LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan

» Totalt 353 arter påträffade, varav 342 arter inlagda.

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

Art Datum Kryssad av
Knölsvan 1980-03-16 87/91
Mindre sångsvan 1992-09-01 63/91
Sångsvan 1981-02-08 85/91
Sädgås 1998-04-05 63/91
Spetsbergsgås 1994-10-02 56/91
Bläsgås 2001-12-15 54/91
Grågås 1993-10-16 76/91
Stripgås 2002-05-20 11/91
Kanadagås 1986-04-01 86/91
Vitkindad gås 1995-09-10 77/91
Prutgås 1993-01-23 58/91
Rödhalsad gås 2007-07-11 33/91
Mandarinand 1999-01-16 12/91
Nilgås 2004-05-11 33/91
Rostand 2001-07-27 17/91
Gravand 1980-03-16 81/91
Bläsand 1986-09-14 77/91
Amerikansk bläsand 2006-07-05 31/91
Snatterand 1997-08-26 71/91
Kricka 1989-05-13 80/91
Amerikansk kricka 2010-04-10 18/91
Gräsand 1980-03-16 88/91
Stjärtand 1992-09-01 72/91
Årta 1995-05-01 67/91
Skedand 1992-05-20 73/91
Rödhuvad dykand 2002-04-12 28/91
Brunand 1980-11-26 80/91
Ringand 2001-01-01 52/91
Vigg 1980-03-13 84/91
Bergand 1980-12-14 74/91
Ejder 1980-03-16 86/91
Praktejder 1993-03-23 53/91
Alförrädare 1994-05-15 47/91
Alfågel 1989-11-09 67/91
Sjöorre 1991-01-26 74/91
Vitnackad svärta 2001-05-27 26/91
Svärta 1991-01-26 66/91
Knipa 1980-03-16 86/91
Salskrake 1980-03-16 79/91
Småskrake 1980-03-16 81/91
Storskrake 1980-03-13 84/91
Amerikansk kopparand 1996-08-07 10/91
Orre 1987-05-10 49/91
Tjäder 1998-11-17 42/91
Rapphöna 1987-08-05 44/91
Vaktel 1998-05-17 50/91
Fasan 1983-05-05 84/91
Smålom 1982-12-29 71/91
Storlom 197-06-26 78/91
Svartnäbbad islom 1996-09-28 55/91
Vitnäbbad islom 1992-11-03 38/91
Smådopping 1989-05-27 79/91
Skäggdopping 1981-03-27 82/91
Gråhakedopping 1991-10-15 62/91
Svarthalsad dopping 1998-08-27 54/91
Svarthakedopping 1977-03-13 59/91
Svartbrynad albatross 2016-09-11 3/91
Stormfågel 1983-11-02 67/91
Gulnäbbad lira 1998-08-05 23/91
Grålira 1990-09-20 48/91
Mindre lira 1987-09-19 49/91
Balearisk lira 2001-08-09 30/91
Stormsvala 2001-08-24 15/91
Klykstjärtad stormsvala 1991-10-06 41/91
Havssula 1983-11-02 74/91
Storskarv 1980-03-16 86/91
Toppskarv 1996-11-07 60/91
Rördrom 1999-04-15 57/91
Silkeshäger 1997-06-05 45/91
Ägretthäger 1999-04-13 41/91
Gråhäger 1986-04-01 87/91
Svart stork 2001-08-10 1/91
Vit stork 2011-06-16 25/91
Skedstork 2016-05-20 24/91
Bivråk 1992-05-17 64/91
Brun glada 2009-06-06 18/91
Röd glada 1987-04-13 53/91
Havsörn 1995-01-01 70/91
Gåsgam 2012-06-13 2/91
Brun kärrhök 1980-05-13 79/91
Blå kärrhök 1991-11-09 64/91
Stäpphök 2002-08-06 30/91
Ängshök 2004-05-09 17/91
Duvhök 1992-05-09 76/91
Sparvhök 1980-02-08 82/91
