LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgs skärgård / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgs skärgård - Elon Wismén

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Röd, Hönö 2004-03-06
Mindre sångsvan 5 ex Kråkudden, Hönö 2012-04-01
Sångsvan Kråkudden, Hönö 2006-11-15
Grågås Kråkudden, Hönö 2004-03-07
Kanadagås Kråkudden, Hönö 2004-03-06
Vitkindad gås Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Prutgås Ca 25 ex Kråkudden, Hönö 2008-10-05
Rödhalsad gås Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Gravand Kråkudden, Hönö 2004-03-06
Bläsand 11 ex mot S Kråkudden, Hönö 2007-09-16
Kricka 7 ex mot S Kråkudden, Hönö 2007-09-16
Gräsand Kråkudden, Hönö 2004-03-06
Stjärtand 1 hane mot S Kråkudden, Hönö 2009-06-19
Skedand 3 ex Kråkudden, Hönö 2013-07-31
Vigg 4 ex mot S Kråkudden, Hönö 2008-04-27
Bergand 2 i par Kråkudden, Hönö 2012-04-01
Ejder Pinan, Hönö 2004-03-06
Alförrädare 1 hane Hönö huvud, Hönö 2009-03-14
Alfågel Kråkudden, Hönö 2004-03-06
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2004-03-07
Svärta 3 hanar Kråkudden, Hönö 2007-10-21
Knipa Kråkudden, Hönö 2004-03-06
Salskrake 1 hona Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2009-12-31
Småskrake Kråkudden, Hönö 2004-03-06
Storskrake Kråkudden, Hönö 2004-03-07
Fasan Ersdalen, Hönö 2004-03-06
Smålom Kråkudden, Hönö 2004-03-07
Storlom 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2008-01-20
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2006-11-15
Smådopping 3 ex Rörö 2008-09-21
Skäggdopping 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-04-14
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2004-03-07
Svarthalsad dopping 1 ex Röd, Hönö 2009-01-25
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2006-11-15
Grålira 2 ex Kråkudden, Hönö 2007-11-03
Mindre lira 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2008-06-21
Havssula Kråkudden, Hönö 2006-10-24
Storskarv Kråkudden, Hönö 2004-03-06
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2006-10-24
Gråhäger Kråkudden, Hönö 2006-10-24
Bivråk 1 ad hane Bredviken, Hönö 2012-05-20
Havsörn 1 1K Rörö 2009-12-31
Brun kärrhök 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-04-14
Blå kärrhök 2 hannar Hönö 2013-09-07
Duvhök 1 ex Hönö kyrkogård 2011-01-15
Sparvhök 1 1K hane Galterö, Gbg:s södra skärgård 2008-07-23
Ormvråk 1 ex Hönö kyrkogård 2007-10-08
Fiskgjuse 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2008-10-14
Tornfalk Ersdalen, Hönö 2004-03-07
Stenfalk Kråkudden, Hönö 2006-10-24
Lärkfalk 1 ex mot S Rörö 2008-09-21
Jaktfalk 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-19
Pilgrimsfalk 1 ex mot S Rörö 2008-09-21
Vattenrall 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2009-04-12
Rörhöna 1 ex Rörö 2008-09-21
Sothöna 1 ex Fotö sund, Hönö 2011-01-15
Strandskata Bolleskären, Hönö 2004-03-06
Större strandpipare Bolleskären, Hönö 2004-03-07
Ljungpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Kustpipare 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2008-07-23
Tofsvipa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Kustsnäppa 3 ex mot S Kråkudden, Hönö 2007-09-16
Sandlöpare 2 ex Hönö 2012-08-07
Småsnäppa 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-07-15
Spovsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Skärsnäppa Bolleskären, Hönö 2004-03-06
Kärrsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Brushane 2 hanar mot S Kråkudden, Hönö 2008-06-21
Enkelbeckasin Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Morkulla 1 ex Ersdalen, Hönö 2008-10-14
