LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Jan Lundkvist

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Klippan, Göteborg 2005-01-02
Sångsvan 7 ex Lilla Varholmen 2005-01-22
Grågås 3 ex Nötholmen, Hönö 2005-09-17
Kanadagås 7 ex Torslandaviken 2005-01-05
Vitkindad gås 10 ad många pull Stora Amundö 2005-06-05
Prutgås 11 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Gravand Torslandaviken 2005-05-09
Bläsand 1 par Torslandaviken 2005-05-13
Snatterand 1 ad hane Torslandaviken 2005-05-18
Kricka 1 ex Välen, Gbg 2005-01-22
Gräsand Klippan, Göteborg 2005-01-02
Stjärtand 2 ex Torslandaviken 2005-09-17
Årta 1 hane Torslandaviken 2005-05-13
Skedand 1 ad hane Torslandaviken 2005-05-18
Brunand Torslandaviken 2005-01-05
Vigg Torslandaviken 2005-01-05
Bergand 6 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Ejder Grötö, Gbg:s norra skärgård 2005-01-05
Alfågel 1 ex mot N Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Sjöorre 4 honfärgade mot S Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Svärta 15 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Knipa Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Salskrake Torslandaviken 2005-01-05
Småskrake Fotöbron, Hönö 2005-01-05
Storskrake Göteborgs fiskhamn 2005-01-22
Orre 1 hane Landvetter flygplats, Härryda 2005-03-09
Fasan 2 honor Sisjöns industriområde, Mölndal 2005-03-17
Smålom 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Storlom 5 ex Stora Amundö 2005-01-22
Svartnäbbad islom 1 2K Stora Amundö 2005-01-22
Smådopping 3 ex Säveåns mynning, Gbg 2005-01-28
Skäggdopping 1 ex Stora Amundö 2005-01-22
Gråhakedopping 1 ex Nötholmen, Hönö 2005-09-17
Svarthakedopping 1 ex Torslandaviken 2005-05-18
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Grålira 2 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Havssula Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Storskarv Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Gråhäger 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-01-03
Bivråk 1 ad Kobbegården, Askim 2005-08-22
Brun kärrhök 1 par Ragnhildsholmen 2005-05-11
Sparvhök 1 hona Lackarebäck, Mölndal 2005-01-06
Ormvråk 1 ex Lackarebäck, Mölndal 2005-01-13
Fiskgjuse 1 ex Torslandaviken 2005-05-12
Tornfalk 1 honfärgad Fiskebäcksmotet, Göteborg 2005-01-02
Stenfalk 1 honfärgad mot S Stora Amundö 2005-09-06
Pilgrimsfalk 1 ex Torslandaviken 2005-09-17
Vattenrall 1 ex hördes Torslandaviken 2005-05-09
Rörhöna 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-01-22
Sothöna 6 ex Stensjön, Mölndal 2005-01-13
Strandskata 2 ex Bolleskären, Hönö 2005-01-05
Större strandpipare 1 ex Torslandaviken 2005-05-18
Ljungpipare 2 ex Stora Amundö 2005-09-06
Kustpipare 1 ex Stora Amundö 2005-10-11
Tofsvipa Åbro, Mölndal 2005-03-20
Mosnäppa 4 ex Torslandaviken 2005-05-18
Skärsnäppa 2 ex Bolleskären, Hönö 2005-01-05
Kärrsnäppa 5 ex Stora Amundö 2005-09-06
Enkelbeckasin 1 ex Stora Amundö 2005-10-03
Morkulla 1 ex Kobbehall, Askim 2005-06-15
Rödspov 2 ex Torslandaviken 2005-05-19
Myrspov 2 ex Nötholmen, Hönö 2005-09-17
Rödbena 1 ex Torslandaviken 2005-05-12
Gluttsnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-05-18
Grönbena 1 ex Torslandaviken 2005-05-18
