LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hisingen / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hisingen - Thomas Karlsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-20
Mindre sångsvan Torslandaviken 2003-04-12
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-20
Bläsgås Torslandaviken 2006-06-08
Grågås Torslandaviken 2006-08-08
Kanadagås Torslandaviken 2002-09-22
Vitkindad gås 2 ex Torslandaviken 2010-06-23
Gravand Torslandaviken 2003-04-12
Bläsand Torslandaviken 2002-09-22
Amerikansk bläsand 1 ex Torslandaviken 2006-07-05
Snatterand Torslandaviken 2003-04-29
Kricka Torslandaviken 2002-09-22
Gräsand Torslandaviken 2002-09-22
Stjärtand Torslandaviken 2002-09-22
Årta Torslandaviken 2005-05-13
Skedand Torslandaviken 2003-04-12
Brunand Torslandaviken 2002-11-09
Vigg Torslandaviken 2002-10-05
Bergand Torslandaviken 2005-04-09
Ejder Torslandaviken 2003-04-12
Praktejder Stora Porsholmen, Torslanda 2003-03-13
Alfågel 1 ex Torslandaviken 2010-03-23
Svärta 4 Lilla Varholmen 2012-02-03
Knipa Torslandaviken 2002-09-22
Salskrake Torslandaviken 2002-01-20
Småskrake Torslandaviken 2005-06-03
Storskrake Torslandaviken 2005-05-01
Fasan Torslandaviken 2005-04-24
Smådopping Torslandaviken 2002-10-05
Skäggdopping Torslandaviken 2002-10-05
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2005-05-08
Svarthakedopping 1 ex Torslandaviken 2005-06-03
Storskarv Torslandaviken 2002-09-22
Rördrom Syrhåla, Lundby, Hisingen 2004-01-01
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-20
Bivråk 2 Torslandaviken 2012-05-23
Röd glada 1 ex Torslandaviken 200-04-10
Havsörn Rödbo, Hisingen 2006-03-17
Brun kärrhök Torslandaviken 2005-04-09
Blå kärrhök 1 ex Torslandaviken 2009-09-27
Duvhök Biskopsgården, Hisingen 2004-01-18
Sparvhök Biskopsgården, Hisingen 2002-02-03
Ormvråk Torslandaviken 2003-09-17
Fjällvråk Torslandaviken 2003-03-13
Fiskgjuse Torslandaviken 2003-08-24
Tornfalk Torslandaviken 2002-11-17
Stenfalk Torslandaviken 2003-04-29
Lärkfalk Torslandaviken 2003-09-17
Vattenrall Torslandaviken 2002-09-22
Småfläckig sumphöna Hö källa, Hisingen 2003-07-11
Rörhöna Torslandaviken 2005-08-02
Sothöna Torslandaviken 2002-10-05
Trana 5 Biskopsgården 2011-10-10
Strandskata Torslandaviken 2004-05-13
Skärfläcka 2 ex Torslandaviken 2009-04-11
Mindre strandpipare Torslandaviken 2003-05-05
Större strandpipare Torslandaviken 2003-08-09
Ljungpipare 1 ex Torslandaviken 2006-08-14
Tofsvipa Torslandaviken 2002-09-22
Småsnäppa 2 ex Torslandaviken 2005-06-15
Mosnäppa 1 ex Torslandaviken 2010-05-18
Kärrsnäppa Torslandaviken 2003-08-09
Brushane Torslandaviken 2003-08-09
Dvärgbeckasin 1 Torslandaviken 2012-02-10
Enkelbeckasin Torslandaviken 2003-09-17
Morkulla Hökälla, Hisingen 2006-06-12
Rödspov Torslandaviken 2005-05-20
Småspov 1 ex Torslandaviken 2010-05-01
Storspov Torslandaviken 2003-04-12
Svartsnäppa Torslandaviken 2005-06-15
Rödbena Torslandaviken 2003-05-05
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-09-22
Skogssnäppa Torslandaviken 2002-10-05
Grönbena Torslandaviken 2006-07-21
Drillsnäppa Torslandaviken 2003-05-05
