LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgs skärgård / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgs skärgård - Martin Fransson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan 12 ex Donsö, Gbg:s södra skärgård 1999-03-20
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås 1 ex Tistlarna 1984-10-15
Bläsgås 1 ex Tistlarna 1985-05-27
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Gravand
Bläsand
Snatterand 3 ex Valö, Gbg:s södra skärgård 2001-04-24
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta 1 Tistlarna 2011-04-23
Skedand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Alförrädare 1 ex Tormunden, Gbg:s södra skärgård 1997-01-08
Alfågel
Sjöorre
Vitnackad svärta 1 ex Kråkudden, Hönö 2006-05-09
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Orre 1 ex Donsö, Gbg:s södra skärgård 1978-10-17
Rapphöna
Fasan
Smålom
Storlom
Vitnäbbad islom 2 ex Tistlarna 1986-05-05
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthakedopping 1 ex Donsö, Gbg:s södra skärgård 1979-02-09
Stormfågel
Grålira 1 ex Tistlarna 1984-10-07
Mindre lira 1 ex Tistlarna 1986-05-16
Havssula
Storskarv
Toppskarv 8 ex Tistlarna 2001-04-30
Gråhäger
Bivråk
Röd glada 1 ex Tistlarna 1986-05-03
Havsörn 1 ex Donsö, Gbg:s södra skärgård 1978-12-09
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn 1 ex Styrsö, Gbg:s södra skärgård 1980-10-26
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk 1 ex Donsö, Gbg:s södra skärgård 2000-09-03
Jaktfalk 1 ex Tistlarna 2005-01-15
Pilgrimsfalk
Vattenrall 1 ex Donsö, Gbg:s södra skärgård 1978-12-27
Småfläckig sumphöna 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2001-04-27
Rörhöna
Sothöna
Trana 2 ex Tistlarna 2000-05-13
Strandskata
Skärfläcka 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 1981-03-29
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Amerikansk tundrapipare 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-07-22
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa 3 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 1988-08-10
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-07
Morkulla
Rödspov 1 ex Valö, Gbg:s södra skärgård 2001-04-30
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Bredstjärtad labb 1 ex Tistlarna 1985-11-16
Kustlabb
Fjällabb 1 ex Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2001-10-04
Storlabb
Dvärgmås 1 ex Tistlarna 1998-05-10
Tärnmås 1 ex Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2004-09-15
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vittrut 1 ex Styrsö, Gbg:s södra skärgård 1979-03-16
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås 1 Öckerö 2011-12-28
Skräntärna 2 ex Tistlarna 1986-05-04
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna 4 ex Tistlarna 1986-05-05
Svarttärna 1 ex Tistlarna 1986-05-31
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel 1 ex Tistlarna 1984-10-06
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv
Hökuggla 1 ex Styrsö, Gbg:s södra skärgård 1983-10-22
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Pärluggla 1 ex Styrsö, Gbg:s södra skärgård 1978-09-23
Nattskärra
Tornseglare
Härfågel 1 ex Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-04
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka 2 ex Tistlarna 2000-10-14
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2001-11-16
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare 1 ex Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-27
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2001-12-11
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Sävsångare
Busksångare 1 ex Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2003-06-03
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare 1 ex Donsö, Gbg:s södra skärgård 1977-07-31
Härmsångare
Höksångare 1 ex Valö, Gbg:s södra skärgård 2005-10-15
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare 1 ex Styrsö, Gbg:s södra skärgård 1997-06-19
Taigasångare 1 ex Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-02
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare 1 ex Tistlarna 1984-05-16
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita 1 ex Donsö, Gbg:s södra skärgård 2003-11-13
Tofsmes 1 ex Hönö kyrkogård 2008-07-29
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-19
Trädkrypare
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka 1 ex Styrsö, Gbg:s södra skärgård 1999-09-14
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska 1 ex Donsö, Gbg:s södra skärgård 2003-02-16
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Ortolansparv 1 ex Tistlarna 1985-05-06
SävsparvSaknade arter på listan
Nilgås 1/27
Amerikansk kricka 1/27
Praktejder 14/27
Svartnäbbad islom 19/27
Svarthalsad dopping 12/27
Svartbrynad albatross 1/27
Gulnäbbad lira 12/27
Balearisk lira 17/27
Stormsvala 9/27
Klykstjärtad stormsvala 20/27
Rördrom 1/27
Silkeshäger 8/27
Ägretthäger 3/27
Brun glada 11/27
Stäpphök 2/27
Ängshök 4/27
Aftonfalk 3/27
Fjällpipare 5/27
Smalnäbbad simsnäppa 14/27
Brednäbbad simsnäppa 18/27
Svarthuvad mås 8/27
Kaspisk trut 5/27
Vitvingad trut 7/27
Sandtärna 2/27
Turturduva 7/27
Tornuggla 2/27
Dvärguv 1/27
Sparvuggla 9/27
Kungsfiskare 2/27
Tretåig hackspett 8/27
Större piplärka 6/27
Sibirisk järnsparv 1/27
Sydnäktergal 4/27
Gräshoppsångare 5/27
Flodsångare 2/27
Vassångare 6/27
Rödstrupig sångare 11/27
Kungsfågelsångare 7/27
Bergsångare 12/27
Brandkronad kungsfågel 19/27
Trädgårdsträdkrypare 8/27
Pungmes 3/27
Sommargylling 7/27
Svartpannad törnskata 8/27
Rosenstare 6/27
Gulhämpling 2/27
Bändelkorsnäbb 13/27
Tallbit 8/27
Dvärgsparv 2/27
Iberisk gransångare 8/27
Vitgumpad buskskvätta 2/27