LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgs skärgård / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgs skärgård - Lars Erik Norbäck

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-03-19
Sångsvan
Spetsbergsgås 61 ex mot S Hönö 2012-11-12
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-12
Rödhalsad gås 1 ex Stora Stårholmen,Galterö,Gbg:s södra skärgård 2007-07-12
Gravand
Bläsand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Skedand 3 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2011-09-10
Brunand 1 hane Lilla Rävholmen, Styrsö 2011-11-20
Vigg
Bergand 8 ex Tistlarna 2003-05-11
Ejder
Praktejder 1 hona Böttö, Gbg:s södra skärgård 2014-12-02
Alförrädare 1 ex Vasskären,Gbg:s södra skärgård 2003-04-07
Alfågel
Sjöorre
Svärta 3 honfärgade Galterö 2002-12-15
Knipa
Salskrake 1 ex Vrångö 2011-01-02
Småskrake
Storskrake
Orre 1 tupp Vrångö 1984-02-11
Rapphöna 3 ex Vrångö 1992-08-15
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom 1 ex Hönö 1996-09-28
Vitnäbbad islom 1 ex Tistlarna 2003-05-11
Smådopping 1 ex Vargö, Gbg:s södra skärgård 2000-12-26
Skäggdopping
Gråhakedopping 1 ex Vinga 2006-09-23
Svarthalsad dopping 1 ex Röds fiskehamn,Hönö 2009-01-25
Svarthakedopping 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2019-10-23
Stormfågel 10 ex Tistlarna 2003-05-11
Gulnäbbad lira 1 ex Hönö 2003-05-02
Grålira 5 ex Hönö 1996-09-28
Mindre lira 1 ex Vinga 2009-09-27
Balearisk lira 1 ex Hönö 2003-08-14
Klykstjärtad stormsvala 5 ex Hönö 1997-09-14
Havssula 1 ex Galterö 2009-07-25
Storskarv
Toppskarv 2 ex Vinga 2007-09-22
Silkeshäger 1 ex Kulmesund, Galterö 2016-05-08
Gråhäger
Brun glada 1 ex Vrångö 2009-08-22
Havsörn 1 ex Brännö 2001-03-31
Brun kärrhök 1 ex Galterö 2002-08-25
Blå kärrhök 1 ex Styrsö 2011-09-17
Duvhök 1 ex Vrångö 1984-02-11
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk 1 ex Vrångö 2011-01-02
Fiskgjuse 1 ex insträckande Hönö 2007-05-19
Tornfalk
Stenfalk 2 ex sträckande S Vinga 2006-09-23
Pilgrimsfalk 1 ex Rörö 2011-01-22
Vattenrall 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2007-05-19
Rörhöna 1 ex Korsedammen,Styrsö 2010-04-11
Sothöna
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare 1 ex mot S Hönö 2001-08-09
Småsnäppa 1 ex Galterö 1998-08-29
Mosnäppa 1 ex Galterö 1981-08-02
Spovsnäppa
Skärsnäppa ca 25 ex Hästbåden SV om Vargö 2001-03-18
Kärrsnäppa
Myrsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-07-14
Brushane
Dvärgbeckasin 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 1992-09-19
Enkelbeckasin
Morkulla
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa 1 ex Vargö 1980-08-10
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl 1 ex Kulmesund,Galterö,Gbg;s södra skärgård 2003-04-30
Smalnäbbad simsnäppa 1 ad Brandnäsviken, Galterö 2014-06-17
Brednäbbad simsnäppa 1 ex Hönö 1996-09-28
Bredstjärtad labb 1 ex Hönö 1996-09-28
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb 1 ex Vinga 2007-09-22
Dvärgmås
Tärnmås 1 ex mot S Hönö 1997-09-14
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Tretåig mås 2 ex Vargö,Gbg:s södra skärgård 2000-11-12
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung 1 ex Vargö, Gbg:s södra skärgård 2006-11-26
Lunnefågel 2 ex Hönö 1996-09-28
Tamduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Tornuggla 1 ex insträckande Kråkudden,Hönö 1996-10-06
Berguv 1 ex Gbg:s södra skärgård
Hökuggla 1 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2012-10-27
Hornuggla 1 ex Vrångö 2003-10-20
Jorduggla 1 ex Vinga 1977-10-15
