LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hisingen / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hisingen - Stefan Svanberg

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Nilgås
Rostand
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand Torslandaviken 2006-07-05
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Ringand
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alförrädare
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Orre
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Vitnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping
Svarthakedopping
Storskarv
Rördrom
Silkeshäger
Ägretthäger
Gråhäger
Bivråk
Röd glada 1 ex Öxnäs, Säve 2007-05-13
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Ängshök 1 ex Öxnäs, Säve 2004-05-09
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare 1 ex Torslandaviken 2007-04-24
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Tuvsnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Kustlabb 2 ex Öxnäs, Säve 2007-05-13
Svarthuvad mås
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut
Medelhavstrut
Vitvingad trut
Vittrut 1 ex Eriksberg 2007-04-21
Havstrut
Tretåig mås
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Svarttärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Tornseglare
Kungsfiskare
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Korttålärka
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala
Hussvala
Större piplärka
Fältpiplärka
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Citronärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Vassångare
Sävsångare
Busksångare 1 ex Tofter, Säve 2007-06-06
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2007-06-03
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes
Sommargylling
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Mindre korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Tallsparv
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Amerikansk kricka 8/23
Rödhuvad dykand 5/23
Amerikansk kopparand 4/23
Svartnäbbad islom 2/23
Stormfågel 4/23
Klykstjärtad stormsvala 1/23
Havssula 8/23
Vit stork 4/23
Skedstork 9/23
Brun glada 1/23
Stäpphök 7/23
Aftonfalk 2/23
Jaktfalk 3/23
Tjockfot 1/23
Rödvingad vadarsvala 1/23
Fjällpipare 10/23
Vitgumpsnäppa 3/23
Tereksnäppa 1/23
Bredstjärtad labb 2/23
Fjällabb 2/23
Storlabb 1/23
Tärnmås 1/23
Sandtärna 6/23
Småtärna 5/23
Vitvingad tärna 10/23
Lunnefågel 1/23
Turturduva 4/23
Fjälluggla 1/23
Hökuggla 13/23
Sparvuggla 7/23
Lappuggla 1/23
Pärluggla 2/23
Nattskärra 13/23
Biätare 9/23
Härfågel 3/23
Tretåig hackspett 12/23
Tofslärka 8/23
Strömstare 10/23
Sibirisk järnsparv 3/23
Höksångare 1/23
Lundsångare 1/23
Kungsfågelsångare 11/23
Taigasångare 11/23
Bergstaigasångare 5/23
Brunsångare 3/23
Brandkronad kungsfågel 7/23
Mindre flugsnappare 6/23
Halsbandsflugsnappare 1/23
Svartmes 15/23
Svartpannad törnskata 4/23
Gulhämpling 3/23
Bändelkorsnäbb 15/23
Större korsnäbb 11/23
Ortolansparv 6/23
Dvärgsparv 4/23
Kornsparv 1/23
Vitgumpad buskskvätta 4/23
Orientpipare 5/23
Stripgås 2/23
Mandarinand 3/23