LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hisingen / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hisingen - Ola Bäckman

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan 3 Kvillehed 2015-03-08
Sångsvan
Sädgås 3 Kvillehed 2014-10-30
Spetsbergsgås 1 ex Kvillehed, Nordre älv 2015-11-22
Bläsgås 1 Kvillehed 2013-05-05
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås 1 ex Kvillehed, Nordre älv 2013-05-05
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Amerikansk kricka 1 Kvillehed, Nordre älv 2015-03-14
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Vigg
Bergand 1 hane Kvillehed, Nordre älv 2015-05-03
Ejder
Alfågel 1 hane Torslandaviken 2009-03-15
Sjöorre 7 Rivö fjord 2012-01-13
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Orre 1 hona Kvillhed, Nordre älv 2015-04-19
Vaktel 1 ex Säve, Hisingen 2007-06-10
Fasan
Smålom 2 Kvillehed 2015-04-17
Storlom 2 ex Kvillehed, Nordre älv 2014-05-10
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping 1 Torslandaviken 2015-06-06
Svarthalsad dopping 4 ex Torslandaviken 2016-04-10
Svarthakedopping
Havssula 1 Torslandaviken 2013-08-12
Storskarv
Ägretthäger 2 Torslandaviken 2015-06-06
Gråhäger
Skedstork 1 2K Torslandaviken 2016-05-20
Bivråk 1 Andalen, Torslanda 2013-09-11
Röd glada 2 ex Kvillehed, Nordre älv 2016-04-01
Havsörn 1 Lilla Varholmen 2012-02-17
Brun kärrhök
Blå kärrhök 1 Karlshed 2012-01-28
Duvhök 2 ex Torslandaviken 2006-03-25
Sparvhök 1 ex Kippholmen, Björlanda 2007-05-27
Ormvråk
Fjällvråk 1 ex Torslandaviken 2010-01-17
Fiskgjuse 1 ex Torslandaviken 2010-04-07
Tornfalk
Stenfalk 1 ex Öxnäs, Säve 2011-09-29
Lärkfalk 1 Kvillehed, Nordre älv 2015-08-03
Pilgrimsfalk 1 Stora Porsholmen 2013-09-11
Vattenrall
Kornknarr 1 Gunnesby, Säve 2012-06-28
Rörhöna 1 Hökälla 2012-04-16
Sothöna
Trana 2 ex Ragnhildsholmen 2009-06-15
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare
Ljungpipare 3 Torslandaviken 2013-10-06
Tofsvipa
Kustsnäppa 3 Kvillehed, Nordre älv 2015-07-27
Småsnäppa
Mosnäppa
Kärrsnäppa 8 Kvillehed, Nordre älv 2015-07-27
Brushane
Dvärgbeckasin 1 Syrhåladammen, TOrslandaviken 2012-02-10
Enkelbeckasin
Morkulla 1 Rödjan 2011-11-27
Myrspov 30 str SV Kvillehed, Nordre älv 2015-07-29
Småspov
Storspov 1 ex Torslandaviken 2009-05-08
Svartsnäppa 2 Torslandaviken 2012-05-02
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena 1 ex Torslandaviken 2011-06-18
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Torslandaviken 2009-06-04
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vittrut 1 Eriksberg 2012-03-13
Havstrut
Tretåig mås 1 ad Lilla Varholmen 2012-01-04
Sandtärna 1 Torslandaviken 2013-05-18
Fisktärna
Silvertärna 1 Torslandaviken 2012-05-16
Svarttärna 1 ex Torslandaviken 2011-06-18
Vitvingad tärna 1 Skogomedammen, Hökälla 2014-05-17
Sillgrissla 1 Rivö fjord 2012-01-13
Tordmule 1 Hake fjord 2012-01-28
Tamduva
Skogsduva 6 ex Öxnäs, Säve 2011-09-29
Ringduva
Turkduva 1 Kvillehed, Nordre älv 2015-05-03
Gök
Berguv 1 Torslandaviken 2012-03-08
Hökuggla 1 Gunnestorps mosse 2014-01-03
Kattuggla 1 Lökekullen, Säve 2011-07-03
Jorduggla 1 Torslandaviken 2012-05-04
Nattskärra 1 Nolviks kile 2012-06-28
Tornseglare
Kungsfiskare 1 ex Torslandaviken 2009-03-15
Göktyta 1 ex Kvillehed, Nordre älv 2014-05-10
Gröngöling 1 Skeppstadsholmen 2012-02-17
Spillkråka 1 Kvillehed 2014-10-30
Större hackspett 1 ex Majvik, Torslanda 2009-04-18
Mindre hackspett 1 Hökälla 2012-04-16
Trädlärka 5 Tumlehed 2012-01-28
Sånglärka
Berglärka 4 Mudderdammen, Torslandaviken 2012-11-12
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka 1 ex Lilleby, Björlanda 2009-05-31
Ängspiplärka
Skärpiplärka 1 Lilla Varholmen 2012-01-02
Gulärla
Forsärla 1 Ryaverket 2012-01-28
Sädesärla
Sidensvans 3 Kvillehed 2013-01-20
Gärdsmyg 1 ex Kippholmen, Björlanda 2007-05-27
Järnsparv 1 ex Torslandaviken 2010-05-08
