LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgs skärgård / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgs skärgård - Thomas Karlsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan 5 ex Kråkudden, Hönö 2010-10-26
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås 1 Vrångö 2012-02-11
Bläsgås 2 ex Lammholmsviken, Öckerö 2016-10-28
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås
Gravand
Bläsand
Snatterand 2 ex Bredviken, Hönö 2016-05-06
Kricka
Amerikansk kricka 1 Öckerö 2013-04-17
Gräsand
Stjärtand 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-09-01
Årta Lammholmsviken 2014-08-30
Skedand
Brunand 1 Kråkudden 2012-10-07
Vigg 4 ex Röds sund, Hönö 2011-01-16
Bergand 2 Kråkudden 2012-05-17
Ejder
Alförrädare 1 Kråkudden 2012-07-11
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake 2 ex Fotö sund, Hönö 2011-01-30
Småskrake
Storskrake
Fasan
Smålom
Storlom
Vitnäbbad islom Hummerviken 2013-10-26
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping 1 Kråkudden 2012-10-07
Svarthakedopping
Stormfågel
Grålira 1 Kråkudden 2012-10-07
Mindre lira 1 ex Klåva, Hönö 2015-07-19
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Bivråk
Havsörn 2 ex Kråkudden, Hönö 2010-02-07
Brun kärrhök
Blå kärrhök 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-10-10
Stäpphök 1 ex Hönö kyrkogård 2016-09-17
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk 1 ex Rörö 2011-03-15
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2015-08-30
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk Hälsö 2014-03-05
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Rörhöna
Sothöna
Trana 1 ex Bolleskären, Hönö 2016-03-28
Strandskata
Skärfläcka 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 2019-03-21
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Ljungpipare
Kustpipare Rörö 2007-09-09
Tofsvipa
Kustsnäppa Rörö 2008-08-16
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2009-09-01
Mosnäppa 1 Kråkudden 2013-08-10
Spovsnäppa
Skärsnäppa Bolleskären, Hönö 2003-03-13
Kärrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin 1 ex Ersdalen, Hönö 2016-01-09
Enkelbeckasin
Morkulla Ersdalen, Hönö 2009-04-03
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl 9 Kråkudden 2012-08-21
Bredstjärtad labb Hummerviken 2014-09-27
Kustlabb
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2009-09-25
Storlabb Kråkudden, Hönö 2005-09-15
Svarthuvad mås
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2005-09-21
Tärnmås Hummerviken 2014-09-27
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2009-12-07
Rosenmås 1 Öckerö 2011-12-29
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung 1 Kråkudden 2012-10-07
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv 1 ex Hälsö, Gbg:s norra skärgård 2013-10-15
Hornuggla 5 ex Hönö kyrkogård 2010-02-16
Jorduggla 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-10-02
Nattskärra 1 Rörrö 2012-08-27
Tornseglare
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka 1 VrÃ¥ngö 2012-02-11
Större hackspett
Mindre hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka 1 ex Hummerviken, Öckerö 2015-11-01
Backsvala 2 Hönö 2012-04-28
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka 2 ex Rörö 2010-08-31
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Blåhake 1 ex Rörö 2010-08-31
Svart rödstjärt 1 ad hane Brunnsbacken, Hälsö 2014-11-13
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare 1 ex Sudda, Hönö 2016-09-04
Sävsångare
Kärrsångare
Rörsångare
Härmsångare
Rödstrupig sångare 1 Hönö 2013-05-25
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare Ersdalen 2014-06-09
Taigasångare Rörö 2006-09-24
Bergsångare 1 Tjälleviksmosse 2011-05-05
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel Hönö kyrkogård 2004-04-03
Brandkronad kungsfågel Hönö kyrkogård 2004-04-03
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare 1 Hälsö 2013-05-24
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita Hönö kyrkogård 2009-09-29
Talltita 2 Hönö kyrkogård 2011-11-19
Tofsmes 1 ex Hönö kyrkogård 2011-01-30
Svartmes Hönö kyrkogård 2009-10-27
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka 1 Hönö kyrkogård 2011-11-19
Trädkrypare
Törnskata Rörö 2006-08-26
Svartpannad törnskata 1 Rörö 2013-08-10
Varfågel Rörö 2005-10-04
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska Hälsö 2014-01-11
Bändelkorsnäbb 1 Hälsö 2013-08-23
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink 1 Vrångö
Domherre
Stenknäck 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-10-16
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Nilgås 1/27
Praktejder 14/27
Vitnackad svärta 15/27
Orre 6/27
Rapphöna 18/27
Svartnäbbad islom 19/27
Svarthalsad dopping 12/27
Svartbrynad albatross 1/27
Gulnäbbad lira 12/27
Balearisk lira 17/27
Stormsvala 9/27
Klykstjärtad stormsvala 20/27
Rördrom 1/27
Silkeshäger 8/27
Ägretthäger 3/27
Brun glada 11/27
Röd glada 8/27
Ängshök 4/27
Kungsörn 6/27
Småfläckig sumphöna 2/27
Fjällpipare 5/27
Amerikansk tundrapipare 16/27
Småsnäppa 22/27
Myrsnäppa 14/27
Dubbelbeckasin 5/27
Rödspov 12/27
Smalnäbbad simsnäppa 14/27
Brednäbbad simsnäppa 18/27
Kaspisk trut 5/27
Vitvingad trut 7/27
Vittrut 14/27
Sandtärna 2/27
Skräntärna 4/27
Småtärna 12/27
Svarttärna 13/27
Turturduva 7/27
Tornuggla 2/27
Dvärguv 1/27
Hökuggla 10/27
Sparvuggla 9/27
Kattuggla 13/27
Pärluggla 9/27
Kungsfiskare 2/27
Härfågel 15/27
Tretåig hackspett 8/27
Större piplärka 6/27
Strömstare 5/27
Sibirisk järnsparv 1/27
Sydnäktergal 4/27
Svarthakad buskskvätta 15/27
Flodsångare 2/27
Vassångare 6/27
Busksångare 11/27
Trastsångare 4/27
Höksångare 5/27
Kungsfågelsångare 7/27
Trädgårdsträdkrypare 8/27
Pungmes 3/27
Sommargylling 7/27
Rosenstare 6/27
Gulhämpling 2/27
Tallbit 8/27
Ortolansparv 6/27
Dvärgsparv 2/27
Iberisk gransångare 8/27
Vitgumpad buskskvätta 2/27