Ormvråk 1980-11-26 85/91
Fjällvråk 1984-01-01 75/91
Kejsarörn 2012-07-24 1/91
Kungsörn 1980-10-30 41/91
Fiskgjuse 1980-05-13 77/91
Tornfalk 1981-01-18 83/91
Aftonfalk 1999-06-04 15/91
Stenfalk 1993-04-24 63/91
Lärkfalk 1980-06-17 57/91
Jaktfalk 1979-01-21 29/91
Pilgrimsfalk 1995-11-19 72/91
Vattenrall 1992-03-06 71/91
Småfläckig sumphöna 1996-05-31 51/91
Kornknarr 1995-08-05 59/91
Rörhöna 1989-05-27 78/91
Sothöna 1980-11-26 81/91
Trana 1983-04-05 71/91
Strandskata 1980-03-16 84/91
Skärfläcka 1995-04-27 40/91
Tjockfot 2002-08-04 21/91
Rödvingad vadarsvala 1971-05-24 3/91
Svartvingad vadarsvala 2011-12-14 2/91
Mindre strandpipare 1989-05-13 78/91
Större strandpipare 1994-03-06 76/91
Svartbent strandpipare 2007-04-24 30/91
Orientpipare 2020-05-31 19/91
Fjällpipare 2002-05-04 36/91
Amerikansk tundrapipare 2003-07-22 22/91
Ljungpipare 1992-05-09 69/91
Kustpipare 1992-06-10 59/91
Sumpvipa 2021-05-13 10/91
Tofsvipa 1982-04-04 83/91
Kustsnäppa 1991-11-09 60/91
Sandlöpare 1995-08-25 49/91
Småsnäppa 1992-06-10 57/91
Mosnäppa 1989-05-13 67/91
Vitgumpsnäppa 2021-07-27 10/91
Tuvsnäppa 2000-05-08 24/91
Spovsnäppa 1992-07-14 58/91
Skärsnäppa 1991-01-26 67/91
Kärrsnäppa 1989-05-13 69/91
Myrsnäppa 1994-05-28 43/91
Brushane 1989-05-13 66/91
Dvärgbeckasin 1997-01-11 60/91
Enkelbeckasin 1983-05-07 78/91
Dubbelbeckasin 1993-05-14 41/91
Morkulla 1981-05-31 73/91
Rödspov 1993-07-04 47/91
Myrspov 1992-06-10 65/91
Småspov 1980-05-13 67/91
Storspov 1992-05-03 73/91
Svartsnäppa 1992-06-10 68/91
Rödbena 1986-08-05 76/91
Dammsnäppa 2002-05-11 39/91
Gluttsnäppa 1989-05-13 78/91
Större gulbena 2017-12-22 25/91
Skogssnäppa 1986-09-14 75/91
Grönbena 1986-09-14 74/91
Tereksnäppa 1970-08-30 1/91
Drillsnäppa 1983-05-07 77/91
Roskarl 1992-08-04 59/91
Smalnäbbad simsnäppa 1993-08-13 49/91
Brednäbbad simsnäppa 1995-10-28 48/91
Bredstjärtad labb 1993-10-16 49/91
Kustlabb 1982-06-21 63/91
Fjällabb 1994-09-11 44/91
Storlabb 1987-09-19 57/91
Svarthuvad mås 2004-12-11 65/91
Dvärgmås 1993-08-13 67/91
Tärnmås 1993-10-16 40/91
Skrattmås 1980-03-13 86/91
Fiskmås 1980-03-13 86/91
Silltrut 1982-03-09 79/91
Gråtrut 1980-03-13 87/91
Kaspisk trut 2001-01-10 37/91
Medelhavstrut 2003-08-30 37/91
Vitvingad trut 1989-01-03 68/91
Vittrut 1992-01-09 59/91
Havstrut 1980-03-13 87/91
Tretåig mås 1983-11-02 70/91
Rosenmås 2006-05-09 35/91
Ismås 2004-12-01 1/91
Sandtärna 2013-05-18 12/91
Skräntärna 1958-07-28 33/91
Kentsk tärna 1992-08-04 69/91
Fisktärna 1980-05-13 79/91
Silvertärna 1992-05-05 67/91
Småtärna 1960-05-28 34/91
Svarttärna 1994-09-11 45/91
