LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgs skärgård / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgs skärgård - Birger Kaiser

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 4 ex Kärrviken, Rörö 2007-02-09
Mindre sångsvan 1 ex Kråkudden, Hönö 2011-03-29
Sångsvan 338 ex Kråkudden, Hönö 2007-03-09
Sädgås 12 Kråkudden, Hönö 2014-03-17
Spetsbergsgås 60 ex Kråkudden, Hönö 2012-11-12
Bläsgås 2 ex Kråkudden, Hönö 2013-03-05
Grågås 101 ex Kråkudden, Hönö 2007-03-09
Kanadagås 6 ex Kråkudden, Hönö 2007-03-09
Vitkindad gås 50 ex Kulmesund, Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Prutgås 1 ex Brandnäsviken, Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Rödhalsad gås 1 ex Kulmesund, Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Gravand 6 ex Fotö, Gbg:s norra skärgård 2007-04-29
Bläsand 5 ex Kråkudden, Hönö 2007-03-10
Kricka 7 ex Kråkudden, Hönö 2007-09-14
Gräsand 8 ex Hästen, Hönö 2007-11-06
Stjärtand 36 ex Kråkudden, Hönö 2006-08-28
Årta 1 ex Brandnäsviken, Galterö, Gbg:s södra skärgård 2008-06-03
Skedand 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-05
Brunand 3 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2006-02-22
Vigg 4 ex Kråkudden, Hönö 2007-07-08
Bergand 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-10-21
Ejder 478 Kråkudden, Hönö 2007-03-09
Praktejder 1 Galterö 2014-12-02
Alförrädare 1 ex Hönö huvud, Hönö 2009-03-10
Alfågel 3 ex Kråkudden, Hönö 2007-12-06
Sjöorre 257 ex Kråkudden, Hönö 2007-09-14
Vitnackad svärta 1 ex Kråkudden, Hönö 2006-05-07
Svärta 87 ex Kråkudden, Hönö 2007-09-14
Knipa 8 ex Kråkudden, Hönö 2007-11-29
Salskrake 2 ex Källö-Knippla, Gbg:s norra skärgård 2006-03-06
Småskrake 16 ex Kråkudden, Hönö 2007-03-18
Storskrake 3 ex Rörö 2007-02-09
Rapphöna 8 ex Brandnäsviken, Galterö, Gbg:s södra skärgård 2006-07-22
Fasan 1 ex Källeviks mosse, Hönö 2005-04-11
Smålom 10 ex Kråkudden, Hönö 2007-03-18
Storlom 1 ex Vinga 2007-09-22
Svartnäbbad islom 1 ex Kråkudden, Hönö 2007-10-30
Vitnäbbad islom 1 ex Vinga 2003-10-25
Smådopping 1 ex Sudda, Hönö 2007-06-14
Skäggdopping 1 ex Långholmen, Hälsö, Gbg:s norra skärgård 2006-02-27
Gråhakedopping 1 ex Tjolme sund, Öckerö 2007-03-18
Svarthalsad dopping 1 ex Hönö Röds hamn 2009-01-25
Stormfågel 283 ex Kråkudden, Hönö 2007-09-17
Grålira 1 ex Kråkudden, Hönö 2007-11-29
Mindre lira 3 ex Kråkudden, Hönö 2007-07-15
Balearisk lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2004-08-21
Klykstjärtad stormsvala 3 ex Kråkudden, Hönö 2007-09-17
Havssula 100 ex Vinga 2007-09-22
Storskarv 24 ex Kråkudden, Hönö 2007-10-30
Toppskarv 5 ex Sandvik, Rörö 2007-02-09
Silkeshäger 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 2011-06-08
Gråhäger 1 ex Brandnäsviken, Galterö, Gbg;s södra skärgård 2007-07-11
Bivråk 1 ex Vinga 2004-09-21
Brun glada 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-21
Havsörn 1 ex Sandvik, Rörö 2007-02-09
Brun kärrhök 1 ex Kråkudden, Hönö 2013-04-17
Blå kärrhök 1 ex Kråkudden, Hönö 2007-10-30
Duvhök 1 ex Kråkudden, Hönö 2006-12-04
Sparvhök 1 ex Hönö kyrkogård 2007-11-23
Ormvråk 29 ex Fotö, Gbg:s norra skärgård 2006-03-20
Fjällvråk 1 ex Långe sand, Öckerö 2006-01-03