Myrspov Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Småspov Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Storspov Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Svartsnäppa 1 ad Sudda, Hönö 2012-06-17
Rödbena Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Gluttsnäppa 1 ex Hönö kyrkogård 2007-10-08
Skogssnäppa 1 ex mot N Kråkudden, Hönö 2008-04-12
Grönbena 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2008-07-23
Drillsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2008-07-15
Roskarl 3 ex Hönö 2012-08-07
Bredstjärtad labb 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2011-10-11
Kustlabb Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Storlabb 2 ex Kråkudden, Hönö 2007-11-03
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2007-12-29
Tärnmås 1 1k mot S Kråkudden, Hönö 2011-10-11
Skrattmås Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Fiskmås Kråkudden, Hönö 2007-12-29
Silltrut 1 ad Kråkudden, Hönö 2007-12-29
Gråtrut Kråkudden, Hönö 2004-03-06
Havstrut Kråkudden, Hönö 2004-03-06
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2006-11-15
Rosenmås 1 1K Pinan, Hönö 2011-12-27
Kentsk tärna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Fisktärna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Silvertärna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Småtärna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2004-03-06
Tordmule Kråkudden, Hönö 2004-03-06
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2004-03-06
Alkekung Kråkudden, Hönö 2006-10-24
Lunnefågel 1 ex Hönö 2012-08-07
Tamduva Ersdalen, Hönö 2004-03-06
Skogsduva 1 ex Hönö kyrkogård 2010-03-20
Ringduva Röd, Hönö 2004-03-06
Turkduva Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2007-03-04
Gök Hönö kyrkogård 2008-06-04
Hökuggla 1 ex Björkö 2012-10-27
Hornuggla 4 ex Hönö kyrkogård 2010-02-14
Jorduggla 1 ex Rörö 2008-09-21
Tornseglare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Gröngöling Brännö, Gbg:s södra skärgård 2006-09-23
Större hackspett Hönö kyrkogård 2007-10-08
Mindre hackspett 1 ex Hönö kyrkogård 2007-10-08
Trädlärka 3 ex Hönö 2012-10-06
Sånglärka Kråkudden, Hönö 2006-10-24
Backsvala 1 ex Kråkudden, Hönö 2013-07-31
Ladusvala Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Hussvala 5 ex Bredviken, Hönö 2012-05-20
Större piplärka 1 ex Hönö 2012-10-21
Trädpiplärka Kråkudden, Hönö 2008-08-30
Ängspiplärka Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Rödstrupig piplärka 2 ex mot S Rörö 2008-09-21
Skärpiplärka Vrångö, Gbg:s södra skärgård 1987-09-03
Vattenpiplärka Rörö 2007-03-04
Gulärla 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-05-20
Forsärla Rörö 2008-09-21
Sädesärla Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Sidensvans Röd, Hönö 2007-12-29
Gärdsmyg Ersdalen, Hönö 2006-10-24
Järnsparv Rörö 2007-03-04
Rödhake Ersdalen, Hönö 2004-03-06
Näktergal 1 ex sj Nötholmen, Hönö 2008-06-04
Rödstjärt 1 ex sj Tjälleviks mosse, Hönö 2008-04-27
Buskskvätta 2 ex Ersdalsviken, Hönö 2013-05-26
Stenskvätta Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Ringtrast 1 honfärgad Ersdalsviken, Hönö 2009-04-26
Koltrast Ersdalen, Hönö 2006-10-24
Björktrast Röd, Hönö 2004-03-06
Taltrast 4 ex Hönö kyrkogård 2007-10-08
Rödvingetrast Minst 5 ex Hönö kyrkogård 2009-04-05
Dubbeltrast 1 ex Hönö 2012-10-06
Kärrsångare 1 ex sj Sudda, Hönö 2008-06-04
Rörsångare 1 ex sj Sudda, Hönö 2008-06-04
Härmsångare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Ärtsångare 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2008-04-27
Törnsångare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Trädgårdssångare Hönö kyrkogård 2008-06-04
