LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgs skärgård / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgs skärgård - Jan Hellström

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 7 ex Grötö, Gbg:s norra skärgård 2008-01-25
Ejder 26 ex Pinan, Hönö 2008-01-25
Knipa 3 ex Styrsö, Bratten 2008-01-30
Småskrake 4 ex Köpstadsö 2008-01-30
Storskarv 2 ex Pinan, Hönö 2008-01-25
Gråtrut 3 ex Pinan, Hönö 2008-01-25
Havstrut 1 ex Styrsö, Bratten 2008-01-30Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 20/27
Sångsvan 26/27
Sädgås 18/27
Spetsbergsgås 20/27
Bläsgås 13/27
Grågås 26/27
Kanadagås 26/27
Vitkindad gås 26/27
Prutgås 25/27
Rödhalsad gås 20/27
Nilgås 1/27
Gravand 26/27
Bläsand 25/27
Snatterand 14/27
Kricka 26/27
Amerikansk kricka 1/27
Gräsand 26/27
Stjärtand 23/27
Årta 10/27
Skedand 20/27
Brunand 16/27
Vigg 26/27
Bergand 22/27
Praktejder 14/27
Alförrädare 18/27
Alfågel 25/27
Sjöorre 26/27
Vitnackad svärta 15/27
Svärta 26/27
Salskrake 21/27
Storskrake 26/27
Orre 6/27
Rapphöna 18/27
Fasan 26/27
Smålom 26/27
Storlom 26/27
Svartnäbbad islom 19/27
Vitnäbbad islom 20/27
Smådopping 21/27
Skäggdopping 26/27
Gråhakedopping 24/27
Svarthalsad dopping 12/27
Svarthakedopping 16/27
Svartbrynad albatross 1/27
Stormfågel 26/27
Gulnäbbad lira 12/27
Grålira 23/27
Mindre lira 26/27
Balearisk lira 17/27
Stormsvala 9/27
Klykstjärtad stormsvala 20/27
Havssula 26/27
Toppskarv 26/27
Rördrom 1/27
Silkeshäger 8/27
Ägretthäger 3/27
Gråhäger 26/27
Bivråk 19/27
Brun glada 11/27
Röd glada 8/27
Havsörn 24/27
Brun kärrhök 23/27
Blå kärrhök 24/27
Stäpphök 2/27
Ängshök 4/27
Duvhök 23/27
Sparvhök 26/27
Ormvråk 25/27
Fjällvråk 21/27
Kungsörn 6/27
Fiskgjuse 22/27
Tornfalk 26/27
Aftonfalk 3/27
Stenfalk 25/27
Lärkfalk 20/27
Jaktfalk 17/27
Pilgrimsfalk 24/27
Vattenrall 22/27
Småfläckig sumphöna 2/27
Rörhöna 18/27
Sothöna 24/27
Trana 14/27
Strandskata 26/27
Skärfläcka 12/27
Mindre strandpipare 21/27
Större strandpipare 26/27
Fjällpipare 5/27
Amerikansk tundrapipare 16/27
Ljungpipare 25/27
Kustpipare 25/27
Tofsvipa 25/27
Kustsnäppa 25/27
Sandlöpare 25/27
Småsnäppa 22/27
Mosnäppa 21/27
Spovsnäppa 25/27
Skärsnäppa 26/27
Kärrsnäppa 26/27
Myrsnäppa 14/27
Brushane 24/27
Dvärgbeckasin 15/27
Enkelbeckasin 26/27
Dubbelbeckasin 5/27
Morkulla 24/27
Rödspov 12/27
Myrspov 26/27
Småspov 26/27
Storspov 25/27
Svartsnäppa 26/27
Rödbena 26/27
Gluttsnäppa 25/27
Skogssnäppa 24/27
Grönbena 25/27
Drillsnäppa 26/27
Roskarl 25/27
Smalnäbbad simsnäppa 14/27
Brednäbbad simsnäppa 18/27
Bredstjärtad labb 24/27
Kustlabb 26/27
Fjällabb 21/27
Storlabb 25/27
Svarthuvad mås 8/27
Dvärgmås 25/27
Tärnmås 23/27
Skrattmås 26/27
Fiskmås 26/27
Silltrut 26/27
Kaspisk trut 5/27
