LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgs skärgård / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgs skärgård - Tina Widén

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-06-24
Mindre sångsvan Kråkudden, Hönö 2004-04-06
Sångsvan Kråkudden, Hönö 2004-04-06
Sädgås Kråkudden, Hönö 2003-11-23
Spetsbergsgås Kråkudden, Hönö 2009-10-04
Bläsgås Hälsö, Gbg:s norra skärgård 2006-02-20
Grågås Rörö 2004-02-11
Kanadagås Kråkudden, Hönö 2004-04-06
Vitkindad gås Rörö 2004-02-11
Prutgås Kråkudden, Hönö 2003-05-17
Rödhalsad gås Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Gravand Kråkudden, Hönö 2004-04-19
Bläsand Kråkudden, Hönö 2004-03-15
Snatterand Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2010-05-16
Kricka Kråkudden, Hönö 2004-10-26
Gräsand Kråkudden, Hönö 2003-11-03
Stjärtand Kråkudden, Hönö 2004-03-15
Årta Galterö, Gbg:s södra skärgård 2008-06-03
Skedand Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-05-29
Brunand Brännö, Gbg:s södra skärgård 2006-01-23
Vigg Kråkudden, Hönö 2004-05-06
Bergand Kråkudden, Hönö 2004-04-24
Ejder Brännö, Gbg:s södra skärgård 2003-01-13
Praktejder Galterö 2014-12-02
Alförrädare Hönö huvud, Hönö 2009-03-10
Alfågel Kråkudden, Hönö 2004-03-15
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2004-11-05
Vitnackad svärta Kråkudden, Hönö 2006-05-07
Svärta Kråkudden, Hönö 2004-11-05
Knipa Brännö, Gbg:s södra skärgård 2003-01-13
Salskrake Brännö, Gbg:s södra skärgård 2003-01-13
Småskrake Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-01-13
Storskrake Kråkudden, Hönö 2003-12-10
Rapphöna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-08-18
Fasan Brännö, Gbg:s södra skärgård 2003-01-13
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-10-19
Storlom Kråkudden, Hönö 2004-03-20
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-19
Vitnäbbad islom Vinga 2003-10-25
Smådopping Kråkudden, Hönö 2006-02-11
Skäggdopping Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-02-18
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2004-11-05
Svarthalsad dopping Röds fiskehamn, Hönö 2009-01-25
Svarthakedopping Kråkudden, Hönö 2004-07-28
Stormfågel Vinga 2002-10-26
Grålira Kråkudden, Hönö 2004-10-26
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2004-10-26
Balearisk lira Kråkudden, Hönö 2004-08-21
Stormsvala Kråkudden, Hönö 2011-11-27
Klykstjärtad stormsvala Vinga 2004-09-21
Havssula Kråkudden, Hönö 2004-11-05
Storskarv Rörö 2004-11-07
Toppskarv Rörö 2004-11-07
Silkeshäger Lammholmsviken, Öckerö 2011-06-08
Ägretthäger Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2008-09-24
Gråhäger Burö, Gbg:s norra skärgård 2004-11-07
Bivråk Vinga 2004-09-21
Brun glada Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-19
Röd glada Fotö, Gbg:s norra skärgård 2008-04-07
Havsörn Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2004-10-29
Brun kärrhök Kråkudden, Hönö 2004-05-06
Blå kärrhök Kråkudden, Hönö 2004-04-19
Duvhök Hönö kyrkogård 2006-01-11
Sparvhök Kråkudden, Hönö 2004-11-05
Ormvråk Nötholmen, Hönö 2005-09-17
Fjällvråk Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2006-01-03
Kungsörn Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2007-10-19
Fiskgjuse Rörö 2003-04-26
Tornfalk Lappesand, Hönö 2004-01-29
Stenfalk Kråkudden, Hönö 2004-04-19
Lärkfalk Kråkudden, Hönö 2006-05-01
Jaktfalk Kråkudden, Hönö 2004-12-18
Pilgrimsfalk Kråkudden, Hönö 2003-10-05
Vattenrall Källeviks mosse, Hönö 2006-01-12
Rörhöna Sudda, Hönö 2007-05-31
Sothöna Brännö, Gbg:s södra skärgård 2003-01-13
Trana Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-05-25
Strandskata Rörö 2004-11-07
Skärfläcka Galterö 2012-07-12
Mindre strandpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2006-07-22
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2004-03-15
Amerikansk tundrapipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-07-22
Ljungpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-08-18
Kustpipare Kråkudden, Hönö 2004-05-19
Tofsvipa Kråkudden, Hönö 2004-03-15
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2004-03-20
