LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgs skärgård / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgs skärgård - Roger Eskilsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås Rörö 2006-12-28
Bläsgås Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2013-03-05
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Gravand
Bläsand
Snatterand Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2011-04-20
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta Kråkudden, Hönö 2019-04-21
Skedand
Brunand Kråkudden, Hönö 2006-01-22
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder Galterö,Gbg:s södra skärgård 2014-12-02
Alförrädare
Alfågel
Sjöorre
Vitnackad svärta Bolleskären, Hönö 2006-05-07
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Rapphöna
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping Röd, Hönö 2009-01-24
Svarthakedopping
Stormfågel
Gulnäbbad lira
Grålira
Mindre lira
Balearisk lira
Stormsvala Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Bivråk Brännö, Gbg:s södra skärgård 2007-05-13
Röd glada Ersdalen, Hönö 2019-01-01
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-30
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn Rörö 2005-10-31
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk Galterö, Gbg:s södra skärgård 2018-09-15
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk Fotö, Gbg:s norra skärgård 2013-02-23
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Rörhöna Sudda, Hönö 2007-06-14
Sothöna Pinan, Hönö 2006-01-22
Trana Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2010-03-25
Strandskata
Skärfläcka Hyppeln 2013-04-28
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Fjällpipare Kråkudden, Hönö 2013-05-10
Amerikansk tundrapipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-07-13
Brushane
Dvärgbeckasin Rörö 2005-10-31
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin Galterö 2019-05-18
Morkulla
Rödspov Kulmesund, Galterö 2014-09-09
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2011-06-15
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb
Svarthuvad mås Hyppeln 2015-05-06
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut Kråkudden, Hönö 2008-10-10
Vittrut Kråkudden, Hönö 2013-01-03
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås Pinan, Hönö 2011-12-27
Sandtärna Hyppeln 2013-05-18
Skräntärna Kulmesumd, Galterö 2009-06-26
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2010-06-10
Gök
Berguv Slingan, Hönö 2017-12-09
Hökuggla Björkö 2012-11-03
Sparvuggla Björkö 2012-03-12
Kattuggla Björkö 2013-06-11
Hornuggla
Jorduggla
Nattskärra Brännö, Gbg:s södra skärgård 2011-06-15
Tornseglare
Härfågel
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka Hönö kyrkogård 2007-10-08
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett Hönö kyrkogård 2007-10-08
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Större piplärka Hyppeln 2014-09-11
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka Kulmesund, Galterö 2011-05-13
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Blåhake Tistlarna 2005-05-14
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Busksångare Öckerö 2020-06-06
Kärrsångare
Rörsångare
Härmsångare
Rödstrupig sångare Nötholmen, Hönö 2013-05-25
Höksångare Tjälleviks mosse, Hönö 2009-05-25
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2011-06-02
Bergsångare Tjälleviks mosse, Hönö 2011-05-05
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2011-05-23
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita Hönö kyrkogård 2007-10-01
Talltita Ersdalen, Hönö 2009-09-16
Tofsmes Hönö kyrkogård 2008-07-22
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Törnskata
Svartpannad törnskata Rörö 2013-08-10
Varfågel Galterö, Gbg:s södra skärgård 2008-03-07
Nötskrika
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling Kråkudden, Hönö 2018-05-09
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska Rörö 2007-11-21
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Tallbit Ersdalen, Hönö 2019-12-02
Domherre
Stenknäck Kråkudden, Hönö 2006-01-22
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Nilgås 1/27
Amerikansk kricka 1/27
Orre 6/27
Svartbrynad albatross 1/27
Rördrom 1/27
Silkeshäger 8/27
Ägretthäger 3/27
Brun glada 11/27
Ängshök 4/27
Småfläckig sumphöna 2/27
Vitvingad trut 7/27
Tornuggla 2/27
Dvärguv 1/27
Pärluggla 9/27
Kungsfiskare 2/27
Strömstare 5/27
Sibirisk järnsparv 1/27
Sydnäktergal 4/27
Gräshoppsångare 5/27
Flodsångare 2/27
Vassångare 6/27
Sävsångare 11/27
Trastsångare 4/27
Kungsfågelsångare 7/27
Taigasångare 19/27
Trädgårdsträdkrypare 8/27
Pungmes 3/27
Sommargylling 7/27
Nötkråka 6/27
Rosenfink 12/27
Ortolansparv 6/27
Dvärgsparv 2/27
Iberisk gransångare 8/27
Vitgumpad buskskvätta 2/27