LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgs skärgård / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgs skärgård - Staffan Sénby

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås
Gravand
Bläsand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom
Skäggdopping
Gråhakedopping
Stormfågel
Gulnäbbad lira
Grålira
Mindre lira
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Bivråk
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Pilgrimsfalk
Rörhöna
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva
Gök
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Tornseglare
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Kärrsångare
Rörsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Stjärtmes
Entita
Talltita
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Törnskata
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Domherre
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Ortolansparv
SävsparvSaknade arter på listan
Nilgås 1/27
Snatterand 14/27
Amerikansk kricka 1/27
Årta 10/27
Skedand 20/27
Alförrädare 18/27
Vitnackad svärta 15/27
Orre 6/27
Rapphöna 18/27
Smådopping 21/27
Svarthalsad dopping 12/27
Svarthakedopping 16/27
Svartbrynad albatross 1/27
Balearisk lira 17/27
Stormsvala 9/27
Rördrom 1/27
Silkeshäger 8/27
Ägretthäger 3/27
Brun glada 11/27
Röd glada 8/27
Stäpphök 2/27
Ängshök 4/27
Kungsörn 6/27
Aftonfalk 3/27
Lärkfalk 20/27
Jaktfalk 17/27
Vattenrall 22/27
Småfläckig sumphöna 2/27
Sothöna 24/27
Trana 14/27
Skärfläcka 12/27
Fjällpipare 5/27
Amerikansk tundrapipare 16/27
Dubbelbeckasin 5/27
Brednäbbad simsnäppa 18/27
Svarthuvad mås 8/27
Tärnmås 23/27
Kaspisk trut 5/27
Rosenmås 17/27
Sandtärna 2/27
Skräntärna 4/27
Småtärna 12/27
Svarttärna 13/27
Tornuggla 2/27
Dvärguv 1/27
Berguv 16/27
Hökuggla 10/27
Sparvuggla 9/27
Pärluggla 9/27
Nattskärra 14/27
Kungsfiskare 2/27
Härfågel 15/27
Göktyta 15/27
Tretåig hackspett 8/27
Berglärka 13/27
Större piplärka 6/27
Rödstrupig piplärka 15/27
Vattenpiplärka 20/27
Sidensvans 24/27
Strömstare 5/27
Sibirisk järnsparv 1/27
Sydnäktergal 4/27
Blåhake 16/27
Svart rödstjärt 17/27
Svarthakad buskskvätta 15/27
Ringtrast 21/27
Dubbeltrast 22/27
Gräshoppsångare 5/27
Flodsångare 2/27
Vassångare 6/27
Sävsångare 11/27
Busksångare 11/27
Trastsångare 4/27
Rödstrupig sångare 11/27
Höksångare 5/27
Lundsångare 13/27
Kungsfågelsångare 7/27
Taigasångare 19/27
Bergsångare 12/27
Grönsångare 23/27
Brandkronad kungsfågel 19/27
Mindre flugsnappare 8/27
Skäggmes 20/27
Tofsmes 8/27
Trädgårdsträdkrypare 8/27
Pungmes 3/27
Sommargylling 7/27
Svartpannad törnskata 8/27
Varfågel 21/27
Rosenstare 6/27
Gulhämpling 2/27
Steglits 23/27
Snösiska 5/27
Bändelkorsnäbb 13/27
Större korsnäbb 10/27
Rosenfink 12/27
Tallbit 8/27
Stenknäck 16/27
Dvärgsparv 2/27
Iberisk gransångare 8/27
Vitgumpad buskskvätta 2/27