LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgs skärgård / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgs skärgård - Hampus Lybeck

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås
Gravand
Bläsand
Kricka
Gräsand
Vigg
Ejder
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Småskrake
Storskrake
Fasan
Smålom
Storlom
Skäggdopping
Stormfågel
Mindre lira
Balearisk lira
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Havsörn
Duvhök
Sparvhök
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Pilgrimsfalk
Rörhöna
Sothöna
Strandskata
Större strandpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa 10 ex Kråkudden, Hönö 2007-12-29
Kärrsnäppa
Enkelbeckasin
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Kustlabb
Storlabb
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Tretåig mås
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Hornuggla
Jorduggla
Tornseglare
Gröngöling
Större hackspett
Sånglärka
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Sädesärla
Sidensvans
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Rödstjärt
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Rörsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Svarthätta
Taigasångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Stjärtmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Nötskrika
Skata
Kaja
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Grönsiska
Hämpling
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Snösparv
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Mindre sångsvan 20/27
Sädgås 18/27
Spetsbergsgås 20/27
Bläsgås 13/27
Nilgås 1/27
Snatterand 14/27
Amerikansk kricka 1/27
Stjärtand 23/27
Årta 10/27
Skedand 20/27
Brunand 16/27
Bergand 22/27
Praktejder 14/27
Alförrädare 18/27
Vitnackad svärta 15/27
Salskrake 21/27
Orre 6/27
Rapphöna 18/27
Svartnäbbad islom 19/27
Vitnäbbad islom 20/27
Smådopping 21/27
Gråhakedopping 24/27
Svarthalsad dopping 12/27
Svarthakedopping 16/27
Svartbrynad albatross 1/27
Gulnäbbad lira 12/27
Grålira 23/27
Stormsvala 9/27
Klykstjärtad stormsvala 20/27
Rördrom 1/27
Silkeshäger 8/27
Ägretthäger 3/27
Bivråk 19/27
Brun glada 11/27
Röd glada 8/27
Brun kärrhök 23/27
Blå kärrhök 24/27
Stäpphök 2/27
Ängshök 4/27
Ormvråk 25/27
Fjällvråk 21/27
Kungsörn 6/27
Aftonfalk 3/27
Lärkfalk 20/27
Jaktfalk 17/27
Vattenrall 22/27
Småfläckig sumphöna 2/27
Trana 14/27
Skärfläcka 12/27
Mindre strandpipare 21/27
Fjällpipare 5/27
Amerikansk tundrapipare 16/27
Mosnäppa 21/27
Myrsnäppa 14/27
Brushane 24/27
Dvärgbeckasin 15/27
Dubbelbeckasin 5/27
Morkulla 24/27
Smalnäbbad simsnäppa 14/27
Brednäbbad simsnäppa 18/27
Bredstjärtad labb 24/27
Fjällabb 21/27
Svarthuvad mås 8/27
Kaspisk trut 5/27
Vitvingad trut 7/27
Vittrut 14/27
Rosenmås 17/27
Sandtärna 2/27
Skräntärna 4/27
Svarttärna 13/27
Skogsduva 22/27
Turturduva 7/27
Tornuggla 2/27
Dvärguv 1/27
Berguv 16/27
Hökuggla 10/27
Sparvuggla 9/27
Kattuggla 13/27
Pärluggla 9/27
Nattskärra 14/27
Kungsfiskare 2/27
Härfågel 15/27
Göktyta 15/27
Spillkråka 18/27
Mindre hackspett 20/27
Tretåig hackspett 8/27
Trädlärka 17/27
Berglärka 13/27
Backsvala 19/27
Större piplärka 6/27
Vattenpiplärka 20/27
Gulärla 24/27
Forsärla 22/27
Strömstare 5/27
Sibirisk järnsparv 1/27
Sydnäktergal 4/27
Blåhake 16/27
Svart rödstjärt 17/27
Buskskvätta 25/27
Svarthakad buskskvätta 15/27
Ringtrast 21/27
Dubbeltrast 22/27
Gräshoppsångare 5/27
Flodsångare 2/27
Vassångare 6/27
Sävsångare 11/27
Busksångare 11/27
Kärrsångare 22/27
Trastsångare 4/27
Rödstrupig sångare 11/27
Höksångare 5/27
Trädgårdssångare 25/27
Lundsångare 13/27
Kungsfågelsångare 7/27
Bergsångare 12/27
Grönsångare 23/27
Mindre flugsnappare 8/27
Skäggmes 20/27
Entita 18/27
Talltita 17/27
Tofsmes 8/27
Svartmes 23/27
Trädgårdsträdkrypare 8/27
Pungmes 3/27
Sommargylling 7/27
Törnskata 23/27
Svartpannad törnskata 8/27
Varfågel 21/27
Nötkråka 6/27
Råka 24/27
Rosenstare 6/27
Gulhämpling 2/27
Steglits 23/27
Vinterhämpling 24/27
Snösiska 5/27
Bändelkorsnäbb 13/27
Större korsnäbb 10/27
Rosenfink 12/27
Tallbit 8/27
Domherre 25/27
Stenknäck 16/27
Lappsparv 18/27
Ortolansparv 6/27
Dvärgsparv 2/27
Iberisk gransångare 8/27
Vitgumpad buskskvätta 2/27