Nattskärra 1 ex Vrångö 2003-05-10
Tornseglare
Härfågel 1 ex Donsö,Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Göktyta 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2013-05-01
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Sånglärka
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka 1 ex Galterö 1998-09-23
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka 1 ex Rörö 2002-11-02
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Svart rödstjärt 1 ex Donsö, Gbg:s södra skärgård 2011-08-13
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast 1 ex Rörö 2004-10-24
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Busksångare 1 ex Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2004-06-03
Kärrsångare
Rörsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare 1 ex Styrsö, Gbg:s södra skärgård 1997-06-22
Kungsfågelsångare 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2013-10-25
Taigasångare 1 ex Rörö 2008-09-21
Bergsångare 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2011-05-06
Grönsångare
Gransångare
Iberisk gransångare 1 Vargö 2015-05-24
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare 1 ex Vargö 2001-05-24
Svartvit flugsnappare
Skäggmes 3 ex Vargö, Gbg:s södra skärgård 2001-10-21
Stjärtmes 5 ex Vargö, Gbg:s södra skärgård 2000-11-12
Entita 1 ex Hönö kyrkogård 2011-01-09
Talltita 1 ex Strax V Nötholmen, Vrångö 2011-10-01
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka 1 ex Hönö kyrkogård 2011-01-09
Trädkrypare
Trädgårdsträdkrypare 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2008-04-20
Törnskata 1 ex Styrsö 1977-06-12
Svartpannad törnskata 1 ex Rörö 2013-08-13
Varfågel 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2011-04-03
Nötskrika
Skata
Nötkråka 1 ex Ersdalen, Hönö 1985-10-14
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-08-18
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska Öckerö 1975-12-05
Bändelkorsnäbb 1 ex Rörö 2002-11-02
Mindre korsnäbb
Rosenfink 1 ex sj Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-28
Domherre
Lappsparv 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 1992-09-19
Snösparv
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Sädgås 18/27
Bläsgås 13/27
Nilgås 1/27
Snatterand 14/27
Amerikansk kricka 1/27
Årta 10/27
Vitnackad svärta 15/27
Svartbrynad albatross 1/27
Stormsvala 9/27
Rördrom 1/27
Ägretthäger 3/27
Bivråk 19/27
Röd glada 8/27
Stäpphök 2/27
Ängshök 4/27
Kungsörn 6/27
Aftonfalk 3/27
Lärkfalk 20/27
Jaktfalk 17/27
Småfläckig sumphöna 2/27
Trana 14/27
Skärfläcka 12/27
Fjällpipare 5/27
Amerikansk tundrapipare 16/27
Dubbelbeckasin 5/27
Rödspov 12/27
Svarthuvad mås 8/27
Kaspisk trut 5/27
Vitvingad trut 7/27
Vittrut 14/27
Rosenmås 17/27
Sandtärna 2/27
Skräntärna 4/27
Småtärna 12/27
Svarttärna 13/27
Skogsduva 22/27
Turturduva 7/27
Dvärguv 1/27
Sparvuggla 9/27
Kattuggla 13/27
Pärluggla 9/27
Kungsfiskare 2/27
Tretåig hackspett 8/27
Trädlärka 17/27
Berglärka 13/27
Backsvala 19/27
Större piplärka 6/27
Rödstrupig piplärka 15/27
Strömstare 5/27
Sibirisk järnsparv 1/27
Sydnäktergal 4/27
Blåhake 16/27
Svarthakad buskskvätta 15/27
Gräshoppsångare 5/27
Flodsångare 2/27
Vassångare 6/27
Sävsångare 11/27
Trastsångare 4/27
Rödstrupig sångare 11/27
Höksångare 5/27
Brandkronad kungsfågel 19/27
Mindre flugsnappare 8/27
Tofsmes 8/27
Pungmes 3/27
Sommargylling 7/27
Gulhämpling 2/27
Snösiska 5/27
Större korsnäbb 10/27
Tallbit 8/27
Stenknäck 16/27
Ortolansparv 6/27
Dvärgsparv 2/27
Vitgumpad buskskvätta 2/27