LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hisingen / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hisingen - Elon Wismén

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Hökälla, Hisingen 2003-09-06
Mindre sångsvan 1 ex mot NO Syrhåla, Lundby, Hisingen 2008-03-15
Sångsvan Torslandaviken 2007-01-13
Sädgås 12 ex Brandkärr, Hisingen 2012-11-24
Spetsbergsgås 1 ex Kvillehed, Nordre älv 2015-11-22
Bläsgås 1 ex Kvillehed, Nordre älv 2013-05-05
Grågås Uppegården, Säve 2007-12-09
Kanadagås Kippholmen, Björlanda 2006-10-15
Vitkindad gås 2 ex Torslandaviken 2010-06-21
Prutgås 17 ex mot N Ellesbo, Rödbo 2007-06-07
Gravand Torslandaviken 2007-05-23
Bläsand 1 par Torslandaviken 2008-04-27
Snatterand 1 ex Torslandaviken 2008-08-09
Kricka 2 ex Hökälla, Hisingen 2007-09-09
Gräsand Hökälla, Hisingen 2003-09-06
Stjärtand 5 ex Brandkärr, Hisingen 2012-11-24
Årta 1 hane Hökälla, Hisingen 2009-05-02
Skedand 1 par Hökälla, Hisingen 2007-04-16
Brunand Torslandaviken 2007-01-13
Vigg Torslandaviken 2007-01-13
Bergand 1 hona Torslandaviken 2007-01-13
Ejder Torslandaviken 2007-05-23
Sjöorre 7 ex Rivö fjord, Göteborg 2012-01-13
Svärta 1 ex Hake fjord, Torslanda 2010-02-13
Knipa Kippholmen, Björlanda 2006-10-15
Salskrake Torslandaviken 2007-01-13
Småskrake Öxnäs, Säve 2007-04-16
Storskrake Kippholmen, Björlanda 2006-10-15
Orre 1 hona Kvillehed, Nordre älv 2015-04-19
Vaktel Gunnesby, Säve, Hisingen 2007-06-09
Fasan Brunstorp, Säve 2007-01-24
Smålom 1 ad Kvillehed, Nordre älv 2015-07-27
Storlom 1 ex Torslandaviken 2010-05-16
Smådopping 1 ex Hökälla, Hisingen 2007-06-03
Skäggdopping 1 ex Kvillehed, Nordre älv 2007-04-16
Gråhakedopping 1 ex Hake fjord, Torslanda 2010-02-13
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2012-04-28
Svarthakedopping 1 ex Torslandaviken 2007-05-23
Storskarv Kippholmen, Björlanda 2006-10-15
Ägretthäger 2 Torslandaviken 2015-06-06
Gråhäger Hökälla, Hisingen 2003-09-06
Bivråk 1 ex Hökälla, Hisingen 2007-09-09
Havsörn 1 ad Kvillehed, Nordre älv 2009-01-25
Brun kärrhök 1 hane Bärby, Säve 2003-09-07
Blå kärrhök Bärby, Säve 2006-10-15
Duvhök 1 ex Syrhåla, Hisingen 2007-05-23
Sparvhök 1 ex Tången, Tuve, Hisingen 2007-09-09
Ormvråk Viken, Hisingen 2006-10-13
Fjällvråk 1 ex Torslandaviken 2009-01-06
Fiskgjuse 1 ex Lagmansholmen, Säve 2007-04-16
Tornfalk 1 ex Arendal, Hisingen 2004-03-07
Stenfalk 2 ex Kvillehed, Nordre älv 2013-05-05
Lärkfalk 1 Kvillehed, Nordre älv 2015-08-03
Pilgrimsfalk 1 2k Torslandaviken 2012-05-06
Vattenrall Hökälla, Hisingen 2007-06-03
Kornknarr 1 ex sj Hökälla, Hisingen 2007-06-09
Rörhöna Hökälla, Hisingen 2007-06-09
Sothöna Hökälla, Hisingen 2007-04-16