Drillsnäppa Torslandaviken 2005-05-19
Roskarl 2 ex Torslandaviken 2005-05-18
Brednäbbad simsnäppa 1 ex vdr mot S Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Bredstjärtad labb 8 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Fjällabb 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Storlabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Svarthuvad mås Klippan, Göteborg 2005-01-02
Dvärgmås 6 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Skrattmås Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Fiskmås 1 ad Grötö, Gbg:s norra skärgård 2005-01-05
Silltrut 1 ex Fiskebäcksmotet, Gbg 2005-04-30
Gråtrut Kobbehall, Askim 2005-01-01
Vitvingad trut Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Havstrut Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Kentsk tärna 8 ex Nötholmen, Hönö 2005-09-17
Fisktärna Torslandaviken 2005-05-09
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Tordmule Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Tobisgrissla 1 ex vdr mot N Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Alkekung Ca 100 ex Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Lunnefågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Tamduva Kobbehall, Askim 2005-01-02
Skogsduva 3 ex mot S Stora Amundö 2005-09-25
Ringduva 2 ex Kobbehall, Askim 2005-01-03
Turkduva 1 ex Hönö 2005-01-22
Gök 1 ex Stora Amundö 2005-06-05
Kattuggla 1 ex ropande Kobbehall, Askim 2005-04-01
Tornseglare 1 ex Torslandaviken 2005-05-09
Gröngöling Slottsskogen, Gbg 2005-03-19
Spillkråka 1 ex hördes Kobbehall, Askim 2005-10-23
Större hackspett 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-01-05
Mindre hackspett Klippans naturreservat, Björketorp 2005-02-21
Sånglärka Sisjön, Askim 2005-03-25
Backsvala Torslandaviken 2005-05-09
Ladusvala 1 ex Sisjöns industriområde, Mölndal 2005-04-27
Hussvala Torslandaviken 2005-05-09
Trädpiplärka 1 ex sj Torrekulla, Kållered 2005-05-15
Ängspiplärka 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-01-22
Skärpiplärka 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Gulärla Torslandaviken 2005-05-09
Forsärla 1 ex Fässbergsbäcken, Mölndal 2005-01-28
Sädesärla Sisjöns industriområde, Mölndal 2005-05-01
Sidensvans 6 ex Kobbehall, Askim 2005-01-09
Strömstare 1 ex Grevedämmet, Mölndal 2005-01-13
Gärdsmyg Ersdalen, Hönö 2005-01-05
Järnsparv 1 ex Amhult, Torslanda 2005-01-22
Rödhake Brudarebacken, Gbg 2005-01-03
Näktergal 1 ex sj Torslandaviken 2005-05-13
Buskskvätta Brudarebacken, Gbg 2005-05-11
Svarthakad buskskvätta 1 hane Brudarebacken, Gbg 2005-05-11
Stenskvätta Torslandaviken 2005-05-13
Koltrast Kobbehall, Askim 2005-01-01
Björktrast 2 ex Krokslätt, Göteborg 2005-01-12
Rödvingetrast 150 ex mot N Masthugget, Göteborg 2005-04-04
Sävsångare 1 ex sj Ragnhildsholmen 2005-05-11
Kärrsångare 2 ex sj Eklanda, Mölndal 2005-07-07
Rörsångare Torslandaviken 2005-05-09
Ärtsångare 1 ex sj Fiskebäcksmotet, Gbg 2005-05-01
Törnsångare 1 ex sj Torslandaviken 2005-05-09
Trädgårdssångare 1 ex Nötholmen, Hönö 2005-09-17
Svarthätta 1 sj Torslandaviken 2005-05-12
Grönsångare 1 ex sj Backered, Rödbo, Hisingen 2005-05-11
Gransångare 1 ex sj Backered, Rödbo, Hisingen 2005-05-11
