LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hisingen / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hisingen - Anders Slättung

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Sångsvan 2 ex Kvillen, Skändla 2006-10-25
Kanadagås
Kricka Nordre älvs fjord, Björlanda 2007-05-08
Gräsand
Knipa 10 ex Kippholmen, Björlanda 2006-10-15
Storskrake
Fasan Brunstorp, Säve
Storskarv
Gråhäger
Blå kärrhök 1 ex Bärby, Säve 2006-10-15
Sparvhök 1 ex Hökälla, Hisingen 2006-10-12
Ormvråk
Fiskgjuse 1 ex Skogome, Säve, Hisingen 2007-05-08
Tornfalk
Sothöna 1 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve 2006-10-19
Trana Brunstorp, Säve
Strandskata Bärby, Säve 2007-05-08
Tofsvipa Brunstorp, Säve, Hisingen 2007-05-08
Enkelbeckasin Brunstorp, Säve
Storspov Nordre älvs fjord, Björlanda 2007-05-08
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva 2 ex Lindholmen, Hisingen, Göteborg
Gök Brunstorp, Säve
Berguv Brunstorp, Säve Hisingen 2007-05-08
Kattuggla 1 ex Brunstorp, Säve 2007-03-04
Jorduggla 1 ex Kippholmen, Björlanda 2006-10-15
Tornseglare
Gröngöling
Sånglärka Brunstorp, Säve, Hisingen 2007-05-08
Sädesärla
Sidensvans Brunstorp, Säve
Gärdsmyg Brunstorp, Säve 2006-10-23
Koltrast
Björktrast
Törnsångare Brunstorp, Säve
Entita
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka Brunstorp, Säve 2006-10-23
Nötskrika 1 ex Kippholmen, Björlanda 2006-10-15
Skata
Kaja
Råka 1 ex Vågmästareplatsen, Göteborg
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Grönfink Brunstorp, Säve 2006-10-23
Gråsiska
Mindre korsnäbb 5 ex Kippholmen, Björlanda 2006-10-15
Domherre
GulsparvSaknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/23
Sädgås 16/23
Spetsbergsgås 16/23
Bläsgås 16/23
Grågås 18/23
Vitkindad gås 17/23
Prutgås 13/23
Nilgås 10/23
Rostand 8/23
Gravand 18/23
Bläsand 18/23
Amerikansk bläsand 10/23
Snatterand 18/23
Amerikansk kricka 8/23
Stjärtand 18/23
Årta 18/23
Skedand 18/23
Rödhuvad dykand 4/23
Brunand 19/23
Ringand 9/23
Vigg 20/23
Bergand 19/23
Ejder 19/23
Praktejder 12/23
Alförrädare 11/23
Alfågel 15/23
Sjöorre 15/23
Svärta 14/23
Salskrake 20/23
Småskrake 18/23
Amerikansk kopparand 4/23
Orre 12/23
Rapphöna 10/23
Vaktel 15/23
Smålom 16/23
Storlom 13/23
Svartnäbbad islom 2/23
Vitnäbbad islom 7/23
Smådopping 18/23
Skäggdopping 18/23
Gråhakedopping 15/23
Svarthalsad dopping 15/23
Svarthakedopping 17/23
Stormfågel 4/23
Klykstjärtad stormsvala 1/23
Havssula 7/23
Rördrom 15/23
Silkeshäger 8/23
Ägretthäger 15/23
Vit stork 4/23
Skedstork 9/23
Bivråk 15/23
Brun glada 1/23
Röd glada 14/23
Havsörn 17/23
Brun kärrhök 18/23
Stäpphök 7/23
Ängshök 4/23
Duvhök 18/23
Fjällvråk 18/23
Kungsörn 9/23
Aftonfalk 2/23
Stenfalk 14/23
Lärkfalk 17/23
Jaktfalk 3/23
Pilgrimsfalk 16/23
Vattenrall 18/23
Småfläckig sumphöna 15/23
Kornknarr 17/23
Rörhöna 19/23
Skärfläcka 13/23
Tjockfot 1/23
Rödvingad vadarsvala 1/23
Mindre strandpipare 18/23
Större strandpipare 18/23
Svartbent strandpipare 9/23
Fjällpipare 10/23