Trana 5 ex mot N Torslandaviken 2009-04-26
Strandskata 1 ex S:t Jörgens golfbana, Tuve, Hisingen 2007-04-16
Mindre strandpipare 1 par Torslandaviken 2007-05-23
Större strandpipare Torslandaviken 2007-05-23
Fjällpipare 5 ex Bärby, Säve 2010-05-14
Ljungpipare 1 ad Torslandaviken 2008-08-23
Tofsvipa Kippholmen, Björlanda 2006-10-15
Kustsnäppa 3 ad Kvillehed, Nordre älv 2015-07-27
Småsnäppa 5 ex Torslandaviken 2008-09-21
Mosnäppa 11 ex Torslandaviken 2007-05-23
Kärrsnäppa Torslandaviken 2008-09-21
Brushane 1 ex Torslandaviken 2008-08-23
Enkelbeckasin 3 ex Lagmansholmen, Säve 2007-04-16
Morkulla Ellesbo, Rödbo 2007-06-07
Storspov Torslandaviken 2012-04-14
Svartsnäppa 1 ex Torslandaviken 2008-04-27
Rödbena Torslandaviken 2007-05-23
Dammsnäppa 1 Torslandaviken 2015-05-19
Gluttsnäppa 2 ex Torslandaviken 2008-08-09
Skogssnäppa 1 ex Ragnhildsholmen 2008-05-04
Grönbena 3 ex Torslandaviken 2008-08-09
Drillsnäppa 1 ex Oxhagen, Rödbo 2007-06-07
Dvärgmås 3 ex Torslandaviken 2012-05-04
Skrattmås Lilla Varholmen, Torslanda 2004-03-07
Fiskmås Brantingsmotet, Hisingen 2007-02-18
Silltrut 2 ex Brunstorp, Säve 2007-04-16
Gråtrut Kippholmen, Björlanda 2006-10-15
Vitvingad trut 1 4k+ Knippleskären, Torslandaviken 2012-01-15
Havstrut Brandkärr, Hisingen 2006-09-04
Tretåig mås 1 ad Torslandaviken 2008-02-24
Skräntärna 2 ex Torslandaviken 2016-07-02
Kentsk tärna 1 ex Torslandaviken 2008-08-09
Fisktärna Torslandaviken 2007-05-23
Silvertärna 1 ex Kvillehed, Nordre älv 2013-05-05
Svarttärna 1 Torslandaviken 2015-05-30
Vitvingad tärna 1 ex Torslandaviken 2014-05-20
Sillgrissla 1 ex Rivö fjord, Göteborg 2012-01-13
Tordmule 1 ex Knippleholmarna, Rivö fjord 2011-12-31
Tamduva Brantingsmotet, Hisingen 2007-02-18
Skogsduva 1 ex Hökälla, Hisingen 2007-09-09
Ringduva Hökälla, Hisingen 2003-09-06
Turkduva 1 ex Kvillehed, Nordre älv 2015-05-03
Gök 2 hanar Ragnhildsholmen 1988-06-06
Berguv 1 ex Torslandaviken 2008-08-09
Hökuggla 1 ex Hisingsparken 2014-01-01
Kattuggla 1 ex Viken, Hisingen 2009-01-25
Hornuggla Djupedal, Säve, Hisingen 2007-06-10
Jorduggla 1 ex Kippholmen, Björlanda 2006-10-15
Nattskärra Albatross golfbana, Säve 2007-06-10
Tornseglare Torslandaviken 2007-05-23
Kungsfiskare 1 ex Torslandaviken 2009-01-06
Biätare 1 ex Arendalsudden, Hisingen 2007-07-02
Göktyta 1 ex Kvillehed, Nordre älv 2014-05-10
Gröngöling Kippholmen, Björlanda 2006-10-15
Spillkråka 1 ex Kvillehed, Säve 2012-10-10
Större hackspett Kippholmen, Björlanda 2006-10-15
Mindre hackspett 1 ex Fridhem, Hisingen 2011-11-04
Tretåig hackspett 1 hane Svankällan, Säve, Hisingen 2008-03-31
Trädlärka 1 ex Torslandaviken 2012-05-04
Sånglärka Brunstorp, Säve 2006-06-09
Berglärka 3 ex Torslandaviken 2012-11-18