Fiskgjuse 1 ex Kråkudden, Hönö 2006-09-20
Tornfalk 2 ex Kråkudden, Hönö 2007-09-17
Stenfalk 1 ex Vinga 2007-09-22
Jaktfalk 1 ex Kråkudden, Hönö 2004-12-18
Pilgrimsfalk 1 ex Kråkudden, Hönö 2007-08-25
Vattenrall 1 ex Källeviks mosse, Hönö 2007-04-08
Rörhöna 1 ex Sudda, Hönö 2007-06-14
Sothöna 1 ex Öckerö hamn 2009-01-25
Strandskata 25 ex Kulmesund, Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Mindre strandpipare 3 ex Brandnäsviken, Galterö, Gbg:s södra skärgård 2006-07-22
Större strandpipare 12 ex Kråkudden, Hönö 2007-08-25
Amerikansk tundrapipare 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-07-22
Ljungpipare 136 rx Kråkudden, Hönö 2007-07-29
Kustpipare 20 ex Kråkudden, Hönö 2007-07-28
Tofsvipa 10 ex Kulmesund, Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Kustsnäppa 73 ex Kråkudden, Hönö 2007-07-28
Sandlöpare 3 ex Kråkudden, Hönö 2007-08-25
Mosnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2007-07-29
Spovsnäppa 12 ex Brandnäsviken, Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Skärsnäppa 75 ex Kråkudden, Hönö 2007-03-09
Kärrsnäppa 17 ex Brandnäsviken, Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Brushane 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-23
Enkelbeckasin 1 ex Källeviks mosse, Hönö 2007-03-09
Morkulla 1 ex Källeviks mosse, Hönö 2007-03-18
Myrspov 2 ex Kulmesund, Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Småspov 1 ex Kråkudden, Hönö 2007-07-28
Storspov 1 ex Kulmesund, Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Svartsnäppa 2 ex Kråkudden, Hönö 2007-08-17
Rödbena 28 ex Kråkudden, Hönö 2007-07-28
Gluttsnäppa 5 ex Kulmesund, Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Grönbena 1 ex Brandnäsviken, Galterö, Gbg:s södra skärgård 2006-08-08
Drillsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2007-08-17
Roskarl 9 ex Kråkudden, Hönö 2007-08-25
Brednäbbad simsnäppa 1 ex Hästens badplats, Hönö 2006-12-01
Bredstjärtad labb 2 ex Kråkudden, Hönö 2007-11-01
Kustlabb 2 ex Kråkudden, Hönö 2007-11-01
Fjällabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2006-08-28
Storlabb 3 ex Kråkudden, Hönö 2007-09-14
Svarthuvad mås 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-09-29
Dvärgmås 2 ex Kråkudden, Hönö 2007-11-01
Tärnmås 8 ex Kråkudden, Hönö 2007-09-17
Skrattmås 20 ex Brandnäsviken, Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Fiskmås 115 ex Kråkudden, Hönö 2007-07-28
Silltrut 1 ex Kulmesund, Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Gråtrut 1 ex Kråkudden, Hönö 2007-11-01
Vittrut 1 ex Kråkudden, Hönö 2013-01-31
Havstrut 50 ex Kråkudden, Hönö 2007-11-01
Tretåig mås 1170 ex Kråkudden, Hönö 2007-11-29
Rosenmås 1 ex Björnhuvudet, Öckerö 2011-12-27
Kentsk tärna 35 ex Kråkudden, Hönö 2007-08-17
Fisktärna 10 ex Kulmesund, Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Silvertärna 14 ex Kråkudden, Hönö 2006-05-12
Svarttärna 1 ex Kråkudden, Hönö 2011-09-06
Sillgrissla 38 ex Kråkudden, Hönö 2007-09-17
Tordmule 544 ex Kråkudden, Hönö 2007-09-17
Tobisgrissla 7 ex Kråkudden, Hönö 2007-06-14
Alkekung 30 ex Kråkudden, Hönö 2007-11-01
Lunnefågel 16 ex Kråkudden, Hönö 2007-09-17
