LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgs skärgård / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgs skärgård - Christer Fält

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Brännö 2001-07-25
Mindre sångsvan Vinga 2005-03-28
Sångsvan Rörö 2001-10-19
Sädgås Galterö 2001-12-01
Spetsbergsgås Kråkudden, Hönö 2002-10-01
Grågås Galterö 2001-07-25
Kanadagås Galterö 2001-07-25
Vitkindad gås Galterö 2002-04-06
Prutgås Kråkudden, Hönö 2003-05-17
Rödhalsad gås Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Gravand Galterö 2001-07-25
Bläsand Galterö 2002-03-28
Snatterand Kråkudden, Hönö 2002-07-11
Kricka Galterö 2002-03-28
Gräsand Galterö 2001-07-25
Stjärtand Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Årta Rörö 2002-05-09
Skedand Galterö 2002-08-08
Brunand Brännö 2001-12-15
Vigg Brännö 2001-12-15
Bergand Rörö 2001-10-21
Ejder Galterö 2001-07-25
Alförrädare Galterö 2001-11-24
Alfågel Kråkudden, Hönö 2001-10-09
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2001-08-09
Vitnackad svärta Rörö 2004-10-09
Svärta Kråkudden, Hönö 2001-08-11
Knipa Kråkudden, Hönö 2001-10-13
Salskrake Hyppeln 2005-03-19
Småskrake Galterö 2001-07-25
Storskrake Kråkudden, Hönö 2001-10-09
Rapphöna Galterö 2003-04-26
Fasan Rörö 2001-12-08
Smålom Kråkudden, Hönö 2001-08-11
Storlom Kråkudden, Hönö 2001-08-12
Svartnäbbad islom Rörö 2001-10-19
Vitnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2001-11-17
Smådopping Brännö 2001-12-01
Skäggdopping Rörö 2001-10-20
Gråhakedopping Rörö 2001-10-20
Svarthalsad dopping Röds sund, Hönö 2009-01-26
Svarthakedopping Kråkudden, Hönö 2002-09-07
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2001-07-30
Grålira Kråkudden, Hönö 2001-10-03
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2001-07-30
Balearisk lira Kråkudden, Hönö 2004-09-14
Klykstjärtad stormsvala Kråkudden, Hönö 2001-10-31
Havssula Kråkudden, Hönö 2001-07-30
Storskarv Brännö 2001-07-25
Toppskarv Rörö 2001-10-19
Gråhäger Brännö 2001-07-25
Bivråk Galterö, Gbg:s södra skärgård 2006-09-16
Havsörn Kråkudden, Hönö 2003-01-26
Brun kärrhök Ersdalen, Hönö 2005-05-05
Blå kärrhök Lilla Rävholmen, Styrsö 2002-10-06
Duvhök Lappesand, Hönö 2002-02-23
Sparvhök Brännö 2001-07-25
Ormvråk Rörö 2001-10-21
Fjällvråk Rörö 2001-10-21
Fiskgjuse Styrsö 2002-08-10
Tornfalk Galterö 2001-07-25
Stenfalk Galterö 2002-03-28
Lärkfalk Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Jaktfalk Lindholmen, Öckerö 2014-03-05
Pilgrimsfalk Kråkudden, Hönö 2002-09-07
Vattenrall Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Rörhöna Styrsö 2002-08-11
Sothöna Rörö 2005-04-10
Strandskata Brännö 2001-07-25
Skärfläcka Kråkudden, Hönö 2002-05-29
Mindre strandpipare Galterö 2001-07-25
Större strandpipare Galterö 2001-07-25
Amerikansk tundrapipare Galterö 2003-07-22
Ljungpipare Galterö 2001-07-25
Kustpipare Kråkudden, Hönö 2001-07-30
Tofsvipa Galterö 2001-07-25
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2001-08-09
Sandlöpare Galterö 2002-09-02
Småsnäppa Kråkudden, Hönö 2001-10-09
Mosnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Spovsnäppa Kråkudden, Hönö 2001-08-04
