LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hisingen / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hisingen - Johan Svedholm

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan Torslandaviken 1992-09-01
Sångsvan
Sädgås Kvillebäcken, Brämaregården 1998-04-05
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-29
Bläsgås Gunnesby, Säve 2001-12-15
Grågås Ramberget, Hisingen 2000-09-24
Stripgås Volvo Tuve, Hisingen 2002-05-20
Kanadagås
Vitkindad gås Torslandaviken 1995-09-10
Prutgås Nordre älvs fjord, Björlanda 2004-08-02
Mandarinand Öxnäs, Säve 2005-05-25
Nilgås Uppegården, Säve 2005-05-11
Rostand Torslandaviken 2001-07-28
Gravand Torslandaviken
Bläsand Torslandaviken
Amerikansk bläsand Torslandaviken 2006-07-05
Snatterand Torslandaviken
Kricka Torslandaviken 1989-05-13
Amerikansk kricka Ragnhildsholmen 2010-04-10
Gräsand Slätta damm, Hisingen 1988-11-20
Stjärtand Torslandaviken 1992-09-01
Årta Torslandaviken 1995-05-01
Skedand Torslandaviken 1992-05-20
Rödhuvad dykand Torslandaviken 2019-04-28
Brunand Torslandaviken 1989-05-13
Ringand Tingstad, Backa 2001-02-18
Vigg Torslandaviken
Bergand Torslandaviken 1991-11-24
Ejder
Praktejder Stora Porsholmen, Torslanda 2003-03-02
Alförrädare Torslandaviken 1996-04-24
Alfågel Torslandaviken 1995-01-02
Sjöorre Torslandaviken 1994-11-02
Svärta Nordre älvs fjord, Björlanda 2000-11-26
Knipa Slätta damm, Hisingen 1988-11-20
Salskrake Torslandaviken 1991-10-26
Småskrake
Storskrake
Orre Syrhåla, Lundby 1991-05-04
Rapphöna Östergärde, Björlanda
Vaktel Askesby, Säve 1998-05-17
Fasan Kvillebäcken, Brämaregården 1984-09-01
Smålom Nordre älvs fjord, Björlanda 2000-11-26
Storlom Nordre älvs fjord, Björlanda 2002-09-24
Svartnäbbad islom Nordre älvs fjord, Björlanda 2006-11-07
Vitnäbbad islom Nordre älvs fjord, Björlanda 2004-01-04
Smådopping Slätta damm, Hisingen
Skäggdopping Torslandaviken
Gråhakedopping Torslandaviken 1991-10-15
Svarthalsad dopping Torslandaviken 1998-08-27
Svarthakedopping Torslandaviken 1996-09-21
Stormfågel Nordre älvs fjord, Björlanda 2004-09-22
Klykstjärtad stormsvala Lilla Varholmen, Torslanda 1997-09-14
Havssula Nordre älvs fjord, Björlanda 1996-09-30
Storskarv
Rördrom Gullö, Säve 2003-01-09
Silkeshäger Torslandaviken 1997-06-05
Ägretthäger Torslandaviken 1999-04-13
Gråhäger
Vit stork Gullö, Säve, Hisingen 2020-04-30
Skedstork Torslandaviken 2016-05-20
Bivråk Unnered, Tuve 1993-06-14
Brun glada Ringön, Hisingen 2011-04-28
Röd glada Säve flygplats 1998-04-13
Havsörn Lindesnäs, Säve 2003-02-01
Brun kärrhök
Blå kärrhök Toftekulla, Tuve 2000-01-23
Stäpphök Öxnäs, Säve 2018-09-18
Ängshök Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-08-29
Duvhök Torslandaviken 1992-05-09
Sparvhök S. A. Hedlunds park, Hisingen
Ormvråk
Fjällvråk Ingebäck, Säve 1993-04-09
Kungsörn Kvillebäcken, Brämaregården 1995-01-02
Fiskgjuse Ingebäck, Säve 1993-04-09
Tornfalk
Aftonfalk Torslandaviken 2001-09-06
Stenfalk Hökälla, Hisingen 2000-10-16
Lärkfalk Bjurslätt, Hisingen 1995-08-26
