LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hisingen / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hisingen - Robert Ennnerfelt

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Torslandaviken 2009-11-21
Mindre sångsvan 2 ex Torslandaviken 2013-04-04
Sångsvan Torslandaviken 2009-11-21
Sädgås 1 ex Torslandaviken 2011-11-20
Spetsbergsgås 1 ex Torslandaviken 2018-09-29
Grågås 3 ex Krossholmen, Torslanda 2010-03-07
Kanadagås Torslandaviken 2010-05-25
Vitkindad gås 1 ex Torslandaviken 2012-06-27
Gravand 1 ex Torslandaviken 2010-03-27
Bläsand 47 ex Hökälla, Hisingen 2010-10-24
Snatterand 2 ex Torslandaviken 2010-05-25
Kricka 1 ex Hökälla, Hisingen 2010-10-24
Gräsand 25 ex Torslandaviken 2009-11-21
Stjärtand 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-04-07
Årta 2 ex Hökälla, Hisingen 2010-05-12
Skedand 2 ex Hökälla, Hisingen 2012-04-07
Brunand 74 ex Torslandaviken 2009-11-21
Vigg 25 ex Torslandaviken 2009-11-21
Bergand 1 ex Torslandaviken 2011-03-27
Ejder 400 ex Krossholmen, Torslanda 2010-03-07
Alfågel 1 ex Torslandaviken 2006-03-05
Sjöorre 3 ex Torslandaviken 2018-01-06
Knipa 33 ex Torslandaviken 2009-11-21
Salskrake 4 ex Torslandaviken 2009-11-21
Småskrake 9 ex Krossholmen, Torslanda 2010-03-07
Storskrake 2 ex Krossholmen, Torslanda 2010-03-07
Fasan 1 ex Torslandaviken 2012-05-04
Smålom 4 ex Rivö fjord 2012-02-04
Smådopping 1 ex Krossholmen, Torslanda 2010-03-07
Skäggdopping 3 ex Krossholmen, Torslanda 2010-03-07
Svarthakedopping Torslandaviken 2008-05-01
Storskarv 2 ex Torslandaviken 2009-11-21
Rördrom 1 ex Torslandaviken 2010-01-30
Ägretthäger 1 ex Torslandaviken 2018-11-10
Gråhäger 15 ex Torslandaviken 2009-11-21
Skedstork 1 ex Torslandaviken 2016-05-20
Röd glada 1 ex Skändla, Tuve, Hisingen 2014-05-02
Havsörn 1 ex Torslandaviken
Brun kärrhök 2 ex Hökälla, Hisingen 2011-05-20
Blå kärrhök 1 ex Bärby, Säve 2012-01-28
Duvhök 1 ex Bärby, Säve 2012-01-28
Sparvhök 1 ex Torslandaviken 2011-05-22
Ormvråk 3 ex Hökälla, Hisingen 2010-05-20
Fjällvråk 3 ex Bärby, Säve 2012-01-28
Kungsörn 1 ex Torslandaviken 2018-03-04
Fiskgjuse 3 ex Torslandaviken 2011-05-14
Tornfalk 1 ex Hökälla, Hisingen 2010-05-12
Lärkfalk 1 ex Torslandaviken 2012-06-27
Pilgrimsfalk 1 ex Bärby, Säve 2012-01-28
Vattenrall 1 ex Torslandaviken 2010-01-30
Småfläckig sumphöna 3 ex Lagmansholmen, Säve 2013-05-09
Kornknarr 1 ex Ragnhildsholmen 2006-06-05
Rörhöna 1 ex Hökälla, Hisingen 2011-05-20
Sothöna 3 ex Torslandaviken 2009-11-21
Trana 2 ex Hökälla, Hisingen 2018-04-01
Strandskata 41 ex Torslandaviken 2011-03-27
