LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hisingen / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hisingen - Per Björkman

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 40 Torslandaviken 1980-11-26
Mindre sångsvan 22 Torslandaviken 2001-10-23
Sångsvan 5 Ragnhilds holme 1987-03-27
Sädgås 6 Torslandaviken 2003-08-31
Spetsbergsgås 1 Torslandaviken 2004-12-19
Bläsgås 11 ex Öxnäs, Säve 2006-01-18
Grågås Torslandaviken 1998-10-11
Kanadagås Ragnhilds holme 1986-04-01
Vitkindad gås Arödsbrget
Prutgås 2 Torslandaviken 2005-09-12
Nilgås 1 Torslandaviken 2004-05-11
Gravand 20 Torslandaviken 1990-08-18
Bläsand 10 Torslandaviken 1998-09-26
Snatterand 3 Hökälla 2005-04-08
Kricka 50 Torslandaviken 1990-08-18
Gräsand Tingstad 1982-12-28
Stjärtand 2 Torslandaviken 2004-03-16
Årta 1 Torslandaviken 1999-05-16
Skedand 2 Torslandaviken 1999-05-16
Brunand 100 Torslandaviken 1980-11-26
Vigg 2000 Torslandaviken 1980-11-26
Bergand 3 Torslandaviken 1980-12-14
Ejder Lilleby havsbad 1986-04-01
Praktejder 1 Stora Porsholmen 2003-03-08
Alfågel 2 Nordre älvs fjord 2004-01-03
Sjöorre 1 Arendalsudden 2004-01-09
Svärta 4 Nordre älvs fjord 2004-01-03
Knipa 20 Torslandaviken 1980-03-16
Salskrake 12 Torslandaviken 1991-12-21
Småskrake 10 Torslandaviken 1980-11-26
Storskrake 1 Nordre älv 1982-04-04
Orre 1 sp Torholmen 2005-04-17
Rapphöna 2 Säve 1990-05-06
Vaktel 2 ex sp Öxnäs, Säve 2007-06-07
Fasan 3 Arendal 1983-05-05
Smålom 1 str NO Lagmnasholmen 2005-04-16
Storlom 1 str N Torslandaviken 2004-09-04
Vitnäbbad islom 1 Nordre älvs fjord 2004-01-03
Smådopping 1 Torslandaviken 1996-09-25
Skäggdopping Torslandaviken 1998-09-26
Gråhakedopping 1 ex Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-10-29
Svarthalsad dopping 1 Torslandaviken 2012-04-28
Svarthakedopping 4 Torslandaviken 1996-09-25
Havssula 2 Nordre älvs fjord 2004-12-28
Storskarv Lilleby havsbad 1986-04-01
Rördrom 1 Gullö 2002-01-11
Silkeshäger 1 ex Torslandaviken 2016-08-14
Ägretthäger Torslandaviken 2013-08-27
Gråhäger 3 Ragnhilds holme 1986-04-01
Skedstork 1 ex Torslandaviken 2016-05-20
Bivråk 1 Djupedal 1992-05-17
Röd glada 1 ex Arödsberget, Hisingen 2006-04-04
Havsörn 1 Ragnhilds holme 1995-01-01
Brun kärrhök 1 Götaälvdalen 1991-05-12
Blå kärrhök 1 Torslandaviken 2000-12-30
Stäpphök 1 ex Öxnäs, Säve 2008-09-13
Duvhök 1 Torslandaviken 1998-02-08
Sparvhök 1 Ramberget 1980-02-08
Ormvråk 1 Torslandaviken 1980-11-26
Fjällvråk 1 Oxhagen 1984-01-01
Fiskgjuse 1 Torslandaviken 2003-08-31
Tornfalk 2 Torslandaviken 1981-01-18
Stenfalk 1 str S Hökälla 2002-09-14