Tamduva 7 ex Kråkudden, Hönö 2007-07-28
Skogsduva 2 ex Kråkudden, Hönö 2007-03-10
Ringduva 1 ex Jungfruviken, Hönö 2007-03-09
Turkduva 2 ex Röd, Hönö 2007-03-18
Turturduva 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2010-06-10
Gök 1 ex Källeviks mosse, Hönö 2006-05-10
Berguv 1 ex Hönö kyrkogård 2019-12-02
Hökuggla 1 ex Nolö, Björkö 2012-10-30
Sparvuggla 1 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2012-03-12
Kattuggla 1 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2013-06-11
Hornuggla 1 ex Kråkudden, Hönö 2003-10-05
Jorduggla 1 ex Kråkudden, Hönö 2006-05-05
Nattskärra 1 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2013-06-11
Tornseglare 5 ex Kråkudden, Hönö 2006-05-05
Härfågel 1 ex Rörö 2006-10-22
Göktyta 1 ex Hönö kyrkogård 2006-05-12
Gröngöling 1 ex Rörö 2006-10-02
Spillkråka 1 ex Heden, Hönö 2009-01-25
Större hackspett 1 ex Hönö kyrkogård 2006-02-03
Mindre hackspett 1 ex Dannekroken, Hönö 2010-11-11
Sånglärka 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2006-07-22
Berglärka 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-02-10
Ladusvala 5 ex Brandnäsviken, Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Hussvala 1 ex Kråkudden, Hönö 2006-05-05
Trädpiplärka 2 ex Horstedammen, Öckerö 2015-06-12
Ängspiplärka 3200 ex Vinga 2007-09-22
Skärpiplärka 3 ex Kråkudden, Hönö 2007-10-30
Vattenpiplärka 1 ex Kärrviken, Rörö 2007-02-09
Gulärla 3 ex Kråkudden, Hönö 2007-08-25
Forsärla 2 ex Rörö 2006-10-02
Sädesärla 5 ex Brandnäsviken, Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Sidensvans 1 ex Långe sand, Öckerö 2006-01-03
Gärdsmyg 1 ex Vinga 2007-09-22
Järnsparv 3 ex Hönö kyrkogård 2007-04-29
Rödhake 1 ex Hönö kyrkogård 2007-03-09
Näktergal 1 ex Källeviks mosse, Hönö 2004-05-06
Svart rödstjärt 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-29
Rödstjärt 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2006-08-08
Buskskvätta 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2006-08-08
Svarthakad buskskvätta 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-03
Vitgumpad buskskvätta 1 ex Rörö 2006-10-02
Stenskvätta 1 ex Brandnäsviken, Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Ringtrast 1 ex Hönö kyrkogård 2012-04-06
Koltrast 3 ex Hönö kyrkogård 2007-01-10
Björktrast 1 ex Hönö kyrkogård 2006-12-04
Taltrast 2 ex Dannekroken, Hönö 2010-11-11
Rödvingetrast 1 ex Nya gärdet, Hönö 2007-11-23
Dubbeltrast 6 ex Kråkudden, Hönö 2007-03-09
Vassångare 1 ex Rördammen, Öckerö 2008-04-28
Busksångare 1 ex Saltasviken, Öckerö 2020-06-06
Kärrsångare 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2008-06-03
Rörsångare 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-23
Härmsångare 1 ex Ersdalen, Hönö 2007-06-11
Rödstrupig sångare 1 ex Slingan, Hönö 2013-05-25
Ärtsångare 1 ex Fotö, Gbg:s norra skärgård 2007-04-29
Törnsångare 1 ex Ersdalen, Hönö 2007-06-11
Trädgårdssångare 1 ex Ersdalen, Hönö 2007-06-11
Svarthätta 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Lundsångare 1 Ersdalen, Hönö 2014-06-09
Taigasångare 1 ex Rörö 2006-09-24
Bergsångare 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2011-05-05
Grönsångare 2 ex Hönö kyrkogård 2007-06-14