Sandlöpare Vinga 2004-08-15
Småsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2004-07-18
Mosnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2004-07-15
Spovsnäppa Kråkudden, Hönö 2004-07-14
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-10-28
Kärrsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-02-08
Myrsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-05-31
Brushane Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-08-18
Dvärgbeckasin Rörö 2004-10-29
Enkelbeckasin Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-05-05
Morkulla Brännö, Gbg:s södra skärgård 2004-07-08
Rödspov Kråkudden, Hönö 2015-09-18
Myrspov Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-03-08
Småspov Rörö 2003-04-26
Storspov Kråkudden, Hönö 2004-03-15
Svartsnäppa Lammholmsviken, Öckerö 2004-04-30
Rödbena Galterö, Gbg:s södra skärgård 2004-07-15
Gluttsnäppa Lammholmsviken, Öckerö 2004-04-30
Skogssnäppa Kråkudden, Hönö 2004-07-28
Grönbena Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-20
Drillsnäppa Rörö 2003-04-26
Roskarl Kråkudden, Hönö 2004-05-17
Smalnäbbad simsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2010-08-14
Brednäbbad simsnäppa Vinga 2002-10-26
Bredstjärtad labb Vinga 2003-10-25
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2003-05-07
Fjällabb Vinga 2004-08-15
Storlabb Kråkudden, Hönö 2004-05-19
Svarthuvad mås Kråkudden, Hönö 2016-09-29
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2004-03-20
Tärnmås Vinga 2004-09-15
Skrattmås Kråkudden, Hönö 2004-10-26
Fiskmås Kråkudden, Hönö 2005-03-11
Silltrut Kråkudden, Hönö 2004-03-20
Gråtrut Kråkudden, Hönö 2003-11-03
Kaspisk trut Kråkudden, Hönö 2015-11-29
Vittrut Kråkudden 2013-01-03
Havstrut Kråkudden, Hönö 2003-11-03
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2004-10-26
Rosenmås Björnhuvudet, Öckerö 2011-12-27
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2003-04-28
Fisktärna Kråkudden, Hönö 2004-04-19
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2004-04-24
Småtärna 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2008-06-22
Svarttärna Kråkudden, Hönö 2003-05-21
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2004-10-26
Tordmule Kråkudden, Hönö 2004-10-26
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2004-02-01
Alkekung Kråkudden, Hönö 2004-10-26
Lunnefågel Vinga 2002-10-26
Tamduva Kråkudden, Hönö 2006-04-07
Skogsduva Kråkudden, Hönö 2004-03-15
Ringduva Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-07
Turkduva Röd, Hönö 2003-02-17
Turturduva Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2010-06-10
Gök Kråkudden, Hönö 2004-05-06
Berguv Rörö 2004-11-07
Hökuggla Björkö 2012-10-27
Sparvuggla Björkö 2012-03-12
Kattuggla Björkö 2013-06-11
Hornuggla Kråkudden, Hönö 2003-10-05
Jorduggla Rörö 2004-10-31
Nattskärra Brännö, Gbg:s södra skärgård 2011-06-15
Tornseglare Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-07
Kungsfiskare Ryds kile, Björkö 2020-12-23
Härfågel Rörö 2006-10-22
Göktyta Hönö kyrkogård 2006-05-13
Gröngöling Kråkudden, Hönö 2004-08-04
Spillkråka Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2007-10-05
Större hackspett Nötholmen, Hönö 2005-09-17
Mindre hackspett Nötholmen, Hönö 2007-09-11
Tretåig hackspett Hönö kyrkogård 2007-10-07
Trädlärka Kråkudden, Hönö 2004-03-15
Sånglärka Rörö 2004-11-07
Berglärka Räveskärsbukten, Hönö 2009-11-21
Backsvala Kråkudden, Hönö 2006-05-05
Ladusvala Kråkudden, Hönö 2004-05-06
Hussvala Röd, Hönö 2003-05-03
Trädpiplärka Kråkudden, Hönö 2004-05-06
Ängspiplärka Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-03-13
Rödstrupig piplärka Kråkudden 2012-09-20
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2004-11-05
Vattenpiplärka Lappesand, Hönö 2004-01-18
Gulärla Kråkudden, Hönö 2005-09-08
Forsärla Nötholmen, Hönö 2005-09-17
Sädesärla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2003-03-29
Sidensvans Rörö 2004-10-29
Strömstare Kråkudden, Hönö 2003-10-29
Gärdsmyg Rörö 2004-11-07
Järnsparv Röd, Hönö 2004-01-29
Rödhake Rörö 2004-11-07
Näktergal Kråkudden, Hönö 2004-05-06