Lärkfalk 1 str N Bjurslätt 1992-05-12
Pilgrimsfalk 1 Lagmansholmen 2004-06-06
Vattenrall 1 Ragnhilds holme 1991-04-29
Småfläckig sumphöna 1 sp Ragnhilds holme 1996-05-31
Kornknarr 1 sp Ragnhilds holme 1999-05-23
Rörhöna Hökälla 1999-05-27
Sothöna 50 Torslandaviken 1980-11-26
Trana 1 str N Götaälvdalen 1991-03-27
Strandskata 2 Hökälla 2001-05-13
Skärfläcka 2 Prästgårskilen 2005-04-17
Mindre strandpipare 1 Torslandaviken 1999-05-16
Större strandpipare 1 Hjärtholmen 1994-03-06
Fjällpipare 1 ex Bärby, Säve 2010-05-17
Ljungpipare 2 str S Torslandaviken 2004-09-04
Kustpipare 4 ex Torslandaviken 2007-08-15
Tofsvipa 1 Askesby 1982-04-04
Kustsnäppa 1 ex Torslandaviken 2007-08-15
Småsnäppa 2 ex Torslandaviken 2006-09-22
Mosnäppa 1 Hökälla 2001-05-21
Spovsnäppa 1 ex Torslandaviken 2006-05-17
Skärsnäppa 2 ex Torslandaviken 2014-01-05
Kärrsnäppa 4 Torslandaviken 1990-08-18
Myrsnäppa 1 ex Torslandaviken 2007-08-15
Brushane 1 Torslandaviken 1990-08-18
Dvärgbeckasin 1 Oxhagen 1998-09-27
Enkelbeckasin Arendal 1983-05-05
Dubbelbeckasin 1 Lagmansholmen 2004-08-22
Morkulla 2 Djupedal 1981-05-31
Småspov 8 Torslandaviken 1999-05-16
Storspov 19 Torslandaviken 2004-04-23
Svartsnäppa 1 Torslandaviken 1999-05-16
Rödbena 3 Torslandaviken 1999-05-16
Gluttsnäppa 3 Torslandaviken 1999-05-16
Skogssnäppa 1 Ragnhilds holme 1990-05-27
Grönbena Hökälla 2000-05-27
Drillsnäppa Ragnhilds holme 1983-05-07
Roskarl 1 ex Torslandaviken 2010-04-30
Smalnäbbad simsnäppa 1 Torslandaviken 2004-08-28
Bredstjärtad labb 1 1K Norra Röde, Nordre älvs fjord 2011-12-10
Fjällabb 1 Öxnäs 2004-10-08
Svarthuvad mås 1 ex Färjenäs, Hisingen 2007-02-16
Dvärgmås 2 Torslandaviken 2004-05-16
Skrattmås Torslandaviken 1990-08-18
Fiskmås 100 Nordre älv 1982-04-04
Silltrut 2 Götaälvbron 1982-03-09
Gråtrut Nordre älv 1982-04-04
Vitvingad trut 1 ex Ringön, Hisingen 2012-01-15
Vittrut 1 ex Sannegårdshamnen, Hisingen 2007-03-09
Havstrut Ringön 1990-01-02
Tretåig mås Rivöfjorden 2005-01-03
Sandtärna 1 Torslandaviken 2013-05-18
Kentsk tärna 1 Torslandaviken 2004-09-04
Fisktärna 1 Götaälvbron 1983-05-07
Silvertärna 2 Torslandaviken 2004-04-23
Svarttärna 1 Torslandaviken 2004-09-04
Vitvingad tärna 1 ex Hökälla, Hisingen 2014-05-17
Sillgrissla 1 Stora Porsholmen 2005-01-03
Tordmule 1 Nordre älvs fjord 2005-02-25
Alkekung 2 Nordre älvs fjord 2011-12-10
Tamduva Kvilletorget 1983-01-01
Skogsduva 1 str S Ramberget 1981-09-24
Ringduva 2 Bräcke 1980-03-16
Turkduva Kvilletorget 1984-03-15
Gök 1 sp Djupedal 1981-05-31
Berguv 1 Brunnsbo 1995-12-27
Hökuggla 1 ex Gunnestorps mosse, Tuve 2014-01-03
Kattuggla 1 Brunnsbo 1990-02-05
