LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hisingen / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hisingen - Matserik Eriksson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Ringand
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alförrädare
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Orre
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping
Svarthakedopping
Havssula
Storskarv
Rördrom
Gråhäger
Bivråk
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Tjockfot
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Fjällpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Kustlabb
Svarthuvad mås
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Medelhavstrut
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Svarttärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv
Fjälluggla
Hökuggla
Sparvuggla
Kattuggla
Lappuggla
Hornuggla
Jorduggla
Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare
Biätare
Härfågel
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Tofslärka
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-07
Hussvala
Större piplärka
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Vassångare
Sävsångare
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Härmsångare
Höksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare
Kungsfågelsångare
Taigasångare
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes
Sommargylling
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb 1 ex Lillhagen, Säve, Hisingen 2009-10-25
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Ortolansparv
SävsparvSaknade arter på listan
Nilgås 11/23
Rostand 8/23
Amerikansk bläsand 10/23
Amerikansk kricka 8/23
Rödhuvad dykand 5/23
Amerikansk kopparand 4/23
Svartnäbbad islom 2/23
Vitnäbbad islom 7/23
Stormfågel 4/23
Klykstjärtad stormsvala 1/23
Silkeshäger 8/23
Ägretthäger 15/23
Vit stork 4/23
Skedstork 9/23
Brun glada 1/23
Ängshök 4/23
Aftonfalk 2/23
Jaktfalk 3/23
Rödvingad vadarsvala 1/23
Svartbent strandpipare 9/23
Vitgumpsnäppa 3/23
Tuvsnäppa 9/23
Tereksnäppa 1/23
Bredstjärtad labb 2/23
Fjällabb 2/23
Storlabb 1/23
Tärnmås 1/23
Kaspisk trut 6/23
Sandtärna 6/23
Skräntärna 8/23
Småtärna 5/23
Vitvingad tärna 10/23
Lunnefågel 1/23
Turturduva 4/23
Korttålärka 5/23
Fältpiplärka 7/23
Citronärla 6/23
Sibirisk järnsparv 3/23
Bergstaigasångare 5/23
Brunsångare 3/23
Halsbandsflugsnappare 1/23
Svartpannad törnskata 4/23
Rosenstare 13/23
Gulhämpling 3/23
Tallsparv 10/23
Dvärgsparv 4/23
Kornsparv 1/23
Vitgumpad buskskvätta 4/23
Orientpipare 5/23
Stripgås 2/23
Mandarinand 3/23