LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgs skärgård / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgs skärgård - Johan Ennerfelt

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan Brännö, Gbg:s södra skärgård
Sädgås 66 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-03-11
Spetsbergsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Gravand
Bläsand Galterö, Gbg:s södra skärgård
Snatterand
Kricka Galterö, Gbg:s södra skärgård
Gräsand
Stjärtand Galterö, Gbg:s södra skärgård
Skedand Galterö, Gbg:s södra skärgård 2011-09-10
Vigg Galterö, Gbg:s södra skärgård 2010-05-14
Ejder
Alfågel Kråkudden, Hönö 2011-11-27
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake 3 ex rivö 2012-02-04
Småskrake
Storskrake
Fasan
Smålom
Storlom
Smådopping 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-10-27
Skäggdopping 1 ex Asperö 2011-01-01
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2009-10-04
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2009-10-04
Stormsvala Kråkudden, Hönö 2011-11-27
Klykstjärtad stormsvala Kråkudden, Hönö 2011-11-27
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Silkeshäger
Gråhäger
Bivråk
Havsörn 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-03-03
Brun kärrhök Brännö, Gbg:s södra skärgård
Blå kärrhök 1 ex Galterö 2014-02-01
Duvhök 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-09-01
Sparvhök
Ormvråk 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2011-04-21
Fjällvråk 1 ex Galterö 2014-02-01
Fiskgjuse Brännö, Gbg:s södra skärgård
Tornfalk
Aftonfalk 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2018-09-16
Stenfalk 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2011-09-10
Lärkfalk 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-01
Pilgrimsfalk 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-01-05
Sothöna 2 ex Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2011-03-20
Trana Brännö
Strandskata
Skärfläcka 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Ljungpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård
Mosnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2011-11-27
Kärrsnäppa
Myrsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-06-03
Brushane Galterö, Gbg:s södra skärgård
Enkelbeckasin
Morkulla 2 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-13
Myrspov
Småspov Brännö, Gbg:s södra skärgård
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena Galterö, Gbg:s södra skärgård
Drillsnäppa
Roskarl 1 ex Rörö
Smalnäbbad simsnäppa 1 Galterö 2014-06-16
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2011-11-27
Kustlabb
Storlabb Kråkudden, Hönö 2011-11-27
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-11-03
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås 1 ex Pinan, Hönö 2011-12-27
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2018-05-20
Småtärna Galterö, Gbg:s södra skärgård
Sillgrissla Brännö, Gbg:s södra skärgård
Tordmule Brännö, Gbg:s södra skärgård
Tobisgrissla
Alkekung
Tamduva 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2011-03-20
Skogsduva 4 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-09-17
Ringduva
Turkduva 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2011-04-20
Gök
Hornuggla 8 ex Hönö kyrkogård 2010-02-28
Tornseglare
Göktyta
Gröngöling
Större hackspett Brännö, Gbg:s södra skärgård 2010-07-04
Mindre hackspett 1 ex Brännö
Sånglärka
Berglärka
Backsvala Galterö, Gbg:s södra skärgård
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka Galterö, Gbg:s södra skärgård
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka 1 Brännö 2013-09-08
Skärpiplärka
Gulärla
Forsärla 1 Brännö 2013-09-08
Sädesärla
Sidensvans Brännö, Gbg:s södra skärgård
Gärdsmyg
Järnsparv Brännö, Gbg:s södra skärgård
Rödhake
Näktergal
Svart rödstjärt 2 ex Donsö, Gbg:s södra skärgård 2012-08-02
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-15
Koltrast
Björktrast Brännö, Gbg:s södra skärgård 2010-05-14
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård
Kärrsångare Brännö, Gbg:s södra skärgård
Rörsångare 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård
Härmsångare Vrångö, Gbg:s södra skärgård
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård
Svarthätta
Grönsångare Brännö, Gbg:s södra skärgård
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel Brännö, Gbg:s södra skärgård
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes 1 ex Sudda, Hönö 2018-01-06
Stjärtmes
Svartmes 2 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-09-15
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka Brännö, Gbg:s södra skärgård
Trädkrypare 1 Brännö 2014-03-09
Törnskata
Varfågel 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-02-04
Skata
Kaja
Råka 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-03-31
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård
Grönsiska Brännö, Gbg:s södra skärgård
Hämpling
Vinterhämpling 5 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-29
Gråsiska
Mindre korsnäbb 2 ex Hönö kyrkogård 2010-02-28
Större korsnäbb
Rosenfink 1 Brännö
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-10-13
Gulsparv 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2011-05-21
SävsparvSaknade arter på listan
Bläsgås 13/27
Rödhalsad gås 20/27
Nilgås 1/27
Amerikansk kricka 1/27
Årta 10/27
Brunand 16/27
Bergand 22/27
Praktejder 14/27
Alförrädare 18/27
Vitnackad svärta 15/27
Orre 6/27
Rapphöna 18/27
Svartnäbbad islom 19/27
Vitnäbbad islom 20/27
Svarthalsad dopping 12/27
Svarthakedopping 16/27
Svartbrynad albatross 1/27
Gulnäbbad lira 12/27
Grålira 23/27
Balearisk lira 17/27
Rördrom 1/27
Ägretthäger 3/27
Brun glada 11/27
Röd glada 8/27
Stäpphök 2/27
Ängshök 4/27
Kungsörn 6/27
Jaktfalk 17/27
Vattenrall 22/27
Småfläckig sumphöna 2/27
Rörhöna 18/27
Fjällpipare 5/27
Amerikansk tundrapipare 16/27
Dvärgbeckasin 15/27
Dubbelbeckasin 5/27
Rödspov 12/27
Brednäbbad simsnäppa 18/27
Fjällabb 21/27
Svarthuvad mås 8/27
Tärnmås 23/27
Kaspisk trut 5/27
Vittrut 14/27
Sandtärna 2/27
Skräntärna 4/27
Svarttärna 13/27
Lunnefågel 23/27
Turturduva 7/27
Tornuggla 2/27
Dvärguv 1/27
Berguv 16/27
Hökuggla 10/27
Sparvuggla 9/27
Kattuggla 13/27
Jorduggla 24/27
Pärluggla 9/27
Nattskärra 14/27
Kungsfiskare 2/27
Härfågel 15/27
Spillkråka 18/27
Tretåig hackspett 8/27
Trädlärka 17/27
Större piplärka 6/27
Vattenpiplärka 20/27
Strömstare 5/27
Sibirisk järnsparv 1/27
Sydnäktergal 4/27
Blåhake 16/27
Gräshoppsångare 5/27
Flodsångare 2/27
Vassångare 6/27
Sävsångare 11/27
Busksångare 11/27
Trastsångare 4/27
Rödstrupig sångare 11/27
Höksångare 5/27
Lundsångare 13/27
Kungsfågelsångare 7/27
Taigasångare 19/27
Bergsångare 12/27
Mindre flugsnappare 8/27
Entita 18/27
Talltita 17/27
Tofsmes 8/27
Trädgårdsträdkrypare 8/27
Pungmes 3/27
Sommargylling 7/27
Svartpannad törnskata 8/27
Nötskrika 22/27
Nötkråka 6/27
Rosenstare 6/27
Gulhämpling 2/27
Snösiska 5/27
Bändelkorsnäbb 13/27
Tallbit 8/27
Ortolansparv 6/27
Dvärgsparv 2/27
Iberisk gransångare 8/27
Vitgumpad buskskvätta 2/27