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2001-10-13
Kärrsnäppa Galterö 2001-07-25
Myrsnäppa Galterö 2005-07-29
Brushane Galterö 2001-07-25
Dvärgbeckasin Rörö 2003-11-01
Enkelbeckasin Rörö 2002-05-08
Morkulla Rörö 2002-05-09
Myrspov Kråkudden, Hönö 2001-08-09
Småspov Kråkudden, Hönö 2001-07-30
Storspov Galterö 2001-07-25
Svartsnäppa Kråkudden, Hönö 2001-08-09
Rödbena Galterö 2001-07-25
Gluttsnäppa Galterö 2001-07-25
Skogssnäppa Kråkudden, Hönö 2002-09-07
Grönbena Galterö 2001-07-25
Drillsnäppa Galterö 2001-07-25
Roskarl Kråkudden, Hönö 2001-08-09
Smalnäbbad simsnäppa Galterö 2014-06-16
Brednäbbad simsnäppa Vinga 2002-10-26
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2001-10-13
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2001-07-30
Fjällabb Vinga 2003-08-22
Storlabb Kråkudden, Hönö 2001-07-30
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2001-10-03
Tärnmås Kråkudden, Hönö 2004-09-19
Skrattmås Galterö 2001-07-25
Fiskmås Brännö 2001-07-25
Silltrut Galterö 2001-07-25
Gråtrut Brännö 2001-07-25
Vitvingad trut Kråkudden, Hönö 2004-12-17
Vittrut Rörö 2015-02-25
Havstrut Brännö 2001-07-25
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2001-08-04
Rosenmås Björnhuvudet, Öckerö 2011-12-27
Skräntärna Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2006-05-20
Kentsk tärna Galterö 2001-07-25
Fisktärna Galterö 2001-07-25
Silvertärna Rörö 2002-05-09
Småtärna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2010-06-21
Svarttärna Kråkudden, Hönö 2002-07-11
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2001-07-30
Tordmule Kråkudden, Hönö 2001-07-30
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2001-07-30
Alkekung Kråkudden, Hönö 2001-10-31
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2001-10-03
Tamduva Brännö 2001-07-25
Skogsduva Kråkudden, Hönö 2002-09-07
Ringduva Brännö 2001-07-25
Turkduva Brännö 2002-01-19
Gök Rörö 2002-05-09
Berguv Rörö 2002-05-09
Hökuggla Rösebergen, Björkö 2012-10-25
Sparvuggla Björkö 2012-03-12
Kattuggla Björkö 2013-09-07
Hornuggla Kråkudden, Hönö 2002-10-20
Jorduggla Rörö 2001-10-21
Nattskärra Hyppeln 2011-07-16
Tornseglare Brännö 2001-07-25
Härfågel Donsö 2002-10-06
Göktyta Brännö, Gbg:s södra skärgård 2007-05-13
Gröngöling Brännö 2001-07-25
Spillkråka Ersdalen, Hönö 2001-11-02
Större hackspett Ersdalen, Hönö 2001-08-12
Mindre hackspett Rörö 2003-10-18
Tretåig hackspett Hönö kyrkogård 2007-10-07
Trädlärka Ersdalen, Hönö 2001-10-03
Sånglärka Galterö 2001-07-25
Berglärka Rörö 2001-10-19
Backsvala Färjeläget, Hönö 2001-08-12
Ladusvala Brännö 2001-07-25
Hussvala Hönö Röd, Hönö 2001-08-12
Trädpiplärka Kråkudden, Hönö 2001-08-12
Ängspiplärka Galterö 2001-07-25
Rödstrupig piplärka Nötholmen, Hönö 2007-09-08
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2001-07-30
Vattenpiplärka Rörö 2002-11-02
Gulärla Rörö 2002-05-08
Forsärla Kråkudden, Hönö 2004-10-05
Sädesärla Brännö 2001-07-25
Sidensvans Rörö 2001-10-20
Strömstare Hönö 2012-10-24
Gärdsmyg Brännö 2001-07-25
Järnsparv Rörö 2001-10-21
Rödhake Brännö 2001-07-25
Näktergal Rörö 2002-05-08
Blåhake Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Svart rödstjärt Rörö 2006-11-03