Jaktfalk Krossholmen, Torslanda 2008-11-06
Pilgrimsfalk Kvillebäcken, Brämaregården 1995-11-19
Vattenrall Gunnestorps mosse, Tuve 1992-03-06
Småfläckig sumphöna Lagmansholmen, Säve 1999-07-13
Kornknarr Elleröd, Rödbo 1995-08-05
Rörhöna Slätta damm, Hisingen
Sothöna Svarte mosse, Biskopsgården 1989-06-02
Trana Östergärde, Björlanda 1994-03-12
Strandskata Kvillebäcken, Brämaregården
Skärfläcka Torslandaviken 1998-04-27
Mindre strandpipare Torslandaviken 1989-05-13
Större strandpipare Torslandaviken
Svartbent strandpipare Torslandaviken 2007-04-24
Orientpipare Torslandaviken 2020-05-31
Fjällpipare Torslandaviken 2009-09-01
Ljungpipare Torslandaviken 1992-05-09
Kustpipare Torslandaviken 1992-06-10
Tofsvipa
Kustsnäppa Torslandaviken 1995-08-19
Sandlöpare Torslandaviken 1995-08-25
Småsnäppa Torslandaviken 1992-06-10
Mosnäppa Torslandaviken 1989-05-13
Tuvsnäppa Torslandaviken 2000-05-08
Spovsnäppa Torslandaviken 1992-07-14
Skärsnäppa Torslandaviken 2001-12-28
Kärrsnäppa Torslandaviken 1989-05-13
Myrsnäppa Torslandaviken 1994-05-28
Brushane Torslandaviken 1989-05-13
Dvärgbeckasin Hökälla, Hisingen 2000-12-18
Enkelbeckasin Ragnhildsholmen 1989-06-03
Dubbelbeckasin Lagmansholmen, Säve 1993-05-14
Morkulla S. A. Hedlunds park, Hisingen 1989-03-14
Rödspov Torslandaviken 1996-04-19
Myrspov Torslandaviken 1992-06-10
Småspov Torslandaviken 1994-05-28
Storspov Torslandaviken 1992-05-03
Svartsnäppa Torslandaviken 1992-06-10
Rödbena
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-11
Gluttsnäppa Torslandaviken 1989-05-13
Skogssnäppa Torslandaviken 1992-06-10
Grönbena Torslandaviken
Drillsnäppa Torslandaviken 1989-05-13
Roskarl Nordre älvs fjord, Björlanda 2003-08-27
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-26
Bredstjärtad labb Nordre älvs fjord, Björlanda 2004-09-21
Kustlabb Nordre älvs fjord, Björlanda 2003-04-24
Fjällabb Nordre älvs fjord, Björlanda 2004-08-21
Storlabb Nordre älvs fjord, Björlanda 2006-10-27
Svarthuvad mås Färjenäs, Lundby 2004-12-13
Dvärgmås Torslandaviken 1996-05-19
Tärnmås Nordre älvs fjord, Björlanda 2009-10-04
Skrattmås Kvillebäcken, Brämaregården
Fiskmås Kvillebäcken, Brämaregården
Silltrut Kvillebäcken, Brämaregården
Gråtrut Kvillebäcken, Brämaregården
Kaspisk trut Sannegårdshamnen, Hisingen 2004-02-06
Medelhavstrut Sannegårdshamnen, Hisingen 2004-01-02
Vitvingad trut Eriksberg, Lundby 1992-12-31
Vittrut Eriksberg, Lundby 1992-01-09
Havstrut Kvillebäcken, Brämaregården
Tretåig mås Eriksberg, Lundby
Sandtärna Torslandaviken 2013-05-18
Skräntärna Bredungen, Rödbo 2007-07-24
Kentsk tärna Torslandaviken 1993-04-18
Fisktärna
Silvertärna Torslandaviken 1995-08-25
Småtärna Torslandaviken 1995-07-09
Svarttärna Torslandaviken 2004-06-11
Vitvingad tärna Torslandaviken 2014-05-17
Sillgrissla Lilla Varholmen, Torslanda 1997-09-14
Tordmule Nordre älvs fjord, Björlanda 2001-10-21
Tobisgrissla Nordre älvs fjord, Björlanda 2001-10-21
Alkekung Lilleby småbåtshamn, Björlanda 2001-11-03