Mindre strandpipare 1 ex Hökälla, Hisingen 2010-05-12
Större strandpipare 1 ex Torslandaviken 2012-04-22
Orientpipare 1 ex Torslandaviken 2020-05-31
Ljungpipare 1 ex Torslandaviken 2007-08-18
Tofsvipa 1 ex Torslandaviken 2008-09-05
Skärsnäppa 1 Torslandaviken, Gbg 2014-01-05
Kärrsnäppa 6 ex Torslandaviken 2017-09-10
Myrsnäppa 1 ex Torslandaviken 2006-08-20
Brushane 4 ex Torslandaviken 2011-08-22
Enkelbeckasin 1 ex Torslandaviken 2008-09-05
Morkulla 1 ex Torslandaviken 2010-05-25
Rödspov 1 ex Torslandaviken 2008-09-05
Myrspov 1 ex Torslandaviken 2016-08-04
Småspov 3 Torslandviken, Gbg 2014-05-01
Storspov 50 ex Torslandaviken 2012-04-22
Rödbena 1 ex Hökälla, Hisingen 2010-05-12
Gluttsnäppa 1 ex Torslandaviken 2011-05-14
Skogssnäppa 1 ex Torslandaviken 2011-03-27
Grönbena 3 ex Hökälla, Hisingen 2010-05-12
Drillsnäppa 1 ex Hökälla, Hisingen 2011-08-22
Dvärgmås 2 ex Torslandaviken 2008-09-06
Skrattmås 2 ex Torslandaviken 2011-03-27
Fiskmås 3 ex Torslandaviken 2011-05-14
Silltrut 1 ex Hökälla, Hisingen
Gråtrut Torslandaviken 2010-03-27
Havstrut Torslandaviken 2011-03-27
Skräntärna 1 ex Torslandaviken 2016-05-31
Fisktärna 5 ex Torslandaviken 2010-05-14
Silvertärna 1 ex Torslandaviken 2007-08-18
Vitvingad tärna 1 Torslandaviken 2014-05-20
Tordmule 2 ex Torslandaviken 2012-01-06
Tamduva 2 ex Torslandaviken 2010-01-30
Skogsduva 1 ex Hökälla, Hisingen 2011-05-20
Ringduva 2 ex Krossholmen, Torslanda 2010-03-07
Gök 1 ex Torslandaviken 2013-05-10
Berguv 1 ex Torslandaviken 2012-02-12
Hökuggla 1 ex Gunnestorps mosse, Tuve 2014-01-02
Kattuggla 1 ex Hökälla, Hisingen 2013-05-09
Hornuggla 1 ex Torslandaviken 2018-11-17
Tornseglare Torslandaviken 2010-05-25
Kungsfiskare 1 ex Torslandaviken 2010-01-16
Gröngöling 1 ex Hökälla, Hisingen 2016-06-01
Spillkråka 1 ex Hisingsparken 2012-02-26
Större hackspett 1 ex Skeppstadsholmen, Torslanda 2012-02-19
Mindre hackspett 1 ex Torslandaviken 2012-11-24
Sånglärka 1 ex Torslandaviken 2011-03-27
Berglärka 4 ex Torslandaviken 2012-11-24
Backsvala Torslandaviken 2010-05-25
Ladusvala Torslandaviken 2010-05-25
Hussvala Torslandaviken 2010-05-25
Trädpiplärka 2 Torslandaviken, Gbg 2014-05-01
Ängspiplärka 1 ex Hökälla, Hisingen 2011-05-20
Gulärla 10 ex Torslandaviken 2011-08-22
Sädesärla 1 ex Torslandaviken 2010-05-14
Sidensvans 30 ex Torslandaviken 2012-11-24
Gärdsmyg 1 ex Torslandaviken 2009-11-21
Järnsparv 2 ex Torslandaviken 2012-04-22
Rödhake 2 ex Torslandaviken 2011-11-20
Näktergal 1 ex Hökälla, Hisingen 2010-05-12
Svart rödstjärt 1 2K hane Arendal, Hisingen 2017-04-23
