LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hisingen / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hisingen - Hans Börjesson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan 1 Torslandaviken 1997-03-16
Sångsvan 2 ex Torslandaviken 1999-01-06
Sädgås
Spetsbergsgås 1 Prästgårdskilen 2002-02-10
Bläsgås
Grågås
Kanadagås 30 ex Torslandaviken 1998-06-27
Vitkindad gås
Prutgås 1 ex Torslandaviken 2005-09-13
Mandarinand 1 hona Färjenäs 2021-02-18
Nilgås 1 ex Torslandaviken 2004-05-11
Rostand 2 ex Torslandaviken 2001-07-29
Gravand 1 ex Torslandaviken 1997-03-09
Bläsand 10 Torslandaviken 1996-04-21
Amerikansk bläsand 1 hane Torslandaviken 2006-07-05
Snatterand
Kricka 1 Torslandaviken 1996-04-21
Amerikansk kricka 1 hane Ragnhildsholmen 2010-04-11
Gräsand
Stjärtand 10 Torslandaviken 1996-04-21
Årta 2 par Torslandaviken 1996-04-21
Skedand 1 par Torslandaviken 1996-04-21
Rödhuvad dykand 1 hane Torslandaviken 2019-04-28
Brunand 12 Torslandaviken 1997-02-23
Ringand
Vigg 10 Torslandaviken 1996-04-21
Bergand
Ejder
Praktejder 1 hane Stora Porsholmen 2003-03-02
Alförrädare 1 hane Torslandaviken 1996-04-22
Alfågel 3 ex Välkommen, Björlanda 2004-05-09
Sjöorre
Svärta 1 ex Torslandaviken 2002-04-20
Knipa
Salskrake 4 ex Torslandaviken 2006-04-21
Småskrake
Storskrake
Orre 1 hane Torholmen 2004-05-09
Vaktel 1 ex Askesby 1998-05-18
Fasan 1 ex Torslandaviken 1996-04-22
Smålom 15 ex Välkommen, Björlanda 2004-05-09
Storlom 1 ex Torslandaviken 2005-09-17
Smådopping 1 ex Torslandaviken 1996-04-22
Skäggdopping 1 ex Torslandaviken 1996-04-22
Gråhakedopping 1 ex Nordre älvs fjord, Björlanda 2004-05-09
Svarthalsad dopping 1 Torslandaviken 1998-08-27
Svarthakedopping
Stormfågel 1 ex Nordre älvs fjord, Björlanda 2009-10-04
Havssula 1 ad Torslandaviken 2009-05-09
Storskarv 2 ex Torslandaviken 1999-01-06
Rördrom 1 ex Syrhålsdammen 2009-01-15
Silkeshäger 1 ex Torslandaviken 1997-06-05
Ägretthäger 1 ex Torslandaviken 1998-04-13
Gråhäger 2 ex Torslandaviken 1996-04-24
Vit stork 1 ex Bolsten, Rödbo, Hisingen 2020-04-30
Skedstork 1 2K Torslandaviken 2016-05-20
Bivråk
Röd glada 1 ex Torslandaviken 1997-02-23
Havsörn 1 ex Torslandaviken 2006-01-22
Brun kärrhök 1 hane Säve flygfält 1998-04-13
Blå kärrhök
Stäpphök 1 1K Öxnäs, Säve 2008-09-13
Duvhök 1 ex Säve flygfält 1998-04-13
Sparvhök 1 ex Torslandaviken 1996-04-21
Ormvråk 2 ex Torslandaviken 1998-02-08
Fjällvråk
Kungsörn 1 ex Öxnäs 2007-01-13
Fiskgjuse 1 ex Torslandaviken 1998-08-29
Tornfalk 1 ex Torslandaviken 1996-04-21
Stenfalk 1 ex Torslandaviken 2005-09-17
Lärkfalk 1 ad Öxnäs, Säve 2008-09-13
Pilgrimsfalk
Vattenrall 1 ex Lagmansholmen 1999-10-24
Småfläckig sumphöna 1 ex Lagmansholmen 2000-05-10
Kornknarr 2 ex Ragnhildsholmen 1998-05-17
Rörhöna 1 ex Torslandaviken 1996-04-21
Sothöna 2 ex Torslandaviken 1996-04-24
Trana
Strandskata
Skärfläcka 1 ex Torslandaviken 1998-04-27
Mindre strandpipare 2 ex Torslandaviken 1998-05-03
Större strandpipare 3 Torslandaviken 1996-04-21
Svartbent strandpipare 1 hane Torslandaviken 2007-04-24