Backsvala Torslandaviken 2007-05-23
Ladusvala Ragnhildsholmen 2007-05-21
Hussvala Ragnhildsholmen 2007-05-21
Trädpiplärka Hökälla, Hisingen 2007-09-09
Ängspiplärka Öxnäs, Säve 2007-04-16
Rödstrupig piplärka 1 ex Kvillehed, Nordre älv 2016-09-10
Gulärla Torslandaviken 2007-05-23
Forsärla 2 ex Kvillehed, Nordre älv 2014-10-04
Sädesärla Öxnäs, Säve 2007-04-16
Sidensvans Brunstorp, Säve 2007-01-24
Strömstare 1 ex Torslandaviken 2008-12-21
Gärdsmyg Kippholmen, Björlanda 2006-10-15
Järnsparv Hökälla, Hisingen 2007-09-09
Rödhake Lagmansholmen, Säve 2007-04-16
Näktergal Ragnhildsholmen 1988-06-06
Blåhake 1 hane Torslandaviken 2012-05-13
Rödstjärt 1 ex sj Torslandaviken 2010-05-16
Buskskvätta Ragnhildsholmen 1988-06-06
Svarthakad buskskvätta 1 hane Hökälla, Hisingen 2011-03-30
Stenskvätta Torslandaviken 2007-05-23
Ringtrast 2 Kvillehed, Nordre älv 2015-04-19
Koltrast Brunstorp, Säve 2006-10-14
Björktrast Hökälla, Hisingen 2007-04-16
Taltrast Lagmansholmen, Säve 2007-04-16
Rödvingetrast Torslandaviken 2010-01-04
Dubbeltrast 1 ex Kvillehed, Nordre älv 2009-02-01
Gräshoppsångare 1 ex sj Skändla, Tuve, Hisingen 2007-06-09
Flodsångare 1 ex Hökälla 2013-05-28
Vassångare 1 ex Nolviks kile, Björlanda 2012-06-13
Sävsångare 1 ex sj Öxnäs, Säve 2007-06-09
Busksångare 1 ex sj Gunnesby, Säve, Hisingen 2007-06-06
Kärrsångare Ragnhildsholmen 1988-06-06
Rörsångare Ragnhildsholmen 1988-06-06
Trastsångare 1 hane sj Hökälla, Hisingen 2007-06-03
Härmsångare 1 ex Skogome, Säve 2012-05-20
Ärtsångare Torslandaviken 2008-05-18
Törnsångare Ragnhildsholmen 1988-06-06
Trädgårdssångare Hökälla, Hisingen 2007-06-03
Svarthätta Svankällan, Säve, Hisingen 2007-05-21
Taigasångare 1 ex Torslandaviken 2013-10-06
Grönsångare Skogome, Säve 2013-05-19
Gransångare Hökälla, Hisingen 2007-04-16
Lövsångare Torslandaviken 2007-05-23
Kungsfågel Tofter, Säve 2007-02-18
Grå flugsnappare Skogome, Säve 2013-05-19
Svartvit flugsnappare Hökälla, Hisingen 2007-06-03
Skäggmes 3 hanar Torslandaviken 2008-12-21
Stjärtmes Hällsvik, Torslanda 2004-03-06
Entita Öxnäs, Säve 2007-01-24
Svartmes 1 ex Öxnäs, Säve 2011-09-30
Blåmes Kippholmen, Björlanda 2006-10-15
Talgoxe Brunstorp, Säve 2006-10-14
Nötväcka Brunstorp, Säve 2007-01-24
Trädkrypare 1 ex sj Hökälla, Hisingen 2008-02-10
Sommargylling 1 ex sj Hisingsparken 2008-05-27
Törnskata Torslandaviken 2008-05-18
Varfågel 1 ex Hökälla, Hisingen 2007-10-09
Nötskrika Kippholmen, Björlanda 2006-10-15
Skata Hökälla, Hisingen 2006-10-14
Kaja Brunstorp, Säve 2006-10-14
Råka 1 ex Torslandaviken 2012-04-30
Kråka Brunstorp, Säve 2006-10-14
Korp Säve, Hisingen 2007-01-24
Stare Brunstorp, Säve 2006-10-14
Rosenstare 1 1k Torslandaviken 2015-10-16
