LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hisingen / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hisingen - Uno Unger

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås 1 2K Torslandaviken
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Nilgås
Rostand
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand 1 hane Torslandaviken 2006-07-05
Snatterand
Kricka
Amerikansk kricka 1 hane Ragnhildsholmen 2010-04-11
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Rödhuvad dykand 1 hane Torslandaviken 2019-04-30
Brunand
Ringand
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alförrädare
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Amerikansk kopparand
Orre
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Vitnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping
Svarthakedopping
Stormfågel
Havssula 1 ad Torslandaviken 2013-08-13
Storskarv
Rördrom
Silkeshäger 1 ex Torslandaviken 2016-08-14
Ägretthäger
Gråhäger
Vit stork 1 ex Hökälla, Hisingen 2020-04-30
Skedstork 1 2K Torslandaviken 2016-05-20
Bivråk
Röd glada 1 ex Öxnäs, Säve 2007-05-13
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök 1 1K Uppegården, Säve 2019-09-13
Ängshök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Rödvingad vadarsvala
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare 1 hane Torslandaviken 2007-04-24
Orientpipare 1 ex Torslandaviken 2020-05-31
Fjällpipare 1 hane Torslandaviken 2019-04-30
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Tuvsnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Tereksnäppa
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Kustlabb
Svarthuvad mås
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut 1 1K Eriksberg, Göteborgs hamn 2005-11-10
Medelhavstrut 1 2K Sannegårdshamnen, Hisingen 2004-01-10
Vitvingad trut 1 1K Eriksberg, Hisingen 2004-12-11
Vittrut 1 2K Eriksberg, Hisingen 2007-03-03
Havstrut
Tretåig mås 1 ad Öxnäs, Säve 2004-05-09
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Vitvingad tärna 2 ad Torslandaviken 2014-05-17
Sillgrissla
Tordmule 1 ex Knippleholmarna, Rivö fjord 1959-12-06
Tobisgrissla 1 ex Stora Varholmen, Torslanda 1961-03-05
Alkekung
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva 1 1K Öxnäs, Säve 2011-09-29
Gök
Berguv
Hökuggla 1 ex Gunnestorps mosse, Tuve 2013-12-31
Sparvuggla
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare
Biätare 1 ex Torslandaviken 2007-07-02
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett 1 hane Svankällan, Säve, Hisingen 2008-04-09
Korttålärka
Tofslärka
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala
Hussvala
Större piplärka
Fältpiplärka
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Citronärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare 1 ex Glöstorpsbäcken 2008-02-19
Gärdsmyg
Järnsparv
Sibirisk järnsparv 1 ex Torslandaviken 2016-10-24
Rödhake
Näktergal
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Vassångare
Sävsångare
Busksångare 1 ex Tofter, Säve 2007-06-06
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2007-06-03
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Kungsfågelsångare
Taigasångare 1 ex Björlanda skjutfält 2015-09-20
Bergstaigasångare 1 ex Torslandaviken 2018-11-18
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel 1 hane Torslandaviken 2020-01-12
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita 5 ex Kallhed näsa, Björlanda 1960-02-26
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes
Sommargylling
Törnskata
Svartpannad törnskata 1 ex Torslandaviken 2020-05-31
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Tallsparv
Gulsparv
Dvärgsparv 1 ex Torslandaviken 2020-03-09
SävsparvSaknade arter på listan
Svartnäbbad islom 2/23
Klykstjärtad stormsvala 1/23
Brun glada 1/23
Aftonfalk 2/23
Tjockfot 1/23
Vitgumpsnäppa 3/23
Bredstjärtad labb 2/23
Fjällabb 2/23
Storlabb 1/23
Tärnmås 1/23
Sandtärna 6/23
Lunnefågel 1/23
Fjälluggla 1/23
Lappuggla 1/23
Pärluggla 2/23
Härfågel 3/23
Höksångare 1/23
Lundsångare 1/23
Brunsångare 3/23
Mindre flugsnappare 6/23
Halsbandsflugsnappare 1/23
Gulhämpling 3/23
Större korsnäbb 11/23
Ortolansparv 6/23
Kornsparv 1/23
Vitgumpad buskskvätta 4/23
Stripgås 2/23
Mandarinand 3/23