Vitvingad trut 7/27
Vittrut 14/27
Tretåig mås 26/27
Rosenmås 17/27
Sandtärna 2/27
Skräntärna 4/27
Kentsk tärna 26/27
Fisktärna 26/27
Silvertärna 24/27
Småtärna 12/27
Svarttärna 13/27
Sillgrissla 26/27
Tordmule 25/27
Tobisgrissla 26/27
Alkekung 25/27
Lunnefågel 23/27
Tamduva 25/27
Skogsduva 22/27
Ringduva 26/27
Turkduva 25/27
Turturduva 7/27
Gök 26/27
Tornuggla 2/27
Dvärguv 1/27
Berguv 16/27
Hökuggla 10/27
Sparvuggla 9/27
Kattuggla 13/27
Hornuggla 23/27
Jorduggla 24/27
Pärluggla 9/27
Nattskärra 14/27
Tornseglare 26/27
Kungsfiskare 2/27
Härfågel 15/27
Göktyta 15/27
Gröngöling 26/27
Spillkråka 18/27
Större hackspett 25/27
Mindre hackspett 20/27
Tretåig hackspett 8/27
Trädlärka 17/27
Sånglärka 25/27
Berglärka 13/27
Backsvala 19/27
Ladusvala 26/27
Hussvala 26/27
Större piplärka 6/27
Trädpiplärka 24/27
Ängspiplärka 25/27
Rödstrupig piplärka 15/27
Skärpiplärka 26/27
Vattenpiplärka 20/27
Gulärla 24/27
Forsärla 22/27
Sädesärla 26/27
Sidensvans 24/27
Strömstare 5/27
Gärdsmyg 26/27
Järnsparv 26/27
Sibirisk järnsparv 1/27
Rödhake 26/27
Näktergal 26/27
Sydnäktergal 4/27
Blåhake 16/27
Svart rödstjärt 17/27
Rödstjärt 26/27
Buskskvätta 25/27
Svarthakad buskskvätta 15/27
Stenskvätta 26/27
Ringtrast 21/27
Koltrast 26/27
Björktrast 26/27
Taltrast 25/27
Rödvingetrast 26/27
Dubbeltrast 22/27
Gräshoppsångare 5/27
Flodsångare 2/27
Vassångare 6/27
Sävsångare 11/27
Busksångare 11/27
Kärrsångare 22/27
Rörsångare 25/27
Trastsångare 4/27
Härmsångare 25/27
Rödstrupig sångare 11/27
Höksångare 5/27
Ärtsångare 25/27
Törnsångare 26/27
Trädgårdssångare 25/27
Svarthätta 25/27
Lundsångare 13/27
Kungsfågelsångare 7/27
Taigasångare 19/27
Bergsångare 12/27
Grönsångare 23/27
Gransångare 24/27
Lövsångare 26/27
Kungsfågel 25/27
Brandkronad kungsfågel 19/27
Grå flugsnappare 24/27
Mindre flugsnappare 8/27
Svartvit flugsnappare 25/27
Skäggmes 20/27
Stjärtmes 22/27
Entita 18/27
Talltita 17/27
Tofsmes 8/27
Svartmes 23/27
Blåmes 26/27
Talgoxe 26/27
Nötväcka 24/27
Trädkrypare 24/27
Trädgårdsträdkrypare 8/27
Pungmes 3/27
Sommargylling 7/27
Törnskata 23/27
Svartpannad törnskata 8/27
Varfågel 21/27
Nötskrika 22/27
Skata 26/27
Nötkråka 6/27
Kaja 25/27
Råka 24/27
Kråka 26/27
Korp 26/27
Stare 26/27
Rosenstare 6/27
Gråsparv 26/27
Pilfink 26/27
Bofink 26/27
Bergfink 25/27
Gulhämpling 2/27
Grönfink 26/27
Steglits 23/27
Grönsiska 25/27
Hämpling 26/27
Vinterhämpling 24/27
Gråsiska 26/27
Snösiska 5/27
Bändelkorsnäbb 13/27
Mindre korsnäbb 25/27
Större korsnäbb 10/27
Rosenfink 12/27
Tallbit 8/27
Domherre 25/27
Stenknäck 16/27
Lappsparv 18/27
Snösparv 23/27
Gulsparv 26/27
Ortolansparv 6/27
Dvärgsparv 2/27
Sävsparv 26/27
Iberisk gransångare 8/27
Vitgumpad buskskvätta 2/27