Svarthätta Rörö 2007-03-04
Taigasångare 1 ex Rörö 2008-09-21
Bergsångare 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2011-05-06
Grönsångare 1 ex sj Hönö kyrkogård 2008-06-04
Gransångare 1 ex sj Ersdalen, Hönö 2008-04-27
Lövsångare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Kungsfågel Ersdalen, Hönö 2006-10-24
Brandkronad kungsfågel 1 hane Ersdalen, Hönö 2009-05-25
Grå flugsnappare 1 ex Slingan, Hönö 2008-08-30
Svartvit flugsnappare 1 honfärgad Rörö 2008-09-21
Skäggmes 1 hona Sudda, Hönö 2011-01-15
Stjärtmes 11 ex Ersdalen, Hönö 2007-12-29
Entita 2 ex Hönö kyrkogård 2007-10-08
Talltita 1 ex Hönö kyrkogård 2012-01-14
Svartmes 1 ex Rörö 2008-09-21
Blåmes Röd, Hönö 2004-03-06
Talgoxe Röd, Hönö 2004-03-06
Nötväcka 1 ex Rörö 2008-09-21
Trädkrypare 1 ex Hönö kyrkogård 2007-10-08
Törnskata 1 hane Tjälleviks mosse, Hönö 2008-06-04
Varfågel 1 ex Fotö 2012-10-06
Nötskrika Ersdalen, Hönö 2004-03-06
Skata Röd, Hönö 2004-03-06
Kaja Hönö kyrkogård 2007-10-08
Råka 1 2K Kråkudden, Hönö 2011-04-16
Kråka Kråkudden, Hönö 2006-10-24
Korp 1 ex Hönö kyrkogård 2008-08-30
Stare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Gråsparv Rörö 2007-03-04
Pilfink Röd, Hönö 2004-03-06
Bofink Ersdalen, Hönö 2004-03-06
Bergfink Rörö 2008-09-21
Grönfink Ersdalen, Hönö 2004-03-06
Steglits 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-12
Grönsiska Rörö 2007-03-04
Hämpling Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15
Vinterhämpling Hönö 2012-10-21
Gråsiska Kråkudden, Hönö 2006-11-15
Mindre korsnäbb Minst 10 ex Hönö kyrkogård 2007-10-08
Domherre 2 ex Sudda, Hönö 2011-01-15
Snösparv 3 ex Kråkudden, Hönö 2007-11-03
Gulsparv Ersdalen, Hönö 2006-10-24
Sävsparv Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-15Saknade arter på listan
Sädgås 18/27
Spetsbergsgås 20/27
Bläsgås 13/27
Nilgås 1/27
Snatterand 14/27
Amerikansk kricka 1/27
Årta 10/27
Brunand 16/27
Praktejder 14/27
Vitnackad svärta 15/27
Orre 6/27
Rapphöna 18/27
Vitnäbbad islom 20/27
Svarthakedopping 16/27
Svartbrynad albatross 1/27
Gulnäbbad lira 12/27
Balearisk lira 17/27
Stormsvala 9/27
Klykstjärtad stormsvala 20/27
Rördrom 1/27
Silkeshäger 8/27
Ägretthäger 3/27
Brun glada 11/27
Röd glada 8/27
Stäpphök 2/27
Ängshök 4/27
Fjällvråk 21/27
Kungsörn 6/27
Aftonfalk 3/27
Småfläckig sumphöna 2/27
Trana 14/27
Skärfläcka 12/27
Mindre strandpipare 21/27
Fjällpipare 5/27
Amerikansk tundrapipare 16/27
Mosnäppa 21/27
Myrsnäppa 14/27
Dvärgbeckasin 15/27
Dubbelbeckasin 5/27
Rödspov 12/27
Smalnäbbad simsnäppa 14/27
Brednäbbad simsnäppa 18/27
Fjällabb 21/27
Svarthuvad mås 8/27
Kaspisk trut 5/27
Vitvingad trut 7/27
Vittrut 14/27
Sandtärna 2/27
Skräntärna 4/27
Svarttärna 13/27
Turturduva 7/27
Tornuggla 2/27
Dvärguv 1/27
Berguv 16/27
Sparvuggla 9/27
Kattuggla 13/27
Pärluggla 9/27
Nattskärra 14/27
Kungsfiskare 2/27
Härfågel 15/27
Göktyta 15/27
Spillkråka 18/27
Tretåig hackspett 8/27
Berglärka 13/27
Strömstare 5/27
Sibirisk järnsparv 1/27
Sydnäktergal 4/27
Blåhake 16/27
Svart rödstjärt 17/27
Svarthakad buskskvätta 15/27
Gräshoppsångare 5/27
Flodsångare 2/27
Vassångare 6/27
Sävsångare 11/27
Busksångare 11/27
Trastsångare 4/27
Rödstrupig sångare 11/27
Höksångare 5/27
Lundsångare 13/27
Kungsfågelsångare 7/27
Mindre flugsnappare 8/27
Tofsmes 8/27
Trädgårdsträdkrypare 8/27
Pungmes 3/27
Sommargylling 7/27
Svartpannad törnskata 8/27
Nötkråka 6/27
Rosenstare 6/27
Gulhämpling 2/27
Snösiska 5/27
Bändelkorsnäbb 13/27
Större korsnäbb 10/27
Rosenfink 12/27
Tallbit 8/27
Stenknäck 16/27
Lappsparv 18/27
Ortolansparv 6/27
Dvärgsparv 2/27
Iberisk gransångare 8/27
Vitgumpad buskskvätta 2/27