LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hisingen / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hisingen - Hampus Lybeck

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Prutgås
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Vaktel
Fasan
Smådopping
Skäggdopping
Svarthalsad dopping
Svarthakedopping
Storskarv
Gråhäger
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Vattenrall
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Ljungpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa 8 ex Torslandaviken 2007-07-30
Småsnäppa
Mosnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa 1 ex Torslandaviken 2007-08-18
Brushane
Dvärgbeckasin 1 Mudderdammen, Torslandaviken 2009-11-29
Enkelbeckasin
Morkulla
Myrspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Torslandaviken 2007-07-31
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Svarttärna
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Gök
Berguv 1 ex Torslandaviken 2008-08-09
Kattuggla
Hornuggla 1 ex Torslandaviken 2008-05-18
Jorduggla
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare 1 ex Torslandaviken 2009-01-06
Biätare 1 Arendalsudden, Hisingen, Göteborg 2007-07-02
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Gulärla
Sädesärla
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2008-03-30
Gräshoppsångare
Sävsångare 1 ex Torslandaviken
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Svartvit flugsnappare
Entita
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Rosenfink
Domherre
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Sädgås 16/23
Spetsbergsgås 16/23
Bläsgås 17/23
Vitkindad gås 17/23
Nilgås 11/23
Rostand 8/23
Amerikansk bläsand 10/23
Amerikansk kricka 8/23
Rödhuvad dykand 5/23
Ringand 9/23
Praktejder 12/23
Alförrädare 11/23
Alfågel 15/23
Sjöorre 15/23
Svärta 14/23
Amerikansk kopparand 4/23
Orre 12/23
Rapphöna 10/23
Smålom 16/23
Storlom 13/23
Svartnäbbad islom 2/23
Vitnäbbad islom 7/23
Gråhakedopping 15/23
Stormfågel 4/23
Klykstjärtad stormsvala 1/23
Havssula 8/23
Rördrom 15/23
Silkeshäger 8/23
Ägretthäger 15/23
Vit stork 4/23
Skedstork 9/23
Bivråk 16/23
Brun glada 1/23
Röd glada 14/23
Havsörn 17/23
Stäpphök 7/23
Ängshök 4/23
Kungsörn 9/23
Aftonfalk 2/23
Stenfalk 14/23
Lärkfalk 17/23
Jaktfalk 3/23
Pilgrimsfalk 16/23
Småfläckig sumphöna 15/23
Skärfläcka 13/23
Tjockfot 1/23
Rödvingad vadarsvala 1/23
Svartbent strandpipare 9/23
Fjällpipare 10/23
Kustpipare 11/23
Sandlöpare 6/23
Vitgumpsnäppa 3/23
Tuvsnäppa 9/23
Spovsnäppa 12/23
Skärsnäppa 12/23
Dubbelbeckasin 12/23
Rödspov 14/23
Småspov 16/23
Dammsnäppa 11/23
Tereksnäppa 1/23
Roskarl 12/23
Bredstjärtad labb 2/23
Kustlabb 8/23
Fjällabb 2/23
Storlabb 1/23
Svarthuvad mås 9/23
Tärnmås 1/23
Kaspisk trut 6/23
Medelhavstrut 9/23
Vitvingad trut 11/23
Vittrut 12/23
Tretåig mås 12/23
Sandtärna 6/23
Skräntärna 8/23
Småtärna 5/23
Vitvingad tärna 10/23
Sillgrissla 15/23
Tordmule 14/23
Tobisgrissla 6/23
Alkekung 9/23
Lunnefågel 1/23
Turkduva 14/23
Turturduva 4/23
Fjälluggla 1/23
Hökuggla 13/23
Sparvuggla 7/23
Lappuggla 1/23
Pärluggla 2/23
Härfågel 3/23
Göktyta 13/23
Korttålärka 5/23
Tofslärka 8/23
Trädlärka 15/23
Berglärka 17/23
Rostgumpsvala 12/23
Större piplärka 7/23
Fältpiplärka 7/23
Rödstrupig piplärka 14/23
Skärpiplärka 13/23
Vattenpiplärka 9/23
Citronärla 6/23
Forsärla 16/23
Sidensvans 18/23
Strömstare 10/23
Sibirisk järnsparv 3/23
Blåhake 12/23
Svart rödstjärt 14/23
Svarthakad buskskvätta 15/23
Ringtrast 13/23
Flodsångare 16/23
Vassångare 12/23
Höksångare 1/23
Lundsångare 1/23
Kungsfågelsångare 11/23
Taigasångare 11/23
Bergstaigasångare 5/23
Brunsångare 3/23
Brandkronad kungsfågel 7/23
Grå flugsnappare 14/23
Mindre flugsnappare 6/23
Halsbandsflugsnappare 1/23
Skäggmes 17/23
Stjärtmes 16/23
Talltita 14/23
Tofsmes 12/23
Pungmes 9/23
Sommargylling 10/23
Svartpannad törnskata 4/23
Nötkråka 11/23
Rosenstare 13/23
Bergfink 18/23
Gulhämpling 3/23
Snösiska 11/23
Bändelkorsnäbb 15/23
Mindre korsnäbb 18/23
Större korsnäbb 11/23
Tallbit 10/23
Stenknäck 17/23
Lappsparv 13/23
Snösparv 15/23
Tallsparv 10/23
Ortolansparv 6/23
Dvärgsparv 4/23
Kornsparv 1/23
Vitgumpad buskskvätta 4/23
Orientpipare 5/23
Stripgås 2/23
Mandarinand 3/23