LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgs skärgård / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgs skärgård - Pär Lydmark

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Sångsvan
Sädgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Gravand
Bläsand
Kricka
Gräsand
Vigg
Bergand
Ejder
Alförrädare
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Småskrake
Storskrake
Rapphöna
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom
Skäggdopping
Gråhakedopping
Stormfågel
Gulnäbbad lira
Grålira
Mindre lira
Balearisk lira
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Sothöna
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Amerikansk tundrapipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-09-08
Morkulla
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Tretåig mås
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Jorduggla
Pärluggla
Tornseglare
Gröngöling
Större hackspett
Sånglärka
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Sädesärla
Sidensvans
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Blåhake
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Rörsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes
Törnskata
Nötskrika
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Domherre
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Mindre sångsvan 20/27
Spetsbergsgås 20/27
Bläsgås 13/27
Rödhalsad gås 20/27
Nilgås 1/27
Snatterand 14/27
Amerikansk kricka 1/27
Stjärtand 23/27
Årta 10/27
Skedand 20/27
Brunand 16/27
Praktejder 14/27
Vitnackad svärta 15/27
Salskrake 21/27
Orre 6/27
Smådopping 21/27
Svarthalsad dopping 12/27
Svarthakedopping 16/27
Svartbrynad albatross 1/27
Stormsvala 9/27
Rördrom 1/27
Silkeshäger 8/27
Ägretthäger 3/27
Bivråk 19/27
Brun glada 11/27
Röd glada 8/27
Havsörn 24/27
Stäpphök 2/27
Ängshök 4/27
Fjällvråk 21/27
Kungsörn 6/27
Fiskgjuse 22/27
Aftonfalk 3/27
Jaktfalk 17/27
Småfläckig sumphöna 2/27
Rörhöna 18/27
Trana 14/27
Skärfläcka 12/27
Fjällpipare 5/27
Myrsnäppa 14/27
Dvärgbeckasin 15/27
Rödspov 12/27
Smalnäbbad simsnäppa 14/27
Svarthuvad mås 8/27
Kaspisk trut 5/27
Vitvingad trut 7/27
Vittrut 14/27
Rosenmås 17/27
Sandtärna 2/27
Skräntärna 4/27
Småtärna 12/27
Svarttärna 13/27
Turturduva 7/27
Tornuggla 2/27
Dvärguv 1/27
Berguv 16/27
Hökuggla 10/27
Sparvuggla 9/27
Kattuggla 13/27
Hornuggla 23/27
Nattskärra 14/27
Kungsfiskare 2/27
Härfågel 15/27
Göktyta 15/27
Spillkråka 18/27
Mindre hackspett 20/27
Tretåig hackspett 8/27
Trädlärka 17/27
Berglärka 13/27
Backsvala 19/27
Större piplärka 6/27
Rödstrupig piplärka 15/27
Forsärla 22/27
Strömstare 5/27
Sibirisk järnsparv 1/27
Sydnäktergal 4/27
Svart rödstjärt 17/27
Svarthakad buskskvätta 15/27
Ringtrast 21/27
Dubbeltrast 22/27
Gräshoppsångare 5/27
Flodsångare 2/27
Vassångare 6/27
Sävsångare 11/27
Busksångare 11/27
Kärrsångare 22/27
Trastsångare 4/27
Rödstrupig sångare 11/27
Höksångare 5/27
Lundsångare 13/27
Kungsfågelsångare 7/27
Taigasångare 19/27
Bergsångare 12/27
Mindre flugsnappare 8/27
Skäggmes 20/27
Stjärtmes 22/27
Entita 18/27
Talltita 17/27
Tofsmes 8/27
Svartmes 23/27
Trädgårdsträdkrypare 8/27
Sommargylling 7/27
Svartpannad törnskata 8/27
Varfågel 21/27
Nötkråka 6/27
Rosenstare 6/27
Gulhämpling 2/27
Snösiska 5/27
Bändelkorsnäbb 13/27
Större korsnäbb 10/27
Rosenfink 12/27
Tallbit 8/27
Stenknäck 16/27
Lappsparv 18/27
Snösparv 23/27
Ortolansparv 6/27
Dvärgsparv 2/27
Iberisk gransångare 8/27
Vitgumpad buskskvätta 2/27