LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgs skärgård / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgs skärgård - Carl Jyker

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås Vinga 2009-09-25
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås 1 ex St Stårholmen Kulmesund 2007-07-11
Gravand
Bläsand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Skedand
Brunand 3 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2006-02-22
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder 1 hona Böttö Galterö 2014-12-06
Alförrädare 1 ex Hönö Kråkudden 2009-03-10
Alfågel
Sjöorre
Vitnackad svärta 1 ex Hönö Kråkudden Bolleskären 2006-05-07
Svärta
Knipa
Salskrake Rörö 2003-01-02
Småskrake
Storskrake
Rapphöna 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-04-22
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom 1 ex Hönö Kråkudden 2006-12-12
Vitnäbbad islom 1 ex Hönö Kråkudden 2006-12-12
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping 1 ex Hönö hamnen vid Röds sund 2009-01-25
Svarthakedopping
Stormfågel
Gulnäbbad lira 1 ex Hönö Kråkudden 2003-05-03
Grålira
Mindre lira 1 ex Rörö 2005-10-02
Balearisk lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-17
Klykstjärtad stormsvala 1 ex Hönö Kråkudden 1998-10-15
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Brun glada 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-21
Havsörn
Blå kärrhök
Duvhök 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2014-02-11
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2014-03-12
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Sothöna
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Amerikansk tundrapipare 1 ex St Stårholmem, sågs från Galterö 2003-07-22
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Morkulla
Myrspov 2 ex Bredviken Hönö 2012-03-18
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vittrut 1 ex Öckerö hamn 2013-02-05
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås 1 ex Björnhuvudet, Öckerö 2011-12-26
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2010-06-10
Gök
Berguv 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2003-05-10
Hökuggla 1 ex Nolö Björkö 2012-10-27
Sparvuggla 1 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2012-03-13
Hornuggla 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2003-10-20
Jorduggla
Nattskärra 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2003-05-10
Tornseglare
Härfågel 1 ex Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka 1 ex Rörö 2004-02-11
Gulärla
Forsärla 1 Sudda Hönö 2012-03-18
Sädesärla
Sidensvans
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Svart rödstjärt 1 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2012-01-27
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2001-11-26
Stenskvätta
Ringtrast 1 ex Rörö 2004-10-24
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Vassångare 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2008-04-28
Kärrsångare
Rörsångare
Härmsångare
Rödstrupig sångare 1 ex Hönö Slingan 2013-05-25
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare 1 ex Styrsö, Gbg:s södra skärgård 1997-06-25
Taigasångare 1 ex Rörö 2008-09-21
Bergsångare 1 ex Hönö Tjälleviks mosse 2011-05-05
Grönsångare
Gransångare
Iberisk gransångare 1 Vargö 2015-05-09
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel 1 ex Hönö Ersdalen 2009-05-25
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes 9 Hönö Sudda 2010-12-23
Stjärtmes
Entita 1 ex Hönö kyrkogård 2007-10-09
Talltita 1 ex Hönö kyrkogård 2011-11-19
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Sommargylling 1 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2013-05-28
Törnskata
Svartpannad törnskata 1 ex Rörö Långholmen 2013-08-11
Varfågel 1 ex Burö, Gbg:s norra skärgård 2002-09-28
Nötskrika
Skata
Kaja
Råka Hönö Kråkudden 2006-03-29
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits Brännö, Gbg:s södra skärgård 2006-02-22
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska 1 ex Stuvö,Hälsö 2014-01-14
Bändelkorsnäbb 1 ex Hönö kyrkogård 2012-03-18
Mindre korsnäbb
Domherre
Snösparv
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Mindre sångsvan 20/27
Bläsgås 13/27
Nilgås 1/27
Snatterand 14/27
Amerikansk kricka 1/27
Årta 10/27
Orre 6/27
Svartbrynad albatross 1/27
Stormsvala 9/27
Rördrom 1/27
Silkeshäger 8/27
Ägretthäger 3/27
Bivråk 19/27
Röd glada 8/27
Brun kärrhök 23/27
Stäpphök 2/27
Ängshök 4/27
Kungsörn 6/27
Fiskgjuse 22/27
Aftonfalk 3/27
Småfläckig sumphöna 2/27
Rörhöna 18/27
Trana 14/27
Skärfläcka 12/27
Fjällpipare 5/27
Småsnäppa 22/27
Mosnäppa 21/27
Myrsnäppa 14/27
Dvärgbeckasin 15/27
Dubbelbeckasin 5/27
Rödspov 12/27
Smalnäbbad simsnäppa 14/27
Svarthuvad mås 8/27
Kaspisk trut 5/27
Vitvingad trut 7/27
Sandtärna 2/27
Skräntärna 4/27
Småtärna 12/27
Svarttärna 13/27
Tornuggla 2/27
Dvärguv 1/27
Kattuggla 13/27
Pärluggla 9/27
Kungsfiskare 2/27
Göktyta 15/27
Tretåig hackspett 8/27
Berglärka 13/27
Backsvala 19/27
Större piplärka 6/27
Rödstrupig piplärka 15/27
Strömstare 5/27
Sibirisk järnsparv 1/27
Sydnäktergal 4/27
Blåhake 16/27
Gräshoppsångare 5/27
Flodsångare 2/27
Sävsångare 11/27
Busksångare 11/27
Trastsångare 4/27
Höksångare 5/27
Kungsfågelsångare 7/27
Mindre flugsnappare 8/27
Tofsmes 8/27
Trädgårdsträdkrypare 8/27
Pungmes 3/27
Nötkråka 6/27
Rosenstare 6/27
Gulhämpling 2/27
Större korsnäbb 10/27
Rosenfink 12/27
Tallbit 8/27
Stenknäck 16/27
Lappsparv 18/27
Ortolansparv 6/27
Dvärgsparv 2/27
Vitgumpad buskskvätta 2/27