LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hisingen / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hisingen - Nils Abrahamsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Nilgås
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Amerikansk kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Ringand
Vigg
Bergand
Ejder
Alförrädare
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Amerikansk kopparand
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Storskarv
Rördrom
Ägretthäger 2 Tviken 2015-06-06
Gråhäger
Bivråk
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Småsnäppa
Mosnäppa
Tuvsnäppa
Spovsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut
Medelhavstrut
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut
Fisktärna
Silvertärna
Svarttärna
Sillgrissla
Tordmule
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Gök
Berguv
Hökuggla
Sparvuggla
Kattuggla
Hornuggla
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare
Biätare
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Vassångare
Sävsångare
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Taigasångare
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Tallsparv
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Prutgås 13/23
Rostand 8/23
Amerikansk bläsand 10/23
Rödhuvad dykand 5/23
Praktejder 12/23
Alfågel 15/23
Sjöorre 15/23
Orre 12/23
Svartnäbbad islom 2/23
Vitnäbbad islom 7/23
Svarthalsad dopping 16/23
Svarthakedopping 17/23
Stormfågel 4/23
Klykstjärtad stormsvala 1/23
Havssula 8/23
Silkeshäger 8/23
Vit stork 4/23
Skedstork 9/23
Brun glada 1/23
Stäpphök 7/23
Ängshök 4/23
Kungsörn 9/23
Aftonfalk 2/23
Jaktfalk 3/23
Tjockfot 1/23
Rödvingad vadarsvala 1/23
Svartbent strandpipare 9/23
Fjällpipare 10/23
Sandlöpare 6/23
Vitgumpsnäppa 3/23
Skärsnäppa 12/23
Myrspov 13/23
Tereksnäppa 1/23
Bredstjärtad labb 2/23
Kustlabb 8/23
Fjällabb 2/23
Storlabb 1/23
Svarthuvad mås 9/23
Tärnmås 1/23
Tretåig mås 12/23
Sandtärna 6/23
Skräntärna 8/23
Kentsk tärna 12/23
Småtärna 5/23
Vitvingad tärna 10/23
Tobisgrissla 6/23
Alkekung 9/23
Lunnefågel 1/23
Turkduva 14/23
Turturduva 4/23
Fjälluggla 1/23
Lappuggla 1/23
Jorduggla 16/23
Pärluggla 2/23
Härfågel 3/23
Göktyta 13/23
Korttålärka 5/23
Tofslärka 8/23
Större piplärka 7/23
Fältpiplärka 7/23
Vattenpiplärka 9/23
Citronärla 6/23
Sibirisk järnsparv 3/23
Blåhake 12/23
Höksångare 1/23
Lundsångare 1/23
Kungsfågelsångare 11/23
Bergstaigasångare 5/23
Brunsångare 3/23
Brandkronad kungsfågel 7/23
Grå flugsnappare 14/23
Mindre flugsnappare 6/23
Halsbandsflugsnappare 1/23
Pungmes 9/23
Sommargylling 10/23
Svartpannad törnskata 4/23
Nötkråka 11/23
Rosenstare 13/23
Gulhämpling 3/23
Tallbit 10/23
Ortolansparv 6/23
Dvärgsparv 4/23
Kornsparv 1/23
Vitgumpad buskskvätta 4/23
Orientpipare 5/23
Stripgås 2/23
Mandarinand 3/23