Rödstjärt Rörö 2002-05-08
Buskskvätta Ersdalen, Hönö 2001-08-12
Svarthakad buskskvätta Galterö 2001-11-24
Stenskvätta Galterö 2001-07-25
Ringtrast Rörö 2001-10-20
Koltrast Brännö 2001-07-25
Björktrast Brännö 2001-07-25
Taltrast Ersdalen, Hönö 2002-09-07
Rödvingetrast Hönö Röd, Hönö 2002-02-14
Dubbeltrast Rörö 2002-10-12
Sävsångare Rörö 2002-05-08
Kärrsångare Hönö Röd, Hönö 2002-05-29
Rörsångare Rörö 2002-05-08
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Ärtsångare Ersdalen, Hönö 2001-08-12
Törnsångare Ersdalen, Hönö 2001-08-12
Trädgårdssångare Ersdalen, Hönö 2002-05-29
Svarthätta Brännö 2001-07-25
Kungsfågelsångare Rörö 2004-10-31
Taigasångare Rörö 2001-10-21
Grönsångare Rörö 2002-05-08
Gransångare Rörö 2001-10-21
Lövsångare Ersdalen, Hönö 2001-08-12
Kungsfågel Ersdalen, Hönö 2001-07-30
Brandkronad kungsfågel Hönö kyrkogård, Hönö 2004-04-03
Grå flugsnappare Rörö 2002-05-09
Svartvit flugsnappare Rörö 2002-05-09
Skäggmes Rörö 2001-10-21
Stjärtmes Färjeläget, Hönö 2001-10-19
Entita Nötholmen, Hönö 2007-09-08
Talltita Rörö 2003-10-18
Svartmes Ersdalen, Hönö 2001-10-13
Blåmes Brännö 2001-07-25
Talgoxe Brännö 2001-07-25
Nötväcka Ersdalen, Hönö 2003-10-18
Trädkrypare Ersdalen, Hönö 2001-08-12
Törnskata Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Varfågel Rörö 2002-10-30
Nötskrika Ersdalen, Hönö 2003-10-05
Skata Brännö 2001-07-25
Kaja Brännö 2001-07-25
Råka Rörö 2002-10-12
Kråka Brännö 2001-07-25
Korp Brännö 2001-07-25
Stare Galterö 2001-07-25
Gråsparv Brännö 2001-07-25
Pilfink Brännö 2001-07-25
Bofink Brännö 2001-07-25
Bergfink Ersdalen, Hönö 2002-01-30
Grönfink Brännö 2001-07-25
Steglits Brännö 2001-12-01
Grönsiska Ersdalen, Hönö 2001-10-09
Hämpling Galterö 2001-07-25
Vinterhämpling Kråkudden, Hönö 2001-10-13
Gråsiska Rörö 2001-12-08
Bändelkorsnäbb Rörö 2002-11-02
Mindre korsnäbb Brännö 2001-11-24
Större korsnäbb Ersdalen, Hönö 2004-10-05
Rosenfink Rörö 2009-05-31
Domherre Ersdalen, Hönö 2001-10-13
Stenknäck Styrsö 2002-08-11
Lappsparv Galterö 2002-04-06
Snösparv Kråkudden, Hönö 2001-10-31
Gulsparv Brännö 2001-07-25
Sävsparv Ersdalen, Hönö 2001-10-09Saknade arter på listan
Bläsgås 13/27
Nilgås 1/27
Amerikansk kricka 1/27
Praktejder 14/27
Orre 6/27
Svartbrynad albatross 1/27
Gulnäbbad lira 12/27
Stormsvala 9/27
Rördrom 1/27
Silkeshäger 8/27
Ägretthäger 3/27
Brun glada 11/27
Röd glada 8/27
Stäpphök 2/27
Ängshök 4/27
Kungsörn 6/27
Aftonfalk 3/27
Småfläckig sumphöna 2/27
Trana 14/27
Fjällpipare 5/27
Dubbelbeckasin 5/27
Rödspov 12/27
Svarthuvad mås 8/27
Kaspisk trut 5/27
Sandtärna 2/27
Turturduva 7/27
Tornuggla 2/27
Dvärguv 1/27
Pärluggla 9/27
Kungsfiskare 2/27
Större piplärka 6/27
Sibirisk järnsparv 1/27
Sydnäktergal 4/27
Gräshoppsångare 5/27
Flodsångare 2/27
Vassångare 6/27
Busksångare 11/27
Trastsångare 4/27
Rödstrupig sångare 11/27
Höksångare 5/27
Lundsångare 13/27
Bergsångare 12/27
Mindre flugsnappare 8/27
Tofsmes 8/27
Trädgårdsträdkrypare 8/27
Pungmes 3/27
Sommargylling 7/27
Svartpannad törnskata 8/27
Nötkråka 6/27
Rosenstare 6/27
Gulhämpling 2/27
Snösiska 5/27
Tallbit 8/27
Ortolansparv 6/27
Dvärgsparv 2/27
Iberisk gransångare 8/27
Vitgumpad buskskvätta 2/27