LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgs skärgård / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgs skärgård - Karl-Olof Johansson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Spetsbergsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Vigg
Ejder
Alfågel
Sjöorre
Vitnackad svärta
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Rapphöna
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Stormfågel
Grålira
Mindre lira
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Sparvhök
Ormvråk
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Vattenrall
Sothöna
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Tretåig mås
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Jorduggla
Tornseglare
Härfågel
Gröngöling
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Gulärla
Sädesärla
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Blåhake
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Sävsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Taigasångare
Grönsångare
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Törnskata
Nötskrika
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Domherre
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Sädgås 18/27
Bläsgås 13/27
Nilgås 1/27
Amerikansk kricka 1/27
Årta 10/27
Skedand 20/27
Brunand 16/27
Bergand 22/27
Praktejder 14/27
Alförrädare 18/27
Orre 6/27
Svarthalsad dopping 12/27
Svarthakedopping 16/27
Svartbrynad albatross 1/27
Gulnäbbad lira 12/27
Balearisk lira 17/27
Stormsvala 9/27
Rördrom 1/27
Silkeshäger 8/27
Ägretthäger 3/27
Bivråk 19/27
Brun glada 11/27
Röd glada 8/27
Havsörn 24/27
Stäpphök 2/27
Ängshök 4/27
Duvhök 23/27
Fjällvråk 21/27
Kungsörn 6/27
Fiskgjuse 22/27
Aftonfalk 3/27
Jaktfalk 17/27
Pilgrimsfalk 24/27
Småfläckig sumphöna 2/27
Rörhöna 18/27
Trana 14/27
Skärfläcka 12/27
Fjällpipare 5/27
Amerikansk tundrapipare 16/27
Ljungpipare 25/27
Dvärgbeckasin 15/27
Dubbelbeckasin 5/27
Morkulla 24/27
Svarthuvad mås 8/27
Kaspisk trut 5/27
Vitvingad trut 7/27
Vittrut 14/27
Rosenmås 17/27
Sandtärna 2/27
Skräntärna 4/27
Svarttärna 13/27
Turturduva 7/27
Tornuggla 2/27
Dvärguv 1/27
Berguv 16/27
Hökuggla 10/27
Sparvuggla 9/27
Kattuggla 13/27
Hornuggla 23/27
Pärluggla 9/27
Nattskärra 14/27
Kungsfiskare 2/27
Göktyta 15/27
Spillkråka 18/27
Större hackspett 25/27
Mindre hackspett 20/27
Tretåig hackspett 8/27
Trädlärka 17/27
Berglärka 13/27
Större piplärka 6/27
Trädpiplärka 24/27
Rödstrupig piplärka 15/27
Vattenpiplärka 20/27
Forsärla 22/27
Sidensvans 24/27
Strömstare 5/27
Sibirisk järnsparv 1/27
Sydnäktergal 4/27
Svart rödstjärt 17/27
Svarthakad buskskvätta 15/27
Flodsångare 2/27
Vassångare 6/27
Busksångare 11/27
Kärrsångare 22/27
Rörsångare 25/27
Trastsångare 4/27
Härmsångare 25/27
Rödstrupig sångare 11/27
Höksångare 5/27
Ärtsångare 25/27
Lundsångare 13/27
Kungsfågelsångare 7/27
Bergsångare 12/27
Gransångare 24/27
Brandkronad kungsfågel 19/27
Mindre flugsnappare 8/27
Skäggmes 20/27
Stjärtmes 22/27
Entita 18/27
Talltita 17/27
Tofsmes 8/27
Trädkrypare 24/27
Trädgårdsträdkrypare 8/27
Pungmes 3/27
Sommargylling 7/27
Svartpannad törnskata 8/27
Varfågel 21/27
Nötkråka 6/27
Rosenstare 6/27
Gulhämpling 2/27
Snösiska 5/27
Bändelkorsnäbb 13/27
Större korsnäbb 10/27
Rosenfink 12/27
Tallbit 8/27
Stenknäck 16/27
Lappsparv 18/27
Snösparv 23/27
Ortolansparv 6/27
Dvärgsparv 2/27
Iberisk gransångare 8/27
Vitgumpad buskskvätta 2/27