjälluggla 1/91
Hökuggla 1984-02-16 43/91
Sparvuggla 1995-04-10 59/91
Kattuggla 1987-04-13 79/91
Lappuggla 2012-04-02 27/91
Hornuggla 1983-05-07 58/91
Jorduggla 1978-10-15 56/91
Pärluggla 1994-04-10 34/91
Nattskärra 1988-06-05 62/91
Tornseglare 1981-05-20 82/91
Blek tornseglare 2020-10-30 6/91
Alpseglare 1993-05-24 2/91
Kungsfiskare 1992-06-22 65/91
Biätare 2007-07-02 17/91
Härfågel 1993-11-03 47/91
Göktyta 1981-05-01 57/91
Gråspett 2011-12-14 1/91
Gröngöling 1980-03-16 86/91
Spillkråka 1989-09-30 80/91
Större hackspett 1981-05-31 85/91
Mindre hackspett 1981-03-04 78/91
Tretåig hackspett 1982-11-06 44/91
Korttålärka 2001-05-13 15/91
Tofslärka 1959-04-05 22/91
Trädlärka 1981-09-24 64/91
Sånglärka 1980-03-16 80/91
Berglärka 1999-10-31 57/91
Backsvala 1988-05-11 77/91
Ladusvala 1980-05-13 84/91
Rostgumpsvala 2005-05-03 39/91
Hussvala 1990-08-18 81/91
Större piplärka 2002-09-12 35/91
Mongolpiplärka 2002-11-10 39/91
Fältpiplärka 2002-06-09 24/91
Trädpiplärka 1980-09-23 78/91
Ängspiplärka 1980-03-16 82/91
Rödstrupig piplärka 1981-09-24 49/91
Skärpiplärka 1980-03-16 70/91
Vattenpiplärka 1999-01-13 47/91
Gulärla 1983-05-05 75/91
Citronärla 2000-09-24 9/91
Forsärla 1976-02-15 80/91
Sädesärla 1980-05-13 85/91
Sidensvans 1979-12-01 79/91
Strömstare 1983-03-28 78/91
Gärdsmyg 1981-01-11 87/91
Järnsparv 1980-05-13 74/91
Sibirisk järnsparv 2016-10-19 17/91
Rödhake 1981-03-24 87/91
Näktergal 1981-05-23 77/91
Sydnäktergal 202-04-27 53/91
Blåhake 1980-08-26 47/91
Svart rödstjärt 1981-04-11 60/91
Rödstjärt 1987-05-24 74/91
Buskskvätta 1981-05-23 76/91
Svarthakad buskskvätta 2003-05-04 56/91
Vitgumpad buskskvätta 2004-10-24 20/91
Stenskvätta 1980-05-13 79/91
Ökenstenskvätta 2015-05-26 21/91
Ringtrast 1986-04-26 68/91
Koltrast 1981-01-11 88/91
Björktrast 1980-03-13 88/91
Taltrast 1980-09-23 81/91
Rödvingetrast 1981-09-24 76/91
Dubbeltrast 1980-09-23 70/91
Gräshoppsångare 1981-05-23 67/91
Flodsångare 1965-05-31 47/91
Vassångare 1964-06-20 48/91
Vattensångare 2008-08-18 26/91
Sävsångare 1983-05-05 72/91
Busksångare 2002-06-09 55/91
Kärrsångare 1981-05-23 71/91
Rörsångare 1981-05-23 77/91
Trastsångare 1989-05-23 44/91
Härmsångare 1981-05-31 70/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 2013-05-25 22/91
Höksångare 2001-08-25 19/91
Ärtsångare 1980-05-13 76/91
Törnsångare 1981-05-23 76/91
Trädgårdssångare 1981-05-31 74/91
Svarthätta 1980-05-13 79/91
Lundsångare 1982-06-14 44/91
Kungsfågelsångare 2004-10-31 23/91
Taigasångare 2001-10-14 42/91
Bergstaigasångare 2018-11-17 15/91
Videsångare 2023-10-23 6/91
Brunsångare 2019-11-19 20/91
Bergsångare 2011-05-05 30/91
Grönsångare 1980-05-13 74/91
Gransångare 1988-04-23 79/91
Iberisk gransångare 2015-05-09 19/91
Lövsångare 1980-05-13 84/91
Kungsfågel 1981-09-24 82/91
Brandkronad kungsfågel 1988-04-08 51/91
Grå flugsnappare 1981-09-24 69/91
Mindre flugsnappare 1980-06-11 46/91
Halsbandsflugsnappare 1995-06-15 39/91
Svartvit flugsnappare 1980-05-13 79/91
Skäggmes 1991-09-28 65/91
Stjärtmes 1986-10-31 74/91
Entita 1980-11-26 82/91
Talltita 1990-11-20 72/91
Tofsmes 1989-01-29 75/91
Svartmes 1991-09-28 76/91
Blåmes 1980-09-23 87/91
Talgoxe 1981-02-08 87/91
Nötväcka 1981-01-12 87/91
Trädkrypare 1983-03-28 81/91
Trädgårdsträdkrypare 2008-04-20 10/91
Pungmes 2000-04-25 35/91
Sommargylling 2004-05-27 33/91
Törnskata 1986-08-05 72/91
Svartpannad törnskata 2012-08-22 32/91
Varfågel 1982-12-29 76/91
Rödhuvad törnskata 1998-07-03 18/91
Nötskrika 1984-02-01 82/91
Skata 1982-01-01 88/91
Nötkråka 1982-09-30 61/91
Kaja 1982-01-01 88/91
Råka 1991-05-04 70/91
Kråka 1980-11-26 88/91
Korp 1986-04-01 86/91
Stare 1980-02-01 85/91
Rosenstare 1997-09-13 41/91
Gråsparv 1982-01-01 85/91
Pilfink 1982-01-01 84/91
Bofink 1980-03-13 86/91
Bergfink 1980-09-23 77/91
Gulhämpling 1994-04-27 21/91
Grönfink 1981-01-12 85/91
Steglits 1983-05-05 71/91
Grönsiska 1980-03-16 82/91
Hämpling 1980-09-23 76/91
Vinterhämpling 1981-10-11 69/91
Gråsiska 1982-12-29 81/91
Snösiska 2002-01-02 38/91
Bändelkorsnäbb 1985-11-19 54/91
Mindre korsnäbb 1990-05-10 67/91
Större korsnäbb 1985-11-19 56/91
Rosenfink 1990-05-27 63/91
Tallbit 1976-11-30 46/91
Domherre 1980-11-26 84/91
Stenknäck 1980-04-24 72/91
Lappsparv 1980-09-23 51/91
Snösparv 1991-01-26 65/91
Tallsparv 1999-12-29 25/91
Gulsparv 1980-11-26 83/91
Ortolansparv 1997-08-29 42/91
Dvärgsparv 1999-12-05 45/91
Sävsparv 1980-09-23 79/91
Kornsparv 1959-06-10 2/91Följande arter är sedda på Göteborgslistan men är inte inlagda av någon användare
Järpe
Dalripa
Purpurhäger
Större skrikörn
Eleonorafalk
Småtrapp
Ökenlöpare
Sotvingad mås
Ringnäbbad mås
Stäppflyghöna
Blåkråka
Vitryggig hackspett