Lövsångare 1 ex sj Fiskebäcksmotet, Gbg 2005-05-01
Kungsfågel Ersdalen, Hönö 2005-01-22
Grå flugsnappare 1 ex Torrekulla, Kållered 2005-05-15
Svartvit flugsnappare 1 ex sj Kobbehall, Askim 2005-05-08
Skäggmes 4 ex Välen, Gbg 2005-01-22
Stjärtmes 3 ex Ersdalen, Hönö 2005-01-05
Entita Slottsskogen, Gbg 2005-01-06
Talltita 2 ex Varpemossen, Askim 2005-11-20
Tofsmes 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-01-22
Svartmes 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-01-22
Blåmes Masthugget, Göteborg 2005-01-03
Talgoxe Brudarebacken, Gbg 2005-01-03
Nötväcka Brudarebacken, Gbg 2005-01-03
Trädkrypare 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-01-22
Varfågel 1 ex Torslandaviken 2005-01-22
Nötskrika Klippans naturreservat, Björketorp 2005-02-21
Skata Kobbehall, Askim 2005-01-01
Kaja Kobbehall, Askim 2005-01-01
Kråka Pilegården, Askim 2005-01-02
Korp 1 ex Askims stationsväg 2005-01-02
Stare 1 ex Fässbergsbäcken, Mölndal 2005-01-22
Gråsparv Masthugget, Göteborg 2005-01-21
Pilfink 3 ex Amhult, Torslanda 2005-01-22
Bofink 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-01-22
Bergfink Sisjön, Askim 2005-03-25
Grönfink Ersdalen, Hönö 2005-01-05
Steglits 1 ex Arendalsudden, Hisingen 2005-01-22
Grönsiska 1 ex Kobbehall, Askim 2005-01-09
Hämpling Torslandaviken 2005-05-12
Gråsiska 5 ex Brudarebacken, Gbg 2005-01-03
Snösiska 1 ad hona Amhult, Torslanda 2005-02-12
Mindre korsnäbb Nötholmen, Hönö 2005-09-17
Domherre 1 ex Varpemossen, Askim 2005-01-23
Stenknäck 2 ex Majvik, Torslanda 2005-10-04
Snösparv 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Gulsparv Amhult, Torslanda 2005-01-22
Sävsparv Torslandaviken 2005-05-12Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 17/55
Sädgås 16/55
Spetsbergsgås 18/55
Nilgås 11/55
Alförrädare 1/55
Tjäder 9/55
Rapphöna 11/55
Vaktel 17/55
Vitnäbbad islom 7/55
Svarthalsad dopping 26/55
Mindre lira 6/55
Stormsvala 5/55
Klykstjärtad stormsvala 17/55
Toppskarv 22/55
Rördrom 16/55
Ägretthäger 2/55
Röd glada 13/55
Havsörn 24/55
Blå kärrhök 21/55
Ängshök 1/55
Duvhök 34/55
Fjällvråk 26/55
Kungsörn 7/55
Aftonfalk 6/55
Lärkfalk 18/55
Jaktfalk 1/55
Småfläckig sumphöna 14/55
Kornknarr 20/55
Trana 27/55
Skärfläcka 15/55
Mindre strandpipare 37/55
Kustsnäppa 25/55
Sandlöpare 19/55
Småsnäppa 5/55
Spovsnäppa 17/55
Myrsnäppa 6/55
Brushane 28/55
Dvärgbeckasin 18/55
Dubbelbeckasin 13/55
Småspov 28/55
Storspov 33/55
Svartsnäppa 27/55
Skogssnäppa 35/55
Smalnäbbad simsnäppa 12/55
Kustlabb 26/55
Kaspisk trut 12/55
Medelhavstrut 5/55
Silvertärna 31/55
Svarttärna 13/55
Berguv 17/55
Sparvuggla 16/55
Hornuggla 19/55
Jorduggla 16/55
Pärluggla 20/55
Nattskärra 26/55
Kungsfiskare 15/55
Göktyta 20/55
Tretåig hackspett 8/55
Trädlärka 27/55
Berglärka 2/55
Rostgumpsvala 30/55
Större piplärka 2/55
Rödstrupig piplärka 12/55
Vattenpiplärka 13/55
Blåhake 12/55
Svart rödstjärt 21/55
Rödstjärt 31/55
Ringtrast 23/55
Taltrast 39/55
Dubbeltrast 30/55
Gräshoppsångare 28/55
Härmsångare 28/55
Höksångare 3/55
Taigasångare 3/55
Brandkronad kungsfågel 1/55
Törnskata 30/55
Nötkråka 23/55
Råka 31/55
Rosenstare 8/55
Vinterhämpling 30/55
Större korsnäbb 13/55
Rosenfink 26/55
Lappsparv 16/55
Ortolansparv 12/55