LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgs skärgård / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgs skärgård - Magnus Rahm

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan 1 ad mot NO Kråkudden, Hönö 2003-03-22
Sångsvan
Sädgås 2 mot S Rörö 2002-10-19
Spetsbergsgås 8 ex mot S Kråkudden, Hönö 2009-09-25
Bläsgås 1 2K Kråkudden, Hönö 2010-04-12
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-09
Prutgås 1 mot S Kråkudden, Hönö 2003-12-28
Rödhalsad gås 1 2K Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Gravand
Bläsand
Snatterand 2 mot S Kråkudden, Hönö 2002-07-11
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta 1 par mot NO Kråkudden, Hönö 2018-05-10
Skedand 1 par mot S Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-04-09
Brunand 1 hona Burö, Gbg:s norra skärgård 2011-01-10
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder 1 ad hane mot S Kråkudden, Hönö 2008-04-05
Alförrädare 1 ad hane Galterö, Gbg:s södra skärgård 2001-12-15
Alfågel
Sjöorre
Vitnackad svärta 1 ad hane Bolleskären, Hönö 2006-05-07
Svärta
Knipa
Salskrake 1 honfärgad Fotö, Gbg:s norra skärgård 2009-10-18
Småskrake
Storskrake
Rapphöna Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-12-15
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom 1 mot S Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Vitnäbbad islom 1 ad i sdr mot S Kråkudden, Hönö 2009-05-24
Smådopping 1 ex Röds fiskehamn, Hönö 2009-01-25
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping 1 ex Röds sund, Hönö 2009-01-25
Svarthakedopping 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-04-28
Stormfågel
Grålira 1 mot S Kråkudden, Hönö 2002-10-31
Mindre lira 1 mot S Kråkudden, Hönö 2003-08-23
Balearisk lira 1 ex Vinga 2009-07-31
Stormsvala 1 ex mot SV Krå kudden, Hönö 2011-11-27
Klykstjärtad stormsvala 1 mot S Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Silkeshäger 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-08
Ägretthäger 1 ex mot S Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2015-10-18
Gråhäger
Bivråk 1 1K mot S Fotö, Gbg:s norra skärgård 2009-09-10
Brun glada 1 1K Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-20
Röd glada 1 ex mot O Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-09
Havsörn Kråkudden, Hönö 2005-05-06
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök 1 2K Ersdalen, Hönö 2010-02-06
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Jaktfalk 1 1K Stora Stårholmen 2008-10-26
Pilgrimsfalk 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-12-15
Vattenrall Ersdalen, Hönö 2008-04-05
Rörhöna Rördammen, Öckerö 2008-04-28
Sothöna 2 ex Fiskehamnen, Öckerö 2010-01-04
Trana 1 ex mot SV Kråkudden, Hönö 2010-03-25
Strandskata
Mindre strandpipare 1 par med 2 pull Galterö, Gbg:s södra skärgård 2009-07-05
Större strandpipare
Amerikansk tundrapipare 1 ad hane Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-07-22
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa 1 1K Galterö, Gbg:s södra skärgård 2010-08-16
Mosnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa 1 ex Galterö, Gbg: södra skärgård 2012-06-04
Brushane
Dvärgbeckasin 1 ex Rörö 2002-10-19
Enkelbeckasin
Morkulla
Rödspov 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2015-09-18
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa 1 ad mot S Kråkudden, Hönö 2010-08-04
Brednäbbad simsnäppa 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2010-11-04
Bredstjärtad labb 1 mot S Kråkudden, Hönö 2003-08-23
Kustlabb
Fjällabb 1 mot S Kråkudden, Hönö 2003-08-23
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-06-16
Svarthuvad mås 1 1K Kråkudden, Hönö 2016-09-29
Dvärgmås
Tärnmås 1 1K mot S Kråkudden, Hönö 2008-10-18
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut 1 ad mot S Kråkudden, Hönö 2015-11-29
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås 1 1K Björnhuvudet, Öckerö 2011-12-25
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2010-06-22
Svarttärna 1 mot S Kråkudden, Hönö 2002-07-11
