LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgs skärgård / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgs skärgård - Matserik Eriksson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås
Gravand
Bläsand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Skedand
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alförrädare
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Orre
Rapphöna
Fasan
Smålom
Storlom
Vitnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthakedopping
Stormfågel
Grålira
Mindre lira
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Rördrom
Gråhäger
Bivråk
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Fjällpipare
Amerikansk tundrapipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Morkulla
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Nattskärra
Tornseglare
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Blåhake
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Sävsångare
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Taigasångare
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Rosenfink
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Ortolansparv
SävsparvSaknade arter på listan
Mindre sångsvan 20/27
Sädgås 18/27
Spetsbergsgås 20/27
Bläsgås 13/27
Nilgås 1/27
Snatterand 14/27
Amerikansk kricka 1/27
Årta 10/27
Brunand 16/27
Vitnackad svärta 15/27
Svartnäbbad islom 19/27
Svarthalsad dopping 12/27
Svartbrynad albatross 1/27
Gulnäbbad lira 12/27
Balearisk lira 17/27
Stormsvala 9/27
Silkeshäger 8/27
Ägretthäger 3/27
Brun glada 11/27
Stäpphök 2/27
Ängshök 4/27
Duvhök 23/27
Aftonfalk 3/27
Småfläckig sumphöna 2/27
Dubbelbeckasin 5/27
Rödspov 12/27
Svarthuvad mås 8/27
Kaspisk trut 5/27
Vitvingad trut 7/27
Vittrut 14/27
Sandtärna 2/27
Svarttärna 13/27
Turturduva 7/27
Tornuggla 2/27
Dvärguv 1/27
Hökuggla 10/27
Sparvuggla 9/27
Pärluggla 9/27
Kungsfiskare 2/27
Härfågel 15/27
Göktyta 15/27
Mindre hackspett 20/27
Tretåig hackspett 8/27
Större piplärka 6/27
Strömstare 5/27
Sibirisk järnsparv 1/27
Sydnäktergal 4/27
Svart rödstjärt 17/27
Flodsångare 2/27
Vassångare 6/27
Trastsångare 4/27
Rödstrupig sångare 11/27
Höksångare 5/27
Lundsångare 13/27
Kungsfågelsångare 7/27
Bergsångare 12/27
Brandkronad kungsfågel 19/27
Mindre flugsnappare 8/27
Trädgårdsträdkrypare 8/27
Pungmes 3/27
Sommargylling 7/27
Svartpannad törnskata 8/27
Nötkråka 6/27
Rosenstare 6/27
Gulhämpling 2/27
Snösiska 5/27
Bändelkorsnäbb 13/27
Större korsnäbb 10/27
Tallbit 8/27
Dvärgsparv 2/27
Iberisk gransångare 8/27
Vitgumpad buskskvätta 2/27