LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgs skärgård / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgs skärgård - Ola Bäckman

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 5 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-04
Mindre sångsvan 5 Kråkudden, Hönö 2012-04-01
Sångsvan 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-05-12
Sädgås 3 Nötholmen, Hönö 2012-10-12
Spetsbergsgås 4 ex Kråkudden, Hönö 2009-10-04
Bläsgås 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-04-12
Grågås 5 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-30
Kanadagås 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-04
Vitkindad gås 7 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-04
Prutgås 4 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-21
Gravand 12 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-05-12
Bläsand 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-02
Snatterand 4 Kråkudden, Hönö 2011-05-08
Kricka 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-10
Gräsand 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-30
Stjärtand 1 hane Kråkudden, Hönö 2009-06-19
Årta 1 hane Kråkudden, Hönö 2013-04-17
Skedand 2 ex Kråkudden, Hönö 2010-04-17
Brunand 1 hona Burö, Gbg:s norra skärgård 2011-01-16
Vigg 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-10
Bergand 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-02
Ejder Flera ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-30
Alförrädare 1 hane Kråkudden, Hönö 2012-07-11
Alfågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-02
Sjöorre 23 ex Kråkudden, Hönö 2006-06-11
Svärta 8 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-02
Knipa 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2006-08-02
Salskrake 1 honfärgad Fotö sund, Hönö 2011-02-12
Småskrake 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2006-05-20
Storskrake 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-05-12
Orre 1 hona Kråkudden 2012-04-13
Fasan 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-04-21
Smålom 6 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-18
Storlom
Svartnäbbad islom 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-11-15
Vitnäbbad islom 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-24
Smådopping 2 ex Rörö 2010-10-11
Skäggdopping 3 ex Kråkudden, Hönö 2009-11-15
Gråhakedopping
Svarthakedopping 3 ex Kråkudden, Hönö 2012-08-05
Stormfågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-10
Gulnäbbad lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-07-30
Grålira 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-08-30
Mindre lira 7 ex Kråkudden, Hönö 2009-07-21
Balearisk lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-11-13
Stormsvala 1 Kråkudden, Hönö 2011-11-27
Klykstjärtad stormsvala 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-11-13
Havssula 9 ex Kråkudden, Hönö 2006-10-07
Storskarv Flera ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-30
Toppskarv 2 ex Rörö 2007-05-15
Silkeshäger 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 2011-06-08
Gråhäger 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-05-12
Bivråk 1 Kråkudden 2013-05-23
Havsörn 1 ex Rörö 2010-10-11
Brun kärrhök 1 hona Kråkudden, Hönö 2011-05-08
Blå kärrhök 1 1K Rörö 2010-09-26
Ängshök 1 2k hona Ersdalen, Hönö 2011-05-08
Duvhök
Sparvhök 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-04
Ormvråk 1 Öckerö 2011-05-08
Fjällvråk 1 1k Hyppeln 2011-10-02
Fiskgjuse 1 Kråkudden, Hönö 2011-05-08
Tornfalk 1 ex Kråkudden, Hönö 2006-06-11
Stenfalk 3 ex Kråkudden, Hönö 2009-09-28
Lärkfalk 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-27
Jaktfalk 1 2k Burö 2013-02-02
Pilgrimsfalk 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-09-27
Vattenrall 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2009-11-08
Rörhöna 1 ex Rörö 2010-10-11
Sothöna 1 Röds hamn 2013-02-02
Trana 1 ex Ersdalen, Hönö 2014-05-02
Strandskata 10 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-04
Skärfläcka 2 Kråkudden, Hönö 2013-04-28