Rödhake
Näktergal
Blåhake 1 Torslandaviken 2012-05-13
Rödstjärt 1 ex Kvillehed, Nordre älv 2014-05-10
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta 1 hane Hökälla, Hisingen 2011-03-29
Stenskvätta
Ringtrast 2 Kvillehed, Nordre älv 2015-04-19
Koltrast
Björktrast
Taltrast 2 ex Ellesbo, Rödbo 2009-06-07
Rödvingetrast 3 Kvillehed 2014-10-04
Dubbeltrast 1 Kvillehed 2014-11-20
Gräshoppsångare
Flodsångare 1 Hökälla 2013-05-27
Sävsångare
Busksångare 1 ex Tofter, Säve 2007-06-06
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare 1 ex Öxnäs, Säve 2009-06-07
Svarthätta
Taigasångare 1 Torslandaviken 2013-10-06
Grönsångare 3 skogome 2013-05-19
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel 1 Kvillehed 2014-10-04
Grå flugsnappare 2 skogome 2013-05-19
Svartvit flugsnappare
Skäggmes 1 ex Torslandaviken 2009-10-18
Stjärtmes 4 Kvillehed 2014-10-04
Entita 1 ex Torslandaviken 2009-06-14
Svartmes 15 Kvillehed 2014-10-04
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka 1 ex Majvik, Torslanda 2009-04-18
Trädkrypare 2 skogome 2013-05-19
Törnskata 1 Torslandaviken 2013-05-19
Varfågel
Nötskrika 1 ex Majvik, Torslanda 2009-04-18
Skata
Nötkråka 1 ex Rödbo, Hisingen 2009-05-31
Kaja
Råka 1 1k Kvillen, Skändla 2012-12-09
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare 1 1k Vadskärsudden, Torslandaviken 2015-10-16
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink 150 ex Öxnäs, Säve 2011-09-29
Grönfink
Steglits 3 ex Torslandaviken 2009-10-18
Grönsiska 10 ex Lillhagsparken, Hisingen 2009-10-24
Hämpling
Vinterhämpling 10 Torslandaviken 2012-02-21
Gråsiska
Snösiska 1 Mudderdammen, Torslandaviken 2012-02-17
Bändelkorsnäbb 1 ex Lillhagsparken, Hisingen 2009-10-24
Mindre korsnäbb 70 ex Lillhagsparken, Hisingen 2009-10-24
Större korsnäbb 1 hane Lillhagsparken 2009-10-29
Rosenfink 1 ex Stora oxhagen 2009-06-07
Domherre 1 ex Majvik, Torslanda 2013-10-08
Stenknäck 1 Bärby 2013-01-26
Lappsparv 1 Gamla flygfältet, Torslandaviken 2012-04-01
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Prutgås 13/23
Nilgås 11/23
Rostand 8/23
Amerikansk bläsand 10/23
Rödhuvad dykand 5/23
Ringand 9/23
Praktejder 12/23
Alförrädare 11/23
Svärta 14/23
Amerikansk kopparand 4/23
Rapphöna 10/23
Svartnäbbad islom 2/23
Vitnäbbad islom 7/23
Stormfågel 4/23
Klykstjärtad stormsvala 1/23
Rördrom 15/23
Silkeshäger 8/23
Vit stork 4/23
Brun glada 1/23
Stäpphök 7/23
Ängshök 4/23
Kungsörn 9/23
Aftonfalk 2/23
Jaktfalk 3/23
Småfläckig sumphöna 15/23
Skärfläcka 13/23
Tjockfot 1/23
Rödvingad vadarsvala 1/23
Fjällpipare 10/23
Kustpipare 11/23
Sandlöpare 6/23
Vitgumpsnäppa 3/23
Tuvsnäppa 9/23
Spovsnäppa 12/23
Skärsnäppa 12/23
Myrsnäppa 15/23
Dubbelbeckasin 12/23
Rödspov 14/23
Dammsnäppa 11/23
Tereksnäppa 1/23
Bredstjärtad labb 2/23
Kustlabb 8/23
Fjällabb 2/23
Storlabb 1/23
Svarthuvad mås 9/23
Tärnmås 1/23
Kaspisk trut 6/23
Medelhavstrut 9/23
Vitvingad trut 11/23
Skräntärna 8/23
Kentsk tärna 12/23
Småtärna 5/23
Tobisgrissla 6/23
Alkekung 9/23
Lunnefågel 1/23
Turturduva 4/23
Fjälluggla 1/23
Sparvuggla 7/23
Lappuggla 1/23
Hornuggla 16/23
Pärluggla 2/23
Biätare 9/23
Härfågel 3/23
Tretåig hackspett 12/23
Korttålärka 5/23
Tofslärka 8/23
Rostgumpsvala 12/23
Större piplärka 7/23
Fältpiplärka 7/23
Rödstrupig piplärka 14/23
Vattenpiplärka 9/23
Citronärla 6/23
Strömstare 10/23
Sibirisk järnsparv 3/23
Svart rödstjärt 14/23
Vassångare 12/23
Höksångare 1/23
Lundsångare 1/23
Kungsfågelsångare 11/23
Bergstaigasångare 5/23
Brunsångare 3/23
Brandkronad kungsfågel 7/23
Mindre flugsnappare 6/23
Halsbandsflugsnappare 1/23
Talltita 14/23
Tofsmes 12/23
Pungmes 9/23
Sommargylling 10/23
Svartpannad törnskata 4/23
Gulhämpling 3/23
Tallbit 10/23
Snösparv 15/23
Tallsparv 10/23
Ortolansparv 6/23
Dvärgsparv 4/23
Kornsparv 1/23
Vitgumpad buskskvätta 4/23
Orientpipare 5/23
Stripgås 2/23
Mandarinand 3/23