Buskskvätta 1 ex Stora oxhagen 2012-06-09
Vitgumpad buskskvätta 1 ex Torslandaviken 2018-10-06
Stenskvätta 1 ex Torslandaviken 2012-04-05
Koltrast 5 ex Torslandaviken 2010-01-16
Björktrast 200 ex Torslandaviken 2010-01-16
Taltrast 1 ex Torslandaviken 2011-05-14
Rödvingetrast 20 ex Hökälla, Hisingen 2012-04-07
Gräshoppsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2011-05-20
Flodsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2013-06-01
Sävsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-06-08
Busksångare 1 ex sj Torslandaviken 2018-06-03
Kärrsångare 2 ex Stora oxhagen 2012-06-09
Rörsångare Torslandaviken 2010-05-25
Trastsångare 1 ex Torslandaviken 2010-05-25
Härmsångare 1 Stora oxhagen 2014-05-29
Ärtsångare 1 ex Torslandaviken 2012-06-27
Törnsångare 5 ex Torslandaviken 2011-05-14
Trädgårdssångare 1 ex Torslandaviken 2011-05-14
Svarthätta 1 ex Hökälla, Hisingen 2011-05-20
Bergstaigasångare 1 ex Torslandaviken 2018-11-17
Gransångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2011-05-20
Lövsångare Torslandaviken 2010-05-25
Kungsfågel 3 ex Hisingsparken 2014-01-02
Svartvit flugsnappare 1 ex Hökälla, Hisingen 2011-05-20
Skäggmes 1 ex Torslandaviken 2012-02-12
Stjärtmes 3 ex Torslandaviken 2009-01-06
Entita 1 ex Torslandaviken 2016-01-04
Talltita 1 ex Torslandaviken 2018-11-10
Svartmes 1 Fridhems gammelskog, Hisingen, Boh 2014-11-22
Blåmes 1 ex Torslandaviken 2011-08-22
Talgoxe 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-04-07
Nötväcka 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-04-07
Trädkrypare 1 ex Gunnestorps mosse, Tuve 2014-01-02
Törnskata 1 1K Torslandaviken 2016-08-19
Varfågel Torslandaviken 2005-02-06
Nötskrika 3 ex Fridhems gammelskog, Hisingen, Boh 2014-11-22
Skata 2 ex Torslandaviken 2009-11-21
Kaja 21 ex Torslandaviken 2009-11-21
Kråka 5 ex Torslandaviken 2009-11-21
Korp Torslandaviken 2009-11-21
Stare Hökälla, Hisingen 2011-05-20
Rosenstare 1 ex Torslandaviken 2015-10-16
Gråsparv 14 ex Torslandaviken 2016-08-04
Pilfink 5 ex Torslandaviken 2012-06-27
Bofink 1 ex Torslandaviken 2011-05-14
Bergfink 2 ex Sägengatan, Gbg 2019-11-09
Grönfink 1 ex Krossholmen, Torslanda 2010-03-07
Steglits 1 ex Hökälla, Hisingen 2011-05-20
Grönsiska 1 ex Torslandaviken 2012-11-24
Hämpling 3 ex Torslandaviken 2012-04-22
Vinterhämpling 5 ex Torslandaviken 2010-01-30
Gråsiska 10 ex Torslandaviken 2011-05-14
Bändelkorsnäbb 20 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-09
Mindre korsnäbb 80 ex Hökälla, Hisingen 2009-10-29
