LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Per Norberg

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 10 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2005-01-02
Sångsvan 15 ex Stensjön, Mölndal 2005-01-22
Kanadagås 5 ex Stensjön, Mölndal 2005-01-22
Vitkindad gås 2 ex Stora Amundö 2005-03-25
Gravand 1 ex Lilla Amundö 2005-03-25
Bläsand 4 ex Torslandaviken 2005-06-26
Snatterand 2 ex Torslandaviken 2005-05-08
Kricka 1 Välen 2005-05-13
Gräsand Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Årta 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-16
Vigg 2 ex Önnered, Gbg 2005-02-27
Ejder K råkudden, Hönö 2005-01-09
Knipa 1 ex Mölndalsån, Gbg 2005-01-11
Småskrake 2 ex Göteborgs fiskhamn 2005-01-14
Storskrake 2 ex Göteborgs fiskhamn 2005-01-14
Fasan 1 ex Billdal, Askim 2005-03-12
Storlom 2 ex Sisjön, Askim 2005-06-11
Smådopping 1 ex Torslandaviken 2005-06-30
Skäggdopping 2 ex Torslandaviken 2005-04-02
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2005-05-08
Havssula 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-11-15
Storskarv Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Gråhäger 2 ex Torslandaviken 2005-04-02
Bivråk 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-08-23
Duvhök 1 ex Hisingen, Gbg 2005-04-01
Sparvhök 1 Albatross Golfbana 2005-05-14
Ormvråk 2 ex Före avfarten till Kullavik 2005-01-13
Fiskgjuse 1 ex Stora Amundö 2005-08-26
Tornfalk 1 ex Volvo Tuve, Hisingen 2005-03-21
Rörhöna 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-21
Sothöna 1 ex Stensjön, Mölndal 2005-01-22
Strandskata 4 ex Torslandaviken 2005-04-02
Större strandpipare 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-05-05
Tofsvipa 10 ex Öxnäs, Säve 2005-03-17
Kärrsnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-06-29
Enkelbeckasin 1 ex Askesby, Säve, Hisingen 2005-03-21
Rödspov 1 ex Välen, Gbg 2005-09-30
Storspov 2 ex Välen, Gbg 2005-04-17
Rödbena 1 Välen 2005-05-15
Gluttsnäppa 1 ex Stora Amundö 2005-07-30
Drillsnäppa 12 ex Välen, Gbg 2005-05-17
Svarthuvad mås 1 ex Klippan 2005-02-05
Skrattmås Göteborgs fiskhamn 2005-01-15
Fiskmås Göteborgs fiskhamn 2005-01-14
Silltrut 1 ex Öxnäs, Säve 2005-06-14
Gråtrut Gö teborgs fiskhamn 2005-02-22
Havstrut Göteborgs fiskhamn 2005-03-12
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Fisktärna Flera ex Torslandaviken 2005-05-08
Tamduva Flera ex Långedrag, Gbg 2005-02-04
Skogsduva 1 ex Härryda 2005-12-10
Ringduva 1 ex Mölndal , Gbg 2005-03-13
Gök 2 ex Torslandaviken 2005-06-04
Sparvuggla 1 ex sp Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-13
Kattuggla 1 ex sp Kobbehall, Askim 2005-03-18
Pärluggla 1 ex sp Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-20
Nattskärra 1 ex Skalldalen, Hovås 2005-06-16
Tornseglare 1 ex Torslandaviken 2005-05-08
Gröngöling 1 ex Långed rag, Gbg 2005-03-03
Spillkråka 1 ex Albatross golfbana, Säve 2005-02-01
Större hackspett 1 ex Stora Amundö 2005-04-03
Sånglärka 3 ex St ora Amundö 2005-04-03
Backsvala Flera ex Torslandaviken 2005-05-08
Ladusvala Flera ex Torslandaviken 2005-05-05
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-08
Hussvala Flera ex Torslandaviken 2005-05-08
Trädpiplärka Flera ex Brudarebacken, Gbg 2005-08-23
Ängspiplärka Flera ex Torslandaviken 2005-06-29
Skärpiplärka 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-05-05
Gulärla Torslandaviken 2005-06-26
Forsärla 1 ex Välen, Gbg 2005-09-30
Sädesärla 5 ex Stora Amundö 2005-04-03
Sidensvans 15 ex Hälsö, Gbg:s norra skärgård 2005-01-02
Gärdsmyg 1 ex Albatross golfbana, Säve 2005-09-24
Rödhake 1 ex Askimsviken 2005-02-25
Näktergal 2 ex Torslandaviken 2005-06-07
Rödstjärt 1 ex Långedrag, Gbg 2005-08-08
Buskskvätta 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-08-23