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel 1 mot S Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva 1 ex Röd, Hönö 2009-03-11
Turturduva 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2010-06-10
Gök
Berguv 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2015-10-11
Sparvuggla 1 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2012-03-13
Kattuggla 1 ex sp Hönö kyrkogård 2020-03-05
Hornuggla 1 ex Hönö kyrkogård 2010-01-20
Jorduggla Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Pärluggla 1 sp Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-12
Nattskärra 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2015-09-18
Tornseglare
Härfågel 1 ex Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-03
Göktyta 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2013-04-21
Gröngöling
Spillkråka 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2015-10-18
Större hackspett
Mindre hackspett 1 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2012-03-30
Tretåig hackspett 1 hane Hönö kyrkogård 2007-10-07
Trädlärka 2 ex Sudda, Hönö 2012-03-09
Sånglärka
Berglärka 1 ex Rörö 2010-01-14
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka 1 ex Rörö 2003-12-30
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2008-06-02
Sydnäktergal 1 ex sj Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-29
Blåhake 1 hane Yttre Tistlarna 2005-05-14
Svart rödstjärt 1 ex Vinga 2003-07-23
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2001-12-15
Stenskvätta
Ringtrast 1 hane Rörö 2002-04-21
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast 1 ex Ersdalen, Hönö 2010-01-26
Vassångare 1 sj Rördammen, Öckerö 2008-04-28
Busksångare 1 ex sj Vrångö 2014-05-23
Kärrsångare
Rörsångare
Härmsångare
Rödstrupig sångare 1 hane sj Slingan, Hönö 2013-05-26
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare 1 ex sj Ersdalen, Hönö 2014-06-09
Kungsfågelsångare 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2013-10-25
Taigasångare 1 ex Vrångö 2015-09-09
Bergsångare 1 ex sj Tjälleviks mosse, Hönö 2011-05-05
Grönsångare
Gransångare
Iberisk gransångare 1 ex sj Vargö, Gbg:s södra skärgård 2015-05-10
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2008-10-26
Grå flugsnappare Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Mindre flugsnappare 1 honfärgad Kråkudden, Hönö 2007-05-26
Svartvit flugsnappare
Skäggmes 8 ex Rörö 2002-10-09
Stjärtmes 2 ex Hönö kyrkogård 2007-10-07
Entita 1 ex Hönö kyrkogård 2007-10-07
Talltita 1-2 ex Hönö kyrkogård 2011-11-21
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka 1 ex Hönö kyrkogård 2007-10-07
Trädkrypare
Trädgårdsträdkrypare 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2008-04-20
Sommargylling 2 2K hane sj Björkö, Gbg:s norra skärgård 2011-05-26
Törnskata
Varfågel 1 ex Horstedammen, Öckerö 2011-10-09
Nötskrika Ersdalen, Hönö 2004-02-21
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Bändelkorsnäbb 1 hona Hönö kyrkogård 2012-03-18
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb 1 hona Hönö kyrkogård 2010-01-26
Rosenfink 1 honfärgad Dannekroken, Hönö 2012-09-29
Domherre
Stenknäck 1 ex Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Lappsparv 1 ex str Nötholmen, Hönö 2011-09-26
Snösparv
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Nilgås 1/27
Amerikansk kricka 1/27
Orre 6/27
Svartbrynad albatross 1/27
Gulnäbbad lira 12/27
Rördrom 1/27
Stäpphök 2/27
Ängshök 4/27
Kungsörn 6/27
Aftonfalk 3/27
Småfläckig sumphöna 2/27
Skärfläcka 12/27
Fjällpipare 5/27
Dubbelbeckasin 5/27
Vitvingad trut 7/27
Vittrut 14/27
Sandtärna 2/27
Skräntärna 4/27
Tornuggla 2/27
Dvärguv 1/27
Hökuggla 10/27
Kungsfiskare 2/27
Större piplärka 6/27
Rödstrupig piplärka 15/27
Strömstare 5/27
Sibirisk järnsparv 1/27
Gräshoppsångare 5/27
Flodsångare 2/27
Sävsångare 11/27
Trastsångare 4/27
Höksångare 5/27
Tofsmes 8/27
Pungmes 3/27
Svartpannad törnskata 8/27
Nötkråka 6/27
Rosenstare 6/27
Gulhämpling 2/27
Snösiska 5/27
Tallbit 8/27
Ortolansparv 6/27
Dvärgsparv 2/27
Vitgumpad buskskvätta 2/27