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Torslandaviken 2009-06-04
Dvärgmås Torslandaviken 2003-04-28
Skrattmås Torslandaviken 2002-09-22
Fiskmås Torslandaviken 2003-04-29
Silltrut Torslandaviken 2005-04-09
Gråtrut Torslandaviken 2005-06-03
Vittrut 1 Eriksberg, Hisingen 2012-03-13
Havstrut Torslandaviken 2002-09-22
Fisktärna Torslandaviken 2003-04-29
Silvertärna Torslandaviken
Svarttärna Torslandaviken 2005-06-15
Sillgrissla Lagmansholmen, Säve 2005-11-01
Tamduva Torslandaviken 2003-08-24
Skogsduva Askesby, Säve, Hisingen 2005-09-24
Ringduva Torslandaviken 2003-08-24
Turkduva Eketrägatan, Biskopsgården 2008-01-01
Gök Torslandaviken 2005-06-03
Berguv Torslandaviken 2008-02-16
Tornseglare Torslandaviken 2006-07-29
Kungsfiskare 1 ex Torslandaviken 2010-01-14
Göktyta Ramberget, Hisingen 2005-05-06
Gröngöling Torslandaviken 2005-05-08
Större hackspett Hökälla, Hisingen 2002-11-21
Mindre hackspett 1 ex Torslandaviken
Trädlärka 1 ex Torslandaviken 2005-11-23
Sånglärka Torslandaviken 2002-09-22
Berglärka 5 ex Arendalsudden, Hisingen 2003-02-16
Backsvala Torslandaviken 2003-05-05
Ladusvala Torslandaviken 2003-05-05
Rostgumpsvala Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala Torslandaviken 2005-05-03
Trädpiplärka Torslandaviken 2003-08-24
Ängspiplärka Torslandaviken 2002-09-22
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka Torslandaviken
Gulärla Torslandaviken 2003-05-05
Forsärla Torslandaviken 2006-07-29
Sädesärla Torslandaviken 2003-05-05
Sidensvans Eketrägatan, Biskopsgården 2005-11-21
Gärdsmyg Torslandaviken 2002-11-09
Järnsparv Torslandaviken 2003-09-17
Rödhake Torslandaviken 2002-09-22
Näktergal Torslandaviken 2004-05-13
Svart rödstjärt 1 ex Torslandaviken
Rödstjärt Rya skog, Hisingen 2005-05-13
Buskskvätta Torslandaviken 2005-05-29
Svarthakad buskskvätta 1 ex Hökälla, Hisingen 2011-03-30
Stenskvätta Torslandaviken 2004-09-18
Koltrast Torslandaviken 2003-09-15
Björktrast Torslandaviken 2002-11-09
Taltrast Ragnhildsholmen 2005-09-30
Rödvingetrast Ragnhildsholmen 2005-10-04
Dubbeltrast 1 ex Torslandaviken 2009-10-05
Gräshoppsångare Hökälla, Hisingen 2003-05-06
Vassångare 1 Nole kile 2012-06-13
Sävsångare Torslandaviken 2005-05-29
Kärrsångare 1 ex Torslandaviken 2009-05-31
Rörsångare Torslandaviken 2003-08-24
Trastsångare 1 sj Torslandaviken
Härmsångare
Ärtsångare Svartedalen, Biskopsgården 2008-05-01
Törnsångare Torslandaviken 2005-05-29
Trädgårdssångare
Svarthätta Torslandaviken 2005-05-01
Kungsfågelsångare
Grönsångare Rya skog, Hisingen 2005-05-13
Gransångare Torslandaviken 2003-09-17
Lövsångare Torslandaviken 2003-04-29
Kungsfågel 5 ex Klare mosse 2010-08-19
Grå flugsnappare 1 Fridhems kyrkogård 2013-06-23
Svartvit flugsnappare Rya skog, Hisingen 2005-05-13
Skäggmes Torslandaviken 2009-11-15
Entita Ragnhildsholmen 2002-09-22
Tofsmes 1 ex Klare mosse 2010-08-19
Svartmes 2 Torslanda 2011-10-20
Blåmes Torslandaviken 2002-12-08
Talgoxe Torslandaviken 2002-12-08
Nötväcka Rya skog, Hisingen 2002-02-18
Trädkrypare Rya skog, Hisingen 2002-02-18
Törnskata 1 ex Torslandaviken 2005-07-12
Varfågel Torslandaviken 2005-01-25
Nötskrika Torslandaviken 2003-09-17
