LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Christer Fält

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Mindre sångsvan Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Sångsvan Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Sädgås Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Spetsbergsgås Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Grågås Brudarebacken, Gbg 2005-03-06
Kanadagås Kråkudden, Hönö 2005-01-03
Vitkindad gås Danska liljan, Gbg:s södra skärgård 2005-03-23
Prutgås Brännö, Gbg:s södra skärgård 2005-10-16
Nilgås Uppegården, Säve 2005-05-11
Gravand Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Bläsand Vinga 2005-03-28
Snatterand Torslandaviken 2005-05-01
Kricka Rådasjön, Råda 2005-04-19
Gräsand Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Stjärtand Torslandaviken 2005-05-01
Årta Torslandaviken 2005-05-10
Skedand Torslandaviken 2005-05-01
Brunand Torslandaviken 2005-01-09
Vigg Säveåns mynning, Gbg 2005-01-05
Bergand Torslandaviken 2005-01-09
Ejder Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Alfågel Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Sjöorre Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Svärta Vinga 2005-03-28
Knipa Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Salskrake Torslandaviken 2005-01-09
Småskrake Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Storskrake Göteborgs fiskhamn 2005-01-03
Orre Ugglemossen, Partille 2005-02-04
Fasan Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Smålom Kråkudden, Hönö 2005-01-03
Storlom Rörö 2005-01-27
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Smådopping Säveåns mynning, Gbg 2005-01-05
Skäggdopping Vinga 2005-03-28
Gråhakedopping Vinga 2005-03-28
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2005-05-08
Svarthakedopping Torslandaviken 2005-05-12
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2005-01-03
Grålira Rörö 2005-10-26
Klykstjärtad stormsvala Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Havssula Kråkudden, Hönö 2005-01-03
Storskarv Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Toppskarv Rörö 2005-01-27
Gråhäger Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Bivråk Brudarebacken, Gbg 2005-05-22
Röd glada Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Havsörn Rörö 2005-01-27
Brun kärrhök Lagmansholmen, Säve 2005-04-23
Blå kärrhök Torslandaviken 2005-05-01
Duvhök Brudarebacken, Gbg 2005-02-20
Sparvhök Änggårdsbergen, Gbg 2005-01-23
Ormvråk Torslanda golfbana, Hisingen 2005-01-27
Fjällvråk Norra Guldheden 2005-04-17
Fiskgjuse Norra Guldheden 2005-03-31
Tornfalk Rörö 2005-01-27
Aftonfalk Brudarebacken, Gbg 2005-08-20
Stenfalk Brudarebacken, Gbg 2005-08-22
Lärkfalk Ersdalen, Hönö 2005-05-05
Pilgrimsfalk Torslandaviken 2005-09-17
Vattenrall Lagmansholmen, Säve 2005-04-23
Kornknarr Brudarebacken, Gbg 2005-05-22
Rörhöna Göteborgs fiskhamn 2005-01-03
Sothöna Massetjärn, Mölnlycke 2005-01-11
Trana Norra Guldheden 2005-03-20
Strandskata Kråkudden, Hönö 2005-01-03
Mindre strandpipare Torslandaviken 2005-05-01
Större strandpipare Rörö 2005-03-19
Ljungpipare Trädet, Säve, Hisingen 2005-04-23
Kustpipare Kråkudden, Hönö 2005-07-27
Tofsvipa Norra Guldheden 2005-03-20
Kustsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-15
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2005-07-27
Mosnäppa Brännö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-29
Spovsnäppa Kråkudden, Hönö 2005-07-27
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2005-01-03
Kärrsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-03-23
Myrsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-29
Brushane Torslandaviken 2005-05-01
Dvärgbeckasin Brännö, Gbg:s södra skärgård 2005-10-16
Enkelbeckasin Brudarebacken, Gbg 2005-04-16
Morkulla Brudarebacken, Gbg 2005-02-11
Rödspov Torslandaviken 2005-05-19
Myrspov Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-29
Småspov Lagmansholmen, Säve 2005-04-23
Storspov Rörö 2005-03-19
Svartsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-31
Rödbena Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-03-23
Gluttsnäppa Torslandaviken 2005-05-01
Skogssnäppa Brudarebacken, Gbg 2005-04-27
Grönbena Torslandaviken 2005-05-01
Drillsnäppa Ersdalen, Hönö 2005-05-05
Roskarl Kråkudden, Hönö 2005-05-15
Bredstjärtad labb Rörö 2005-10-26
Kustlabb Ersdalen, Hönö 2005-05-05
Storlabb Kråkudden, Hönö 2005-05-19
Svarthuvad mås Klippan, Gbg 2005-01-03
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Skrattmås Klippan, Gbg 2005-01-03
Fiskmås Kråkudden, Hönö 2005-01-03
Silltrut Gullbergsvass, Gbg 2005-03-24
Gråtrut Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Kaspisk trut Göteborgs fiskhamn 2005-11-05
Vitvingad trut Göteborgs fiskhamn 2005-01-03
Havstrut Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2005-01-03
Kentsk tärna Ersdalen, Hönö 2005-05-05
Fisktärna Rörö 2005-04-10
Silvertärna Ersdalen, Hönö 2005-05-05
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2005-01-03
Tordmule Kråkudden, Hönö 2005-01-03
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2005-01-03
Alkekung Kråkudden, Hönö 2005-01-03
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Tamduva Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Skogsduva Norra Guldheden 2005-03-20
Ringduva Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Turkduva Norra Guldheden 2005-03-08
Gök Ersdalen, Hönö 2005-05-15
Berguv Hisingen, Gbg 2005-05-01
Kattuggla Delsjöområdet, Gbg 2005-02-20
Jorduggla Vinga 2005-03-28
Nattskärra Brudarebacken, Gbg 2005-05-28
Tornseglare Torslandaviken 2005-05-08
Kungsfiskare Säveåns mynning, Gbg 2005-12-03
Göktyta Torslandaviken 2005-05-10
Gröngöling Delsjöområdet, Gbg 2005-01-14
Spillkråka Delsjöområdet, Gbg 2005-01-14
Större hackspett Vendelsberg, Mölnlycke, Råda 2005-01-14
Mindre hackspett Änggårdsbergen, Gbg 2005-01-23
Trädlärka Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Sånglärka Brudarebacken, Gbg 2005-02-06
Backsvala Torslandaviken 2005-05-03
Ladusvala Lagmansholmen, Säve 2005-05-01
Rostgumpsvala Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala Massetjärn, Mölnlycke 2005-05-03
Trädpiplärka Brudarebacken, Gbg 2005-04-27
Ängspiplärka Rörö 2005-01-27
Rödstrupig piplärka Brudarebacken, Gbg 2005-09-03
Skärpiplärka Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Vattenpiplärka Rörö 2005-01-27
Gulärla Torslandaviken 2005-05-03
Forsärla Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Sädesärla Mölnlycke 2005-03-30
Sidensvans Vendelsberg, Mölnlycke, Råda 2005-01-14
Strömstare Landvettersjön, Härryda 2005-01-13
Gärdsmyg Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Järnsparv Änggårdsbergen, Gbg 2005-03-25
Rödhake Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Näktergal Gamla flygfältet, Torslanda 2005-05-12
Svart rödstjärt Eriksberg, Hisingen 2005-06-04
Rödstjärt Norra Guldheden 2005-05-04
Buskskvätta Brudarebacken, Gbg 2005-05-04
Svarthakad buskskvätta Brudarebacken, Gbg 2005-05-11
Stenskvätta Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2005-04-03
