LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgs skärgård / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgs skärgård - Markus Lagerqvist

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Ersdalen, Hönö 2004-05-09
Mindre sångsvan Vinga 2003-03-22
Sångsvan Kråkudden, Hönö 2002-11-26
Spetsbergsgås Kråkudden, Hönö 2003-10-10
Grågås Kråkudden, Hönö 2004-05-29
Kanadagås Ersdalen, Hönö 2004-05-09
Vitkindad gås Kråkudden, Hönö 2004-04-17
Prutgås Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Rödhalsad gås Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Gravand Kråkudden, Hönö 2004-04-17
Bläsand Vinga 2003-03-22
Snatterand Kråkudden, Hönö 2004-04-17
Kricka Vinga 2003-03-22
Gräsand Kråkudden, Hönö 2003-06-09
Stjärtand Kråkudden, Hönö 2005-04-09
Skedand Kråkudden, Hönö 2004-10-22
Brunand Kråkudden, Hönö 2007-01-01
Vigg Kråkudden, Hönö 2005-05-05
Bergand Kråkudden, Hönö 2004-05-09
Ejder Kråkudden, Hönö 2002-12-20
Praktejder Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2006-04-15
Alfågel Kråkudden, Hönö 2001-11-03
Sjöorre Kråkudden, Hönö 1999-10-31
Vitnackad svärta Bolleskären, Hönö 2006-05-09
Svärta Kråkudden, Hönö 1999-11-28
Knipa Yttre Tistlarna 2005-01-29
Småskrake Kråkudden, Hönö 2004-04-17
Storskrake Kråkudden, Hönö 2005-05-05
Rapphöna Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-12-07
Fasan Ersdalen, Hönö 2004-04-17
Smålom Kråkudden, Hönö 1999-10-10
Storlom Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2001-10-26
Vitnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2001-11-03
Smådopping Rörö 2005-06-19
Skäggdopping Kråkudden, Hönö 2004-04-03
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 1999-11-28
Svarthakedopping Kråkudden, Hönö 2004-10-22
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2003-11-01
Gulnäbbad lira Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Grålira Kråkudden, Hönö 2001-10-26
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2003-08-14
Balearisk lira Kråkudden, Hönö 2003-08-14
Stormsvala Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Klykstjärtad stormsvala Kråkudden, Hönö 2001-11-03
Havssula Kråkudden, Hönö 1999-10-31
Storskarv Kråkudden, Hönö 2003-08-03
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Gråhäger Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-11-05
Bivråk Vinga 2004-09-21
Brun glada Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-20
Havsörn Lilla Rävholmen, Styrsö 2002-10-05
Brun kärrhök Kråkudden, Hönö 2005-05-05
Blå kärrhök Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Sparvhök Hönö kyrkogård 2004-04-17
Ormvråk Stora Rävholmen, Gbg:s södra skärgård 2005-01-29
Fiskgjuse Kråkudden, Hönö 2002-08-30
Tornfalk Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-07-22
Stenfalk Kråkudden, Hönö 2004-04-04
Lärkfalk Kråkudden, Hönö 2002-05-09
Jaktfalk Galterö, Gbg:s södra skärgård 2008-10-26
Pilgrimsfalk Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Vattenrall Källeviks mosse, Hönö 2007-05-16
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Skärfläcka Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Större strandpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2004-10-03
Amerikansk tundrapipare Stora Stårholmen, Gbg:s södra skärgård 2003-07-22
Ljungpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-11
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-09-22
Tofsvipa Ersdalen, Hönö 2004-05-09
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-08-30
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Småsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-11
Mosnäppa Kråkudden, Hönö 2004-05-16
Spovsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-09-03
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 1999-10-31
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Brushane Stora Stårholmen, Gbg:s södra skärgård 2005-07-24
Enkelbeckasin Galterö, Gbg:s södra skärgård 2004-07-10
Morkulla Yttre Tistlarna 2005-01-29
Rödspov Kråkudden, Hönö 1999-11-28
Myrspov Kråkudden, Hönö 2003-08-14
Småspov Kråkudden, Hönö 2003-08-14
Storspov Vinga 2003-03-22
Svartsnäppa Kråkudden, Hönö 2003-06-09
Rödbena Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-05-20
Gluttsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-11
Skogssnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-24
Grönbena Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-31
Drillsnäppa Kråkudden, Hönö 2004-05-16
Roskarl Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 1999-10-31
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2001-10-26
Tärnmås Vinga 2004-09-21
Skrattmås Kråkudden, Hönö 2004-04-17
Fiskmås Kråkudden, Hönö 2004-05-09
Silltrut Kråkudden, Hönö 2004-03-20
Gråtrut Kråkudden, Hönö 2004-03-20
Vittrut Vinga 2003-03-22
Havstrut Kråkudden, Hönö 2004-03-20
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 1999-10-31
Kentsk tärna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2004-04-25
Fisktärna Kråkudden, Hönö 2004-04-17
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Svarttärna Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 1999-10-31
Tordmule Kråkudden, Hönö 1999-10-31
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 1999-07-25
Alkekung Kråkudden, Hönö 1999-10-31
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2001-11-03
Tamduva Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-29
Ringduva Hönö kyrkogård 2004-04-17
Turkduva Klåva, Hönö 2004-02-01
Gök Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Berguv Rörö 2004-11-07
Hornuggla Kråkudden, Hönö 2002-05-20
Jorduggla Kråkudden, Hönö 2004-04-17
Pärluggla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-15
Tornseglare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-05-20
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-04
Gröngöling Dannekroken, Hönö 2005-04-30
Spillkråka Ersdalen, Hönö 2008-03-16
Större hackspett Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-29
Sånglärka Galterö, Gbg:s södra skärgård 2004-04-25
Ladusvala Ersdalen, Hönö 2004-05-09
Hussvala Brännö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-16
Trädpiplärka Ersdalen, Hönö 2004-05-09
Ängspiplärka Galterö, Gbg:s södra skärgård 2004-04-25
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2004-04-17
Vattenpiplärka Lappesand, Hönö 2004-02-01
Gulärla Ersdalen, Hönö 2004-05-09
Forsärla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Sädesärla Ersdalen, Hönö 2004-04-17
Sidensvans Ersdalen, Hönö 2005-04-30
Gärdsmyg Ersdalen, Hönö 2004-04-11
Järnsparv Ersdalen, Hönö 2004-04-04
Rödhake Galterö, Gbg:s södra skärgård 2004-04-25
Näktergal Hönö kyrkogård 2009-05-16
Blåhake Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Rödstjärt Ersdalen, Hönö 2005-04-30
Buskskvätta Ersdalen, Hönö 2004-05-09
Stenskvätta Kråkudden, Hönö 2002-04-06
Ringtrast Rörö 2004-10-31
Koltrast Galterö, Gbg:s södra skärgård 2004-04-25
Björktrast Ersdalen, Hönö 2004-05-09
Taltrast Rörö 2004-11-07
Rödvingetrast Lappesand, Hönö 2004-01-18
Dubbeltrast Ersdalen, Hönö 2004-04-04
Kärrsångare Brännö, Gbg:s södra skärgård 2005-06-04
Rörsångare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-05-20
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2004-05-20
Ärtsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Törnsångare Ersdalen, Hönö 2004-05-09
Trädgårdssångare Ersdalen, Hönö 2002-05-25
Svarthätta Ersdalen, Hönö 2004-05-09
Kungsfågelsångare Rörö 2004-10-31
Taigasångare Lilla Rävholmen, Styrsö 2002-10-05
Grönsångare Ersdalen, Hönö 2004-05-09
Gransångare Hönö kyrkogård 2004-04-03
Lövsångare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2004-04-25
Kungsfågel Hönö kyrkogård 2004-04-17
Brandkronad kungsfågel Hönö kyrkogård 2004-04-03
Grå flugsnappare Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Svartvit flugsnappare Ersdalen, Hönö 2005-04-30
Stjärtmes Ersdalen, Hönö 2008-01-12
Svartmes Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2005-04-16
Blåmes Galterö, Gbg:s södra skärgård 2004-04-25
Talgoxe Galterö, Gbg:s södra skärgård 2004-04-25
Trädkrypare Ersdalen, Hönö 2005-01-22
Trädgårdsträdkrypare Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2008-04-20
Pungmes Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Törnskata Ersdalen, Hönö 2004-08-28
Varfågel Rörö 2004-10-31
Skata Galterö, Gbg:s södra skärgård 2004-04-25
Kaja Ersdalen, Hönö 2004-05-09
Råka Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Kråka Galterö, Gbg:s södra skärgård 2004-04-25
Korp Ersdalen, Hönö 2004-05-09
Stare Ersdalen, Hönö 2004-05-09
Gråsparv Galterö, Gbg:s södra skärgård 2004-05-23
Pilfink Brännö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-16
Bofink Galterö, Gbg:s södra skärgård 2004-04-25
Bergfink Ersdalen, Hönö 2004-05-09
Grönfink Galterö, Gbg:s södra skärgård 2004-04-25
Steglits Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Grönsiska Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-09-19
Hämpling Ersdalen, Hönö 2004-05-09
Vinterhämpling Kråkudden, Hönö 2004-10-22
Gråsiska Ersdalen, Hönö 2004-05-09
Mindre korsnäbb Rörö 2004-11-07
Tallbit Rörö 2004-11-07
Domherre Ersdalen, Hönö 2005-11-12
Snösparv Rörö 2004-11-07
Gulsparv Ersdalen, Hönö 2004-05-09
Sävsparv Ersdalen, Hönö 2004-04-17Saknade arter på listan
Sädgås 18/27
Bläsgås 13/27
Nilgås 1/27
Amerikansk kricka 1/27
Årta 10/27
Alförrädare 18/27
Salskrake 21/27
Orre 6/27
Svarthalsad dopping 12/27
Svartbrynad albatross 1/27
Rördrom 1/27
Silkeshäger 8/27
Ägretthäger 3/27
Röd glada 8/27
Stäpphök 2/27
Ängshök 4/27
Duvhök 23/27
Fjällvråk 21/27
Kungsörn 6/27
Aftonfalk 3/27
Småfläckig sumphöna 2/27
Rörhöna 18/27
Sothöna 24/27
Trana 14/27
Mindre strandpipare 21/27
Fjällpipare 5/27
Myrsnäppa 14/27
Dvärgbeckasin 15/27
Dubbelbeckasin 5/27
Smalnäbbad simsnäppa 14/27
Svarthuvad mås 8/27
Kaspisk trut 5/27
Vitvingad trut 7/27
Rosenmås 17/27
Sandtärna 2/27
Skräntärna 4/27
Småtärna 12/27
Skogsduva 22/27
Turturduva 7/27
Tornuggla 2/27
Dvärguv 1/27
Hökuggla 10/27
Sparvuggla 9/27
Kattuggla 13/27
Nattskärra 14/27
Kungsfiskare 2/27
Göktyta 15/27
Mindre hackspett 20/27
Tretåig hackspett 8/27
Trädlärka 17/27
Berglärka 13/27
Backsvala 19/27
Större piplärka 6/27
Rödstrupig piplärka 15/27
Strömstare 5/27
Sibirisk järnsparv 1/27
Sydnäktergal 4/27
Svart rödstjärt 17/27
Svarthakad buskskvätta 15/27
Gräshoppsångare 5/27
Flodsångare 2/27
Vassångare 6/27
Sävsångare 11/27
Busksångare 11/27
Trastsångare 4/27
Rödstrupig sångare 11/27
Höksångare 5/27
Lundsångare 13/27
Bergsångare 12/27
Mindre flugsnappare 8/27
Skäggmes 20/27
Entita 18/27
Talltita 17/27
Tofsmes 8/27
Nötväcka 24/27
Sommargylling 7/27
Svartpannad törnskata 8/27
Nötskrika 22/27
Nötkråka 6/27
Rosenstare 6/27
Gulhämpling 2/27
Snösiska 5/27
Bändelkorsnäbb 13/27
Större korsnäbb 10/27
Rosenfink 12/27
Stenknäck 16/27
Lappsparv 18/27
Ortolansparv 6/27
Dvärgsparv 2/27
Iberisk gransångare 8/27
Vitgumpad buskskvätta 2/27