Lunnefågel Hake fjord, Torslanda 2005-10-23
Tamduva Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-23
Skogsduva Djupedal, Säve 1989-09-30
Ringduva Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-17
Turkduva Tolered, Lundby 1991-07-10
Turturduva Öxnäs, Säve 2011-09-30
Gök
Berguv Arendal, Lundby
Hökuggla Gunnestorps mosse, Tuve 2014-01-02
Sparvuggla Gunnestorps mosse, Tuve 2004-02-27
Kattuggla S. A. Hedlunds park, Hisingen 1989-03-14
Hornuggla Albatross golfbana, Säve 1993-04-09
Jorduggla Torslanda gamla flygfält 1995-04-11
Pärluggla Lid, Rödbo 2005-11-20
Nattskärra Unnered, Tuve 1993-06-10
Tornseglare Kvillebäcken, Brämaregården
Kungsfiskare Torslandaviken 1997-01-12
Biätare Torslandaviken 2007-07-02
Härfågel Ramberget, Hisingen 1993-11-03
Göktyta Hökälla, Hisingen 2000-08-14
Gröngöling
Spillkråka Lid, Rödbo 1989-09-30
Större hackspett Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-17
Mindre hackspett Rya skog, Lundby 1989-05-21
Tretåig hackspett Fridhem, Bäckebol 2007-11-13
Korttålärka Torslandaviken 2002-05-05
Tofslärka Torslandaviken 2020-10-11
Trädlärka Kvillestaden, Brämaregården 1999-09-24
Sånglärka
Berglärka Arendalsudden, Lundby 2002-01-10
Backsvala Torslandaviken
Ladusvala
Rostgumpsvala Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala
Större piplärka Öxnäs, Säve 2003-09-24
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka
Ängspiplärka Ragnhildsholmen 1989-06-03
Rödstrupig piplärka Torslandaviken 1996-09-14
Skärpiplärka
Vattenpiplärka Torslandaviken 2004-02-07
Gulärla Torslandaviken 1989-05-13
Citronärla Torslandaviken 2000-09-24
Forsärla Kvillestaden, Brämaregården 1999-09-24
Sädesärla Kvillebäcken, Brämaregården 1986-05-30
Sidensvans Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-17
Strömstare Norskog, Björlanda 2001-11-03
Gärdsmyg Kvillebäcken, Brämaregården
Järnsparv Kvillebäcken, Brämaregården 1990-12-10
Sibirisk järnsparv Torslandaviken 2016-10-19
Rödhake Kvillebäcken, Brämaregården 1986-05-30
Näktergal Ragnhildsholmen
Blåhake Kvillestaden, Brämaregården 2004-09-01
Svart rödstjärt Arendalsvarvet, Lundby 1995-09-17
Rödstjärt
Buskskvätta Ragnhildsholmen 1989-06-03
Svarthakad buskskvätta Torslandaviken 2003-05-04
Stenskvätta
Ringtrast Grimås, Rödbo 2001-04-27
Koltrast Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Björktrast Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Taltrast S. A. Hedlunds park, Hisingen
Rödvingetrast
Dubbeltrast Unnered, Tuve 1996-04-07
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen 1989-06-03
Flodsångare Torslandaviken 2004-06-10
Vassångare Svankällan, Säve 1994-06-03
Sävsångare Ragnhildsholmen 1989-06-03
Busksångare Tofter, Säve 2007-06-06
Kärrsångare Ragnhildsholmen 1989-06-03
Rörsångare Ragnhildsholmen 1989-06-03
Trastsångare Hökälla, Hisingen 2007-06-02
Härmsångare Östergärde, Björlanda 1993-06-14
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare Tolered, Lundby 1991-07-10
Svarthätta
Kungsfågelsångare Tagene, Säve 2004-11-09
