LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgs skärgård / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgs skärgård - Lars Eric Rahm

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan 1 Kråkudden, Hönö 2006-04-04
Sångsvan
Sädgås 2 ex Rörö 2002-10-09
Spetsbergsgås 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Bläsgås 4 ex str O Kråkudden, Hönö 2020-02-10
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås 1 ex Kråkudden, Hönö 2001-11-04
Rödhalsad gås 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Gravand
Bläsand
Snatterand 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-30
Kricka
Gräsand
Stjärtand 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-05
Skedand 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-04
Brunand 5 ex Kråkudden, Hönö 2007-01-01
Vigg
Bergand 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-05
Ejder
Praktejder 1 hane Kråkudden, Hönö 2008-04-05
Alförrädare 1 hane Galterö, Gbg:s södra skärgård 2001-12-15
Alfågel
Sjöorre
Vitnackad svärta 1 hane Kråkudden, Hönö 2006-05-07
Svärta
Knipa
Salskrake 1 hane Kråkudden, Hönö 2010-01-24
Småskrake
Storskrake
Rapphöna 20 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-12-15
Fasan 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-05-25
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom 1 ex Kråkudden, Hönö 2002-10-31
Vitnäbbad islom 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-30
Smådopping 1 ex Röds fiskehamn, Hönö 2009-01-25
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping 1 ex Röds sund, Hönö 2009-01-25
Svartbrynad albatross 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2016-09-11
Stormfågel 2 ex Kråkudden, Hönö 2001-11-11
Gulnäbbad lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2007-07-19
Grålira 1 ex Kråkudden, Hönö 2004-08-15
Mindre lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2003-08-23
Balearisk lira 2 ex mot S Kråkudden, Hönö 2015-09-18
Stormsvala 1 ex mot S Vinga 2018-09-22
Klykstjärtad stormsvala 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-11-11
Havssula 2 ex Kråkudden, Hönö 2001-10-27
Storskarv
Toppskarv 1 ex Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Gråhäger
Bivråk 1 1K mot S Nötholmen, Hönö 2017-09-03
Röd glada 1 ex E rsdalen, Hönö 2019-01-01
Havsörn 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-05-06
Brun kärrhök 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-25
Blå kärrhök 1 hane Kråkudden, Hönö 2005-04-25
Duvhök 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-11-11
Sparvhök 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-29
Ormvråk 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2006-03-14
Fjällvråk 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2010-12-25
Fiskgjuse 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-05-20
Tornfalk
Stenfalk 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-05
Lärkfalk 1 ex Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Jaktfalk 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2013-12-18
Pilgrimsfalk 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-12-15
Vattenrall 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2009-03-11
Rörhöna 1 ex Rördammen, Öckerö 2008-04-28
Sothöna 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-01-24
Trana 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-26
Strandskata
Mindre strandpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård
Större strandpipare
Amerikansk tundrapipare 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-07-22
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare 3 ex Kråkudden, Hönö 2006-09-03
Småsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-08-26
Mosnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Spovsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-22
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-05-31
Brushane 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-08-18
Dvärgbeckasin 1 ex Rörö 2006-12-20
Enkelbeckasin 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-04-19
Morkulla 1 ex Ersdalen, Hönö 2006-05-12
Rödspov 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2015-09-18
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa 3 ex Getteröns naturreservat 2005-09-16
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2007-06-28
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-08-04
Brednäbbad simsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2001-11-04
Bredstjärtad labb 1 ex Kråkudden, Hönö 2002-04-30
Kustlabb
Fjällabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2003-08-23
Storlabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2001-11-04