Vitvingad tärna 2014-05-17 27/91
Sillgrissla 1981-10-11 73/91
Spetsbergsgrissla 1997-10-29 15/91
Tordmule 1989-11-11 70/91
Tobisgrissla 1980-03-16 69/91
Alkekung 1991-01-26 63/91
Lunnefågel 1978-11-15 53/91
Tamduva 1983-01-01 85/91
Skogsduva 1981-09-24 76/91
Ringduva 1980-03-16 87/91
Turkduva 1980-02-06 75/91
Turturduva 2010-06-10 22/91
Större turturduva 2013-02-06 38/91
Gök 1980-05-13 76/91
Tornuggla 1996-10-06 3/91
Dvärguv 1961-06-06 2/91
Berguv 1995-12-27 64/91
Fjälluggla 1/91
Hökuggla 1984-02-16 43/91
Sparvuggla 1995-04-10 59/91
Kattuggla 1987-04-13 79/91
Lappuggla 2012-04-02 27/91
Hornuggla 1983-05-07 58/91
Jorduggla 1978-10-15 56/91
Pärluggla 1994-04-10 34/91
Nattskärra 1988-06-05 62/91
Tornseglare 1981-05-20 82/91
Blek tornseglare 2020-10-30 3/91
Alpseglare 1993-05-24 2/91
Kungsfiskare 1992-06-22 65/91
Biätare 2007-07-02 17/91
Härfågel 1993-11-03 46/91
Göktyta 1981-05-01 57/91
Gråspett 2011-12-14 1/91
Gröngöling 1980-03-16 86/91
Spillkråka 1989-09-30 80/91
Större hackspett 1981-05-31 85/91
Mindre hackspett 1981-03-04 78/91
Tretåig hackspett 1982-11-06 44/91
Korttålärka 2001-05-13 15/91
Tofslärka 1959-04-05 22/91
Trädlärka 1981-09-24 64/91
Sånglärka 1980-03-16 80/91
Berglärka 1999-10-31 57/91
Backsvala 1988-05-11 77/91
Ladusvala 1980-05-13 84/91
Rostgumpsvala 2005-05-03 39/91
Hussvala 1990-08-18 81/91
Större piplärka 2002-09-12 35/91
Mongolpiplärka 2002-11-10 39/91
Fältpiplärka 2002-06-09 24/91
Trädpiplärka 1980-09-23 78/91
Ängspiplärka 1980-03-16 82/91
Rödstrupig piplärka 1981-09-24 49/91
Skärpiplärka 1980-03-16 70/91
Vattenpiplärka 1999-01-13 47/91
Gulärla 1983-05-05 75/91
Citronärla 2000-09-24 9/91
Forsärla 1976-02-15 80/91
Sädesärla 1980-05-13 85/91
Sidensvans 1979-12-01 79/91
Strömstare 1983-03-28 78/91
Gärdsmyg 1981-01-11 87/91
Järnsparv 1980-05-13 74/91
Sibirisk järnsparv 2016-10-19 17/91
Rödhake 1981-03-24 87/91
Näktergal 1981-05-23 77/91
Sydnäktergal 202-04-27 53/91
Blåhake 1980-08-26 47/91
Svart rödstjärt 1981-04-11 60/91
Rödstjärt 1987-05-24 74/91
Buskskvätta 1981-05-23 76/91
Svarthakad buskskvätta 2003-05-04 56/91
Vitgumpad buskskvätta 2004-10-24 18/91
Stenskvätta 1980-05-13 79/91
Ökenstenskvätta 2015-05-26 21/91
Ringtrast 1986-04-26 68/91
Koltrast 1981-01-11 88/91
Björktrast 1980-03-13 88/91
Taltrast 1980-09-23 81/91
Rödvingetrast 1981-09-24 76/91
Dubbeltrast 1980-09-23 70/91
Gräshoppsångare 1981-05-23 67/91
Flodsångare 1965-05-31 47/91
Vassångare 1964-06-20 48/91
Vattensångare 2008-08-18 26/91
Sävsångare 1983-05-05 72/91
Busksångare 2002-06-09 55/91