Mindre strandpipare 1 Sudda, Hönö 2012-06-08
Större strandpipare 13 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-04
Fjällpipare 1 Kråkudden, Hönö 2011-09-14
Ljungpipare 6 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-30
Kustpipare 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-30
Tofsvipa 6 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-30
Kustsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-04
Sandlöpare 3 ex Kråkudden, Hönö 2009-08-22
Småsnäppa 2 Kråkudden, Hönö 2011-07-20
Mosnäppa 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-07-25
Spovsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-04
Skärsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-10-04
Kärrsnäppa 10 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-04
Brushane 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-07-30
Enkelbeckasin 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-04-21
Morkulla 1 ex Ersdalsviken, Hönö 2010-03-28
Rödspov 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-04
Myrspov 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-04
Småspov 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-07-29
Storspov 3 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-18
Svartsnäppa 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-04
Rödbena 5 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-04
Gluttsnäppa 3 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-04
Skogssnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-30
Grönbena 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-04
Drillsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-04
Roskarl 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-21
Smalnäbbad simsnäppa 1 juv Kråkudden, Hönö 2011-08-28
Brednäbbad simsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-11-04
Bredstjärtad labb 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-11-15
Kustlabb 3 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-10
Fjällabb 1 juv Kråkudden, Hönö 2009-08-29
Storlabb 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-07-21
Dvärgmås 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-02
Tärnmås 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-09-18
Skrattmås Flera ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-04
Fiskmås Flera ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-04
Silltrut 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-13
Gråtrut 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-04
Vittrut 1 2k Kråkudden, Hönö 2013-01-03
Havstrut 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-04
Tretåig mås 4 ex Kråkudden, Hönö 2006-10-07
Rosenmås 1 1k Björnhuvudet, Öckerö 2011-12-28
Kentsk tärna 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-04
Fisktärna Flera ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-04
Silvertärna 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-02
Småtärna
Sillgrissla 6 ex Kråkudden, Hönö 2006-10-07
Tordmule 7 ex Kråkudden, Hönö 2006-10-07
Tobisgrissla 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-05
Alkekung 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-10-07
Lunnefågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-10
Tamduva 10 Öckerö 2011-05-08
Skogsduva
Ringduva
Turkduva 3 ex Röd, Hönö 2010-07-26
Gök 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-05-12
Hornuggla 10 ex Hönö kyrkogård 2010-02-14
Jorduggla 1 ex Ersdalen, Hönö 2011-10-09
Tornseglare
Gröngöling 1 ex Ersdalen, Hönö 2010-03-28
Större hackspett 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-18
Mindre hackspett 1 ex Hönö kyrkogård 2011-08-08
Trädlärka 2 Sudda, Hönö 2012-02-04
Sånglärka
Backsvala 3 ex Kråkudden, Hönö 2009-07-25
Ladusvala
Hussvala 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-24
Större piplärka 1 Nötholmen, Hönö 2012-10-21
Trädpiplärka 2 ex Rörö 2010-09-26
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka 1 Nötholmen, Hönö 2013-09-07
Skärpiplärka
Vattenpiplärka 1 ex Rörö 2007-04-07
Gulärla 3 ex Kråkudden, Hönö 2010-07-10
Forsärla 2 Hyppeln 2011-10-02
Sädesärla