Gråsparv Öxnäs, Säve 2007-01-24
Pilfink Brunstorp, Säve 2007-01-24
Bofink Hökälla, Hisingen 2003-09-06
Bergfink 1 ex Lillhagen, Säve, Hisingen 2009-10-25
Grönfink Kvillehed, Nordre älv 2007-04-16
Steglits Torslandaviken 2007-11-25
Grönsiska Hökälla, Hisingen 2003-09-06
Hämpling Torslandaviken 2007-05-23
Vinterhämpling Torslandaviken 2008-02-10
Gråsiska Kippholmen, Björlanda 2006-10-15
Snösiska 2 ex Öxnäs, Säve 2013-12-29
Bändelkorsnäbb 1 2K hane Lillhagen, Säve, Hisingen 2009-10-25
Mindre korsnäbb Kippholmen, Björlanda 2006-10-15
Större korsnäbb Minst 3 ex Lillhagen, Säve, Hisingen 2009-10-25
Rosenfink 2 ex sj Oxhagen, Rödbo 2007-06-07
Domherre Öxnäs, Säve 2007-01-24
Stenknäck Lilla Oxhagen, Rödbo 2008-05-31
Snösparv Torslandaviken 2008-02-10
Gulsparv Hökälla, Hisingen 2006-10-14
Sävsparv Lagmansholmen, Säve 2007-04-16Saknade arter på listan
Nilgås 11/23
Rostand 8/23
Amerikansk bläsand 10/23
Amerikansk kricka 8/23
Rödhuvad dykand 5/23
Ringand 9/23
Praktejder 12/23
Alförrädare 11/23
Alfågel 15/23
Amerikansk kopparand 4/23
Rapphöna 10/23
Svartnäbbad islom 2/23
Vitnäbbad islom 7/23
Stormfågel 4/23
Klykstjärtad stormsvala 1/23
Havssula 8/23
Rördrom 15/23
Silkeshäger 8/23
Vit stork 4/23
Skedstork 9/23
Brun glada 1/23
Röd glada 14/23
Stäpphök 7/23
Ängshök 4/23
Kungsörn 9/23
Aftonfalk 2/23
Jaktfalk 3/23
Småfläckig sumphöna 15/23
Skärfläcka 13/23
Tjockfot 1/23
Rödvingad vadarsvala 1/23
Svartbent strandpipare 9/23
Kustpipare 11/23
Sandlöpare 6/23
Vitgumpsnäppa 3/23
Tuvsnäppa 9/23
Spovsnäppa 12/23
Skärsnäppa 12/23
Myrsnäppa 15/23
Dvärgbeckasin 16/23
Dubbelbeckasin 12/23
Rödspov 14/23
Myrspov 13/23
Småspov 16/23
Tereksnäppa 1/23
Roskarl 12/23
Smalnäbbad simsnäppa 15/23
Bredstjärtad labb 2/23
Kustlabb 8/23
Fjällabb 2/23
Storlabb 1/23
Svarthuvad mås 9/23
Tärnmås 1/23
Kaspisk trut 6/23
Medelhavstrut 9/23
Vittrut 12/23
Sandtärna 6/23
Småtärna 5/23
Tobisgrissla 6/23
Alkekung 9/23
Lunnefågel 1/23
Turturduva 4/23
Fjälluggla 1/23
Sparvuggla 7/23
Lappuggla 1/23
Pärluggla 2/23
Härfågel 3/23
Korttålärka 5/23
Tofslärka 8/23
Rostgumpsvala 12/23
Större piplärka 7/23
Fältpiplärka 7/23
Skärpiplärka 13/23
Vattenpiplärka 9/23
Citronärla 6/23
Sibirisk järnsparv 3/23
Svart rödstjärt 14/23
Höksångare 1/23
Lundsångare 1/23
Kungsfågelsångare 11/23
Bergstaigasångare 5/23
Brunsångare 3/23
Brandkronad kungsfågel 7/23
Mindre flugsnappare 6/23
Halsbandsflugsnappare 1/23
Talltita 14/23
Tofsmes 12/23
Pungmes 9/23
Svartpannad törnskata 4/23
Nötkråka 11/23
Gulhämpling 3/23
Tallbit 10/23
Lappsparv 13/23
Tallsparv 10/23
Ortolansparv 6/23
Dvärgsparv 4/23
Kornsparv 1/23
Vitgumpad buskskvätta 4/23
Orientpipare 5/23
Stripgås 2/23
Mandarinand 3/23