LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Linus Westlund

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 15 ex Stora Amundö 2005-01-23
Sångsvan 5 ex Kärramotet 2005-01-10
Kanadagås 6 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-24
Gravand 8 ex Torslandaviken 2005-03-27
Bläsand 1 hane Torslandaviken 2005-03-27
Kricka 4 ex Torslandaviken 2005-03-27
Gräsand 16 ex Stora Amundö 2005-01-23
Brunand 2 ex Säveåns mynning 2005-01-29
Vigg ca. 200 ex Säveåns mynning 2005-01-29
Ejder 4 ex Lilleby, Björlanda 2005-03-21
Knipa 100 ex Stora Amundö 2005-01-23
Salskrake 5 ad Stora Amundö 2005-01-23
Storskrake 1 hane Stora Amundö 2005-01-23
Fasan 1 ex Bäckebol, Hisingen 2005-02-20
Storlom 11 ex Stora Amundö 2005-01-23
Svartnäbbad islom 1 2K Stora Amundö 2005-01-23
Smådopping 1 ad Säveåns mynning 2005-01-29
Skäggdopping 2 ad Torslandaviken 2005-03-27
Storskarv 20 ex Göteborgs fiskhamn 2005-02-20
Gråhäger 1 ad Säveåns mynning 2005-01-29
Brun kärrhök 1 par Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-02
Sparvhök 1 ex Kärra centrum 2005-02-03
Ormvråk 1 ex Kärra centrum 2005-01-10
Fjällvråk 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-02
Fiskgjuse 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-06
Tornfalk 1 ex Stora Amundö 2005-01-23
Vattenrall 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-09
Sothöna Torslandaviken 2005-03-27
Trana 1 ex mot N Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-17
Strandskata 1 ex Torslandaviken 2005-03-27
Mindre strandpipare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-04
Tofsvipa 1 ex Lilleby, Björlanda 2005-03-21
Enkelbeckasin 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-30
Morkulla 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-07-08
Skogssnäppa 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-08
Skrattmås 2 ex Säveåns mynning 2005-01-29
Fiskmås 1 ex Kärra centrum 2005-01-10
Silltrut 1 ex Lilleby, Björlanda 2005-03-21
Gråtrut 1 ex Kärra centrum 2005-01-10
Vitvingad trut 1 2k Göteborgs fiskhamn 2005-01-29
Havstrut 1 ex Ellesbo, Rödbo 2005-01-10
Fisktärna 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-07-08
Tamduva 7 ex Kärra centrum 2005-01-10
Ringduva 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Tornseglare 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-06-03
Gröngöling 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Spillkråka 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-10
Större hackspett 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Mindre hackspett 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-30
Sånglärka 2 ex Torslandaviken 2005-03-27
Ladusvala 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-01
Hussvala 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-07-08
Trädpiplärka 4 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-13
Ängspiplärka 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-03-27
Forsärla 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-30
Sädesärla 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-30
Sidensvans 20 ex Göteborgs centrum 2005-01-22
Gärdsmyg 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-15
Rödhake 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-15
Koltrast 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Björktrast 5 ex Kärra centrum 2005-01-10
Taltrast 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-01
Rörsångare 5 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-06
Trädgårdssångare 1 ex Gerrebacka 2005-05-13
Svarthätta 1 hane Gerrebacka 2005-04-19
Grönsångare 3 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-06
Gransångare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-09
Lövsångare 3 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-01
Kungsfågel 3 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-02-20
Grå flugsnappare 1 ex Sv ankällan, Säve, Hisingen 2005-07-08
Svartvit flugsnappare 1 hane Gerrebacka 2005-04-27