Sidensvans 14 ex Rörö 2010-10-11
Gärdsmyg
Järnsparv 1 ex Rörö 2007-04-07
Rödhake 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-05-12
Näktergal 1 Ryds kile, Björkö 2011-06-06
Svart rödstjärt 1 Gamla Framnäs, Björkö 2012-02-05
Rödstjärt 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-05-12
Buskskvätta 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-05-12
Stenskvätta 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2006-05-06
Ringtrast 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-04-21
Koltrast
Björktrast
Taltrast 10 ex Rörö 2010-09-26
Rödvingetrast 3 ex Rörö 2010-01-23
Dubbeltrast 1 ex Rörö 2010-10-11
Sävsångare 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2006-05-20
Kärrsångare 1 Ryds kile, Björkö 2011-06-06
Rörsångare 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2006-05-20
Härmsångare 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-10
Rödstrupig sångare 1 Slingan, Hönö 2013-05-25
Ärtsångare 3 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2006-05-06
Törnsångare 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2006-05-06
Trädgårdssångare 2 ex Ersdalen, Hönö 2009-05-24
Svarthätta
Lundsångare 1 Ersdalen, Hönö 2014-06-09
Bergsångare 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2011-05-05
Grönsångare 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2007-05-12
Gransångare 2 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2007-05-12
Iberisk gransångare 1 Vargö 2015-06-15
Lövsångare 2 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2007-05-12
Kungsfågel 4 ex Rörö 2009-10-17
Grå flugsnappare 1 ex Ersdalen, Hönö 2010-05-29
Svartvit flugsnappare 3 Hönö 2013-04-23
Skäggmes 4 Sudda, Hönö 2012-02-04
Stjärtmes 6 Nötholmen,Hönö 2012-10-12
Entita 1 ex Hönö kyrkogård 2011-11-25
Talltita 1 ex Hönö kyrkogård 2011-11-25
Svartmes 1 ex Rörö 2010-09-26
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2007-05-12
Trädkrypare 1 ex Rörö 2009-10-17
Törnskata 1 hane Tjälleviks mosse, Hönö 2009-05-21
Varfågel 1 Nötholmen, Hönö 2014-09-20
Nötskrika 1 Jungfruviken, Hönö 2012-10-21
Skata
Kaja
Råka 1 ex Rörö 2009-10-17
Kråka
Korp 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2006-08-02
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2006-08-02
Bergfink 3 ex Rörö 2009-10-17
Grönfink
Steglits 8 ex Rörö 2010-10-11
Grönsiska 1 ex Rörö 2009-10-17
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska 2 ex Tjälleviks mosse 2009-11-08
Bändelkorsnäbb 4 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2011-08-06
Mindre korsnäbb 9 ex Kråkudden, Hönö 2009-11-15
Rosenfink 1 ex Hönö 2006-06-11
Domherre 5 ex Rörö 2010-10-11
Stenknäck 1 Ersdalen, Hönö 2012-10-12
Lappsparv 1 ex Rörö 2010-11-14
Snösparv 8 ex Kråkudden, Hönö 2009-11-15
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Rödhalsad gås 20/27
Nilgås 1/27
Amerikansk kricka 1/27
Praktejder 14/27
Vitnackad svärta 15/27
Rapphöna 18/27
Svarthalsad dopping 12/27
Svartbrynad albatross 1/27
Rördrom 1/27
Ägretthäger 3/27
Brun glada 11/27
Röd glada 8/27
Stäpphök 2/27
Kungsörn 6/27
Aftonfalk 3/27
Småfläckig sumphöna 2/27
Amerikansk tundrapipare 16/27
Myrsnäppa 14/27
Dvärgbeckasin 15/27
Dubbelbeckasin 5/27
Svarthuvad mås 8/27
Kaspisk trut 5/27
Vitvingad trut 7/27
Sandtärna 2/27
Skräntärna 4/27
Svarttärna 13/27
Turturduva 7/27
Tornuggla 2/27
Dvärguv 1/27
Berguv 16/27
Hökuggla 10/27
Sparvuggla 9/27
Kattuggla 13/27
Pärluggla 9/27
Nattskärra 14/27
Kungsfiskare 2/27
Härfågel 15/27
Göktyta 15/27
Spillkråka 18/27
Tretåig hackspett 8/27
Berglärka 13/27
Strömstare 5/27
Sibirisk järnsparv 1/27
Sydnäktergal 4/27
Blåhake 16/27
Svarthakad buskskvätta 15/27
Gräshoppsångare 5/27
Flodsångare 2/27
Vassångare 6/27
Busksångare 11/27
Trastsångare 4/27
Höksångare 5/27
Kungsfågelsångare 7/27
Taigasångare 19/27
Brandkronad kungsfågel 19/27
Mindre flugsnappare 8/27
Tofsmes 8/27
Trädgårdsträdkrypare 8/27
Pungmes 3/27
Sommargylling 7/27
Svartpannad törnskata 8/27
Nötkråka 6/27
Rosenstare 6/27
Gulhämpling 2/27
Snösiska 5/27
Större korsnäbb 10/27
Tallbit 8/27
Ortolansparv 6/27
Dvärgsparv 2/27
Vitgumpad buskskvätta 2/27