Gransångare 2 ex Hönö kyrkogård 2007-06-14
Iberisk gransångare 1 ex Vargö, Gbg:s södra skärgård 2015-06-01
Lövsångare 1 ex Hönö kyrkogård 2007-04-29
Kungsfågel 1 ex Ersdalen, Hönö 2007-10-19
Brandkronad kungsfågel 1 ex Hönö kyrkogård 2004-04-03
Svartvit flugsnappare 1 ex Hönö kyrkogård 2006-05-10
Skäggmes 11 ex Sudda, Hönö 2010-12-12
Stjärtmes 9 ex Rörö 2006-10-22
Entita 1 ex Ersdalen, Hönö 2007-10-19
Talltita 1 ex Ersdalen, Hönö 2003-10-05
Tofsmes 1 ex Hönö kyrkogård 2008-07-23
Svartmes 1 ex Hönö kyrkogård 2002-10-19
Blåmes 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-01-22
Talgoxe 1 ex Vinga 2007-09-22
Nötväcka 1 ex Hönö kyrkogård 2010-11-11
Trädkrypare 1 ex Ersdalen, Hönö 2007-10-19
Trädgårdsträdkrypare 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2008-04-20
Sommargylling 1 ex Ersdalen, Hönö 2004-06-06
Svartpannad törnskata 1 ex Långholmen, Rörö 2013-08-10
Varfågel 1 ex Ersdalen, Hönö 2006-04-14
Nötskrika 1 ex Hönö kyrkogård 2007-11-23
Skata 1 ex Hälsö, Gbg:s norra skärgård 2006-02-27
Kaja 315 Kråkudden, Hönö 2007-10-30
Råka 5 ex Kråkudden, Hönö 2007-03-09
Kråka 105 ex Kråkudden, Hönö 2007-03-09
Korp 1 ex Vinga 2007-09-22
Stare 6 ex Fotö, Gbg:s norra skärgård 2007-04-29
Gråsparv 5 ex Klåva, Hönö 2007-11-06
Pilfink 15 ex Nötholmen, Hönö 2007-09-12
Bofink 35 ex Vinga 2007-09-22
Bergfink 2 ex Vinga 2007-09-22
Grönfink 10 ex Vinga 2007-09-22
Steglits 2 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2006-02-22
Grönsiska 1 ex Ersdalen, Hönö 2003-10-05
Hämpling 1 ex Kråkudden, Hönö 2007-06-11
Vinterhämpling 7 ex Kråkudden, Hönö 2005-11-07
Gråsiska 1 ex Hönö kyrkogård 2006-10-01
Bändelkorsnäbb 1 ex Hönö kyrkogård 2012-03-18
Mindre korsnäbb 1 ex Bredviken, Hönö 2006-03-20
Tallbit 16 ex Gröneviken, Björkö 2019-11-23
Domherre 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2010-12-31
Stenknäck 1 ex Hönö kyrkogård 2006-01-03
Snösparv 3 ex Kråkudden, Hönö 2007-10-30
Gulsparv 2 ex Kråkudden, Hönö 2007-10-19
Sävsparv 1 ex Vinga 2007-09-22Saknade arter på listan
Nilgås 1/27
Snatterand 14/27
Amerikansk kricka 1/27
Orre 6/27
Svarthakedopping 16/27
Svartbrynad albatross 1/27
Gulnäbbad lira 12/27
Stormsvala 9/27
Rördrom 1/27
Ägretthäger 3/27
Röd glada 8/27
Stäpphök 2/27
Ängshök 4/27
Kungsörn 6/27
Aftonfalk 3/27
Lärkfalk 20/27
Småfläckig sumphöna 2/27
Trana 14/27
Skärfläcka 12/27
Fjällpipare 5/27
Småsnäppa 22/27
Myrsnäppa 14/27
Dvärgbeckasin 15/27
Dubbelbeckasin 5/27
Rödspov 12/27
Skogssnäppa 24/27
Smalnäbbad simsnäppa 14/27
Kaspisk trut 5/27
Vitvingad trut 7/27
Sandtärna 2/27
Skräntärna 4/27
Småtärna 12/27
Tornuggla 2/27
Dvärguv 1/27
Pärluggla 9/27
Kungsfiskare 2/27
Tretåig hackspett 8/27
Trädlärka 17/27
Backsvala 19/27
Större piplärka 6/27
Rödstrupig piplärka 15/27
Strömstare 5/27
Sibirisk järnsparv 1/27
Sydnäktergal 4/27
Blåhake 16/27
Gräshoppsångare 5/27
Flodsångare 2/27
Sävsångare 11/27
Trastsångare 4/27
Höksångare 5/27
Kungsfågelsångare 7/27
Grå flugsnappare 24/27
Mindre flugsnappare 8/27
Pungmes 3/27
Törnskata 23/27
Nötkråka 6/27
Rosenstare 6/27
Gulhämpling 2/27
Snösiska 5/27
Större korsnäbb 10/27
Rosenfink 12/27
Lappsparv 18/27
Ortolansparv 6/27
Dvärgsparv 2/27