LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgs skärgård / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgs skärgård - Magnus Unger

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås 1 ad Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Nilgås 6 ex str N Hyppeln 2012-04-21
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alförrädare
Alfågel
Sjöorre
Vitnackad svärta
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Rapphöna
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping
Svarthakedopping
Stormfågel
Gulnäbbad lira
Grålira
Mindre lira
Balearisk lira
Stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Silkeshäger 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 2011-06-08
Ägretthäger 1 ex Klåva, Hönö 2011-05-11
Gråhäger
Bivråk
Brun glada 1 1K Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-20
Röd glada 1 ex mot O Björkö, Gbg:s norra skärgård 2009-08-02
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Ängshök 1 2k hona Ersdalen, Hönö 2011-05-08
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn 1 1K mot S Rörö 2005-10-31
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Fjällpipare 1 1K mot S Kråkudden, Hönö 2011-09-14
Amerikansk tundrapipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa 2 ad Galterö 2011-06-09
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-09-08
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb
Svarthuvad mås
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut 1 2K Rörö 2011-11-05
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås 1 ad mot S Kråkudden, Hönö 2006-05-09
Sandtärna 1 ex mot S Hyppeln 2013-05-18
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Svarttärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Tornuggla
Berguv
Hökuggla 1 ex Björkö 2012-10-27
Sparvuggla 1 ex Björkö 2012-03-12
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare
Härfågel
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Större piplärka
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal 1 ex sj Hyppeln 2012-04-29
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare 1 ex sj Björkö, Gbg:s norra skärgård 2011-06-06
Vassångare 1 ex sj Rördammen, Öckerö 2008-04-28
Sävsångare
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare 1 ex sj Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2008-05-14
Härmsångare
Rödstrupig sångare 1 ex sj Slingan, Hönö 2013-05-25
Höksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare
Kungsfågelsångare
Taigasångare
Bergsångare 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2011-05-05
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2011-05-24
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita 1 ex Hönö kyrkogård 2007-10-01
Talltita
Tofsmes 1 ex Hönö kyrkogård 2008-07-27
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Trädgårdsträdkrypare 1 ex sj Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2008-04-20
Sommargylling 1 2K hane sj Björkö 2013-05-28
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling 1 ex Hyppeln 2012-05-19
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Ortolansparv
Dvärgsparv 1 1K Sudda, Hönö 2011-09-17
SävsparvSaknade arter på listan
Amerikansk kricka 1/27
Orre 6/27
Svartbrynad albatross 1/27
Rördrom 1/27
Stäpphök 2/27
Aftonfalk 3/27
Skräntärna 4/27
Småtärna 12/27
Turturduva 7/27
Dvärguv 1/27
Kungsfiskare 2/27
Sibirisk järnsparv 1/27
Pungmes 3/27
Svartpannad törnskata 8/27
Iberisk gransångare 8/27
Vitgumpad buskskvätta 2/27