Rosenfink 3 ex Stora oxhagen 2012-06-09
Tallbit 12 ex Sägengatan, Gbg 2019-11-10
Stenknäck 1 ex Hisingsparken 2014-01-02
Snösparv 1 ex Torslandaviken 2012-11-24
Gulsparv 2 ex Hökälla, Hisingen 2011-05-20
Sävsparv 1 ex Hökälla, Hisingen 2010-05-12Saknade arter på listan
Bläsgås 16/23
Prutgås 13/23
Nilgås 10/23
Rostand 8/23
Amerikansk bläsand 10/23
Amerikansk kricka 8/23
Rödhuvad dykand 4/23
Ringand 9/23
Praktejder 12/23
Alförrädare 11/23
Svärta 14/23
Amerikansk kopparand 4/23
Orre 12/23
Rapphöna 10/23
Vaktel 15/23
Storlom 13/23
Svartnäbbad islom 2/23
Vitnäbbad islom 7/23
Gråhakedopping 15/23
Svarthalsad dopping 15/23
Stormfågel 4/23
Klykstjärtad stormsvala 1/23
Havssula 7/23
Silkeshäger 8/23
Vit stork 4/23
Bivråk 15/23
Brun glada 1/23
Stäpphök 7/23
Ängshök 4/23
Aftonfalk 2/23
Stenfalk 14/23
Jaktfalk 3/23
Skärfläcka 13/23
Tjockfot 1/23
Rödvingad vadarsvala 1/23
Svartbent strandpipare 9/23
Fjällpipare 10/23
Kustpipare 11/23
Kustsnäppa 14/23
Sandlöpare 6/23
Småsnäppa 16/23
Mosnäppa 16/23
Tuvsnäppa 9/23
Spovsnäppa 12/23
Dvärgbeckasin 16/23
Dubbelbeckasin 12/23
Svartsnäppa 16/23
Dammsnäppa 11/23
Tereksnäppa 1/23
Roskarl 12/23
Smalnäbbad simsnäppa 15/23
Bredstjärtad labb 2/23
Kustlabb 8/23
Fjällabb 2/23
Storlabb 1/23
Svarthuvad mås 9/23
Tärnmås 1/23
Kaspisk trut 6/23
Medelhavstrut 9/23
Vitvingad trut 11/23
Vittrut 12/23
Tretåig mås 12/23
Sandtärna 6/23
Kentsk tärna 12/23
Småtärna 5/23
Svarttärna 17/23
Sillgrissla 15/23
Tobisgrissla 6/23
Alkekung 9/23
Lunnefågel 1/23
Turkduva 14/23
Turturduva 4/23
Fjälluggla 1/23
Sparvuggla 7/23
Lappuggla 1/23
Jorduggla 16/23
Pärluggla 2/23
Nattskärra 13/23
Biätare 9/23
Härfågel 3/23
Göktyta 13/23
Tretåig hackspett 12/23
Korttålärka 5/23
Tofslärka 7/23
Trädlärka 15/23
Rostgumpsvala 12/23
Större piplärka 7/23
Fältpiplärka 7/23
Rödstrupig piplärka 14/23
Skärpiplärka 13/23
Vattenpiplärka 9/23
Citronärla 6/23
Forsärla 16/23
Strömstare 10/23
Sibirisk järnsparv 3/23
Blåhake 12/23
Rödstjärt 17/23
Svarthakad buskskvätta 15/23
Ringtrast 13/23
Dubbeltrast 16/23
Vassångare 12/23
Höksångare 1/23
Lundsångare 1/23
Kungsfågelsångare 11/23
Taigasångare 11/23
Brunsångare 3/23
Grönsångare 17/23
Brandkronad kungsfågel 7/23
Grå flugsnappare 14/23
Mindre flugsnappare 6/23
Halsbandsflugsnappare 1/23
Tofsmes 12/23
Pungmes 9/23
Sommargylling 10/23
Svartpannad törnskata 4/23
Nötkråka 11/23
Råka 18/23
Gulhämpling 3/23
Snösiska 11/23
Större korsnäbb 11/23
Domherre 19/23
Lappsparv 13/23
Tallsparv 10/23
Ortolansparv 6/23
Dvärgsparv 4/23
Kornsparv 1/23
Stripgås 1/23
Mandarinand 3/23