LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgs skärgård / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgs skärgård - Stefan Svanberg

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Gravand
Bläsand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Skedand
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alförrädare
Alfågel
Sjöorre
Vitnackad svärta
Svärta
Knipa
Småskrake
Storskrake
Rapphöna
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthakedopping
Stormfågel
Gulnäbbad lira
Grålira
Mindre lira
Balearisk lira
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Bivråk
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Rörhöna
Sothöna
Trana 1 ex Rörö 2007-05-04
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Amerikansk tundrapipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Morkulla
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Svarttärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv
Hornuggla
Jorduggla
Pärluggla Styrsö, Gbg:s södra skärgård
Nattskärra
Tornseglare
Härfågel
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Större piplärka
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Blåhake
Svart rödstjärt Rörö 2006-10-14
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Härmsångare
Höksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Taigasångare
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Talltita
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Ortolansparv
SävsparvSaknade arter på listan
Rödhalsad gås 20/27
Nilgås 1/27
Snatterand 14/27
Amerikansk kricka 1/27
Årta 10/27
Brunand 16/27
Salskrake 21/27
Orre 6/27
Svarthalsad dopping 12/27
Svartbrynad albatross 1/27
Stormsvala 9/27
Rördrom 1/27
Silkeshäger 8/27
Ägretthäger 3/27
Brun glada 11/27
Röd glada 8/27
Stäpphök 2/27
Ängshök 4/27
Kungsörn 6/27
Aftonfalk 3/27
Lärkfalk 20/27
Jaktfalk 17/27
Småfläckig sumphöna 2/27
Skärfläcka 12/27
Fjällpipare 5/27
Myrsnäppa 14/27
Dubbelbeckasin 5/27
Rödspov 12/27
Smalnäbbad simsnäppa 14/27
Svarthuvad mås 8/27
Kaspisk trut 5/27
Vitvingad trut 7/27
Rosenmås 17/27
Sandtärna 2/27
Skräntärna 4/27
Småtärna 12/27
Turturduva 7/27
Tornuggla 2/27
Dvärguv 1/27
Hökuggla 10/27
Sparvuggla 9/27
Kattuggla 13/27
Kungsfiskare 2/27
Tretåig hackspett 8/27
Sibirisk järnsparv 1/27
Sydnäktergal 4/27
Gräshoppsångare 5/27
Flodsångare 2/27
Vassångare 6/27
Sävsångare 11/27
Trastsångare 4/27
Rödstrupig sångare 11/27
Lundsångare 13/27
Kungsfågelsångare 7/27
Bergsångare 12/27
Mindre flugsnappare 8/27
Entita 18/27
Tofsmes 8/27
Trädgårdsträdkrypare 8/27
Pungmes 3/27
Sommargylling 7/27
Svartpannad törnskata 8/27
Nötkråka 6/27
Rosenstare 6/27
Gulhämpling 2/27
Snösiska 5/27
Bändelkorsnäbb 13/27
Större korsnäbb 10/27
Rosenfink 12/27
Dvärgsparv 2/27
Iberisk gransångare 8/27
Vitgumpad buskskvätta 2/27