Kärrsångare 1981-05-23 71/91
Rörsångare 1981-05-23 77/91
Trastsångare 1989-05-23 44/91
Härmsångare 1981-05-31 70/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 2013-05-25 22/91
Höksångare 2001-08-25 12/91
Ärtsångare 1980-05-13 76/91
Törnsångare 1981-05-23 76/91
Trädgårdssångare 1981-05-31 74/91
Svarthätta 1980-05-13 79/91
Lundsångare 1982-06-14 44/91
Kungsfågelsångare 2004-10-31 22/91
Taigasångare 2001-10-14 42/91
Bergstaigasångare 2018-11-17 15/91
Brunsångare 2019-11-19 20/91
Bergsångare 2011-05-05 30/91
Grönsångare 1980-05-13 74/91
Gransångare 1988-04-23 79/91
Iberisk gransångare 2015-05-09 19/91
Lövsångare 1980-05-13 84/91
Kungsfågel 1981-09-24 82/91
Brandkronad kungsfågel 1988-04-08 51/91
Grå flugsnappare 1981-09-24 69/91
Mindre flugsnappare 1980-06-11 46/91
Halsbandsflugsnappare 1995-06-15 39/91
Svartvit flugsnappare 1980-05-13 79/91
Skäggmes 1991-09-28 65/91
Stjärtmes 1986-10-31 74/91
Entita 1980-11-26 82/91
Talltita 1990-11-20 72/91
Tofsmes 1989-01-29 75/91
Svartmes 1991-09-28 76/91
Blåmes 1980-09-23 87/91
Talgoxe 1981-02-08 87/91
Nötväcka 1981-01-12 87/91
Trädkrypare 1983-03-28 81/91
Trädgårdsträdkrypare 2008-04-20 10/91
Pungmes 2000-04-25 35/91
Sommargylling 2004-05-27 32/91
Törnskata 1986-08-05 72/91
Svartpannad törnskata 2012-08-22 32/91
Varfågel 1982-12-29 76/91
Rödhuvad törnskata 1998-07-03 18/91
Nötskrika 1984-02-01 82/91
Skata 1982-01-01 88/91
Nötkråka 1982-09-30 61/91
Kaja 1982-01-01 88/91
Råka 1991-05-04 70/91
Kråka 1980-11-26 88/91
Korp 1986-04-01 86/91
Stare 1980-02-01 85/91
Rosenstare 1997-09-13 41/91
Gråsparv 1982-01-01 85/91
Pilfink 1982-01-01 84/91
Bofink 1980-03-13 86/91
Bergfink 1980-09-23 77/91
Gulhämpling 1994-04-27 21/91
Grönfink 1981-01-12 85/91
Steglits 1983-05-05 71/91
Grönsiska 1980-03-16 82/91
Hämpling 1980-09-23 76/91
Vinterhämpling 1981-10-11 69/91
Gråsiska 1982-12-29 81/91
Snösiska 2002-01-02 39/91
Bändelkorsnäbb 1985-11-19 54/91
Mindre korsnäbb 1990-05-10 67/91
Större korsnäbb 1985-11-19 56/91
Rosenfink 1990-05-27 63/91
Tallbit 1976-11-30 46/91
Domherre 1980-11-26 84/91
Stenknäck 1980-04-24 72/91
Lappsparv 1980-09-23 51/91
Snösparv 1991-01-26 65/91
Tallsparv 1999-12-29 25/91
Gulsparv 1980-11-26 83/91
Ortolansparv 1997-08-29 42/91
Dvärgsparv 1999-12-05 45/91
Sävsparv 1980-09-23 79/91
Kornsparv 1959-06-10 2/91Följande arter är sedda på Göteborgslistan men är inte inlagda av någon användare
Amerikansk sjöorre
Järpe
Dalripa
Purpurhäger
Större skrikörn
Eleonorafalk
Småtrapp
Ökenlöpare
Sotvingad mås
Ringnäbbad mås
Stäppflyghöna
Blåkråka
Vitryggig hackspett