Hornuggla 1 Ragnhilds holme 1983-05-07
Jorduggla 1 Tagene 1984-03-01
Nattskärra 1 sp Bolsten 2001-05-31
Tornseglare Ragnhilds holme 1990-05-27
Kungsfiskare 1 Torslandaviken 2000-12-30
Göktyta 1 Brunnsbo 1998-09-01
Gröngöling 1 Keillers park 1980-03-16
Spillkråka 1 Brunnsbo 2004-09-03
Större hackspett Djupedal 1981-05-31
Mindre hackspett 1 Brunnsbo 1990-01-21
Tretåig hackspett 1 hane Fridhem 2011-03-12
Trädlärka 1 str S Ramberget 1981-09-24
Sånglärka 3 str S Ramberget 1980-09-23
Berglärka 5 Arendal 2003-03-02
Backsvala Hökälla 2000-05-27
Ladusvala 7 str S Ramberget 1980-09-23
Hussvala Torslandaviken 1990-08-18
Trädpiplärka str S Ramberget 1980-09-23
Ängspiplärka str S Ramberget 1980-09-23
Rödstrupig piplärka 1 str S Ramberget 1981-09-24
Skärpiplärka Hjärtholmen 1995-03-12
Vattenpiplärka 3 Torslandaviken 2004-02-21
Gulärla 4 Arendal 1983-05-05
Forsärla 1 Hökälla 2001-04-22
Sädesärla str S Ramberget 1980-09-23
Sidensvans 12 Wieselgrensplatsen 1979-12-01
Gärdsmyg Ramberget 1981-01-11
Järnsparv str S Ramberget 1980-09-23
Rödhake Ramberget 1981-09-24
Näktergal 4 sj Ragnhilds holme 1981-05-23
Svart rödstjärt 1 sj Eriksberg 1981-04-11
Rödstjärt 1 sj Brunnsbo 1989-05-08
Buskskvätta 2 Ragnhilds holme 1981-05-23
Svarthakad buskskvätta 1 hona Torslandaviken 2008-04-21
Stenskvätta 1 Hjuvik 1981-04-12
Ringtrast 1 Brunnsbo 1986-09-15
Koltrast Ramberget 1981-01-11
Björktrast 50 Kyrkbyn 1980-03-13
Taltrast str S Ramberget 1980-09-23
Rödvingetrast 10 str S Ramberget 1981-09-24
Dubbeltrast 2 str S Ramberget 1980-09-23
Gräshoppsångare 3 sj Ragnhilds holme 1981-05-23
Flodsångare 1 sj Torslandaviken 2004-06-16
Vassångare 1 ex sj Nolviks kile 2012-06-13
Sävsångare 5 sj Arendal 1983-05-05
Busksångare 1 ex sj Tofter, Säve 2007-06-06
Kärrsångare 1 sj Ragnhilds holme 1981-05-23
Rörsångare Ragnhilds holme 1981-05-23
Trastsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2007-06-03
Härmsångare 1 sj Djupedal 1981-05-31
Ärtsångare 1 sj Brunnsbo 1991-05-12
Törnsångare 2 Ragnhilds holme 1981-05-23
Trädgårdssångare Djupedal 1981-05-31
Svarthätta Djupedal 1981-05-31
Kungsfågelsångare 1 Tagene 2004-11-09
Grönsångare 3 sj Arendal 1983-05-05
Gransångare 1 sj Brunnsbo 1990-04-22
Lövsångare Ragnhilds holme 1981-05-23
Kungsfågel Ramberget 1981-09-24
Brandkronad kungsfågel 1 ex Fridhem 2017-05-21
Grå flugsnappare 1 Ramberget 1981-09-24
Mindre flugsnappare 1 skogome 2013-05-16
Svartvit flugsnappare 1 sj Ramberget 1980-05-13
Skäggmes Kvillehed 1999-05-16
Stjärtmes Brunnsbo 1992-11-24
Entita Torslandaviken 1980-11-26
Talltita 2 ex Öxnäs, Säve 2004-10-15