Orientpipare 1 2k Torslandaviken 2020-05-31
Fjällpipare 4 ex Bärby, Säve 2010-05-16
Ljungpipare 3 ex Torslandaviken 1996-04-22
Kustpipare 1 1K Torslandaviken 2008-09-03
Tofsvipa
Småsnäppa 10 ex Torslandaviken 1998-08-27
Mosnäppa 1 ex Torslandaviken 1998-08-29
Tuvsnäppa 1 ex Torslandaviken 2000-05-08
Spovsnäppa 1 ex Torslandaviken 1998-08-27
Skärsnäppa 2 ex Krossholmen, Torslanda 2008-10-30
Kärrsnäppa 2 ex Torslandaviken 1996-04-22
Myrsnäppa 1 ex Torslandaviken 2007-08-14
Brushane 3 Torslandaviken 1996-04-21
Dvärgbeckasin 8 ex Hökälla, Hisingen 2008-10-21
Enkelbeckasin 1 ex Torslandaviken 1996-04-21
Dubbelbeckasin 1 ex Lagmansholmen, Säve 2002-05-08
Morkulla
Rödspov 1 ex Torslandaviken 1996-04-24
Myrspov
Småspov
Storspov 2 ex Torslandaviken 1996-04-22
Svartsnäppa 1 ex Torslandaviken 1996-04-24
Rödbena 1 ex Torslandaviken 1996-04-21
Dammsnäppa 1 ex Torslandaviken 2002-05-11
Gluttsnäppa 5 Torslandaviken 1996-04-21
Skogssnäppa 1 ex Torslandaviken 1996-04-21
Grönbena 1 ex Torslandaviken 1998-08-29
Drillsnäppa 4 ex Torslandaviken 1998-07-30
Roskarl 1 ex Torslandaviken 2010-04-29
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Torslandaviken 2002-07-28
Kustlabb 1 ex Välkommen, Björlanda 2004-05-09
Svarthuvad mås 1 2K Torslandaviken 2012-05-19
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut 1 ex Torslandaviken 1999-04-03
Gråtrut
Kaspisk trut
Vitvingad trut 1 1K Eriksberg, Hisingen 2008-12-30
Havstrut
Tretåig mås 10 ex Nordre älvs fjord, Björlanda 2009-10-04
Sandtärna 1 ad Torslandaviken 2013-05-18
Skräntärna
Kentsk tärna 2 ex Lilla Hästholmen, Björlanda 2006-08-27
Fisktärna 2 ex Torslandaviken 1996-04-24
Silvertärna
Småtärna 2 ex Torslandaviken 2007-06-20
Svarttärna
Vitvingad tärna 2 ad Torslandaviken 2014-05-17
Sillgrissla
Tordmule 1 ex Torslandaviken 2007-11-04
Alkekung 1 ex Torslandaviken 1999-10-24
Tamduva
Skogsduva 30 ex Säve flygfält 1998-04-13
Ringduva
Turkduva 2 ex Lundby, Hisingen 2008-11-02
Turturduva 1 ex Öxnäs, Säve 2011-09-29
Gök 1 ex Lagmansholmen 1996-05-14
Berguv
Hökuggla 1 ex Gunnestorps mosse 2013-12-31
Kattuggla
Hornuggla 1 ex Lagmansholmen 1996-05-14
Jorduggla 1 ex Torslandaviken 2002-04-01
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare 1 ex Torslandaviken 1998-02-08
Biätare 1 ex Arendalsudden, Hisingen 2007-07-02
Göktyta 1 ex Backered Rödbo 2006-05-09
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Korttålärka 1 ex Torslandaviken 2002-05-05
Tofslärka 1 ex Torslandaviken 2020-10-11
Trädlärka
Sånglärka 3 Torslandaviken 1997-02-23
Berglärka 8 ex Torslandaviken 2002-01-05
Backsvala 1 ex Torslandaviken 1998-05-03
Ladusvala 1 ex Torslandaviken 1996-04-24
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala 1 ex Torslandaviken 1998-05-03
Större piplärka
Fältpiplärka 1 ex Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka 2 ex Torslandaviken 1996-04-22
Ängspiplärka 1 ex Torslandaviken 1999-03-21
Rödstrupig piplärka 1 ex Torslandaviken 2002-06-09
Skärpiplärka
Gulärla 1 ex Torslandaviken 1996-04-21
Citronärla 1 ex Torslandaviken 2000-09-24
Forsärla
