LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgs skärgård / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgs skärgård - Bengt Adamsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 ex Kråkudden, Hönö 2010-12-28
Sångsvan 2 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2010-11-14
Grågås 3 ex Kråkudden, Hönö 2009-03-11
Kanadagås 28 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2011-08-11
Vitkindad gås 15 ex Kråkudden, Hönö 2011-05-05
Gravand 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-11
Kricka 4 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2011-08-11
Gräsand 4 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-21
Vigg 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-03-12
Ejder 45 ex Kråkudden, Hönö 2010-12-28
Alfågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-03-11
Sjöorre 3 ex Kråkudden, Hönö 2009-03-11
Svärta 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-07
Knipa 21 ex Klåva,Hönö 2010-12-23
Salskrake 2 ex Kråkudden, Hönö 2011-01-09
Småskrake 2 ex Kråkudden, Hönö 2010-12-28
Storskrake 3 ex Klåva.Hönö 2010-12-23
Fasan 1 ex Ersdalen, Hönö 2010-12-28
Smålom 3 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-07
Storlom 2 ex Kråkudden, Hönö 2010-09-15
Skäggdopping 4 ex Kråkudden, Hönö 2008-11-05
Stormfågel 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2011-12-27
Grålira 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-09-23
Mindre lira 4 ex Kråkudden, Hönö 2009-07-21
Havssula 20 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-07
Storskarv 4 ex Kråkudden, Hönö 2009-03-11
Toppskarv 3 ex Kråkudden, Hönö 2009-03-11
Gråhäger 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2010-06-10
Brun glada 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-21
Havsörn 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-12-28
Duvhök 1 ex Ersdalen, Hönö 2010-03-03
Sparvhök 1 ex Nötholmen, Hönö 2010-12-23
Ormvråk 1 ex Nötholmen, Hönö 2010-12-23
Fjällvråk 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-12-28
Tornfalk 1 ex Ersdalsviken, Hönö 2010-12-23
Sothöna 3 ex Jungfruviken Hönö 2011-01-09
Strandskata 3 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2009-05-18
Större strandpipare 2 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2011-08-11
Ljungpipare 2 ex Kråkudden, Hönö 2010-09-15
Skärsnäppa 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-03-10
Kärrsnäppa 6 ex Kråkudden, Hönö 2009-07-21
Enkelbeckasin 1 ex Tjälleviks mosse Hönö 2010-09-30
Morkulla 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2009-05-25
Myrspov 2 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-21
Småspov 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-07
Svartsnäppa 2 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2010-06-10
Rödbena 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2011-08-11
Drillsnäppa 3 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2009-05-18
Bredstjärtad labb 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-09-15
Kustlabb 3 ex Kråkudden, Hönö 2009-07-21
Storlabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-07-21
Dvärgmås 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2011-12-27
Tärnmås 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-09-23
Skrattmås 4 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2011-08-11
Fiskmås 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-21
Silltrut Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-21
Gråtrut
Havstrut 2 ex Klåva,Hönö 2010-12-23
Tretåig mås 2 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2010-11-14
Kentsk tärna 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-07-21
Fisktärna 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2009-05-18
Sillgrissla 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2011-08-11
Tobisgrissla 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-03-11
Ringduva 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2009-05-18
Turturduva 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2010-06-10
Gök 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2009-05-25
Tornseglare 2 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-21
Gröngöling 1 ex Slingan,Hönö 2010-12-28
Större hackspett 1 ex Slingan,Hönö 2010-12-23
Ladusvala 3 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2009-05-18
Hussvala 2 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-21
Skärpiplärka 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2009-05-18
Sädesärla 2 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2009-05-18
Sidensvans 75 ex Slingan,Hönö 2010-12-23
Gärdsmyg 1 ex Ersdalen, Hönö 2010-12-23
Järnsparv 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2009-06-15
Rödhake 1 ex Ersdalen, Hönö 2010-12-28
Näktergal 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2009-05-25
Rödstjärt 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2009-05-18