Sydnäktergal Hyppeln 2012-04-29
Blåhake Vrångö 2008-05-19
Svart rödstjärt Rörö 2007-11-18
Rödstjärt Kråkudden, Hönö 2003-05-03
Buskskvätta Rörö 2003-04-26
Svarthakad buskskvätta Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-03
Vitgumpad buskskvätta Rörö 2006-10-02
Stenskvätta Rörö 2004-11-07
Ringtrast Rörö 2004-10-31
Koltrast Rörö 2004-10-31
Björktrast Rörö 2004-10-31
Taltrast Rörö 2004-11-07
Rödvingetrast Röd, Hönö 2004-01-29
Dubbeltrast Kråkudden, Hönö 2004-03-15
Flodsångare Björkö, Gbg:s norra skärgård 2011-06-06
Vassångare 1 ex Rördammen, Öckerö 2008-04-28
Sävsångare Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2010-05-19
Busksångare Styrsö Skäret, Styrsö 2004-06-03
Kärrsångare Brännö, Gbg:s södra skärgård 2005-06-10
Rörsångare Brännö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-23
Trastsångare Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2008-05-14
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2004-05-16
Rödstrupig sångare Slingan, Hönö 2013-05-25
Ärtsångare Brännö, Gbg:s södra skärgård 2003-05-05
Törnsångare Kråkudden, Hönö 2003-05-03
Trädgårdssångare Kråkudden, Hönö 2004-05-06
Svarthätta Hönö kyrkogård 2004-04-24
Lundsångare Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2011-06-02
Kungsfågelsångare Rörö 2004-10-31
Taigasångare Rörö 2005-10-11
Bergsångare Tjälleviks mosse, Hönö 2011-05-05
Grönsångare Ersdalen, Hönö 2006-05-05
Gransångare Hönö kyrkogård 2004-10-04
Iberisk gransångare Vargö, Gbg:s södra skärgård 2015-05-09
Lövsångare Hönö kyrkogård 2004-04-30
Kungsfågel Hönö kyrkogård 2004-04-03
Brandkronad kungsfågel Hönö kyrkogård 2004-04-03
Grå flugsnappare Ersdalen, Hönö 2006-05-24
Mindre flugsnappare Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2011-05-23
Svartvit flugsnappare Röd, Hönö 2003-05-03
Skäggmes Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2007-10-19
Stjärtmes Rörö 2004-10-29
Entita Nötholmen, Hönö 2007-09-11
Talltita Ersdalen, Hönö 2003-10-05
Tofsmes Hönö kyrkogård 2008-07-23
Svartmes Hönö kyrkogård 2004-10-04
Blåmes Rörö 2004-11-07
Talgoxe Rörö 2004-11-07
Nötväcka Hönö kyrkogård 2005-10-06
Trädkrypare Hönö kyrkogård 2004-11-05
Trädgårdsträdkrypare 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2008-04-20
Sommargylling Björkö, Gbg:s norra skärgård 2011-05-26
Törnskata Styrsö Skäret, Styrsö 2004-06-03
Svartpannad törnskata Rörö 2013-08-10
Varfågel Rörö 2004-10-31
Nötskrika Kråkudden, Hönö 2003-10-05
Skata Hönö 2003-11-03
Kaja Kråkudden, Hönö 2004-11-05
Råka Kråkudden, Hönö 2003-10-11
Kråka Rörö 2004-11-07
Korp Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-02-18
Stare Lammholmsviken, Öckerö 2003-01-18
Rosenstare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-08-18
Gråsparv Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-07
Pilfink Hönö 2003-11-03
Bofink Röd, Hönö 2004-01-29
Bergfink Rörö 2004-11-07
Grönfink Rörö 2004-11-07
Steglits Brännö, Gbg:s södra skärgård 2006-02-22
Grönsiska Nötholmen, Hönö 2005-09-17
Hämpling Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-20
Vinterhämpling Vinga 2002-10-26
Gråsiska Hönö kyrkogård 2004-04-30
Bändelkorsnäbb Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2008-08-16
Mindre korsnäbb Rörö 2004-11-07
Rosenfink Pinan, Hönö 2011-05-24
Tallbit Rörö 2004-11-07
Domherre Kråkudden, Hönö 2003-11-03
Stenknäck Hönö kyrkogård 2006-01-03
Lappsparv Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-09-30
Snösparv Rörö 2004-11-07
Gulsparv Kråkudden, Hönö 2002-05-18
Sävsparv Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-02-13Saknade arter på listan
Nilgås 1/27
Amerikansk kricka 1/27
Orre 6/27
Svartbrynad albatross 1/27
Gulnäbbad lira 12/27
Rördrom 1/27
Stäpphök 2/27
Ängshök 4/27
Aftonfalk 3/27
Småfläckig sumphöna 2/27
Fjällpipare 5/27
Dubbelbeckasin 5/27
Vitvingad trut 7/27
Sandtärna 2/27
Skräntärna 4/27
Tornuggla 2/27
Dvärguv 1/27
Pärluggla 9/27
Större piplärka 6/27
Sibirisk järnsparv 1/27
Gräshoppsångare 5/27
Höksångare 5/27
Pungmes 3/27
Nötkråka 6/27
Gulhämpling 2/27
Snösiska 5/27
Större korsnäbb 10/27
Ortolansparv 6/27
Dvärgsparv 2/27