Ringtrast Skansen Lejonet, Göteborg 2005-04-07
Koltrast Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Björktrast Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Taltrast Norra Guldheden 2005-03-25
Rödvingetrast Norra Guldheden 2005-03-25
Dubbeltrast Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Gräshoppsångare Gamla flygfältet, Torslanda 2005-05-12
Sävsångare Gamla flygfältet, Torslanda 2005-05-12
Kärrsångare Orrekulla, Säve, Hisingen 2005-05-23
Rörsångare Rådasjön, Råda 2005-05-03
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2005-05-15
Ärtsångare Ekdalagården, Mölnlycke, Råda 2005-04-29
Törnsångare Torslandaviken 2005-05-05
Trädgårdssångare Labbera, Rådasjön, Råda 2005-05-17
Svarthätta Vendelsberg, Mölnlycke, Råda 2005-04-29
Grönsångare Råda kyrkogård, Mölnlycke, Råda 2005-04-29
Gransångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2005-04-03
Lövsångare Lagmansholmen, Säve 2005-04-23
Kungsfågel Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Grå flugsnappare Labbera, Rådasjön, Råda 2005-05-17
Svartvit flugsnappare Bråta, Mölnlycke, Råda 2005-04-29
Skäggmes Rörö 2005-10-04
Stjärtmes Änggårdsbergen, Gbg 2005-01-23
Entita Råda portar, Råda 2005-01-10
Talltita Delsjöområdet, Gbg 2005-01-14
Tofsmes Delsjöområdet, Gbg 2005-01-14
Svartmes Delsjöområdet, Gbg 2005-01-14
Blåmes Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Talgoxe Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Nötväcka Råda portar, Råda 2005-01-10
Trädkrypare Råda portar, Råda 2005-01-10
Törnskata Brudarebacken, Gbg 2005-05-22
Varfågel Brudarebacken, Gbg 2005-02-06
Nötskrika Delsjöområdet, Gbg 2005-01-14
Skata Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Nötkråka Brudarebacken, Gbg 2005-09-03
Kaja Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Råka Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Kråka Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Korp Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Stare Rörö 2005-03-19
Gråsparv Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Pilfink Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Bofink Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Bergfink Vendelsberg, Mölnlycke, Råda 2005-01-14
Grönfink Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Steglits Torslanda golfbana, Hisingen 2005-01-27
Grönsiska Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Hämpling Rörö 2005-04-10
Vinterhämpling Brudarebacken, Gbg 2005-02-06
Gråsiska Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Snösiska Rörö 2005-01-27
Mindre korsnäbb Brudarebacken, Gbg 2005-02-06
Större korsnäbb Norra Guldheden 2005-11-13
Rosenfink Brudarebacken, Gbg 2005-09-03
Domherre Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-01
Stenknäck Vendelsberg, Mölnlycke, Råda 2005-01-14
Lappsparv Brudarebacken, Gbg 2005-09-03
Snösparv Rörö 2005-03-19
Gulsparv Råda portar, Råda 2005-01-10
Sävsparv Brudarebacken, Gbg 2005-03-21Saknade arter på listan
Alförrädare 1/55
Tjäder 9/55
Rapphöna 11/55
Vaktel 17/55
Vitnäbbad islom 7/55
Mindre lira 6/55
Stormsvala 5/55
Rördrom 16/55
Ägretthäger 2/55
Ängshök 1/55
Kungsörn 7/55
Jaktfalk 1/55
Småfläckig sumphöna 14/55
Skärfläcka 15/55
Småsnäppa 5/55
Dubbelbeckasin 13/55
Smalnäbbad simsnäppa 12/55
Brednäbbad simsnäppa 14/55
Fjällabb 14/55
Medelhavstrut 5/55
Svarttärna 13/55
Sparvuggla 16/55
Hornuggla 19/55
Pärluggla 20/55
Tretåig hackspett 8/55
Berglärka 2/55
Större piplärka 2/55
Blåhake 12/55
Höksångare 3/55
Taigasångare 3/55
Brandkronad kungsfågel 1/55
Rosenstare 8/55
Ortolansparv 12/55