Entita 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-09
Talltita 3 ex Blåspåret, Kärra 2005-03-09
Svartmes 1 ex Gerrebacka 2005-03-19
Blåmes 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Talgoxe 5 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Nötväcka 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Trädkrypare 1 ex Blåspåret, Kärra 2005-03-09
Varfågel 2 ad Svankällan, Säve, Hisingen 2005-02-20
Nötskrika 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Skata 3 ex Kärra centrum 2005-01-10
Kaja 14 ex Kärra centrum 2005-01-10
Kråka 20 ex Kärra centrum 2005-01-10
Korp 2 ex Kärra centrum 2005-01-10
Stare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-25
Gråsparv 3 ex Kärra centrum 2005-01-10
Pilfink 6 ex Stora Amundö 2005-01-23
Bofink 7ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-16
Grönfink 15 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Grönsiska 19 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Gråsiska 9 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-17
Domherre 8 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Stenknäck 1 ex Gerrebacka 2005-02-13
Gulsparv 15 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-02-20
Sävsparv 1 ex Torslandaviken 2005-03-27Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 17/55
Sädgås 16/55
Spetsbergsgås 18/55
Grågås 38/55
Vitkindad gås 41/55
Prutgås 21/55
Nilgås 11/55
Snatterand 37/55
Stjärtand 38/55
Årta 36/55
Skedand 37/55
Bergand 33/55
Alförrädare 1/55
Alfågel 29/55
Sjöorre 32/55
Svärta 30/55
Småskrake 43/55
Orre 17/55
Tjäder 9/55
Rapphöna 11/55
Vaktel 17/55
Smålom 32/55
Vitnäbbad islom 7/55
Gråhakedopping 24/55
Svarthalsad dopping 26/55
Svarthakedopping 24/55
Stormfågel 28/55
Grålira 20/55
Mindre lira 6/55
Stormsvala 5/55
Klykstjärtad stormsvala 17/55
Havssula 33/55
Toppskarv 22/55
Rördrom 16/55
Ägretthäger 2/55
Bivråk 29/55
Röd glada 13/55
Havsörn 24/55
Blå kärrhök 21/55
Ängshök 1/55
Duvhök 34/55
Kungsörn 7/55
Aftonfalk 6/55
Stenfalk 25/55
Lärkfalk 18/55
Jaktfalk 1/55
Pilgrimsfalk 29/55
Småfläckig sumphöna 14/55
Kornknarr 20/55
Rörhöna 41/55
Skärfläcka 15/55
Större strandpipare 38/55
Ljungpipare 31/55
Kustpipare 27/55
Kustsnäppa 25/55
Sandlöpare 19/55
Småsnäppa 5/55
Mosnäppa 29/55
Spovsnäppa 17/55
Skärsnäppa 29/55
Kärrsnäppa 32/55
Myrsnäppa 6/55
Brushane 28/55
Dvärgbeckasin 18/55
Dubbelbeckasin 13/55
Rödspov 27/55
Myrspov 25/55
Småspov 28/55
Storspov 33/55
Svartsnäppa 27/55
Rödbena 41/55
Gluttsnäppa 41/55
Grönbena 35/55
Drillsnäppa 39/55
Roskarl 26/55
Smalnäbbad simsnäppa 12/55
Brednäbbad simsnäppa 14/55
Bredstjärtad labb 24/55
Kustlabb 26/55
Fjällabb 14/55
Storlabb 15/55
Svarthuvad mås 42/55
Dvärgmås 32/55
Kaspisk trut 12/55
Medelhavstrut 5/55
Tretåig mås 30/55
Kentsk tärna 36/55
Silvertärna 31/55
Svarttärna 13/55
Sillgrissla 33/55
Tordmule 28/55
Tobisgrissla 31/55
Alkekung 24/55
Lunnefågel 27/55
Skogsduva 34/55
Turkduva 34/55
Gök 36/55
Berguv 17/55
Sparvuggla 16/55
Kattuggla 34/55
Hornuggla 19/55
Jorduggla 16/55
Pärluggla 20/55
Nattskärra 26/55
Kungsfiskare 15/55
Göktyta 20/55
Tretåig hackspett 8/55
Trädlärka 27/55
Berglärka 2/55
Backsvala 41/55
Rostgumpsvala 30/55
Större piplärka 2/55
Rödstrupig piplärka 12/55
Skärpiplärka 34/55
Vattenpiplärka 13/55
Gulärla 40/55
Strömstare 29/55
Järnsparv 39/55
Näktergal 35/55
Blåhake 12/55
Svart rödstjärt 21/55
Rödstjärt 31/55
Buskskvätta 38/55
Svarthakad buskskvätta 20/55
Stenskvätta 41/55
Ringtrast 23/55
Rödvingetrast 38/55
Dubbeltrast 30/55
Gräshoppsångare 28/55
Sävsångare 32/55
Kärrsångare 34/55
Härmsångare 28/55
Höksångare 3/55
Ärtsångare 38/55
Törnsångare 40/55
Taigasångare 3/55
Brandkronad kungsfågel 1/55
Skäggmes 28/55
Stjärtmes 29/55
Tofsmes 31/55
Törnskata 30/55
Nötkråka 23/55
Råka 31/55
Rosenstare 8/55
Bergfink 36/55
Steglits 28/55
Hämpling 37/55
Vinterhämpling 30/55
Snösiska 17/55
Mindre korsnäbb 32/55
Större korsnäbb 13/55
Rosenfink 26/55
Lappsparv 16/55
Snösparv 25/55
Ortolansparv 12/55