LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Johan Ennerfelt

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 ex Stora Amundö 2005-03-28
Sångsvan Högsbogatan 2005-03-25
Grågås Välen, Gbg 2005-03-27
Kanadagås Högsbogatan 2005-03-26
Vitkindad gås 2 ex Stora Amundö 2005-03-28
Gravand 1 ex Stora Amundö 2005-03-28
Bläsand Hökälla, Hisingen 2005-04-16
Kricka Välen, Gbg 2005-03-27
Gräsand Välen 2005-03-27
Skedand Hökälla, Hisingen 2005-04-16
Brunand Torslandaviken 2005-02-06
Vigg Välen 2005-03-27
Ejder Stora Amundö 2005-03-28
Knipa Välen, Gbg 2005-03-27
Salskrake Torslandaviken 2005-01-06
Småskrake 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2005-06-24
Storskrake 2 ex Fiskhamnen 2005-02-06
Fasan 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-16
Smådopping Botaniska 2005-04-19
Skäggdopping Stora Amundö 2005-03-28
Storskarv Fiskhamnen 2005-01-06
Gråhäger 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-06-15
Havsörn 1 ex Torslandaviken 2005-02-06
Brun kärrhök 1 ex Ragnhildsholmen 2005-06-18
Sparvhök 1 ex Ebba Pettersons Privatskola 2005-05-17
Ormvråk 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-04-09
Tornfalk 1 ex Torslandaviken 2005-02-06
Rörhöna 1 ex Fiskhamnen 2005-02-06
Sothöna Hökälla, Hisingen 2005-04-16
Strandskata 1 ex Stora Amundö 2005-03-28
Mindre strandpipare Välen, Gbg 2005-04-25
Tofsvipa Välen, Gbg 2005-03-27
Småsnäppa 2 ex Välen, Gbg 2005-08-07
Brushane 4 ex Välen, Gbg 2005-06-23
Enkelbeckasin Välen, Gbg 2005-10-12
Rödbena Välen, Gbg 2005-04-25
Gluttsnäppa 2 ex Välen, Gbg 2005-08-13
Drillsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2005-06-16
Svarthuvad mås 1 ex Röda sten, Klippan 2005-02-06
Skrattmås Välen 2005-03-27
Fiskmås Välen, Gbg 2005-03-27
Silltrut Slottsskogen, Gbg 2005-04-17
Gråtrut 2 ex Högsbogatan 2005-03-26
Vitvingad trut 1 ex Fiskhamnen 2005-02-06
Havstrut Stora Amundö 2005-03-28
Fisktärna 1 ex Saltholmen, Gbg 2005-06-24
Tamduva 2 ex Oxhagsgatan 2005-03-24
Ringduva 2 ex Högsbogatan 2005-02-13
Turkduva Högsbogatan 2005-03-24
Jorduggla 1 ex Torslandaviken 2005-02-06
Tornseglare 1 ex Toftaåsvägen 2005-05-19
Gröngöling 1 ex Smithska udden, Gbg 2005-04-03
Större hackspett 1 ex Högsbo sjukhus 2005-02-12
Trädlärka Smithska udden, Gbg 2005-09-25
Sånglärka 2 ex Stora Amundö 2005-03-28
Backsvala Torslandaviken 2005-06-25
Ladusvala 1 ex Högsbogatan 2005-05-22
Hussvala Högsbogatan 2005-05-20
Ängspiplärka 1 ex Stora Amundö 2005-03-28
Gulärla 1 ex V:a Frölunda kyrka 2005-09-19
Forsärla 2 ex Botaniska Trädgården 2005-04-28
Sädesärla Slottsskogen, Gbg 2005-04-09
Sidensvans Högsbogatan 2005-11-05
Gärdsmyg 1 ex Gatsmygen 2005-03-26
Järnsparv Oxhagsgatan 2005-03-27
Rödhake 1 ex Högsbogatan 2005-03-26
Stenskvätta 2 ex Torslandaviken 2005-06-25
Koltrast 1 ex Högsbogatan 2005-03-26
Björktrast 2 ex Högsbogatan 2005-02-13
Taltrast 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-04-28
Rödvingetrast 1 ex Högsbogatan 2005-04-04
Kärrsångare 1 ex Välen, Gbg 2005-06-16
Rörsångare 1 ex Välen, Gbg 2005-06-16
Ärtsångare 1 ex Ebba Pettersons Privatskola 2005-05-10
Törnsångare Ebba Pettersons privatskola, Järnbrott 2005-05-26
Svarthätta 1 ex Högsbogatan 2005-04-21
Grönsångare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-06-19
Gransångare 1 ex Högsbogatan 2005-06-09
Lövsångare 2 ex Högsbogatan 2005-05-02
Kungsfågel 1 ex Oxhagsgatan 2005-04-03
Svartvit flugsnappare Slottsskogen, Gbg 2005-05-14