Buskskvätta 2 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2009-05-18
Stenskvätta 3 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2009-05-18
Koltrast 4 ex Ersdalen, Hönö 2010-12-23
Björktrast 14 ex Slingan,Hönö 2010-12-28
Rödvingetrast 2 ex Slingan,Hönö 2010-12-23
Rörsångare 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2009-05-18
Härmsångare 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2009-05-25
Ärtsångare 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2009-05-18
Törnsångare 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-21
Trädgårdssångare 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2009-05-18
Lövsångare 2 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2009-05-18
Skäggmes 9 ex Sudda,Hönö 2010-12-23
Blåmes 1 ex Ersdalen, Hönö 2010-12-28
Talgoxe 1 ex Ersdalen, Hönö 2010-12-28
Skata 3 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-21
Kråka 3 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-21
Korp 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-21
Stare 3 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2009-05-25
Gråsparv 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2010-11-14
Pilfink 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2009-05-18
Bofink 1 ex Ersdalen, Hönö 2010-12-23
Grönfink 2 ex Slingan,Hönö 2010-12-28
Hämpling 4 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2009-05-18
Gråsiska 2 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2010-11-14
Domherre 1 ex Ersdalen, Hönö 2010-12-28
Gulsparv 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2010-11-14
Sävsparv 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2009-05-18Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 20/27
Sädgås 18/27
Spetsbergsgås 20/27
Bläsgås 13/27
Prutgås 25/27
Rödhalsad gås 20/27
Nilgås 1/27
Bläsand 25/27
Snatterand 14/27
Amerikansk kricka 1/27
Stjärtand 23/27
Årta 10/27
Skedand 20/27
Brunand 16/27
Bergand 22/27
Praktejder 14/27
Alförrädare 18/27
Vitnackad svärta 15/27
Orre 6/27
Rapphöna 18/27
Svartnäbbad islom 19/27
Vitnäbbad islom 20/27
Smådopping 21/27
Gråhakedopping 24/27
Svarthalsad dopping 12/27
Svarthakedopping 16/27
Svartbrynad albatross 1/27
Gulnäbbad lira 12/27
Balearisk lira 17/27
Stormsvala 9/27
Klykstjärtad stormsvala 20/27
Rördrom 1/27
Silkeshäger 8/27
Ägretthäger 3/27
Bivråk 19/27
Röd glada 8/27
Brun kärrhök 23/27
Blå kärrhök 24/27
Stäpphök 2/27
Ängshök 4/27
Kungsörn 6/27
Fiskgjuse 22/27
Aftonfalk 3/27
Stenfalk 25/27
Lärkfalk 20/27
Jaktfalk 17/27
Pilgrimsfalk 24/27
Vattenrall 22/27
Småfläckig sumphöna 2/27
Rörhöna 18/27
Trana 14/27
Skärfläcka 12/27
Mindre strandpipare 21/27
Fjällpipare 5/27
Amerikansk tundrapipare 16/27
Kustpipare 25/27
Tofsvipa 25/27
Kustsnäppa 25/27
Sandlöpare 25/27
Småsnäppa 22/27
Mosnäppa 21/27
Spovsnäppa 25/27
Myrsnäppa 14/27
Brushane 24/27
Dvärgbeckasin 15/27
Dubbelbeckasin 5/27
Rödspov 12/27
Storspov 25/27
Gluttsnäppa 25/27
Skogssnäppa 24/27
Grönbena 25/27
Roskarl 25/27
Smalnäbbad simsnäppa 14/27
Brednäbbad simsnäppa 18/27
Fjällabb 21/27
Svarthuvad mås 8/27
Kaspisk trut 5/27
Vitvingad trut 7/27
Vittrut 14/27
Rosenmås 17/27
Sandtärna 2/27
Skräntärna 4/27
Silvertärna 24/27
Småtärna 12/27
Svarttärna 13/27
Tordmule 25/27
Alkekung 25/27
Lunnefågel 23/27
Tamduva 25/27
Skogsduva 22/27
Turkduva 25/27
Tornuggla 2/27
Dvärguv 1/27
Berguv 16/27
Hökuggla 10/27
Sparvuggla 9/27
Kattuggla 13/27
Hornuggla 23/27
Jorduggla 24/27
Pärluggla 9/27
Nattskärra 14/27
Kungsfiskare 2/27
Härfågel 15/27
Göktyta 15/27
Spillkråka 18/27
Mindre hackspett 20/27
Tretåig hackspett 8/27
Trädlärka 17/27
Sånglärka 25/27
Berglärka 13/27
Backsvala 19/27
Större piplärka 6/27
Trädpiplärka 24/27
Ängspiplärka 25/27
Rödstrupig piplärka 15/27
Vattenpiplärka 20/27
Gulärla 24/27
Forsärla 22/27
Strömstare 5/27
Sibirisk järnsparv 1/27
Sydnäktergal 4/27
Blåhake 16/27
Svart rödstjärt 17/27
Svarthakad buskskvätta 15/27
Ringtrast 21/27
Taltrast 25/27
Dubbeltrast 22/27
Gräshoppsångare 5/27
Flodsångare 2/27
Vassångare 6/27
Sävsångare 11/27
Busksångare 11/27
Kärrsångare 22/27
Trastsångare 4/27
Rödstrupig sångare 11/27
Höksångare 5/27
Svarthätta 25/27
Lundsångare 13/27
Kungsfågelsångare 7/27
Taigasångare 19/27
Bergsångare 12/27
Grönsångare 23/27
Gransångare 24/27
Kungsfågel 25/27
Brandkronad kungsfågel 19/27
Grå flugsnappare 24/27
Mindre flugsnappare 8/27
Svartvit flugsnappare 25/27
Stjärtmes 22/27
Entita 18/27
Talltita 17/27
Tofsmes 8/27
Svartmes 23/27
Nötväcka 24/27
Trädkrypare 24/27
Trädgårdsträdkrypare 8/27
Pungmes 3/27
Sommargylling 7/27
Törnskata 23/27
Svartpannad törnskata 8/27
Varfågel 21/27
Nötskrika 22/27
Nötkråka 6/27
Kaja 25/27
Råka 24/27
Rosenstare 6/27
Bergfink 25/27
Gulhämpling 2/27
Steglits 23/27
Grönsiska 25/27
Vinterhämpling 24/27
Snösiska 5/27
Bändelkorsnäbb 13/27
Mindre korsnäbb 25/27
Större korsnäbb 10/27
Rosenfink 12/27
Tallbit 8/27
Stenknäck 16/27
Lappsparv 18/27
Snösparv 23/27
Ortolansparv 6/27
Dvärgsparv 2/27
Iberisk gransångare 8/27
Vitgumpad buskskvätta 2/27