Tofsmes 2 S:t Jörgens golfbana 2004-06-21
Svartmes Brunnsbo 1999-10-24
Blåmes str S Ramberget 1980-09-23
Talgoxe Askesby 1982-04-04
Nötväcka Askesby 1982-04-04
Trädkrypare Askesby 1982-04-04
Sommargylling 2 Askesby 2004-06-06
Törnskata 1 Ragnhilds holme 1991-05-12
Varfågel 1 Syrhåla 1982-12-29
Nötskrika 4 Rya skog 1984-02-01
Skata Kvilletorget 1983-01-01
Nötkråka 1 Rya skog 1982-09-30
Kaja Säve 1982-04-04
Råka 3 Öxnäs 2004-02-29
Kråka Torslandaviken 1980-11-26
Korp Säve 1982-04-04
Stare 8 Kyrkbyn 1980-02-01
Rosenstare 1 ex Torslandaviken 2015-10-13
Gråsparv Säve 1982-04-04
Pilfink Säve 1982-04-04
Bofink 1 sj Kyrkbyn 1980-03-13
Bergfink str S Ramberget 1980-09-23
Gulhämpling 2 ex Kippholmen, Björlanda 2011-05-08
Grönfink Ragnhilds holme 1981-05-23
Steglits Arendal 1983-05-05
Grönsiska Ramberget 1980-03-16
Hämpling str S Ramberget 1980-09-23
Vinterhämpling Hökälla 1991-10-23
Gråsiska Syrhåla 1982-12-29
Snösiska 1 Torslandaviken 2004-11-30
Bändelkorsnäbb 1 ex Lillhagen, Säve, Hisingen 2009-10-23
Mindre korsnäbb Brunnsbo 1990-05-10
Större korsnäbb 4 str S Brunnsbo 2004-07-17
Rosenfink 1 sj Ragnhilds holme 1990-05-27
Tallbit 1 Brunnsbo 2001-02-18
Domherre Torslandaviken 1980-11-26
Stenknäck 1 Brunnsbo 1995-04-05
Lappsparv 1 str S Ramberget 1980-09-23
Snösparv Torslandaviken 1992-01-19
Gulsparv Torslandaviken 1980-11-26
Sävsparv str S Ramberget 1980-09-23Saknade arter på listan
Rostand 8/23
Amerikansk bläsand 10/23
Amerikansk kricka 8/23
Rödhuvad dykand 4/23
Ringand 9/23
Alförrädare 11/23
Amerikansk kopparand 4/23
Svartnäbbad islom 2/23
Stormfågel 4/23
Klykstjärtad stormsvala 1/23
Vit stork 4/23
Brun glada 1/23
Ängshök 4/23
Kungsörn 9/23
Aftonfalk 2/23
Jaktfalk 3/23
Tjockfot 1/23
Rödvingad vadarsvala 1/23
Svartbent strandpipare 9/23
Sandlöpare 6/23
Tuvsnäppa 9/23
Rödspov 14/23
Myrspov 13/23
Dammsnäppa 11/23
Tereksnäppa 1/23
Kustlabb 8/23
Storlabb 1/23
Tärnmås 1/23
Kaspisk trut 6/23
Medelhavstrut 9/23
Skräntärna 8/23
Småtärna 5/23
Tobisgrissla 6/23
Lunnefågel 1/23
Turturduva 4/23
Fjälluggla 1/23
Sparvuggla 7/23
Lappuggla 1/23
Pärluggla 2/23
Biätare 9/23
Härfågel 3/23
Korttålärka 5/23
Tofslärka 7/23
Rostgumpsvala 12/23
Större piplärka 7/23
Fältpiplärka 7/23
Citronärla 6/23
Strömstare 10/23
Sibirisk järnsparv 3/23
Blåhake 12/23
Höksångare 1/23
Lundsångare 1/23
Taigasångare 11/23
Bergstaigasångare 5/23
Brunsångare 3/23
Halsbandsflugsnappare 1/23
Pungmes 9/23
Svartpannad törnskata 4/23
Tallsparv 10/23
Ortolansparv 6/23
Dvärgsparv 4/23
Kornsparv 1/23
Vitgumpad buskskvätta 3/23
Orientpipare 5/23
Stripgås 1/23
Mandarinand 3/23