Ljungpipare 18/23
Kustpipare 11/23
Kustsnäppa 14/23
Sandlöpare 6/23
Småsnäppa 16/23
Mosnäppa 16/23
Tuvsnäppa 9/23
Spovsnäppa 12/23
Skärsnäppa 12/23
Kärrsnäppa 17/23
Myrsnäppa 15/23
Brushane 18/23
Dvärgbeckasin 16/23
Dubbelbeckasin 12/23
Morkulla 18/23
Rödspov 14/23
Myrspov 13/23
Småspov 16/23
Svartsnäppa 16/23
Rödbena 18/23
Dammsnäppa 11/23
Gluttsnäppa 18/23
Skogssnäppa 18/23
Grönbena 18/23
Tereksnäppa 1/23
Drillsnäppa 18/23
Roskarl 12/23
Smalnäbbad simsnäppa 15/23
Bredstjärtad labb 2/23
Kustlabb 8/23
Fjällabb 2/23
Storlabb 1/23
Svarthuvad mås 9/23
Dvärgmås 18/23
Tärnmås 1/23
Skrattmås 19/23
Silltrut 18/23
Kaspisk trut 6/23
Medelhavstrut 9/23
Vitvingad trut 11/23
Vittrut 12/23
Tretåig mås 12/23
Sandtärna 6/23
Skräntärna 8/23
Kentsk tärna 12/23
Fisktärna 18/23
Silvertärna 18/23
Småtärna 5/23
Svarttärna 17/23
Vitvingad tärna 10/23
Sillgrissla 15/23
Tordmule 14/23
Tobisgrissla 6/23
Alkekung 9/23
Lunnefågel 1/23
Turturduva 4/23
Fjälluggla 1/23
Hökuggla 13/23
Sparvuggla 7/23
Lappuggla 1/23
Hornuggla 16/23
Pärluggla 2/23
Nattskärra 13/23
Kungsfiskare 20/23
Biätare 9/23
Härfågel 3/23
Göktyta 13/23
Spillkråka 17/23
Större hackspett 19/23
Mindre hackspett 18/23
Tretåig hackspett 12/23
Korttålärka 5/23
Tofslärka 7/23
Trädlärka 15/23
Berglärka 17/23
Backsvala 18/23
Ladusvala 18/23
Rostgumpsvala 12/23
Hussvala 18/23
Större piplärka 7/23
Fältpiplärka 7/23
Trädpiplärka 18/23
Ängspiplärka 19/23
Rödstrupig piplärka 14/23
Skärpiplärka 13/23
Vattenpiplärka 9/23
Gulärla 18/23
Citronärla 6/23
Forsärla 16/23
Strömstare 10/23
Järnsparv 18/23
Sibirisk järnsparv 3/23
Rödhake 19/23
Näktergal 18/23
Blåhake 12/23
Svart rödstjärt 14/23
Rödstjärt 17/23
Buskskvätta 18/23
Svarthakad buskskvätta 15/23
Stenskvätta 18/23
Ringtrast 13/23
Taltrast 18/23
Rödvingetrast 18/23
Dubbeltrast 16/23
Gräshoppsångare 18/23
Flodsångare 16/23
Vassångare 12/23
Sävsångare 18/23
Busksångare 16/23
Kärrsångare 18/23
Rörsångare 18/23
Trastsångare 18/23
Härmsångare 18/23
Höksångare 1/23
Ärtsångare 18/23
Trädgårdssångare 18/23
Svarthätta 18/23
Lundsångare 1/23
Kungsfågelsångare 11/23
Taigasångare 11/23
Bergstaigasångare 5/23
Brunsångare 3/23
Grönsångare 17/23
Gransångare 18/23
Lövsångare 18/23
Kungsfågel 19/23
Brandkronad kungsfågel 7/23
Grå flugsnappare 14/23
Mindre flugsnappare 6/23
Halsbandsflugsnappare 1/23
Svartvit flugsnappare 18/23
Skäggmes 17/23
Stjärtmes 16/23
Talltita 14/23
Tofsmes 12/23
Svartmes 15/23
Trädkrypare 19/23
Pungmes 9/23
Sommargylling 10/23
Törnskata 18/23
Svartpannad törnskata 4/23
Varfågel 19/23
Nötkråka 11/23
Rosenstare 13/23
Bergfink 18/23
Gulhämpling 3/23
Steglits 18/23
Grönsiska 20/23
Hämpling 18/23
Vinterhämpling 18/23
Snösiska 11/23
Bändelkorsnäbb 15/23
Större korsnäbb 11/23
Rosenfink 18/23
Tallbit 10/23
Stenknäck 17/23
Lappsparv 13/23
Snösparv 15/23
Tallsparv 10/23
Ortolansparv 6/23
Dvärgsparv 4/23
Sävsparv 18/23
Kornsparv 1/23
Vitgumpad buskskvätta 3/23
Orientpipare 5/23
Stripgås 1/23
Mandarinand 3/23