LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgs skärgård / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgs skärgård - Robert Ennnerfelt

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-03-19
Sångsvan
Sädgås 66 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-03-11
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås 2 ex Saltholmen, Gbg 2016-10-22
Gravand
Bläsand
Snatterand 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-06
Kricka
Gräsand
Stjärtand 5 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2011-09-10
Skedand 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2011-09-10
Vigg
Bergand 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2017-10-29
Ejder
Sjöorre Kråkudden, Hönö
Svärta
Knipa
Salskrake 5 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2012-02-16
Småskrake
Storskrake
Fasan 3 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2012-02-16
Smålom 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård
Storlom 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2013-04-01
Smådopping 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-10-27
Skäggdopping
Gråhakedopping 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-02-25
Stormfågel
Mindre lira
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Silkeshäger 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-08-14
Gråhäger
Bivråk 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2013-06-06
Havsörn 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-03-03
Brun kärrhök 1 Galterö, Gbg:s södra skärgård 2013-04-14
Blå kärrhök 1 Galterö, Gbg:s södra skärgård 2014-02-01
Duvhök 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-09-01
Sparvhök
Ormvråk 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2011-04-19
Fjällvråk 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2015-10-04
Fiskgjuse 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2011-09-10
Tornfalk
Stenfalk 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2011-09-10
Lärkfalk 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-01
Pilgrimsfalk 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård
Vattenrall 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2018-03-25
Rörhöna 1 ad Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-07-20
Sothöna 2 ex Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2011-03-20
Trana 3 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2014-05-10
Strandskata
Skärfläcka 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2011-06-04
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Ljungpipare
Kustpipare 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2011-08-06
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2011-08-06
Mosnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-02-25
Kärrsnäppa
Myrsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-06-03
Brushane
Enkelbeckasin
Morkulla
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl Rörö
Smalnäbbad simsnäppa 1 Galterö 2014-06-16
Kustlabb
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-11-03
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås 1 ex Pinan, Hönö 2011-12-27
Kentsk tärna
Fisktärna
Småtärna 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Tamduva
Skogsduva 4 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-09-01
Ringduva
Turkduva 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2011-04-20
Gök
Hornuggla
Jorduggla 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2018-10-06
Tornseglare
Göktyta 3 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2013-05-05
Gröngöling
Spillkråka 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-06-24
Större hackspett
Mindre hackspett 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2013-04-21
Trädlärka 1 ex Vrångö 2017-05-12
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka Brännö 2010-09-04
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2013-09-07
Skärpiplärka 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-02-25
Gulärla
Forsärla 2 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2015-10-03
Sädesärla
Sidensvans 1 Brännö, Gbg:s södra skärgård 2011-04-22
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal 1 Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-06-07
Svart rödstjärt 2 ex Donsö, Gbg:s södra skärgård 2012-08-02
Rödstjärt 1 Brännö 2009-04-25
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-02
Stenskvätta
Ringtrast 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-15
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast Brännö, Gbg:s södra skärgård
Dubbeltrast
Kärrsångare
Rörsångare 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2011-06-04
Härmsångare 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2011-05-08
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2011-06-02
Svarthätta
Grönsångare 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2011-05-08
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2016-03-28
Grå flugsnappare Brännö, Gbg:s södra skärgård
Svartvit flugsnappare
Skäggmes 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2019-04-07
Svartmes 3 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-09-15
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka 1 ex Hönö kyrkogård 2017-01-29
Trädkrypare 1 Brännö, Gbg:s södra skärgård 2014-03-09
Törnskata 1 ex Rörö 2008-08-23
Varfågel 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-02-04
Nötskrika 1 ex Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2016-06-16
Skata
Kaja
Råka 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-03-31
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling 5 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-29
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Domherre
Stenknäck 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2016-03-28
Lappsparv 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2013-09-14
Snösparv 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-10-13
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Spetsbergsgås 20/27
Bläsgås 13/27
Rödhalsad gås 20/27
Nilgås 1/27
Amerikansk kricka 1/27
Årta 10/27
Brunand 16/27
Praktejder 14/27
Alförrädare 18/27
Alfågel 25/27
Vitnackad svärta 15/27
Orre 6/27
Rapphöna 18/27
Svartnäbbad islom 19/27
Vitnäbbad islom 20/27
Svarthalsad dopping 12/27
Svarthakedopping 16/27
Svartbrynad albatross 1/27
Gulnäbbad lira 12/27
Grålira 23/27
Balearisk lira 17/27
Stormsvala 9/27
Klykstjärtad stormsvala 20/27
Rördrom 1/27
Ägretthäger 3/27
Brun glada 11/27
Röd glada 8/27
Stäpphök 2/27
Ängshök 4/27
Kungsörn 6/27
Aftonfalk 3/27
Jaktfalk 17/27
Småfläckig sumphöna 2/27
Fjällpipare 5/27
Amerikansk tundrapipare 16/27
Dvärgbeckasin 15/27
Dubbelbeckasin 5/27
Rödspov 12/27
Brednäbbad simsnäppa 18/27
Bredstjärtad labb 24/27
Fjällabb 21/27
Storlabb 25/27
Svarthuvad mås 8/27
Dvärgmås 25/27
Tärnmås 23/27
Kaspisk trut 5/27
Vittrut 14/27
Sandtärna 2/27
Skräntärna 4/27
Silvertärna 24/27
Svarttärna 13/27
Lunnefågel 23/27
Turturduva 7/27
Tornuggla 2/27
Dvärguv 1/27
Berguv 16/27
Hökuggla 10/27
Sparvuggla 9/27
Kattuggla 13/27
Pärluggla 9/27
Nattskärra 14/27
Kungsfiskare 2/27
Härfågel 15/27
Tretåig hackspett 8/27
Berglärka 13/27
Större piplärka 6/27
Vattenpiplärka 20/27
Strömstare 5/27
Sibirisk järnsparv 1/27
Sydnäktergal 4/27
Blåhake 16/27
Gräshoppsångare 5/27
Flodsångare 2/27
Vassångare 6/27
Sävsångare 11/27
Busksångare 11/27
Trastsångare 4/27
Rödstrupig sångare 11/27
Höksångare 5/27
Lundsångare 13/27
Kungsfågelsångare 7/27
Taigasångare 19/27
Bergsångare 12/27
Mindre flugsnappare 8/27
Stjärtmes 22/27
Entita 18/27
Talltita 17/27
Tofsmes 8/27
Trädgårdsträdkrypare 8/27
Pungmes 3/27
Sommargylling 7/27
Svartpannad törnskata 8/27
Nötkråka 6/27
Rosenstare 6/27
Gulhämpling 2/27
Snösiska 5/27
Bändelkorsnäbb 13/27
Större korsnäbb 10/27
Rosenfink 12/27
Tallbit 8/27
Ortolansparv 6/27
Dvärgsparv 2/27
Iberisk gransångare 8/27
Vitgumpad buskskvätta 2/27