Taigasångare Majvik, Torslanda 2005-10-04
Bergstaigasångare Torslandaviken 2018-11-17
Brunsångare Torslandaviken 2020-12-20
Grönsångare S. A. Hedlunds park, Hisingen
Gransångare S. A. Hedlunds park, Hisingen
Lövsångare Klare mosse, Hisingen 1988-05-30
Kungsfågel Kvillebäcken, Brämaregården 1986-10-10
Brandkronad kungsfågel Hisingsparken 2016-05-29
Grå flugsnappare Klare mosse, Hisingen
Mindre flugsnappare Gärdsgårdsstigen, Säve 2013-05-16
Halsbandsflugsnappare Björningsås, Hisingen 2010-05-23
Svartvit flugsnappare S. A. Hedlunds park, Hisingen
Skäggmes Bredungen, Rödbo 1993-09-04
Stjärtmes Klare mosse, Hisingsparken 1994-01-29
Entita Flunsås, Lundby 1990-08-10
Talltita S. A. Hedlunds park, Hisingen
Tofsmes S. A. Hedlunds park, Hisingen 1992-02-04
Svartmes
Blåmes Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Talgoxe Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Nötväcka S. A. Hedlunds park, Hisingen 1988-11-20
Trädkrypare S. A. Hedlunds park, Hisingen
Pungmes Ragnhildsholmen 2006-05-30
Sommargylling Askesby, Säve 2004-06-06
Törnskata
Svartpannad törnskata Torslandaviken 2020-05-31
Varfågel Unnered, Tuve 1994-01-03
Nötskrika S. A. Hedlunds park, Hisingen 1988-11-20
Skata Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Nötkråka Kvillebäcken, Brämaregården 1995-08-25
Kaja Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Råka Kvillebäcken, Brämaregården 1996-01-24
Kråka Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Korp S. A. Hedlunds park, Hisingen
Stare Kvillebäcken, Brämaregården 1986-05-30
Rosenstare Torslandaviken 2002-06-13
Gråsparv Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Pilfink Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Bofink Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Bergfink Kvillebäcken, Brämaregården
Gulhämpling Götaledstoppen, Biskopsgården 2014-09-20
Grönfink Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Steglits Unnered, Tuve 1996-10-29
Grönsiska Lid, Rödbo 1989-09-30
Hämpling
Vinterhämpling Torslandaviken 1991-10-26
Gråsiska Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Bändelkorsnäbb Kvillebäcken, Brämaregården 1997-09-01
Mindre korsnäbb Kvillebäcken, Brämaregården
Större korsnäbb Sillvik, Torslanda 2003-11-05
Rosenfink Ragnhildsholmen 1994-06-09
Tallbit S. A. Hedlunds park, Hisingen 2004-11-03
Domherre Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Stenknäck Kvillebäcken, Brämaregården 1989-12-26
Lappsparv Unnered, Tuve 1995-09-23
Snösparv Torslandaviken 1991-01-26
Tallsparv Sandvik, Torslanda 1999-12-30
Gulsparv Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Ortolansparv S:t Jörgens golfbana, Hisingen 2003-08-26
Dvärgsparv Torslandaviken 2020-03-11
Sävsparv Gunnestorps mosse, Tuve 1989-04-27Saknade arter på listan
Amerikansk kopparand 4/23
Tjockfot 1/23
Rödvingad vadarsvala 1/23
Tereksnäppa 1/23
Fjälluggla 1/23
Lappuggla 1/23
Höksångare 1/23
Lundsångare 1/23
Snösiska 11/23
Kornsparv 1/23
Vitgumpad buskskvätta 3/23