Blåmes 1 ex Högsbogatan 2005-02-13
Talgoxe 1 ex Högsbogatan 2005-02-13
Nötväcka 1 ex Högsbogatan 2005-03-27
Trädkrypare 1 ex Botaniska 2005-04-19
Törnskata 2 ex Stora Amundö 2005-07-03
Varfågel 1 ex Torslandaviken 2005-02-06
Nötskrika 2 ex Brudarebacken, Gbg 2005-08-14
Skata 1 ex Högsbogatan 2005-02-13
Kaja 4 ex Högsbogatan 2005-03-26
Kråka 1 ex Högsbogatan 2005-03-26
Korp Högsbogatan 2005-07-17
Stare Högsbogatan 2005-03-24
Gråsparv 1 ex kungsladugård 2005-03-26
Pilfink 2 ex Oxhagsgatan 2005-03-26
Bofink 1 ex Oxhagsgatan 2005-03-26
Grönfink 1 ex Högsbogatan 2005-03-26
Steglits 1 ex Oxhagsgatan 2005-03-24
Grönsiska 1 ex Oxhagsgatan 2005-03-24
Mindre korsnäbb Smithska udden, Gbg 2005-09-25
Domherre Oxhagsgatan 2005-03-24
Stenknäck Änggårdsbergen, Gbg 2005-04-28
Gulsparv 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-08-14
Sävsparv 1 ex Ragnhildsholmen 2005-06-18Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 17/55
Sädgås 16/55
Spetsbergsgås 18/55
Prutgås 21/55
Nilgås 11/55
Snatterand 37/55
Stjärtand 38/55
Årta 36/55
Bergand 33/55
Alförrädare 1/55
Alfågel 29/55
Sjöorre 32/55
Svärta 30/55
Orre 17/55
Tjäder 9/55
Rapphöna 11/55
Vaktel 17/55
Smålom 32/55
Storlom 36/55
Svartnäbbad islom 27/55
Vitnäbbad islom 7/55
Gråhakedopping 24/55
Svarthalsad dopping 26/55
Svarthakedopping 24/55
Stormfågel 28/55
Grålira 20/55
Mindre lira 6/55
Stormsvala 5/55
Klykstjärtad stormsvala 17/55
Havssula 33/55
Toppskarv 22/55
Rördrom 16/55
Ägretthäger 2/55
Bivråk 29/55
Röd glada 13/55
Blå kärrhök 21/55
Ängshök 1/55
Duvhök 34/55
Fjällvråk 26/55
Kungsörn 7/55
Fiskgjuse 40/55
Aftonfalk 6/55
Stenfalk 25/55
Lärkfalk 18/55
Jaktfalk 1/55
Pilgrimsfalk 29/55
Vattenrall 32/55
Småfläckig sumphöna 14/55
Kornknarr 20/55
Trana 27/55
Skärfläcka 15/55
Större strandpipare 38/55
Ljungpipare 31/55
Kustpipare 27/55
Kustsnäppa 25/55
Sandlöpare 19/55
Mosnäppa 29/55
Spovsnäppa 17/55
Skärsnäppa 29/55
Kärrsnäppa 32/55
Myrsnäppa 6/55
Dvärgbeckasin 18/55
Dubbelbeckasin 13/55
Morkulla 31/55
Rödspov 27/55
Myrspov 25/55
Småspov 28/55
Storspov 33/55
Svartsnäppa 27/55
Skogssnäppa 35/55
Grönbena 35/55
Roskarl 26/55
Smalnäbbad simsnäppa 12/55
Brednäbbad simsnäppa 14/55
Bredstjärtad labb 24/55
Kustlabb 26/55
Fjällabb 14/55
Storlabb 15/55
Dvärgmås 32/55
Kaspisk trut 12/55
Medelhavstrut 5/55
Tretåig mås 30/55
Kentsk tärna 36/55
Silvertärna 31/55
Svarttärna 13/55
Sillgrissla 33/55
Tordmule 28/55
Tobisgrissla 31/55
Alkekung 24/55
Lunnefågel 27/55
Skogsduva 34/55
Gök 36/55
Berguv 17/55
Sparvuggla 16/55
Kattuggla 34/55
Hornuggla 19/55
Pärluggla 20/55
Nattskärra 26/55
Kungsfiskare 15/55
Göktyta 20/55
Spillkråka 37/55
Mindre hackspett 34/55
Tretåig hackspett 8/55
Berglärka 2/55
Rostgumpsvala 30/55
Större piplärka 2/55
Trädpiplärka 40/55
Rödstrupig piplärka 12/55
Skärpiplärka 34/55
Vattenpiplärka 13/55
Strömstare 29/55
Näktergal 35/55
Blåhake 12/55
Svart rödstjärt 21/55
Rödstjärt 31/55
Buskskvätta 38/55
Svarthakad buskskvätta 20/55
Ringtrast 23/55
Dubbeltrast 30/55
Gräshoppsångare 28/55
Sävsångare 32/55
Härmsångare 28/55
Höksångare 3/55
Trädgårdssångare 33/55
Taigasångare 3/55
Brandkronad kungsfågel 1/55
Grå flugsnappare 30/55
Skäggmes 28/55
Stjärtmes 29/55
Entita 36/55
Talltita 30/55
Tofsmes 31/55
Svartmes 35/55
Nötkråka 23/55
Råka 31/55
Rosenstare 8/55
Bergfink 36/55
Hämpling 37/55
Vinterhämpling 30/55
Gråsiska 39/55
Snösiska 17/55
Större korsnäbb 13/55
Rosenfink 26/55
Lappsparv 16/55
Snösparv 25/55
Ortolansparv 12/55