LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hisingen / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hisingen - Carl Jyker

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan Torslandaviken 1996-10-27
Sångsvan Torslandaviken 1999-09-30
Sädgås Torslandaviken 2003-09-07
Spetsbergsgås Prästgårdskilen 2002-01-29
Bläsgås Torslandaviken 2006-06-27
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås 3 ex Gamla flygfältet, Torslanda 2012-05-13
Prutgås 1 Nordre älvs fjord 2004-08-03
Nilgås 1 Öxnäs 2005-05-11
Rostand 2 Torslandaviken 2001-07-29
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand 1 Torslandaviken 2006-07-05
Snatterand
Kricka
Amerikansk kricka 1 Ragnhildsholmen 2010-04-11
Gräsand
Stjärtand
Årta 1 Torslandaviken 2002-05-27
Skedand
Brunand
Ringand 1 Ringön 2001-02-18
Vigg
Bergand 1 Torslandaviken 2001-11-14
Ejder
Praktejder 1 Stora Porsholmen Torslanda 2003-03-03
Alförrädare 1 Sandvik Torslanda 1998-07-13
Alfågel Torslandaviken 2006-05-05
Sjöorre
Svärta 1 ex Knippleholmarna, Rivö fjord 2015-01-25
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Amerikansk kopparand 1 Torslandaviken 1996-08-08
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Vitnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping
Svarthakedopping
Storskarv
Rördrom
Ägretthäger
Gråhäger
Skedstork 1 ex Vadarstranden, Torslandaviken 2016-05-20
Bivråk
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk 1 ex Mudderdammen, Torslandaviken 2016-05-15
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka 2 ex Vadarstranden Torslandaviken 2008-04-21
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare
Fjällpipare 2 ex Bärby Säve 2010-05-14
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Småsnäppa
Mosnäppa
Tuvsnäppa
Spovsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa 1 ex Vadarstranden Torslandaviken 2015-05-19
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Svarthuvad mås 1 Karholmsdammen Torslandaviken 2012-05-19
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut 1 ex Ringön, Hisingen 2012-02-07
Vittrut 1 2K Eriksberg, Göteborgs hamn 2013-03-12
Havstrut
Tretåig mås 15 ex Färjenäs 2011-12-10
Sandtärna 1 ex Torslandaviken 2013-05-18
Skräntärna 2 ex Vadarstranden, Torslandaviken 2016-05-30
Fisktärna
Silvertärna
Svarttärna
Vitvingad tärna 2 ex Torslandaviken 2014-05-17
Sillgrissla
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Gök
Berguv
Hökuggla 1 ex Gunnestorps mosse, Tuve 2013-12-31
Sparvuggla
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Citronärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Blåhake 1 ex Gamla flygfältet, Torslanda 2012-05-13
Svart rödstjärt 1 Eriksberg Göteborgs hamn 2000-09-11
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Vassångare 1 ex Nolviks kile, Björlanda 2012-06-23
Sävsångare
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Kungsfågelsångare 1 ex Tagene, Säve, Hisingen 2004-11-09
Taigasångare 1 ex Andalen Torslanda 2016-09-18
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel 1 ex Hisingsparken 2016-05-29
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare 1 ex Skogome, Säve, Hisingen 2013-05-18
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Domherre
Stenknäck Prästgårdskilen 2006-04-24
Snösparv
Tallsparv 1 ex Sandvik Torslanda 2000-01-08
Gulsparv
Ortolansparv
SävsparvSaknade arter på listan
Rödhuvad dykand 4/23
Orre 12/23
Storlom 13/23
Svartnäbbad islom 2/23
Stormfågel 4/23
Klykstjärtad stormsvala 1/23
Havssula 7/23
Silkeshäger 8/23
Vit stork 4/23
Brun glada 1/23
Röd glada 14/23
Stäpphök 7/23
Ängshök 4/23
Kungsörn 9/23
Aftonfalk 2/23
Jaktfalk 3/23
Tjockfot 1/23
Rödvingad vadarsvala 1/23
Sandlöpare 6/23
Skärsnäppa 12/23
Tereksnäppa 1/23
Bredstjärtad labb 2/23
Kustlabb 8/23
Fjällabb 2/23
Storlabb 1/23
Tärnmås 1/23
Kaspisk trut 6/23
Medelhavstrut 9/23
Kentsk tärna 12/23
Småtärna 5/23
Tordmule 14/23
Tobisgrissla 6/23
Alkekung 9/23
Lunnefågel 1/23
Turkduva 14/23
Turturduva 4/23
Fjälluggla 1/23
Lappuggla 1/23
Pärluggla 2/23
Biätare 9/23
Härfågel 3/23
Korttålärka 5/23
Tofslärka 7/23
Större piplärka 7/23
Fältpiplärka 7/23
Skärpiplärka 13/23
Sibirisk järnsparv 3/23
Ringtrast 13/23
Höksångare 1/23
Lundsångare 1/23
Bergstaigasångare 5/23
Brunsångare 3/23
Halsbandsflugsnappare 1/23
Sommargylling 10/23
Svartpannad törnskata 4/23
Gulhämpling 3/23
Tallbit 10/23
Lappsparv 13/23
Dvärgsparv 4/23
Kornsparv 1/23
Vitgumpad buskskvätta 3/23
Orientpipare 5/23
Stripgås 1/23
Mandarinand 3/23