Stenskvätta 10 Välen 2005-05-15
Koltrast 1 ex Alveredsnäs, Mölndal 2005-01-17
Björktrast 3 ex Lackarebäck vid Mölndalsån 2005-01-11
Rörsångare 1 ex Välen, Gbg 2005-05-16
Törnsångare 2 ex Torslandaviken 2005-06-29
Svarthätta 1 ex Hovås, Skalldalsvägen 2005-05-03
Grönsångare 1 ex Sisjön, Askim 2005-06-11
Lövsångare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-07-18
Kungsfågel 5 ex Härryda 2005-10-10
Entita 1 Albatross Golfbana 2005-05-14
Tofsmes 1 ex Sisjön, Askim 2005-06-11
Blåmes 3 ex Stora Amundö 2005-02-05
Talgoxe 2 ex Långedrag, Gbg 2005-01-23
Nötväcka 1 ex Alveredsnäs, Mölndal 2005-01-17
Törnskata 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-07-18
Nötskrika 1 ex Lagmansholmen, Säve 2005-09-16
Skata Göteborgs fiskhamn 2005-01-15
Kaja Göteborgs fiskhamn 2005-01-15
Kråka Göteborgs fiskhamn 2005-01-15
Korp 1 ex Säröleden, Hovås 2005-02-21
Stare 2 ex Stora Amundö 2005-03-25
Gråsparv 1 ex Stora Amundö 2005-02-05
Pilfink Flera ex Stora Amundö 2005-03-25
Bofink 1 ex Hisingen, Gbg 2005-02-06
Grönfink 5 ex Hinsholmskilen, Gbg 2005-03-06
Hämpling 1 ex Torslandaviken 2005-06-30
Domherre 5 ex Hörnet Lilla Hovåsvägen/Skalldalsvägen 2005-01-23
Gulsparv 2 ex Smithska udden, Gbg 2005-02-27
Sävsparv 3 Välen 2005-05-15Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 17/55
Sädgås 16/55
Spetsbergsgås 18/55
Grågås 38/55
Prutgås 21/55
Nilgås 11/55
Stjärtand 38/55
Skedand 37/55
Brunand 40/55
Bergand 33/55
Alförrädare 1/55
Alfågel 29/55
Sjöorre 32/55
Svärta 30/55
Salskrake 37/55
Orre 17/55
Tjäder 9/55
Rapphöna 11/55
Vaktel 17/55
Smålom 32/55
Svartnäbbad islom 27/55
Vitnäbbad islom 7/55
Gråhakedopping 24/55
Svarthakedopping 24/55
Stormfågel 28/55
Grålira 20/55
Mindre lira 6/55
Stormsvala 5/55
Klykstjärtad stormsvala 17/55
Toppskarv 22/55
Rördrom 16/55
Ägretthäger 2/55
Röd glada 13/55
Havsörn 24/55
Brun kärrhök 38/55
Blå kärrhök 21/55
Ängshök 1/55
Fjällvråk 26/55
Kungsörn 7/55
Aftonfalk 6/55
Stenfalk 25/55
Lärkfalk 18/55
Jaktfalk 1/55
Pilgrimsfalk 29/55
Vattenrall 32/55
Småfläckig sumphöna 14/55
Kornknarr 20/55
Trana 27/55
Skärfläcka 15/55
Mindre strandpipare 37/55
Ljungpipare 31/55
Kustpipare 27/55
Kustsnäppa 25/55
Sandlöpare 19/55
Småsnäppa 5/55
Mosnäppa 29/55
Spovsnäppa 17/55
Skärsnäppa 29/55
Myrsnäppa 6/55
Brushane 28/55
Dvärgbeckasin 18/55
Dubbelbeckasin 13/55
Morkulla 31/55
Myrspov 25/55
Småspov 28/55
Svartsnäppa 27/55
Skogssnäppa 35/55
Grönbena 35/55
Roskarl 26/55
Smalnäbbad simsnäppa 12/55
Brednäbbad simsnäppa 14/55
Bredstjärtad labb 24/55
Kustlabb 26/55
Fjällabb 14/55
Storlabb 15/55
Dvärgmås 32/55
Kaspisk trut 12/55
Medelhavstrut 5/55
Vitvingad trut 36/55
Kentsk tärna 36/55
Silvertärna 31/55
Svarttärna 13/55
Sillgrissla 33/55
Tordmule 28/55
Tobisgrissla 31/55
Alkekung 24/55
Lunnefågel 27/55
Turkduva 34/55
Berguv 17/55
Hornuggla 19/55
Jorduggla 16/55
Kungsfiskare 15/55
Göktyta 20/55
Mindre hackspett 34/55
Tretåig hackspett 8/55
Trädlärka 27/55
Berglärka 2/55
Större piplärka 2/55
Rödstrupig piplärka 12/55
Vattenpiplärka 13/55
Strömstare 29/55
Järnsparv 39/55
Blåhake 12/55
Svart rödstjärt 21/55
Svarthakad buskskvätta 20/55
Ringtrast 23/55
Taltrast 39/55
Rödvingetrast 38/55
Dubbeltrast 30/55
Gräshoppsångare 28/55
Sävsångare 32/55
Kärrsångare 34/55
Härmsångare 28/55
Höksångare 3/55
Ärtsångare 38/55
Trädgårdssångare 33/55
Taigasångare 3/55
Gransångare 41/55
Brandkronad kungsfågel 1/55
Grå flugsnappare 30/55
Svartvit flugsnappare 38/55
Skäggmes 28/55
Stjärtmes 29/55
Talltita 30/55
Svartmes 35/55
Trädkrypare 41/55
Varfågel 32/55
Nötkråka 23/55
Råka 31/55
Rosenstare 8/55
Bergfink 36/55
Steglits 28/55
Grönsiska 43/55
Vinterhämpling 30/55
Gråsiska 39/55
Snösiska 17/55
Mindre korsnäbb 32/55
Större korsnäbb 13/55
Rosenfink 26/55
Stenknäck 32/55
Lappsparv 16/55
Snösparv 25/55
Ortolansparv 12/55