Skata Torslandaviken 2002-11-09
Kaja Torslandaviken 2002-12-08
Råka 1 2k Jättestensområdet 2013-02-21
Kråka Torslandaviken 2002-12-08
Korp Torslandaviken
Stare Torslandaviken 2005-05-01
Gråsparv Friskväderstorget, Biskopsgården 2005-01-19
Pilfink Kvillebäcken, Backaplan, Hisingen 2005-01-19
Bofink Torslandaviken 2005-11-23
Bergfink Torslandaviken 2003-09-17
Grönfink Torslandaviken 2002-09-22
Steglits Torslandaviken 2005-11-23
Grönsiska 1 ex Torslandaviken 2009-04-12
Hämpling 1 ex Torslandaviken 2006-08-23
Vinterhämpling 14 ex Torslandaviken 2010-02-16
Gråsiska Torslandaviken 2006-07-21
Bändelkorsnäbb Biskopsgården, Hisingen 2008-08-01
Mindre korsnäbb Biskopsgården, Hisingen 2008-12-25
Rosenfink Rönning, Rödbo 2005-06-02
Domherre Svartedalen, Biskopsgården 2002-11-21
Stenknäck Svartedalen, Biskopsgården 2008-08-20
Lappsparv 1 ex Svartedalen 2010-09-20
Gulsparv Torslandaviken 2002-10-05
Sävsparv Torslandaviken 2002-11-09Saknade arter på listan
Sädgås 16/23
Spetsbergsgås 16/23
Prutgås 13/23
Nilgås 11/23
Rostand 8/23
Amerikansk kricka 8/23
Rödhuvad dykand 5/23
Ringand 9/23
Alförrädare 11/23
Sjöorre 15/23
Amerikansk kopparand 4/23
Orre 12/23
Rapphöna 10/23
Vaktel 15/23
Smålom 16/23
Storlom 13/23
Svartnäbbad islom 2/23
Vitnäbbad islom 7/23
Gråhakedopping 15/23
Stormfågel 4/23
Klykstjärtad stormsvala 1/23
Havssula 8/23
Silkeshäger 8/23
Ägretthäger 15/23
Vit stork 4/23
Skedstork 9/23
Brun glada 1/23
Stäpphök 7/23
Ängshök 4/23
Kungsörn 9/23
Aftonfalk 2/23
Jaktfalk 3/23
Pilgrimsfalk 16/23
Kornknarr 17/23
Tjockfot 1/23
Rödvingad vadarsvala 1/23
Svartbent strandpipare 9/23
Fjällpipare 10/23
Kustpipare 11/23
Kustsnäppa 14/23
Sandlöpare 6/23
Vitgumpsnäppa 3/23
Tuvsnäppa 9/23
Spovsnäppa 12/23
Skärsnäppa 12/23
Myrsnäppa 15/23
Dubbelbeckasin 12/23
Myrspov 13/23
Dammsnäppa 11/23
Tereksnäppa 1/23
Roskarl 12/23
Bredstjärtad labb 2/23
Kustlabb 8/23
Fjällabb 2/23
Storlabb 1/23
Svarthuvad mås 9/23
Tärnmås 1/23
Kaspisk trut 6/23
Medelhavstrut 9/23
Vitvingad trut 11/23
Tretåig mås 12/23
Sandtärna 6/23
Skräntärna 8/23
Kentsk tärna 12/23
Småtärna 5/23
Vitvingad tärna 10/23
Tordmule 14/23
Tobisgrissla 6/23
Alkekung 9/23
Lunnefågel 1/23
Turturduva 4/23
Fjälluggla 1/23
Hökuggla 13/23
Sparvuggla 7/23
Kattuggla 18/23
Lappuggla 1/23
Hornuggla 16/23
Jorduggla 16/23
Pärluggla 2/23
Nattskärra 13/23
Biätare 9/23
Härfågel 3/23
Spillkråka 17/23
Tretåig hackspett 12/23
Korttålärka 5/23
Tofslärka 8/23
Större piplärka 7/23
Fältpiplärka 7/23
Vattenpiplärka 9/23
Citronärla 6/23
Strömstare 10/23
Sibirisk järnsparv 3/23
Blåhake 12/23
Ringtrast 13/23
Flodsångare 16/23
Busksångare 16/23
Höksångare 1/23
Lundsångare 1/23
Taigasångare 11/23
Bergstaigasångare 5/23
Brunsångare 3/23
Brandkronad kungsfågel 7/23
Mindre flugsnappare 6/23
Halsbandsflugsnappare 1/23
Stjärtmes 16/23
Talltita 14/23
Pungmes 9/23
Sommargylling 10/23
Svartpannad törnskata 4/23
Nötkråka 11/23
Rosenstare 13/23
Gulhämpling 3/23
Snösiska 11/23
Större korsnäbb 11/23
Tallbit 10/23
Snösparv 15/23
Tallsparv 10/23
Ortolansparv 6/23
Dvärgsparv 4/23
Kornsparv 1/23
Vitgumpad buskskvätta 4/23
Orientpipare 5/23
Stripgås 2/23
Mandarinand 3/23