Sädesärla 20 ex Säve flygfält 1998-04-13
Sidensvans 5 ex Lagmansholmen 2000-12-30
Strömstare 1 ex Glöstorpsbäcken 2008-12-29
Gärdsmyg
Järnsparv
Sibirisk järnsparv 1 Torslandaviken 2016-10-19
Rödhake
Näktergal 5 ex Ragnhildsholmen 1998-05-17
Blåhake 1 ex Torslandaviken 2001-09-16
Svart rödstjärt 1 hona Skarvikshamnen, Hisingen 2009-06-06
Rödstjärt
Buskskvätta 5 ex Torslandaviken 1998-08-29
Svarthakad buskskvätta 1 ex Torslandaviken 2008-04-21
Stenskvätta 1 hona Torslandaviken 1996-04-24
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare 1 ex Lagmansholmen 1996-05-14
Flodsångare 1 ex Torslandaviken 2004-06-10
Vassångare
Sävsångare 1 ex Lagmansholmen 1996-05-14
Busksångare
Kärrsångare 1 ex Ragnhildsholmen 1998-05-17
Rörsångare 1 ex Ragnhildsholmen 1998-05-17
Trastsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2007-06-03
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare 1 ex Lagmansholmen 1996-05-14
Trädgårdssångare
Svarthätta
Kungsfågelsångare 1 ex Tagene 2004-11-09
Taigasångare 1 ex Torslandaviken 2013-10-06
Bergstaigasångare 1 ex Torslandaviken 2018-11-17
Brunsångare 1 ex Torslandaviken 2020-12-18
Grönsångare
Gransångare 1 ex Torslandaviken 1996-04-22
Lövsångare 10 Torslandaviken 1996-04-22
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel 1 hane Hisingsparken 2016-05-29
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare 1 2K hane Gärdsgårdsstigen Lillhagsparken 2013-05-18
Svartvit flugsnappare
Skäggmes 3 ex Lagmansholmen 2000-12-29
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes 1 hane Ragnhildsholmen 2006-05-31
Sommargylling 1 2k hane Slätta damm, Hisingen 2008-05-27
Törnskata 1 hona Torslandaviken 1998-09-06
Svartpannad törnskata 1 ex Skeppstadsholmen 2020-05-31
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare 1 ex Torslandaviken 2002-06-13
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Bändelkorsnäbb 2 1K Lillhagsparken 2009-10-23
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb 1 ex Klare mosse 2008-10-30
Rosenfink
Tallbit 9 ex Sägengatan, Backa 2019-11-10
Domherre
Stenknäck 1 ex Sandvik, Torslanda 1999-12-30
Lappsparv 1 ex Lagmansholmen, Säve 2002-02-10
Snösparv 25 ex Torslandaviken 1997-02-23
Tallsparv 1 hane Sandvik, Torslanda 1999-12-30
Gulsparv
Ortolansparv 1 Torslandaviken 2007-08-22
Dvärgsparv 1 ex Torslandaviken 2020-03-07
Sävsparv 1 ex Torslandaviken 1999-04-03Saknade arter på listan
Amerikansk kopparand 4/23
Rapphöna 10/23
Svartnäbbad islom 2/23
Vitnäbbad islom 7/23
Klykstjärtad stormsvala 1/23
Brun glada 1/23
Ängshök 4/23
Aftonfalk 2/23
Jaktfalk 3/23
Tjockfot 1/23
Rödvingad vadarsvala 1/23
Kustsnäppa 14/23
Sandlöpare 6/23
Tereksnäppa 1/23
Bredstjärtad labb 2/23
Fjällabb 2/23
Storlabb 1/23
Tärnmås 1/23
Medelhavstrut 9/23
Vittrut 12/23
Tobisgrissla 6/23
Lunnefågel 1/23
Fjälluggla 1/23
Sparvuggla 7/23
Lappuggla 1/23
Pärluggla 2/23
Härfågel 3/23
Vattenpiplärka 9/23
Höksångare 1/23
Lundsångare 1/23
Halsbandsflugsnappare 1/23
Gulhämpling 3/23
Snösiska 11/23
Kornsparv 1/23
Vitgumpad buskskvätta 3/23
Stripgås 1/23