Svarthuvad mås 1 2K mot S Kråkudden, Hönö 2017-05-31
Dvärgmås 20 ex Kråkudden, Hönö 2001-10-27
Tärnmås 1 ex Kråkudden, Hönö 2008-10-18
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut 1 ad mot S K råkudden, Hönö 2015-11-29
Vitvingad trut 1 ex Kråkudden, Hönö 2004-12-17
Vittrut 1 2K mot S Kråkudden, Hönö 2013-01-03
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås 1 1K Björnhuvudet, Öckerö 2011-12-25
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Svarttärna 1 ex Kråkudden, Hönö 2002-07-11
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung 30 ex Kråkudden, Hönö 2001-10-30
Lunnefågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2011-11-04
Tamduva
Skogsduva 2 ex Kråkudden, Hönö 2007-03-10
Ringduva
Turkduva 2 ex Röd, Hönö 2007-03-18
Gök
Berguv 1 ex Slingan, Hönö 2017-12-09
Sparvuggla 1 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2012-03-13
Kattuggla 1 sp Hönö kyrkogård 2020-03-05
Hornuggla 1 ex Kråkudden, Hönö 2002-10-20
Jorduggla 1 ex Kråkudden, Hönö 2002-10-20
Pärluggla 1 ex Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-12
Nattskärra 1 ex Ersdalen, Hönö 2015-09-18
Tornseglare
Kungsfiskare 1 ex Ryds kile, Björkö 2020-09-25
Härfågel 1 ex Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-03
Gröngöling
Större hackspett
Mindre hackspett 1 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2012-03-30
Tretåig hackspett 1 ex Hönö kyrkogård 2007-10-07
Trädlärka 2 ex Sudda, Hönö 2012-03-10
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Forsärla 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-08-18
Sädesärla
Sidensvans
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal 1 ex Ersdalen, Hönö 2002-05-12
Sydnäktergal 1 ex sj Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-29
Blåhake 1 hane Tistlarna 2002-05-14
Svart rödstjärt 1 hane Vinga 2003-07-23
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2001-12-15
Stenskvätta
Ringtrast 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-04-19
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast 2 ex Kråkudden, Hönö 2010-03-20
Vassångare 1 ex Rördammen, Öckerö 2008-04-28
Sävsångare 2 ex ringmärktes Sudda, Hönö 2008-09-13
Kärrsångare 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Rörsångare
Härmsångare 1 ex Tistlarna 2005-05-14
Rödstrupig sångare 1 hane Slingan, Hönö 2013-05-25
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Taigasångare 1 ex Vivik, Björkö 2015-10-03
Bergsångare 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2011-05-05
Grönsångare
Gransångare
Iberisk gransångare 1 ex sj Vargö 2015-05-09
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-05-25
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare 1 ex Kråkudden, Hönö 2007-05-26
Svartvit flugsnappare
Skäggmes 4 ex Rörö 2005-09-23
Stjärtmes 5 ex Hönö kyrkogård 2007-10-07
Entita 2 ex Hönö kyrkogård 2008-12-13
Talltita 2 ex Hönö kyrkogård 2011-11-26
Svartmes 1 ex Ersdalen, Hönö 2008-04-05
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka 1 ex Hönö kyrkogård 2012-02-26
Trädkrypare
Trädgårdsträdkrypare 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2008-04-20
Sommargylling 1 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2011-05-26
Törnskata 1 ex Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Svartpannad törnskata 1 ex Rörö 2013-08-10
Varfågel 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2013-11-16
Nötskrika 1 ex Ersdalen, Hönö 2004-02-21
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Bändelkorsnäbb 1 hona Hönö kyrkogård 2012-03-18
Mindre korsnäbb 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-10-21
Domherre
Stenknäck 1 ex Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Lappsparv 1 ex Kråkudden, Hönö 2006-05-05
Snösparv 1 ex Rörö 2006-01-27
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Nilgås 1/27
Amerikansk kricka 1/27
Årta 10/27
Orre 6/27
Svarthakedopping 16/27
Rördrom 1/27
Silkeshäger 8/27
Ägretthäger 3/27
Brun glada 11/27
Stäpphök 2/27
Ängshök 4/27
Kungsörn 6/27
Aftonfalk 3/27
Småfläckig sumphöna 2/27
Skärfläcka 12/27
Fjällpipare 5/27
Dubbelbeckasin 5/27
Sandtärna 2/27
Skräntärna 4/27
Småtärna 12/27
Turturduva 7/27
Tornuggla 2/27
Dvärguv 1/27
Hökuggla 10/27
Göktyta 15/27
Spillkråka 18/27
Berglärka 13/27
Större piplärka 6/27
Rödstrupig piplärka 15/27
Strömstare 5/27
Sibirisk järnsparv 1/27
Gräshoppsångare 5/27
Flodsångare 2/27
Busksångare 11/27
Trastsångare 4/27
Höksångare 5/27
Lundsångare 13/27
Kungsfågelsångare 7/27
Tofsmes 8/27
Pungmes 3/27
Nötkråka 6/27
Rosenstare 6/27
Gulhämpling 2/27
Snösiska 5/27
Större korsnäbb 10/27
Rosenfink 12/27
Tallbit 8/27
Ortolansparv 6/27
Dvärgsparv 2/27
Vitgumpad buskskvätta 2/27